БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

регуляторна діяльність

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Білобожницької сільської ради
«Про оренду майна комунальної власності
Білобожницької  територіальної громади.»

І. Визначення проблеми
Проблема, яку пропонується розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у приведенні діючого Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Білобожницької сільської ради у відповідність до чинного законодавства України з урахуванням внесених до нього змін та подальшим удосконаленням організації порядку оформлення оренди об’єктів комунальної власності сільської ради, його спрощення та забезпечення ефективного використання комунального майна згідно із Законом України «Про оренду державного і комунального майна» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Проблема є актуальною, оскільки для прийняття рішення «Про оренду майна комунальної власностіБілобожницької  територіальної громади.»врахувати в  повному обсязі  вимог чинного законодавства при укладанні договорів оренди комунальної власності територіальної громади.
Варто зазначити, що частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування  діють лише на підставі, в межах повноважень та у  спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
Пунктом 2 статті 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (із змінами) визначено, що державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності,  здійснюють  органи  місцевого  самоврядування. 
Передачі в оренду нерухомого майна передує проведення незалежної (експертної) оцінки майна, вивчення попиту на об'єкт оренди, а у разі якщо надійшло дві чи більше заяв – проведення конкурсів на право укладання договорів оренди комунального майна. При цьому визначається стартова ціна з урахуванням орендних ставок, для яких базовими є орендні ставки за державне майно, затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від4 жовтня 1995 р. № 786  «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (зі змінами). 
Передача в оренду комунального майна є ефективним і перспективним управлінським рішенням, що не лише дає змогу зберегти майно територіальної громади, а і сприяє розвитку підприємництва і є джерелом наповнення сільського бюджету.
         Враховуючи викладене, виникла необхідність  для прийняття регуляторного акта шляхом викладення його у новій редакції. В результаті розробки нового проекту рішення Білобожницької сільської ради«Про оренду майна комунальної власностіБілобожницької  територіальної громади.»
 процедура передачі в оренду майна комунальної власності буде приведена у відповідність до вимог чинного законодавства.
       Таким чином, визначена проблема – необхідність чітко визначити повноваження орендодавців майна комунальної власності та пропорції розподілу орендної плати за майно, яке знаходиться на балансі комунальних підприємств, установ, закладів і здається в оренду уповноваженим органом сільської ради.

         Основні групи, на які впливає проект рішення:
Групи (підгрупи)    Так    Ні
Громадяни    +    
Держава    +    
Суб’єкти господарювання,    +    
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*    100%    

Вирішення зазначеної проблеми з метою уникнення негативного впливу на суб’єктів господарювання, на яких буде розповсюджуватися дія цього нормативно-правового акту,можливе лише за умови розв’язання її шляхом державного регулювання. 
ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття рішення Білобожницької сільської «Про оренду майна комунальної власності
Білобожницької  територіальної громади.»
 (далі – Проект)забезпечить:
- регулювання орендних відносин між органом місцевого самоврядування (сільською радою) та суб’єктами господарювання відповідно до вимогчинного законодавства;
- удосконалення місцевих нормативно-правових актів з питання регулювання орендних відносин;
    - впорядкування процесу передачі майна в оренду згідно з діючим законодавством;
- спрощення процедури передачі в оренду майна;
    - збільшення надходжень від орендної плати майна комунальної власності територіальної громади Білобожницької сільської ради.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи    Опис альтернативи
Залишення без змін існуючого акта    Зазначений спосіб не сприятиме приведенню нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства України, а також збільшенню надходжень до сільського бюджету.

Прийняття запропонованого проекту акта     -  Повною мірою вплине на вдосконалення орендних відносин, управління майном, задоволення потреб населення та дозволить більш ефективно використовувати комунальне майно територіальної громади Білобожницької сільської ради;
- дасть можливість створити належні правові та організаційні умови для розвитку діяльності в галузі  оренди комунального майна, розширення конкурентних відносин.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
    Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Прийняття запропонованого проекту акту

    - Реалізація Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України  від 04 жовтня 1995 р. № 786  «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами;
- додаткові надходження добюджету, які спрямовуються на розвиток села;
- відновлення та поліпшення майна комунальної власності;
- підвищення ефективності використання майна , що перебуває у комунальній власності територіальної громади Білобожницької сільської ради;
- контроль за орендою комунального майна.    Витрати часу на адміністрування

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Прийняття запропонованого проекту акта     -Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства України;
-збільшення надходжень досільського бюджету
    Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Кількість суб’єктів господарювання, що підлягають під дію регулювання цього регуляторного акту складає 9 суб’єктів

Показник    Великі    Середні    Малі    Мікро    Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць     -    -    -    9    9
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 
    -    -    -    100      х


Вид альтернатив    Вигоди    Витрати
Прийняття запропонованого проекту акту    - Дасть можливість створити належні правові та організаційні умови порядку надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Білобожницької сільської ради;
-вплине на вдосконалення орендних відносин, управління майном.    Витрати на оренду


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
    Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Залишення без змін існуючого акта    1    У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставлених цілей. 
Прийняття запропонованого проекту акта    4    У разі прийняття акту задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження порядку.

Рейтинг результативності
    Вигоди
(підсумок)    Витрати (підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття запропонованого проекту акта    У разі прийняття запропонованого проекту акта, для територіальної громади вигода буде полягати в реалізації  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України  від 04 жовтня 1995 р. № 786  «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами;
- додаткові надходження добюджету, які спрямовуються на розвиток села;
- контроль за орендою комунального майна;

    У разі прийняття проекту акта громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.
Орендарі нестимуть витрати на оренду    У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить 
потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле регулювання, та зникне неврегульованість проблеми, що виникла, у чинному законодавстві.
Збільшення навантаження на працівників виконавчого органу сільської ради, що 
відповідає за розроблення 
та проходження процедури,
введення в дію та 
реалізацію регуляторного 
акту (витрати робочого 
часу).
Для суб’єктів господарювання витрати особистого часу. 
Обов’язкові фінансові витрати 
пов’язані із запровадженням 
регуляторного акту відсутні.


Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення без змін існуючого акту    Не забезпечується досягнення цілей щодо порядку надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Білобожницької сільської ради
    Зовнішні чинники на дію регуляторного акту у разі залишення існуючого акту без змін відсутні. 
Прийняття проекту акту    Прийняття акту забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети стосовно затвердження Положення про оренду комунального майна територіальної громади,  Положення про  Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади , Типового Договору оренди комунального майна, Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади Білобожницької сільської ради
    Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не очікується

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

         Для досягнення цілей, визначених у другому розділі цього Аналізу регуляторного впливу, проектом регуляторного акта передбачено прийняття рішення Білобожницької сільської ради «Про оренду майна комунальної власності Білобожницької  територіальної громади.»
         Регуляторний акт містить норми, які сприятимуть врегулюванню відносин у сфері оренди комунального майна. Запропоновані нормативно-правові  документи створять єдиний організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати, справляння плати за оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності. Також буде врегульовано порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади тапорядок перерахування орендної плати. Для впровадження цього акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на веб-сайті Білобожницької сільської ради.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Реалізація регуляторного акту не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат ані від органів влади, ані від суб’єктів господарювання.
          Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акту відповідає тим ресурсам, якими розпоряджається орган місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання , на яких розповсюджується дія запропонованого проекту регуляторного акту.
Прийняття рішення Білобожницької сільської ради«Про оренду майна комунальної власності
Білобожницької  територіальної громади.» забезпечить врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності  територіальної громади Білобожницької сільської ради, вдосконалення організації  договірно-майнових відносин  відповідно до чинного законодавства, а також призведе до збільшення загальної суми надходжень в бюджет сільської ради плати за оренду комунального майна.
         Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту може відбутися через зміни в чинному законодавстві в галузі оренди комунального майна.
         
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії
регуляторного акта

         Запропонований регуляторний акт не має обмеження строку дії і набирає чинності з моменту його прийняття.
Уразі змін у діючому законодавстві України, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або може бути прийнято новий регуляторний акт.

VIII. Визначення показників результативності дії 
регуляторного акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:
-    розмір надходжень до бюджету Білобожницької сільської ради, що пов’язані з дією акту;
-    кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;
-    загальна площа приміщень комунальної власності, переданих в оренду;
-    приріст суб’єктів господарювання – орендарів;
-    рівень поінформованості суб’єктів господарювання  та/або фізичних осіб  з основних положень акту – передбачається досягти 100% поінформованості за рахунок розміщення на офіційному сайті Білобожницької сільської ради і в засобах масової інформації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися розробником регуляторного акту відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (із змінами від 16.12.2015 №1151).
       Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності запропонованого регуляторного акту, повторне відстеження буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження.
       Періодичні відстеження результативності  будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення  заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
За результатами проведених відстежень результативності регуляторного акту в разі виникнення неврегульованості питань, вони можуть бути усунені шляхом внесених відповідних змін.

Сільський голова                                                            Я.Л.Греськів


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
До рішення Білобожницької сільської ради
«Про встановлення єдиного податку на території
Білобожницької сільської ради на 2020 рік»
I. Визначення проблеми
Відповідно до статті 10 Податкового кодексу Українивизначеноперелікмісцевихподатків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу Українисільські ради встановлюють місцеві податки і збори. 
Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради. 
Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Білобожницької сільської ради єдиного податку на 2020 рік.
Проблемою є те, що в разі не встановлення сільською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури територіальної громади. 
За даними фінансового відділу та відділу економічного,земельного та комунального розвитку Білобожницької сільської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються  рішенням сільської ради, сплачують до бюджету близько 1,3млн. грн. щорічно.
Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)    Так    Ні
Громадяни    V     
Держава    V     
Суб'єкти господарювання,    V     
у тому числі суб'єкти малого підприємництва*    V     
 З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади с. Білобожниця, і пропонується прийняття рішення сільської ради«Про встановлення єдиного податку на території
Білобожницької сільської ради на 2020 рік» так як проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими механізмами.
II. Цілі державного регулювання
Проект рішення розроблено з ціллю:
*Виконання вимог чинного законодавства. 
*Врегулювання правовідносин між Білобожницькою сільською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.
*Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку села. 
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи    Опис альтернативи
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    По закінченню 2019року діюче на території сільської ради рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.
Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету у 2020 році.  
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.
Сталі надходження до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.
Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Відсутні    По закінченню 2019року рішенняпро встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.
Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету у 2020році.    
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп.    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.
    Відсутні
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Можливе незначне зменшення споживчих цін    Відсутні
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2018 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    Виділення коштів з сільського бюджету на програми соціально-економічного розвитку сільської ради
    Відсутні
 Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

    Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).
Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    Відсутні    Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Білобожницької сільської ради.

Сумарні витрати за альтернативами    Сума витрат, гривень
Альтернатива 1«Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»
Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")    -
Альтернатива 2«Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»
Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")    -
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)    Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    1    Рішення про встановлення єдиного податку на 2019рік не буде діяти у 2020році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2021 року.
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    4     Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Рейтинг результативності    Вигоди (підсумок)    Витрати (підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.
    Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за максимальними ставками згідно рішення Білобожницької  сільської  ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Для держави і громадян вигоди відсутні. 
Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками (1 відсоток).    Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у сільський бюджет.
    Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Сільська рада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.


Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп     Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.    Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до бюджету. Білобожницька сільська рада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.    Х
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення єдиного податку на території
Білобожницької сільської ради на 2020 рік»з метою отримання зауважень та пропозицій.
2. Аналіз та моніторинг діючих ставок оподаткування по Білобожницькій сільській раді у 2019 році.
3. Отримання пропозицій щодо встановлення ставок оподаткування.
4. Встановлення ставок єдиного податку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції,різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.
    Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Згідновимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.    
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:
Назва показника    2018 рік    2019рік
Надходження до сільського бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)    1296,1    1370,5
Надходження до сільського бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)    756,5    800,0
Загальна кількість платників єдиного податку, чол.    50    45
Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол.    45    40
Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)        
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта    Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Білобожницької сільської ради в мережі Інтернет за адресою: http://bilobozhnicka-gromada.gov.ua 
Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. 
Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.
    З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу,відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.
        У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до cільського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.
.
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:Управління ГУ ДФС у Тернопільській області
Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні сільських рад.
Сільський голова                                                          Я.Л.Греськів


 


Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення сільської ради 
« Про встановлення  податку на  землю на території Білобожницької об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».
I. Визначення проблеми
Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.
Рішенням Білобожницької сільської ради від 20.11.2018р.№698 „ Про встановлення  податку на  землю натериторії Білобожницької об’єднаної територіальної    громади на 2019 рік ”  установлені ставки податку на майно в частині плати за землю на 2019 рік та передбачено встановлення пільг з їх сплати.
Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3Бюджетного кодексу України,бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.
    Пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що сільські ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).
Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.
Статтею 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
    Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради.
Пунктом 284.1 статті 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Пунктом 12.3 статті 12 ПКУ установлено, що органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Плата за землю є складовою податку на майно, який згідно зі статтею 10 ПКУ належить до місцевих податків та є обов'язковим для встановлення сільської радами.
Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.
    Граничні розміри ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності, установлені статтями 274 та 288 ПКУ, не є фіксованими, а коливаються від 0 до 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
    Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду сільського бюджету та за підсумками 2018 року складає майже 10 відсотківсеред інших джерел надходжень.
Загальні надходження від плати за землю по Білобожницької сільської  раді склали за 2018 рік – 701,3тис.грн.. 
Прогнозний обсяг надходжень податку на 2020 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).
Ураховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборівє регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проект регуляторного акта – рішення Білобожницької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік».
У цьому випадку причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.
    В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  
Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2020 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині податку за землю, поповнити сільський бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сільської ради. 
Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

Групи (підгрупи)    Так    Ні

1    2    3
Громадяни    Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок надання пільг та здійснення прогнозованих надходжень до бюджету сільської ради від сплати земельного податку, що будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо    __
Держава.
Органи місцевого 
самоврядування     1. Шляхом виконання вимог ПКУ в частині встановлення ставок плати за землю, що забезпечить податкові надходження до бюджету, які будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.
2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку, орендної плати та пільг з плати за землю.
3. Шляхом установлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям    __
Суб’єкти господарювання     1. Шляхом прогнозування фіскального навантаження з плати за землю для суб’єктів господарювання-платників земельного податку, які мають земельні ділянки у власності або користуванні. Разом з тим, суб’єкти господарювання як члени територіальної громади розраховують на використання податкових надходжень до бюджету від плати за землю на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.
2. Шляхом надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати за землю на  підставі ПКУ та ухвалення рішення за цим проектом.    __

Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ. 
Отже, установлення ставок та пільг з плати за землю можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради.
Установлення податку на майно в частині плати за землю на території Білобожницької сільської ради на 2020 рік необхідне у зв’язку з тим, що рішення сільської  ради від 20.11.2018р.№ 698 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» регулює процеси плати за землю лише у 2019 році та відповідно до вимог пункту 10.2 статті 10, підпунктів 12.3.2, 12.3.4, 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ не може бути застосовано у 2020 році. 
Проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» розроблено відповідно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Зокрема передбачено встановлення ставок плати за землю в розрізі кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зі змінами.
Ураховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, розміри податкових платежів за користування землею для всіх категорій землекористувачів пропонується залишити на рівні 2019 року. 
Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю. Ураховуючи зазначене, пільги зі сплати за землю встановлюються Податковим кодексом України та рішенням на 2020 рік. 
Такі пільги надаються з метою зменшення дотацій з державного або місцевого бюджетів органам державної влади та місцевого самоврядування.
За відсутності регулювання не буде забезпечено визначення ставок, порядку нарахування, сплати та переліку пільг з плати за землю. У разі невстановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.2 статті 10 ПКУ, рішеннями місцевого самоврядування, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю. При цьому, пільги з плати за землю залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільги у 2020 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ є дуже вузьким і не враховує реальні потреби землекористувачів сільської ради в отриманні пільг з плати за землю.
Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету сільської ради, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми
Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету сільської ради, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність сільської ради в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям сільської ради суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.
З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади, і пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік».

II. Цілі державного регулювання
Проект рішення сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. 
Цілями державного регулювання є установлення ставок та пільг з плати за землю відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету сільської ради прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.  
    Індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:
- кількісні: надходження плати за землю до доходної частини бюджету сільської ради (2018– рік фактичні надходження – 701,3 тис. грн., на 2019 рік планові показники 740,0тис. грн., на 2020 рік прогнозні надходження від запропонованих розмірів ставок податку на рівні 2019 року),  що надають можливість для забезпечення виконання соціально важливих місцевих програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 
- часовий: дія регуляторного акта протягом року;
- якісний: забезпечення виконання сільських цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.
Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення:
- проекту до Антимонопольного комітету України як такого, що може вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, установлення й зміни правил їх поведінки на ринку, або такого, що може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках (відповідно до статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України); 
- копії ухваленого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них (підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).
Цілями регуляторного акта є:
    - установлення ставок земельного податку та пільг зі сплати цьогоподатку;
    - забезпечення соціально-економічного розвитку сільської ради, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади Білобожницької сільської ради;
    - отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку сільської ради, підвищення соціальних стандартів.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи    Опис альтернативи
Альтернатива 1
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін     По закінченню 2019 року рішення від 20.11.2018р №698 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»втрачає чинність. Якщо сільської рада не ухвалює рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими, то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю. 
Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2020 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів сільської ради в отриманні пільг з плати за землю. У зв’язку з чим вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації органам державної влади, бюджетним, комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету. Таким чином, альтернатива не є прийнятною
Альтернатива 2 
Установлення мінімального розміру ставок земельного податку.    Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів сільської ради, що спрямовуються на фінансування його інфраструктури.
У разі не встановлення відповідних ставок, бюджет сільської ради втратить надходження від плати за землю у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленої мінімальної ставки. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету сільської ради ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.
Альтернатива 3
Установлення для всіх категорій землекористувачів ставок на рівні 2019 року    Ураховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, установлення у 2020 році для всіх категорій землекористувачів розмірів плати за землю на рівні 2019 є доцільним.
Застосування альтернативи шляхом ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік »є найбільш прийнятним. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між землекористувачами та органами влади й місцевого самоврядування з питань плати за користування земельними ділянками.
Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету сільської ради та нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін    Відсутні    За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в сільській раді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету. 
Альтернатива 2    Відсутні

    Втрати бюджету сільської ради на виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.
Альтернатива 3    Удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів сільської ради; забезпечення надходжень до бюджету від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм    Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування плати за землю, розмір яких залишається на рівні попередніх років
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Відсутні    Втрата пільг з плати за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами права на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються громадянам такими підприємствами. Унаслідок можливого підвищення споживчих цін прогнозується збільшення витрат громадян на придбання товарів та послуг
Альтернатива 2    Відсутні    Відсутні. 
Втрати бюджету сільської ради зумовлять неможливість забезпечення його фінансування на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо
Альтернатива 3    Зменшення податкового навантаження на землекористувачів шляхом установлення пільгових ставок для земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб, а також унаслідок установлення пільг комунальним підприємствам-надавачам послуг. 
Розвиток інфраструктури, збільшення кількості робочих місць; спрямування фінансового ресурсу за рахунок забезпечення стабільних податкових надходжень плати за землю на вирішення соціальних проблем населення    Відсутні
Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання
    Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на земельної ділянки, сплачується до того сільського бюджету, на території якого вони розташовані, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами Білобожницької сільської ради, але мають у власності або користуванні земельні ділянки на його території. 
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Відсутні    Відсутні.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами. 
Альтернатива 2    Економія коштів на сплату податків.    Відсутні. 
Втрати бюджету сільської ради зумовлять неможливість забезпечення фінансування бюджету сільської ради на виконання програм.
Альтернатива 3    Установлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками сільської ради з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель.     Для суб’єктів господарювання розмір плати за землю не збільшується, тому вони несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:
4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);
3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);
2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);
1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)    Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1    2    За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в сільській раді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами. 
Альтернатива 2    1    Відсутні надходження до бюджету. Не виконуються програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, відсутнє фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо
Альтернатива 3    4    Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію
в рамках проведення аналізу регуляторного впливу* 
Категорія впливу    Відповідь

1    2
А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.
     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:    Ні

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг    Ні
2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади    Ні
3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)    Ні

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього    Ні
5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій    Ні
Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.
     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:    Ні

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги    Ні
2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг    Ні
3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі    Ні

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)    Ні
В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.
    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:    Ні
1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання    Ні
2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств    Ні
Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.
    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:    Ні
1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар    Ні
2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника    Ні

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів    Ні
*Визначено за консультаціями з представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, представниками жителів, представниками податкової служби.

Рейтинг результативності    Вигоди (підсумок)    Витрати (підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1    Відсутні     За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в сільській раді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету    Цілі прийняття акта можуть бути досягнуті частково
Альтернатива 2    Відсутні     Втрати бюджету сільської ради    Не досягнуто мети
Альтернатива 3    Упорядкування відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками сільської ради з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель. Прогнозовані надходження до  бюджету сільської ради можуть бути використані на фінансування заходів, передбачених  бюджетом сільської ради    Розмір плати за землю для всіх категорій землекористувачів не збільшується. Тому, суб’єкти господарювання несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта     Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему. 
У рейтингу результативності альтернатива на першому місці 

Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1    Причиною відмови є втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в місті та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджетом сільської ради    Втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)
Альтернатива 2    Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури, наповнення бюджетом сільської ради, недоотримання надходжень до бюджету.    Відсутні кошти в бюджеті сільської ради. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)
Альтернатива 3    Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:
-зменшити податкове навантаження на платників. Кошти можуть бути використані суб’єктами господарювання для розвитку бізнесу, підвищення матеріально-технічної бази, виплати заробітної плати, створення нових робочих місць;
- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;
- отримати заплановані податкові надходження до бюджету сільської ради;
- сприяти удосконаленню процедури адміністрування плати за землю та  попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби й платниками податку    На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері.Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо). 
Крім того, на кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
    Вирішити питання встановлення розміру ставок земельного податку та пільг зі сплати за землю у місті пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення сільської ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. 
При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку. 
Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, документи з регуляторної діяльності підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради та її виконавчого комітету розділ «Публічна інформація-регуляторна діяльність» http://bilobozhnicka-gromada.gov.ua , у засобах масової інформації з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення сільської ради буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради та її виконавчого комітету розділ «Публічна інформація-регуляторна діяльність» http://bilobozhnicka-gromada.gov.ua у термін, установлений законодавством. 
Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці активно користуються офіційними веб-сторінками Білобожницької сільської ради та її виконавчого комітету, крім того, місцеві засоби масової інформації активно використовують електронну інформацію сільської ради для розміщення на своїх інтернет ресурсах. 
Ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів забезпечить встановлення додаткових пільг по земельному податку.
Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і платниками земельного податку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.
Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (додатки 1, 2, 3).
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2020, та діє протягом року.
Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за землю.
Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку. Відповідно до статті 126 ПКУ за порушення строків сплати платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:
    - при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 10% від погашеної суми податкового боргу;
    - при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 20% від погашеної суми податкового боргу.
Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.
Таким чином, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту рішення.
Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.
На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.
До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до бюджету сільської ради від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акта. Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування сільських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету сільської ради від плати за землю.
 IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:
- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;
- повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. 
    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – фінансовим відділом та відділом економічного,земельного та комунального розвитку Білобожницької сільської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету сільської ради, наданих Управління ДФС у Тернопільській області розробникам регуляторного акта, та на підставі консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів щодо розміру коштів і часу суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання. 
          Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.
         Зворотний зв’язок:
- поштова адреса: 48530, вул. Л.Українки, 34, с. Білобожниця,Чортківський район, Тернопільська область.
Електронна адреса: biloboznucya05@ukr.net


Сільський голова                                    Я.Л.Греськів            


Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення
сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» 
І. Визначення проблеми
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня             2015 року №1151).
Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3Бюджетного кодексу України,бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.
Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.
Податковим кодексом України (надалі – Кодекс) зобов’язано копію рішення сільської ради про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надіслати в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення сільської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Відповідно до вимог ст. 266.4.2 Кодексу органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою,затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(надалі– Постанова №483). 
Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому, окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.
Відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючими органами. Податкове повідомлення-рішення відповідно до підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 Кодексу контролюючі органи надсилають (вручають) платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що наступає за базовим податковим (звітним) періодом     (роком). Тобто, фізичні особи податок за 2020 рік будуть сплачувати у 2021 році. 
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року й до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, установленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу. Прогнозні надходження від сплати податку юридичними особами надійдуть у 2020 році.
Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів господа-рювання враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України  на 2020 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки»,лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720),відповідно до яких прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня2020 року (надалі – мінімальна заробітна плата)становить 4 407,00 грн.
Розв’язання проблеми встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у Білобожницькій сільській раді за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що  встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу I «Загальні положення» Кодексу можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.
У  разі  відсутності  регулювання,  не  сплачується  податок  на  нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив на територіальну громаду. Оскільки не забезпечується в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати робітникам, які фінансуються з бюджету сільської ради, місцевихцільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо. 
Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету сільської ради, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях дошкільної освіти,  культури, фізичної культури та спорту. 
Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету сільської ради, дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність у різних сферах, забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям сільської ради суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якою опікуються органи місцевого самоврядування.
У зв’язку з викладеним виникла необхідність ухвалити рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у Білоборжницькій сільській радідля застосування з 01.01.2020.
Згідно з підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу не є об’єктами оподаткування: 
- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку(їх спільній власності), що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету та є неприбутковими; 
- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;
- будівлі дитячих будинків сімейного типу;
- гуртожитки;
- житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;
- об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; 
- об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять діяльність у малих архітектурних формах та на ринках; 
- будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
- будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), що віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271)Державного класифікатора  будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку; 
- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських організацій осіб з інвалідністю(з урахуванням вимог Закону України від 19 грудня 2017 року №2249-VII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України») та їх підприємств;
- об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано вустановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності, включаючи ті, у яких здійснюють діяльність засновані такими релігій-ними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, у яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
- будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 
від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
- об’єкти  нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення й відпочинку дітей, що перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими йунесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося виключення;
- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими й включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ і організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
- об’єкти житлової нерухомості, що належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на вищезазначених платників податку, які є власниками об’єктів нерухомості, розташованих на території Білобожницької сільської ради.
Розрахункова чисельність платників податку на 01.01.2020 порівняно з 01.01.2019 на прогнозованому рівні залишиться без змін, коливання показників через зміну статусу власника є несуттєвим.
Аналітика є  обмеженою, оскільки Державна фіскальна служба відповідно до пункту 63.6 статті 63 Кодексу облік платників податку веде за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за їх типами. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податку, зокрема документів на право власності нерухомого майна.
У 2018 році до бюджету сільської ради від сплати податку надійшло 172,3тис. грн.
Надходження від сплати податку на нерухоме майно на 2019 рік заплановані в сумі 179,8тис.грн., у тому числі від юридичних осіб у сумі 177,9тис.грн., фізичних осіб – у сумі 1,9тис.грн. 
Прогнозний обсяг надходжень податку на 2020 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).
З метою отримання інформації для здійснення обрахунків витрат суб’єктів господарювання,  що виникнуть унаслідок провадження регулювання та виконання вимог  регуляторного акта платниками– юридичними особами залежно від ресурсів, якими вони розпоряджаються,проведено консультації з місцевою спілкою підприємців, представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, квартальними, представниками податкової служби.
Основними групами (підгрупами), на які проблема справляє вплив, є:

Групи (підгрупи)    Так    Ні
Громадяни     Впливає на громадян, які мають у власності житлову та/або нежитлову нерухомість. Впливає на всіх членів територіальної гро- мади, якімають упевненість у можливості забезпечення фінансуваннясоціально  важли- вих  сільських  програм (описані в розділі І) за рахунок отриманих від запропонованого   регулювання   надходжень  податку   до  бю-джету сільської ради в сумі близько 179,8тис. грн.    Не впливає на громадян, які не є власниками об’єк- тів нерухомості 
Держава. 
Органи місцевого само-врядування    До повноважень органів місцевого само-врядування віднесено право встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (стаття 266 Кодексу).Від запропонованого регулювання прогно-зуються надходженняподатку до бюджету сільської ради, що дасть можливість направити ці кошти на фінансування соціально важливих сільських програм,бюджетної сфери в галузях дошкільної освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо    -
Суб’єкти господарювання     Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності нерухомість. Від запро-понованого регулювання прогнозуються на-дходженняподатку до бюджету сільської ради 179,8тис. грн. Суб’єкти господарювання мають можливість прогнозованого планування фінансово-господарської діяльності, з урахуванням запропонованого регулювання     Не впливає на суб’єктів господа-рювання, які не є власниками об’єк-тів нерухомості

Питання наповнення бюджету Білобожницької сільської ради, у тому числі через установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування й громади.
Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету сільської ради, дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести фінансування сільських цільових програм. 

ІІ. Цілі державного регулювання
Проект рішення сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Цілями державного регулювання є установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у Білобожницькій сільській раді, відповідно до вимог Кодексу.

Індикатори досягнення цілей регуляторного акта:
- кількісний– надходження податку до доходної частини бюджету сільської ради(2018 рік фактичні надходження – 172,3тис. грн., на 2019 рік планові показники – 179,8тис. грн.,   що надають можливість для забезпеченнявиконання соціально важливих сільських програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 
- часовий – відповідно до вимог чинного законодавства України  встановлення ставок податку на бюджетний період, що становить один календарний рік.
Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролюдержавної фіскальної служби в частині наповненості 
бюджетусільської ради  та своєчасності сплати податку.
Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом:
    - направлення копії рішеннясільської ради про встановлення місцевих податків чи зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них (стаття 12.3.3. Кодексу);
    - оприлюднення інформації щодо ставок та наданих пільг  юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку, за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 №483 (стаття 266.4.2 Кодексу).
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способі
Вид альтернативи    Опис альтернативи
1    2
Альтернатива 1
Установлення мінімальної ставки  податку на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки, від розміру мінімальної заробітної плати, уста-новленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування (мінімальний розмір на законодавчому рівні не встановлено, тобто припускається, що його розмір  дорівнює 0)    Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недо-отримання надходжень до бюджету сільської ради коштів на прогнозованому рівні 179,8тис. грн., що обмежить фінансування першочергових  видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії тощо. По закінченню 2019 року рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, будуть скасовані як такі, що не пройшли регуляторну процедуру і не поширюються на подальші періоди.  Їх дія буде розповсюджуватися на фізичних осіб – платників податку. Суб’єкти господарювання залишаться  без нормативного акту.
Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок  податку для суб’єктів господарювання у 2019 році, а фізичних осіб – платників податку у 2020 році, що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету протягом двох років.  
Альтернатива 2
Установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, уста-новленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування    Альтернатива може бути прийнятною.
Установлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та/або юридичних осіб, забезпечить надходження до бюджету, упорядкує відносини між органами міс-цевого самоврядування та громадянами, суб’єк-тами господарювання. Але, при цьому збіль-шується податкове навантаження на платників податку.

Альтернатива 3 
Установлення диференційованого роз-міру ставок податку залежно від типів об’єктів нерухомості та місця їх розташування (зональності)    Альтернатива може бути прийнятною.Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням  вимог Кодексу диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості.
Пропонується  пільга  врозмірі 100% на гос-подарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до якихналежать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси тощо, що перебувають у власності пенсіонерів. Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;
Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за типами таких об’єктів, що впливає на аналітику порушеного питання. 
Крім того, сільська рада не має чітких зональних меж.
Альтернатива 4 
Ухвалення регуляторного акта диференційованого розміру ставок податку залежно від типів об’єктів нерухомості без диференціації від місця розташування (зональності) об’єктів нерухомості    Застосування альтернативи є найбільш прийнят-ним.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою.Ставка податку не диференційована залежно від місць розташування (зональності) об’єкта нерухомості але диференційована залежно від типів об’єктів нерухомості. 
Пропонується  пільга  врозмірі 100% на гос-подарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до якихналежать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансфор-маторні підстанції тощо, що перебувають у власності пенсіонерів.
Прогнозні надходження від запропонованого регулювання понад 179,8 тис. грн., щоза-безпечитьфінансування соціально важливих сільськихцільових програмв галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо 


2. Оцінка  вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
1    2    3
Альтернатива 1    Вигоди відсутні. Незалежно від можливості покращення інвестиційної привабливості території, жителі втратять пільги, спостерігатиметься недофінансування витрат на сільські соціально важливі програми.
    Дія рішення сільської ради               поширюється тільки на 2019 рік. На наступний бюджетний рік у сільській раді відсутній регуляторний акт, що унеможливлює  нарахування та сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Наслідком є   недоотримання    бюджетом 
Сільської ради надходжень, які можливо було б направити на   фінансування соціально важливих сільських цільових програм,  бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо 
Альтернатива 2    Прийняття нормативного акта органу місцевого самоврядування              з урахуванням вимог Кодексу. Збільшення надходжень до бюджету сільської ради від сплати податку               на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які можливо направити для забезпечення фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти,  соціального захисту,житлово-комунального та дорожнього господарства, транс-порту тощо.    Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Альтернатива 3    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання,але є неможливим через відсутність зональності сільської ради в затверджених межах
    Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Альтернатива 4    Альтернатива забезпечує усі цілі державного регулювання та в повній мірі враховує інтереси жителів громади щодо розвитку територій шляхом фінансування сільських програм.
    Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
1    2    3
Альтернатива 1    Через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки    Витрати відсутні для громадян у частині сплати податку.
Однак, відсутня можливість додаткового наповнення доходної час-тини бюджету сільської ради та, відповідно, збільшення його видаткової частини для фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо 

Альтернатива 2    При збільшенні прогнозованого надходження до бюджету сільської ради  є можливість збільшення видатків на фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального  захисту,  житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. При цьому втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, відповідного скорочення ринку праці та скороченні відповідних надходжень, що в сумі не компенсує зростання від даного податку.    Витрати громадян на сплату податку за максимально гранич-ним розміром його ставки, 1,0%. 
Зростає рівень невдоволеності та незабезпеченості громадян.
Альтернатива 3    Альтернатива може бути прийнятною    Відповідно до законодавства України у сфері податкових відносин сплата податку фізичними особами з урахуванням запропонованого регулювання буде здійснюватися в другій половині 2021 року після отримання ними відповідних  повідомлень-рішень від податкових органів. Але фіскальна служба не має змоги розподіляти зони нарахування без зазначення чітких меж зон в сільській раді, тому зростає рівень неузгодженості нарахувань, що затримує сплату податку громадянами.

Альтернатива 4    Альтернатива в повній мірі враховує інтереси громади у наповненні бюджету сільської ради, крім того диференціація за типом нерухомості дозволяє врахувати фактичний економічний стан в галузях підприємницької діяльності, що дозволяє максимально узгодити питання сплати податку та наповнення  бюджету сільської ради, гармонізувати розвиток підприємницької активності та розвиток соціальної інфраструктури.    При сплаті податку не виділяється окрема зональність, ставки податку диференціюються за типом нерухомості.
Вразливі категорії отримують пільги.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується до того сільського бюджету, на території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами Білобожницької сільської ради, але мають нерухомість на його території. 

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
1    2    3
Альтернатива 1    Унеможливлюється обрахування та сплата податку. Оскільки на законодавчому рівні не визначено розміру мінімальної ставки. Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок податку на 2020 рік, вигоди для  платників податку     Відсутні витратив частині сплати податку. Тому відсутня можливість збільшення видатків для фінансування соціально важливих сільськихцільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти,  соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо 

Альтернатива 2    Відсутні в частині сплати податку, оскільки збільшується податкове навантаження, розмір ставки податку. Але, при цьому є можливість збільшення видатків для фінансування соціально важливих сільськихцільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо 
    Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, інше; прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання. 

Альтернатива 3    Альтернатива може бути прийнятною.Забезпечується прозорість механізму справляння податку. 
Ставки податку для об'єктів житло-вої та/або нежитлової нерухомості установлюються з повним дотри-манням вимог Кодексу диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості.
    Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, інше; прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання. При цьому складність нарахування податку через невизначеність меж зональності скорочує рівень узгодженості нарахувань відповідно зменшуючи рівень оплати та сталість її надходження.

Альтернатива 4    Податок сплачується в однаковому розмірі для всіх об’єктів нерухомості, незалежно від місць їх розташування (за розміром ставки для І зональності). 
Враховуються повною мірою пропозиції членів територіальної громади щодо встановлення ставок з урахуванням типу об’єкта оподаткування.
Прогнозні надходження від сплати податку понад 179,8тис. грн. що надасть можливість фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо     Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, інше; прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання. 


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 
досягнення цілей
Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:
4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);
3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);
2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);
1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).
    
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)    Бал резуль-тативності 
(за чотири-бальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
1    2    3
Альтернатива 1    1    Відсутні витрати. З 01.01.2020 в Білобожницькій сільській раді не встановлено розмір ставки податку, на законодавчому рівні не визначено мінімального розміру ставки, відповідно не нараховується та не сплачується податок. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету сільської ради коштів на прогнозованому рівні, що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії тощо. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо 
Альтернатива 2    2    Збільшується податкове навантаження на громадян, суб’єктів господарювання у зв’язку із збільшенням розміру ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Не забезпечує рівне для всіх платників податку конкурентне середовище.


Альтернатива 3    3    Цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичнихі  юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості.
Але не вирішеним залишається питання встановлення меж між зонами, що призводить до ускладнення процесу адміністрування податку.
Альтернатива 4    4    Цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою.. Податок сплачується в однаковому розмірі для об’єктів нерухомості незалежно від місць їх розташування (за розміром ставки для І зональності) але має чітку диференціацію за типом нерухомості.
Враховуються повною мірою пропозиції членів територіальної громади щодо встановлення ставок з урахуванням типу нерухомості та норми податкового законодавства, враховуються галузі економіки, в якій використовується нерухомість
Прогнозні надходження від запропонованого регулювання понад 179,8тис. грн., що  забезпечить фінансування соціально важливих сільських цільових програм  бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо 
Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу*
Категорія впливу
    Відповідь
А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.
Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:
    Ні

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг
    Ні
2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади
    Ні
3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)
    Ні

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього
    Ні
5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій
    Ні
Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.
Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:
    Ні

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги
    Ні
2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг
    Ні
3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі
    Ні

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)
    Ні
В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.
Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:
    Ні
1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання
    Ні
2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств
    Ні
Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.
Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:
    Ні
1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар
    Ні
2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника
    Ні

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів
    Ні

*Визначено за консультаціями представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, представниками жителів, представниками податкової служби.

Рейтинг результатив-ності    Вигоди (підсумок)    Витрати (підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу
1    2    3    4
Альтернатива 1    Вигода власників нерухомості.    Недоотримання над-ходжень коштів до бюджету сільської ради на прогнозованому рівні 179,8тис. грн.    Альтернатива не прийнятна – не досягаються цілі ухвалення акта. 
Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету сільської ради ставить під загрозу фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо  
Альтернатива 2    При збільшенні прогнозованого надходженняі до бюджету сільської ради в є можливість збільшення видатків на фінансування соціально важливих сільськихцільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти,  соціального  захисту,  житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. При цьому втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, відповідного скорочення ринку праці та скороченні відповідних надходжень, що в сумі не компенсує зростання від даного податку.    Витрати, пов’язані з виконанням вимог, установлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»; витрати на адміністрування регуляторного акта органами державної влади; максимальне податкове навантаження на платників податку.
    Альтернатива може бути прийнятною – досягаються цілі ухвалення акта. 
Але, при цьому збільшується податкове навантаження,при цьому втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, відповідного скорочення ринку праці та скороченні відповідних надходжень, що в сумі не компенсує зростання від даного податку.
Альтернатива 3    Ставки податку є диференційованими з урахуванням    місця     розташування (зональності) об’єкта. 
Забезпечуються надходження коштів сільської ради, які можливо спрямувати для фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо  
Запропонована пільга в розмірі 100% на господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, лі-ні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, тощо, що перебувають у власності пенсіонерів.     Диференційовані ви-трати на сплату по-датку  у  відповідності до ухваленого рішення. 
    У рейтингу результативності альтернатива на другому місці. При виборі зазначеної альтернативи цілі будуть майже досягнуті, але не визначення меж зон ускладнює адміністрування податку.

Альтернатива 4    Ставка податку не диференціюється залежно від місць розташування об’єктів нерухомості але диференціюється для різних типів об’єктів нерухомості (за розміром ставки для І зональності). 
Прогнозні надходження від сплати податку 895,0тис. грн.
    Ставка податку не диференціюється залежно від місць розташування об’єктів не-рухомості. Враховуються пропозиції територіальної громади щодо диференціації за типом нерухомості.    При прийнятті альтернативи цілі будуть  досягнуті повною мірою. 

Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
1    2    3
Альтернатива 1    Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктурисільської ради, наповнення бюджету. Недоотримання надходжень у бюджет сільської ради на прогнозованому рівні 895,0тис. грн. для фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо      Відсутні. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи,   дефіцит   ресурсів тощо)
Альтернатива 2    Причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів  господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта. 
    На дію запропонованого проекту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як унесення змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному 
врегулюванні певних правових   відносин.  Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)
Альтернатива 3    Альтернатива може бути прийнятою. Цілі можуть бути досягнені майже повною мірою. Але складний порядок адміністрування становить ризик несвоєчасного отримання податку, зменшується інвестиційна привабливість території.
    На дію запропонованого проекта можуть вплинути такі зовнішні чинники, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин. Індикаторами можуть  бути  процеси  та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)
Альтернатива 4    Для досягнення встановлених цілей перевага  була  надана  цій  альтернативі. Цілі можуть бути досягнені повною мірою. 
Податок має чітку диференціацію за типом об’єктів нерухомості, враховуються пропозиції громади, знижується ризик відмови від добровільної сплати податку, бюджет наповнюється рівномірно та своєчасно.    На дію запропонованого проекта можуть вплинути такі зовнішні чинники, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

V. Механізми та заходи,
які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми
Згідно з Кодексом до повноважень сільських рад належить ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів.
Тому, вирішити питання встановлення розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у сільській раді пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення сільської ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. 
Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому Кодексом окремо не розподіляються фізичні особи на громадян та фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.
Також на законодавчому рівні для цієї групи платників передбачено особливість сплати податку. А саме: фізичні особи сплачують податок у поточному році за попередній рік. Тобто, надходження від сплати податку від цієї категорії платниківза ставками, установленими рішеннямсільської ради, можливо буде отримати у 2021 році.
При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку. 
Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, документи з регуляторної діяльності підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради та її виконавчого комітету розділ «Публічна інформація-регуляторна діяльність» http://bilobozhnicka-gromada.gov.ua, узасобах масової інформації з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення сільської ради буде оприлюднено у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради та її виконавчого комітету у розділі «Публічна інформація-регуляторна діяльність» http://bilobozhnicka-gromada.gov.ua у термін, установлений законодавством.
Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці активно користуються офіційними веб-сторінками Княгининівської сільської ради та її виконавчого комітету, крім того, місцеві засоби масової інформації активно використовують електронну інформацію сільської ради для розміщення на своїх інтернет ресурсах.
Ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів забезпечить встановлення додаткових пільг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
-   надання пільг інвалідам першої і другої групи, фізичним особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- звільнення від оподаткування гаражів, які перебувають у власності фізичних осіб платників податку;
-    звільнення від оподаткування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності комунальних підприємств
Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарю-вання, у тому числі нерезидентами, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, що сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати
або виконувати ці вимоги
Дія регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території Княгининівської сільської ради.
Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.
Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»,  зі змінами (додатки 1, 2, 3).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії 
регуляторного акта
    Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2020, та діє протягом року, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві.
Передбачається, що відповідно з обраною альтернативою, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі. Платники податку несуть відповідальність за порушення податкового законодавства: фінансову, адміністративну, кримінальну (пункт 111.1 статті 111 Кодексу). Фінансова відповідальність встановлюється та застосовується згідно з нормами Кодексу у вигляді штрафних санкцій  та/або пені (пункт 111.2 статті 111 Кодексу). За порушення правил сплати (перерахування) податків у строки, визначені статтею 126 Кодексу, платником сплачується  штраф у розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Упровадження та виконання вимог проекту рішеннясільської ради не потребує забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.
На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. 

    VIII. Визначення показників результативності дії
регуляторного акта
Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до бюджету сільської ради коштів для виконання заходів, передбачених сільськихцільовими програмами. 
До кількісних показників належать: чисельність платників податку,на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від його сплати.
Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування сільських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету сільськоїради від сплати податку.     

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта
    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:
- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;
- повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до вимог Кодексу, надходження податку . (базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року – 2020 рік / підпункт 33.3 статті 33 Кодексу/).   
Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – фінансовий відділ Білобожницької сільської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету сільської ради, наданих Управління  ГУ ДФС у Тернопільській області розробникам регуляторного акта, та на підставі консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів щодо розміру коштів і часу суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання.
Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик прове-дення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»,  зі змінами.
Зворотний зв’язок:
- поштова адреса: 48530, вул. Л.Українки, 34, с. Білобожниця,Чортківський район, Тернопільська область.
Електронна адреса: biloboznucya05@ukr.net
 Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого  регулювання
Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база  оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування щодо його встановлення.
Цей податок не є новим. При його запровадженні для суб’єктів малого підприємництва на законодавчому рівні вже застосовано коригуючі (пом’якшувальні) заходи, а саме: не є об’єктами оподаткування об’єкти нежитлової нерухомості, що використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які провадять діяльність у малих архітектурних формах та на ринках, будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробни-ків (юридичних та фізичних осіб), що віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271)Державного класифікатора  будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичкутощо. 
Запропоновані розміри ставок податку забезпечатьвиконання соціально важливих сільських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.  
Установлення диференційованих ставок є компенсаторним заходом. 
Крім того, на основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми: зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром річного обороту для виключення з-під регулювання та ін. 
Однак, відповідні норми встановлені Кодексом і не можуть бути врегульовані на рівні сільських рад.

Сільський голова                                             Я.Л.Греськів


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь