БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Порядок визначення та відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства

Проект

 

УКРАЇНА

БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

__________ СЕСІЯ

______  ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

 

від ____________________ року                                                      № _________

с. Білобожниця

 

Про затвердження «Порядку визначення

та відшкодування Білобожницькій сільській раді

збитків, заподіяних внаслідок невикористання

земельних ділянок, самовільного зайняття земельних

ділянок та використання земельних ділянок

з порушенням законодавства»

 

З метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, удосконалення порядку відшкодування збитків, на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. №284, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок визначення та відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства згідно додатку.

 

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (Смеречинська Л.І.) та відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради.

 

Сільський голова                                                                    Віктор ШЕПЕТА

                                                                                                                                                                                Додаток  до рішення

Білобожницької сільської ради

від __ ___________ 2021 р. №___

 

Порядок

визначення та відшкодування Білобожницькій сільській раді

збитків, заподіяних внаслідок невикористання

земельних ділянок, самовільного зайняття земельних

ділянок та використання земельних ділянок

з порушенням законодавства»

 

Конституцією України визначено, що земля, її надра, які знаходяться в межах території України є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Згідно ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб та надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного Кодексу.

Порядок визначення та відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства (далі – Порядок) розроблений з метою створення єдиних засад визначення розмірів збитків у сфері земельних відносин завданих юридичними або фізичними особами Білобожницькій сільській раді та порядку їх відшкодування.

Порядок застосовується у випадках невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства.

Даний Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності у межах територій Білобожнцької сільської ради.

1. Нормативні посилання

Зазначений Порядок розроблений на підставі наступних нормативно-правових актів: Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного кодексу України, Закону України “Про плату за землю”, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”.

 

2. Визначення термінів

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

оренда - засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;

самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними;

невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням - невикористання земельної ділянки, крім реалізації науково обґрунтованих проектних рішень або фактичне використання земельної ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню, встановленому при передачі земельної ділянки у власність чи наданні в користування, в тому числі в оренду, а також недодержання режиму використання земельної ділянки або її частини в разі встановлення обмежень (обтяжень);

будівлі - споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та ін.;

нежитлове приміщення - приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду, є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин;

збитки - витрати, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які власник земельної ділянки (сторона) одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання умов здійснення господарської діяльності другою стороною;

неустойка (штраф, пеня) - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

неодержаний дохід - це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або зайняття, обмеження, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі орендна плата, яку б міг отримати власник земельної ділянки при належному та своєчасному оформленні договору оренди земельної ділянки особою, яка її використовує;

земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками;

ставка податку - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки;

грошова оцінка - капіталізований рентний доход із земельної ділянки;

суб'єкт - юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні (громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки.

3. Сфера дії Порядку

Порядок встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, заподіяних Білобожницькій сільській раді внаслідок порушення вимог чинного земельного законодавства України.

Фізичні та юридичні особи  у разі використання ними земель комунальної власності з порушеннями вимог ст. ст. 125, 206 Земельного кодексу України, ст.2 Закону України “Про плату за землю”, повинні відшкодувати Копичинецькій міській раді збитки, спричинені їх діями або бездіяльністю.

Збитки відшкодовуються внаслідок:

-невикористання земельної ділянки;

-використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону;

-самовільного зайняття земельної ділянки;

-інших випадків, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства та законодавства про плату за землю.

4. Порядок підготовки та оформлення матеріалів на комісію по визначенню розмірів збитків

4.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню збитків здійснює відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради.

4.2. На засідання комісії по визначенню збитків для розгляду готуються наступні матеріали:

- копія рішення Білобожницької сільської ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (при наявності);

- документація із землеустрою (при наявності);

- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (при наявності);

- акт комісії контролю із здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержання земельного та екологічного законодавства в межах території Білобожницької сільської ради та додані до нього матеріали (при наявності);

- довідка територіального органу державної фіскальної служби щодо справляння плати за землю;

- розрахунок суми збитків, виконаний відділом архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради;

- письмове повідомлення підприємств, установ, організацій, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з документальним підтвердженням його отримання;

- копії матеріалів листування Білобожницької сільської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами, якими нанесені збитки (при наявності);

- інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб'єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.
 

5. Порядок нарахування збитків

5.1. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.

5.2. У разі невідповідності розміру орендної плати по договору оренди землі вимогам чинного законодавства України збитки визначаються за період використання земельної ділянки з порушенням вимог.

5.3. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (Білобожницької сільської ради) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства України.

6. Склад комісії по визначенню розміру збитків, її повноваження та порядок розгляду матеріалів.

6.1. Визначення сум збитків покладається на комісію по визначенню розміру збитків власникам землі та землекористувачам (далі - комісія).

6.2. Склад Комісії затверджується сільським головою Білобожницької сільської ради.

6.3. До складу Комісії можуть бути включені:

- представники підприємств, установ, організацій, юридичних осіб, фізичні особи-підприємці та громадяни, які будуть відшкодовувати збитки;

- посадові особи виконавчих органів Білобожницької сільської ради;

-представники спеціально уповноважених органів у сфері земельних відносин містобудування та архітектури;

- представники територіальних органів державної фіскальної служби;

- представники територіальних органів Держгеокадастру;

- депутати сільської ради;

- представники комунальних підприємств, засновником яких є сільська рада.

6.4. Формою роботи Комісії є засідання та є правомочним за наявністю більше половини від її загального складу. Роботу Комісії організує голова Комісії в особі заступника сільського голови, до повноважень якого віднесено вирішення питань у сфері земельних відносин.

6.5. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії шляхом відкритого голосування та вносяться до протоколу засідання, що підписується головою та секретарем Комісії.

6.6. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії.

6.7. Матеріали по збиткам по кожному підприємству, установі, організації, юридичній особі, фізичній особі-підприємцю та громадянину, які будуть відшкодовувати збитки (далі - суб`єкти), розглядаються окремо.

6.8. Повноваження представників суб'єктів мають бути посвідчені належним чином.

6.9. На засідання Комісії можуть запрошуватися спеціалісти, фахівці, консультанти з різних сфер діяльності.

6.10. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.

6.11. Головуючий доповідає щодо наявних матеріалів по збиткам, та пропонує членам комісії надати відповідні пояснення та у разі необхідності додаткові документи, також пропонує суб’єктам, з вини яких виникли збитки, надати відповідні пояснення.

6.12. За результатами розгляду матеріалів Комісією складаються акти про визначення розміру збитків по кожному суб'єкту окремо.

6.13. Акти про визначення розміру збитків підписуються всіма членами Комісії, які присутні на засіданні. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті.

6.14. Акти про визначення розміру збитків затверджуються рішенням виконавчого комітету Білобожницької сільської ради.

6.15. Комісія має право:

— одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

— звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.

6.16. Комісія проводить засідання по мірі необхідності.

 

7. Порядок відшкодування збитків.

7.1. Після затвердження акту про визначення розміру збитків рішенням виконавчого комітету Білобожницької сільської ради відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради у п'ятиденний термін направляє суб'єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 1 до Порядку).

7.2. У повідомленні зазначаються:

- результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Білобожницької сільської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;

- попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

7.3. Повідомлення підписується секретарем Білобожницької сільської ради або іншою уповноваженою особою та надсилається суб'єктам рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто під підпис.

7.4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків (згідно додатку 2 до Порядку).

7.5. Договір про відшкодування збитків готується відділом архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради.

7.6. Невід'ємною частиною договору є розрахунок суми збитків, який складається відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради.

7.7. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради направляє матеріали щодо відшкодування збитків до відділу правового забезпечення виконавчого комітету Білобожницької сільської ради для підготовки позову про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.

7.9. Юридичний відділ Білобожницької сільської ради проводить відповідну перевірку, готує позовну заяву до суду про примусове відшкодування завданих територіальній громаді збитків, забезпечує представництво інтересів Білобожницької сільської ради в судах загальної і спеціальної юрисдикції та виконання судових рішень відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.10. 3а згодою голови комісії юридичним відділом Білобожницької сільської ради матеріали можуть бути направлені до органів прокуратури для проведення перевірки, притягнення винних до встановленої законом відповідальності та вжиття в інтересах Білобожницької сільської ради заходів прокурорського реагування.

 

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                       Додаток 1 до Порядку,

затвердженого рішенням

Білобожницької сільської ради

від __ _________ 2021 року № ___

 

Назва юридичної особи

її юридична або фактична адреса

 

П.І.Б. фізичної особи

її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

На підставі Порядку визначення та відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок із порушенням законодавства, затвердженого рішенням Білобожницької сільської ради від ___ _____________ року (далі - Порядку) комісією по визначенню збитків на засіданні, яке відбулося ___ ___________ 2021 року, розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені (назва юридичної або фізичної особи) Білобожницькій сільській раді та підлягають відшкодуванню внаслідок невикористання земельної ділянки / самовільного зайняття земельної ділянки /використання земельної ділянки з порушення вимог законодавства про плату за землю

(залишити необхідне)

площа та адреса земельної ділянки, рішення сільської ради та договір оренди землі - за наявністю.

Акт про визначення збитків власнику землі від _______№__________ затверджений рішенням виконавчого комітету Білобожницької сільської ради від_________ №____________.

Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від ___________№________, затвердженим рішенням виконавчого комітету Білобожницької сільської ради від ___________ №__________ та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок із порушенням законодавства.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки відділом архітектури та земельних відносин відповідні матеріали будуть передані до юридичного відділу Білобожницької сільської ради для підготовки позову до суду про примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів спрямованих на поновлення порушених прав територіальної громади у сфері земельних відносин.

 

Додаток:

- копія рішення виконавчого комітету Білобожниуької сільської ради “Про затвердження акту про визначення збитків власнику землі від ________ р. №__________” від __________ р. №______,

- Акт про визначення збитків власнику землі від _____________ р. №_________________,

- розрахунок визначення суми збитків та відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства;

- договір про добровільне відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства (у двох примірниках).

 

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

Додаток 2 до Порядку,

затвердженого рішенням

Білобожницької сільської ради

від __ березня 2021 року № ___

 

 

ДОГОВІР

про добровільне відшкодування збитків

 

с. Білобожниця___________р.

 

Білобожницька сільська рада, в особі _____________________________, що діє на підставі __________________________________, в подальшому –Сторона 1, з одного боку та ________________________________, в подальшому –Сторона 2, уклали цей договір про нижченаведене:

 

  1. Предмет договору

1.1.Відшкодування збитків, завданих Стороні 1 Стороною 2 внаслідок невикористання земельної ділянки, самовільного зайняття земельної ділянки, використання земельної ділянки з порушенням законодавства (залишити потрібне), загальною площею _________, яка розташована за адресою ___________________________, в період з __________ по __________ та використовується для ___________ (надана рішенням Білобожницької сільської ради від ___________ № __________).

 

2. Підстави для відшкодування збитків

Акт про визначення збитків № ________, затверджений рішенням виконавчого комітету Білобожницької сільської ради від _____________ № ____.

 

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Сторона 2 зобов'язується в строк до ___________ р. сплатити Стороні 1 збитки в сумі ________________ грн.

3.2. Збитки сплачуються одноразово у грошовій формі на рахунок ____________________________________________________________________

3.3. Землекористувач має право дострокового погашення суми збитків в повному обсязі.

3.4. Відшкодування збитків не звільняє землекористувача від обов'язку оформлення землекористування у встановленому порядку.

 

4. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору

4.1. В разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано Стороною 2.

 

5. Зміни та доповнення до договору

5.1. Договір може бути змінений та доповнений за згодою сторін.

5.2. Зміни та доповнення складаються в письмовій формі та оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

 

6. Припинення дії договору

6.1. Дія договору припиняється в наступних випадках:

6.1.1. закінчення строку, на який його було укладено.

6.1.2. сплата збитків в повному обсязі.

 

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

7.2. Договір підлягає обов'язковій реєстрації в книзі реєстрації договорів про відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.

7.3. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий - у Сторони 2.

7.4. Невід'ємною частиною договору є:

7.4.1. розрахунок суми збитків

 

8. Реквізити Сторін

 

Сторона 1                                                                               Сторона 2

Білобожницької сільської рада

 

 

_______________________    _______________________

 

Цей Договір зареєстровано в книзі реєстрації договорів про відшкодування Копичинецькійміській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю від «______» ________20___ р. за №___________.

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Білобожницької сільської ради

«Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства»

 

Розроблений на виконання та дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308(надалі — Аналіз).

Назва регуляторного акта: проект рішення Білобожницької сільської ради “Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства”.

Регуляторний орган: Білобожницька сільська рада.

Розробник документа: Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

Відповідальна особа: У.І. Глущук

1. Визначення проблеми

За даними загального моніторингу (в тому числі спостереження, аналізу тощо), який проводиться виконавчими органами Білобожницької сільської ради, впродовж останнього періоду, встановлені непоодинокі факти систематичного використання фізичними, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями земельних ділянок шляхом їхнього самовільного зайняття та використання таких з порушенням плати за землю. Наявні обставини призводять до заподіяння Білобожницькій сільській раді збитків, які виникають внаслідок невикористання земельних ділянок комунальної форми власності їх власником, тобто Білобожницькою сільською радою.

Враховуючи наявність вищезазначеної проблеми, виникає негайна потреба розробити порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власнику землі – Білобожницькій сільській раді.

2. Цілі регулювання

Проект рішення спрямований на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власнику землі - Білобожницькій сільській раді.

3.Альтернативні способи досягнення цілей

Альтернативні способи вирішення зазначених цілей відсутні. Лише затвердження даного регуляторного акту допоможе вирішити визначені проблеми.

4. Механізми розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, Білобожницькою сільською радою пропонується прийняти рішення “Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Білобожницькій сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю ”.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття рішення надасть змогу Білобожницькій сільській раді визначати розбір збитків, заподіяних власнику землі — Білобожницькій сільській раді та забезпечувати їх відшкодування. Крім того, забезпечить впорядкування документації із землеустрою та врегулювання орендних правовідносин.

Запровадження запропонованого акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акту із застосуванням методу аналізу вигоди та витрат

Прийняття регуляторного акту дозволить:

6.1. Посилити контроль за використанням земель комунальної власності;

6.2. Встановити єдиний порядок визначення та нарахування розміру збитків, у тому числі їх відшкодування.

6.3. Встановити процедуру розгляду матеріалів по збиткам та організаційні засади роботи комісії.

6.4. Впорядкувати документацію із землеустрою.

6.5.Врегулювати орендні правовідносини.

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

- досягнення цілей, передбачених у пункті 2 аналізу;

- відшкодування заподіяних збитків власнику землі — Білобожницькій сільській раді,

-впорядкування документації із землеустрою,

-врегулювання орендних правовідносин,

-посилення контролю за використанням земель комунальної форми власності

Витрати відсутні

Підприємства, установи, організації, юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни, які будуть відшкодовувати збитки

- досягнення цілей, передбачених у пункті 2 аналізу

Відшокодування суми збитків

 

7. Строк дії акту

Термін дії запропонованого акту необмежений.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акту.

8. Показники результативності регуляторного акту

В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися:

- сума нарахованих збитків;

- сума відшкодованих збитків;

- кількість підприємств, установ, організацій, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян, які будуть відшкодовувати збитки

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься на підставі даних за статистичними показниками.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акту здійснюватиметься після набрання чинності цього регуляторного акту, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через рік з моменту набрання чинності цим актом, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься фінансовим відділом Білобожницької сільської ради.

 

 

Начальник відділу

Архітектури та земельних відносин                                             Уляна ГЛУЩУК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь