БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за І квартал 2024 року

Додаток до рішення сесії

Білобожницької сільської ради

від __.__.2024р.  №___

 

 

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету  за І квартал 2024 року

 

 1. Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за І квартал 2024 року

За І квартал 2024 року план дохідної частини загального фонду сільського бюджету в цілому виконаний на 101,00%, що становить 18 394 948грн. при запланованих 18 212 377грн. перевиконання склало 182 570,90грн.

Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 9 539 343грн., що становить 102,08% від запланованих 8 344 854грн.

Перевиконання станом на 01.04.2024року  становить 194 488,7грн. з них:

Податкові надходження склали 8 885 477грн., що становить 99,08% при плані в 8 967 754грн. невиконання складає  82 277грн.

Податок на доходи фізичних осіб становить 4 275 193грн. при плані в 4 770 000грн. це становить 89,79%. Невиконання становить 494 807грн. З них:

ПДФО з заробітної плати становить 3 496 254грн. від запланованих 3 650 000грн. Невиконання 153 746грн.

Основними платниками ПДФО з заробітної плати працівників є:

 1. ПАП ДЗВІН                                                               1 079 177грн.
 2. Відділ освіти Білобожницької сільської ради         923 052грн.
 3. Калина фармінг                                                         214 615грн.
 4. Білобожницька сільська рада                                   204 800грн.
 5. КУТОР Буданівський ПБІ                                         181 502грн.

ПДФО на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, кошти поступили в обсязі 739 701,5грн, що становить 67,25% від запланованих 1 100 000,0грн. Невиконання  360 299грн. Основні платники:

 1. ПП АГРО СПЕКТР                                                   130 155грн.
 2. ПСП ЗАХІД АГРО                                                    120 355грн.
 3. ТОВ Тернопільелектропостач                                  99 475грн.
 4. СТОВ Ласковецький Бровар                                    89 856грн.
 5. Назар Сергій Володимирович                                  83 946грн.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами поступило 9 867,14грн. від запланованих 20 000,00грн. Недоотримано 10 132,86грн.

ПДФО за результатами річного декларування становить 29 370,16грн. При затвердженні бюджету план не закладався.

Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 38 899,37грн, виконання – 381,21%, при плані 10 204грн., Перевиконання становить 28 695грн.

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизні податки та збори, пальне) становлять 209 695,6грн. від запланованих 233 550грн. Виконання – 89,78.  

Основні платники:

 1. Теко маркет                                                                41 515грн.
 2. Теко трейд                Буданів                                     12 789грн.
 3. Томашівська О.М.    Білобожниця                            4 370грн.
 4. Зень О.Я.                   Білобожниця                            3 025грн.
 5. Клапата Г.А.             Білобожниця                            2 920грн.

Місцеві податки та збори складають 4 361 690грн., що становить 110,31% від планового показника у 3 954 000грн. Перевиконання 407 689грн.

Земельний податок з юридичних осіб 200 266грн – при плані в сумі 185 000грн. Перевиконання становить  15 266грн.

Податок на нерухоме майно становить 354 230грн. при запланованих 150 000грн. (Перевиконання становить 204 230грн.)

Земельний податок з фізичних осіб 27 168грн. при запланованих 70 000грн. виконання  38,81%, Невиконання становить 42 831грн.

Орендна плата з юридичних осіб становить 1 648 947 – 95,59% при плані в 1 725 000грн. Невиконання 76 053грн. Основними платниками є:

 1. Оберіг Поділля                                                          729 079грн
 2. ПАП ДЗВІН                                                               362 123грн.
 3. РАЙЗ МАКСИМКО                                                  152 043грн.
 4. Довіра                                                                        100 308грн.
 5. Калина фармінг                                                         78 280грн.

Орендна плата з фізичних осіб становить 149 015грн. при плані в 164 000грн. Невиконання становить 14 985грн.

Основні платники:

 1. Курматков А.В.        Базар                                        40 541грн.
 2. Козюк А.М.              Білобожниця                            39 100грн
 3. Рибчак Б.Т.               Дж.Слобідка                            24 903грн.
 4. Лесик В.Г.                 Білобожниця                            8 824грн.
 5. Дудчук А.В.              Буданів                                     6 100грн.

Транспортний податок склав  6 250грн.

Єдиний податок становить 1 975 813грн, що складає 119,02% при плані у 1 660 000грн. Перевиконання становить 315 813грн. З них:

Єдиний з с/г виробників становить 959 642грн. Це складає 83,45%. Від запланованих 1 150 000грн. Невиконання склало 190 358грн. Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:

 1. Калина фармінг                                                          313 065грн.
 2. ПАП ДЗВІН                                                               228 470грн.
 3. Агрополіс                                                                   118 938грн.
 4. Агро Спектр                                                               75 368грн.
 5. Довіра                                                                        71 771грн.

Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 016 170грн. Це 199,25% від запланованих 510 000грн. Перевиконання становить 506 170грн. Основними платниками єдиного податку є:

 1. Назар С.В.                 Білобожниця                            195 812грн.
 2. Костик А.Ю.             Ридодуби                                 73 839грн.
 3. Бобко І.В.                  Білобожниця                            52 774грн.
 4. Мотузишин І.М.       Базар                                         32 439грн.
 5. Мотузишин М.І.       Базар                                         32 085грн.

 

Неподаткові надходження становлять 653 865грн., це становить 173,39% від запланованих 377 100грн. Перевиконання 276 765грн. З них:

Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів становлять 8 500грн.

Адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, надходження становлять 593 072грн., що становить 157,40% від запланованих 376 800грн. Перевиконання становить 216 272грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.

Державне мито становить 238,53грн. від запланованих 300грн.

Інші надходження склали 52 055грн.

Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:

Базова дотація                                   100%                     1 723 800грн.

Освітня субвенція (зі змінами)        100%                     7 048 800грн.

Інша субвенція з Тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення)         83 005,2грн.  згідно Обласної програми «Ветеран».

Детальніше в розрізі доходів загального фонду наведено в таблиці 1.

 

Код  Назва   Уточ.пл. Факт % вик.
10000000 Податкові надходження 8967754 8885477 99,08253
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 4770000 4275193 89,62668
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 4770000 4275193 89,62668
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 3650000 3496254 95,78778
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1100000 739701,5 67,24559
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 0 29370,16 0
11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами 20000 9867,14 49,3357
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 10204 38899,37 381,2169
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 10000 28471,78 284,7178
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 6000 7096,32 118,272
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 4000 21375,46 534,3865
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 204 427,59 209,6029
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 204 427,59 209,6029
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 0 10000 0
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 0 10000 0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 233550 209695,6 89,78616
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 4800 2134,4 44,46667
14021900 Пальне 4800 2134,4 44,46667
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 18750 12122,87 64,65531
14031900 Пальне 18750 12122,87 64,65531
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 210000 195438,3 93,06586
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 120000 120689,5 100,5746
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 90000 74748,82 83,05424
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 3954000 4361690 110,3108
18010000 Податок на майно 2294000 2385877 104,0051
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2500 15727,28 629,0912
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0 52254,42 0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 7500 139438,6 1859,182
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 140000 146809,4 104,8639
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 185000 200266,1 108,252
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1725000 1648947 95,59112
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 70000 27168,72 38,81246
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 164000 149015,2 90,86295
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0 6250 0
18050000 Єдиний податок 1660000 1975813 119,0249
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 510000 1016170 199,2491
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1150000 959642,5 83,44717
20000000 Неподаткові надходження 377100 653865,6 173,3932
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0 8500 0
21080000 Інші надходження 0 8500 0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0 8500 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 377100 593310,6 157,3351
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 376800 593072,1 157,397
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 2000 15300 765
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4800 5642,06 117,5429
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 370000 563050 152,1757
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 0 9080 0
22090000 Державне мито 300 238,53 79,51
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 300 238,53 79,51
24000000 Інші неподаткові надходження 0 52055,02 0
24060000 Інші надходження 0 52055,02 0
24060300 Інші надходження 0 52055,02 0
40000000 Офіційні трансферти 8867523 8855605 99,8656
41000000 Від органів державного управління 8867523 8855605 99,8656
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 1723800 1723800 100
41020100 Базова дотація 1723800 1723800 100
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7048800 7048800 100
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7048800 7048800 100
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 94923 83005,2 87,44477
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 94923 83005,2 87,44477
Всього (без урахування трансфертів)   9344854 9539343 102,0812
Всього   18212377 18394948 101,0025

Доходи спеціального фонду наведено в таблиці 2.

Код  Назва   Уточ.пл. Факт % вик.
10000000 Податкові надходження 0 3186,67 0
19000000 Інші податки та збори 0 3186,67 0
19010000 Екологічний податок 0 3186,67 0
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0 3161,13 0
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0 16,63 0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 0 8,91 0
20000000 Неподаткові надходження 375000 250123,7 66,69965
25000000 Власні надходження бюджетних установ 375000 250123,7 66,69965
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 360000 230057 63,90472
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 105000 36330 34,6
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 255000 184515 72,35882
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 0 3207 0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0 6005 0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 15000 20066,68 133,7779
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 15000 20066,68 133,7779
40000000 Офіційні трансферти 506800 0 0
41000000 Від органів державного управління 506800 0 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 506800 0 0
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 506800 0 0
Всього (без урахування трансфертів)   375000 253310,4 67,54943
Всього   881800 253310,4 28,72651

 

 1. Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету. Касові видатки склали 21 053 162,42грн. План – 26 657 377грн. 78,99%

ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.

Касові видатки по управлінні сільської ради склали 2 642 185,11грн, що склало 75,02% від передбаченого плану у розмірі 3 522 000грн. складовими видаткової частини бюджету стали

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

2 250 000

1 805 601 71

80,25

 

Нарахування на оплату праці

512 000

373 887

73,02

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

150 000

105 972

70,65

 

Оплата послуг(крім комунальних)

200 000

68 473

34,24

 

Видатки на відрядження

10 000

900

9,00

 

Оплата електроенергії

310 000

272 131

87,78

 

Оплата природнього газу

90 000

15 219

16,91

 

Інші поточні видатки

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги план на вказаний період 300 500грн. касові видатки 77 653,41грн. Використання 26,17%

ТПКВКМБ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я план 620 000грн., касові видатки склали 312 723грн. Використання 50,44%

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  План – 300 000грн., касові видатки склали 300 000грн. це 100%

 

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 194 245грн. при плані  у розмірі 251 350грн.  – 78,87%. З них:

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

180 500

152 556

84,52

 

Нарахування на оплату праці

49 350

36 189

73,33

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

10 000

2 000

20,0

 

Оплата послуг(крім комунальних)

7 500

3 500

46,67

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата електроенергії

4 000

4 000

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки  склали 821 549грн. при плані в 919 000грн. – 89,64%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

681 500

598 838

87,87

 

Нарахування на оплату праці

153 000

151 576

99,07

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

10 000

6 763

67,64

 

Оплата послуг (крім комунальних)

15 000

14 689

97,93

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата електроенергії

45 000

42 800

95,10

 

Оплата природного газу

14 500

6 883

47,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Касові видатки на утримання Джуринської музичної школи  становлять 507 651грн. при плані в 615 050грн. – 82,54% З них:

 

 

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

467 000

385 743

82,6

 

Нарахування на оплату праці

104 100

94 548

90,82

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

10 000

7 138

71,38

 

Оплата послуг(крім комунальних)

4 000

1 050

26,25

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата електроенергії

4 450

3 983

89,51

 

Оплата природного газу

25 500

15 189

59,56

 

 

Видатки по КУ «Центр розвитку» (КПКВКМБ 0114081)

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

154 600

136 150

88,07

Нарахування на оплату праці

35 100

30 897

88,03

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

30 000

0

0

Оплата послуг(крім комунальних)

10 000

3 700

37,00

Інші поточні видатки

6 900

95

1,38

Касові видатки становлять 170 842грн. при плані в 236 600 грн. – 72,21% виконання. З них:

 

 

 

ТПКВКМБ 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва видатки склали 4 820грн. План 15 000грн.  Виконання 32.13%

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Касові видатки становлять 1 046 403грн. від запланованих 1 083 300грн. Виконання – 96,59%

ТПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Касові видатки становлять 33 820грн. від плану зі змінами 60 000грн. Виконання – 56,37%.

ТПКВКМБ 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) План становить 30 000грн. Касові видатки 30 000грн. Використання – 100%

ТПКВКМБ 0117390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Касові видатки становлять 24 805грн. при плані з врахуванням змін 50 000грн. Виконання 49,61%

 

ТПКВКМБ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Касові видатки становлять 0грн. при запланованих 50 000грн. Виконання – 0%.

ТПКВКМБ 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Касові видатки становлять 0грн. від плану 50 000грн. Виконання 0%.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Касові видатки склали 566 446грн. від запланованих 1 500 000грн. Виконання 37,76%

ТПКВКМБ 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління План 20 000грн., Касові видатки становлять 17 240грн. – 86,20%

 

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Касові видатки по відділу освіти становлять 306 410грн. від запланованих 409 200грн. Виконання 74,88%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

281 700

201 722

71,61

Нарахування на оплату праці

62 000

45 160

72,84

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

58 000

53 930

92,98

Оплата послуг (крім комунальних)

3 000

2 999

99,99

Видатки на відрядження

1 500

0

0

Інші поточні видатки

3 000

2 599

86,68

ТПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти

Касові видатки становлять 2 540 580грн. з запланованих 3 524 000грн. Виконання 72,09%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

 

Оплата праці

1 650 000

1 542 110

93,46

 

Нарахування на оплату праці

393 000

357 214

90,89

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

100 000

37 072

37,07

 

Медикаменти та перев’язувальні засоби

10 000

0

0

 

Продукти харчування

240 000

136 523

56,88

 

Оплата послуг(крім комунальних)

55 000

39 859

72,47

 

Видатки на відрядження

2 500

0

0

 

Оплата водопостачання

1 000

0

0

 

Оплата електроенергії

240 000

162 843

67,85

 

Оплата природнього газу

830 000

262 460

31,62

 

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2 500

2 500

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 0грн. від запланованих  200 000грн. Виконання 0%

 

По закладах загальної середньої освіти видатки становлять (ТПКВКМБ 1021, 1031):

За рахунок місцевого бюджету 3 091 069грн. План 3 855 200грн. 80,18%

За рахунок освітньої субвенції 7 041 989грн. План 7 048 800грн. 99,92%

 

Назва

План

Касові видатки

Виконання в %

Заборгованість

Оплата праці Субвенція

5 779 000

5 772 189

99,90

 

Нарахування на оплату праці  Субвенція

1 269 800

1 269 800

100

 

Оплата праці

1 560 000

1 458 435

93,49

 

Нарахування на оплату праці

343 200

339 608

98,95

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

130 000

89 592

68,92

 

Медикаменти та перев’язувальні засоби

5 000

0

0

 

Продукти харчування

160 000

94 605

59,13

 

Оплата послуг(крім комунальних)

150 000

142 819

95,21

 

Видатки на відрядження

1 000

0

0

 

Оплата водопостачання

1 000

0

0

 

Оплата електроенергії

450 000

326 137

72,47

 

Оплата природнього газу

1 050 000

639 873

60,94

 

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

Інші поточні видатки

5 000

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки склали 38 905грн. План 50 000грн.  Виконання 77,81%

ТПКВКМБ 0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 0грн. від запланованих 45 800грн. Виконання 0%

 

Видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали

Загальні видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали 242 418грн. при плані в 844 854грн. Виконання 28,69%

 

ТПКВКМБ 3710160 Видатки становлять 142 518грн. від запланованих 292 800грн. Виконання – 48,67%. З них на:

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

176 000

114 109

64,83

Нарахування на оплату праці

38 800

17 719

45,67

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

40 000

1 000

2,50

Оплата послуг (крім комунальних)

30 000

9 690

32,30

Видатки на відрядження

3 000

0

0

Інші поточні видатки

5 000

0

0

 

ТПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету касові видатки становлять 99 900грн. від запланованих 146 054грн. Виконання – 68,40%

З них:

Колиндянської ТГ – 99 900грн. співфінансування видатків геріатричного відділення;

 

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

Касові видатки становлять 1 037 409грн. План 1 322 123грн. Виконання 78,47%

 

 

Апарат управління ВСЗН. Видатки становлять 259 802грн, це  75,30% від заплановано суми 345 000грн.

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

261 000

214 171

82,06

Нарахування на оплату праці

57 000

38 436

67,43

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

11 000

7 195

65,41

Оплата послуг (крім комунальних)

11 000

0

0

Інші поточні видатки

5 000

0

0

 

ТПКВКМБ 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. План 5 523грн. Касові 805грн. 14,58%

 

ТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю видатки становлять 557 694грн. План 610 000грн.з них:

Оплата праці – 459 822грн. План – 500 000грн. 91,96%

Нарахування на оплату праці – 97 872грн. План 110 000грн. 88,97%

 

ТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 130 085грн.

 

ТПКВКМБ 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування. Касові видатки становлять 0грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран». План 2200грн.

 

ТПКВКМБ 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг видатки становлять 19 328грн. План 30 000грн.

 

ТПКВКМБ 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці видатки становлять 0грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран». План – 7 200грн.

ТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки становлять 69 696грн. План 154 400грн. 45,14%

 

Вільні залишки загального фонду сільського бюджету, що утворилися станом на 01.01.2024 року та ще не розподілені становлять:

 • Кошти місцевого бюджету – 2 824 610,80грн.
 • Освітня субвенція – 106 817,64грн.
 • Субвенція на надання освіти особам з особливими освітніми потребами 26 502,81грн.

 

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за І квартал 2024 року становлять 141 797грн. План 200 000грн. 70,90% (Крім видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)

 

Білобожницька сільська рада

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони  – 141 797грн.

 

Вільні залишки спеціального фонду сільського бюджету, що утворилися станом на 01.01.2024 року становлять 789 279,66грн. (Без власних надходжень бюджетних установ) З них:

 • Транспортний податок – 29 241,03грн.
 • Екологічний податок – 98 955,11грн.
 • Бюджет розвитку – 541 101,70грн.
 • Цільові фонди – 6 413,12грн.
 • Невизначені надходження – 1 368,70грн.

 

 

Секретар ради                                                               Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь