БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

регуляторна діяльність

 
БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                               Сорок четверта сесія
сьомого  скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від   20 червня  2019 року                                        №               с. Білобожниця
« Про встановлення  ставки податку на нерухоме                                                      майно ,відмінне від земельної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ділянки Білобожницької   сільської                                                                                             ради ОТГ на 2020 рік».
Відповідно до пункту 24, 28 ч. 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статей 8, 10, 12, 14 та 266 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України  від 24.05.2017 № 483 „ Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, рекомендацій постійної комісії Білобожницької сільської ради  з питань планування, фінансів, бюджету,  соціально-економічного розвитку та підприємництва, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.    Встановити на території Білобожницької сільської ради:
-ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
-пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2.    Секретарю сільської ради Сеньків І.М. оприлюднити дане рішення згідно чинного законодавства.
3.    Рішення Білобожницької сільської ради № 697 від 20.11.2018року з подальшими змінами та доповненнями до нього визнати таким, що втратило чинність.
4.    Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 р.
5.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білобожницької сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету,  соціально-економічного розвитку та підприємництва.

Сільський голова                                  Я.Л.Греськів
 
Додаток
до рішення Білобожницької сільської ради №      /2019 від 20.06.2019р.  
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 р.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Білобожницької сільської ради:
Код області    Код району    Код 
згідно з КОАТУУ    Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6120000000    6125500000    6125580701    с. Білобожниця  Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125580706    с. Мазурівка Чортківського району Тернопільської області 
6120000000    6125500000    6125580703    с. Калинівщина Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125580704    с. Семаківці Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125586801    с.Ромашівка Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125587101    с.Ридодуби Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    61255587103    с.Білий Потік Чортківського району Тернопільської області

Класифікація будівель та споруд2    Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2    найменування2    для юридичних осіб    для фізичних осіб
        1 зона4    2 зона4    3 зона4    1 зона4    2 зона4    3 зона4
11    Будівлі житлові
111    Будинки одноквартирні
1110    Будинки одноквартирні5
1110.1     Будинки одноквартирні масової забудови     1,00            0,05        
1110.2     Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності     1,00            0,05        
1110.3     Будинки садибного типу     1,00            0,05        
1110.4     Будинки дачні та садові     1,00            0,05        
112    Будинки з двома та більше квартирами
1121    Будинки з двома квартирами5
1121.1     Будинки двоквартирні масової забудови     1,00            0,05        
1121.2     Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності     1,00            0,05        
1122    Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1     Будинки багатоквартирні масової забудови     1,00            0,05        
1122.2     Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні     1,00            0,05        
1122.3     Будинки житлові готельного типу     1,00            0,05        
113    Гуртожитки5
1130.1     Гуртожитки для робітників та службовців    0,000            0,000        
1130.2     Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5    0,000            0,000        
1130.3     Гуртожитки для учнів навчальних закладів5    0,000            0,000        
1130.4     Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5    0,000            0,000        
1130.5     Будинки дитини та сирітські будинки5    0,000            0,000        
1130.6     Будинки для біженців, притулки для бездомних5    0,000            0,000        
1130.9     Будинки для колективного проживання інші     0,000            0,000        
                            
12    Будівлі нежитлові
121    Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211    Будівлі готельні
1211.1     Готелі     1,00            0,2        
1211.2     Мотелі     0,00            0,00        
1211.3     Кемпінги     0,00            0,00        
1211.4     Пансіонати     0,00            0,00        
1211.5     Ресторани та бари     1,00            0,7        
1212    Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1     Туристичні бази та гірські притулки     х    х    х    х    х    х
1212.2     Дитячі та сімейні табори відпочинку     х    х    х    х    х    х
1212.3     Центри та будинки відпочинку     х    х    х    х    х    х
1212.9     Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше     х    х    х    х    х    х
122    Будівлі офісні
1220    Будівлі офісні5
1220.1     Будівлі органів державного та місцевого управління5    0,00            0,00        
1220.2     Будівлі фінансового обслуговування     0,00            0,00        
1220.3     Будівлі органів правосуддя5    0,00            0,00        
1220.4     Будівлі закордонних представництв5    0,00            0,00        
1220.5     Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств     1,00            0,7        
1220.9     Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші     1,00            0,7        
123    Будівлі торговельні
1230    Будівлі торговельні
1230.1     Торгові центри, універмаги, магазини     1,00            0,7        
1230.2     Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5    1,00            0,7        
1230.3     Станції технічного обслуговування автомобілів     1,00            0,7        
1230.4     Їдальні, кафе, закусочні тощо     1,00            0,7        
1230.5     Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування     1,00            0,7        
1230.6     Будівлі підприємств побутового обслуговування     1,00            0,7        
1230.9     Будівлі торговельні інші     1,00            0,7        
124    Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241    Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1     Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту     1,00            0,7        
1241.2     Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту     1,00            0,7        
1241.3     Будівлі міського електротранспорту     х            х        
1241.4     Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту     х            х        
1241.5     Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі     х            х        
1241.6     Будівлі станцій підвісних та канатних доріг     х            х        
1241.7     Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо     1,00            0,7        
1241.8     Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо     х            х        
1241.9     Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші     1,00            0,7        
1242    Гаражі
1242.1     Гаражі наземні     0,1            0,1        
1242.2     Гаражі підземні     0,5            0,5        
1242.3     Стоянки автомобільні криті     0,5            0,5        
1242.4     Навіси для велосипедів     0,5            0,5        
125    Будівлі промислові та склади
1251    Будівлі промислові5
1251.1     Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5    0,5            0,5        
1251.2     Будівлі підприємств чорної металургії5    0,5            0,5        
1251.3     Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5    0,5            0,5        
1251.4     Будівлі підприємств легкої промисловості5    0,5            0,5        
1251.5     Будівлі підприємств харчової промисловості5    0,5            0,5        
1251.6     Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5    0,5            0,5        
1251.7     Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5    0,5            0,5        
1251.8     Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5    0,5            0,5        
1251.9     Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5    0,5            0,5        
1252    Резервуари, силоси та склади
1252.1     Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу     1,00            0,7        
1252.2     Резервуари та ємності інші     1,00            0,7        
1252.3     Силоси для зерна     1,00            0,7        
1252.4     Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів     1,00            0,7        
1252.5     Склади спеціальні товарні     1,00            0,7        
1252.6     Холодильники     1,00            0,7        
1252.7     Складські майданчики     1,00            0,7        
1252.8     Склади універсальні     1,00            0,7        
1252.9     Склади та сховища інші5    1,00            0,7        
126    Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, 
медичного та оздоровчого призначення
1261    Будівлі для публічних виступів
1261.1     Театри, кінотеатри та концертні зали     х            х        
1261.2     Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів     х            х        
1261.3     Цирки     х            х        
1261.4     Казино, ігорні будинки     х            х        
1261.5     Музичні та танцювальні зали, дискотеки     х            х        
1261.9     Будівлі для публічних виступів інші     х            х        
1262    Музеї та бібліотеки
1262.1     Музеї та художні галереї5    х            х        
1262.2     Бібліотеки, книгосховища5    0,00            0,00        
1262.3     Технічні центри     0,5            0,5        
1262.4     Планетарії5    0,00            0,00        
1262.5     Будівлі архівів5    0,00            0,00        
1262.6     Будівлі зоологічних та ботанічних садів5    0,00            0,00        
1263    Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1     Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ     0,001            0,001        
1263.2     Будівлі вищих навчальних закладів     0,001            0,001        
1263.3     Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5    0,00            0,00        
1263.4     Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5    0,00            0,00        
1263.5     Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5    0,00            0,00        
1263.6     Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5    0,00            0,00        
1263.7     Будівлі закладів з фахової перепідготовки                         
1263.8     Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5    0,00            0,00        
1263.9     Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5    0,00            0,00        
1264     Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1     Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5    0,00            0,00        
1264.2     Лікарні профільні, диспансери5    0,00            0,00        
1264.3     Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5    0,00            0,00        
1264.4     Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5    0,00            0,00        
1264.5     Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5    0,00            0,00        
1264.6     Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5    0,00            0,00        
1264.9     Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5    х            х        
1265    Зали спортивні5
1265.1     Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо     х            х        
1265.2     Басейни криті для плавання     х            х        
1265.3     Хокейні та льодові стадіони криті     х            х        
1265.4     Манежі легкоатлетичні     х            х        
1265.5     Тири     х            х        
1265.9     Зали спортивні інші     х            х        
127    Будівлі нежитлові інші
1271    Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1     Будівлі для тваринництва5    1,00            1,00        
1271.2     Будівлі для птахівництва5    1,00            1,00        
1271.3     Будівлі для зберігання зерна5    1,00            0,04?        
1271.4     Будівлі силосні та сінажні5    1,00            1,00        
1271.5     Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5    1,00            1,00        
1271.6     Будівлі тепличного господарства5    1,00            1,00        
1271.7     Будівлі рибного господарства5    1,00            1,00        
1271.8     Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5    1,00            1,00        
1271.9     Будівлі сільськогосподарського призначення інші5    1,00            1,00        
1272    Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1     Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5    0,000            0,000        
1272.2     Похоронні бюро та ритуальні зали                         
1272.3     Цвинтарі та крематорії5    0,000            0,000        
1273    Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1     Пам’ятки історії та архітектури5    0,000            0,000        
1273.2     Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5    0,000            0,000        
1273.3     Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5    0,000            0,000        
1274    Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1     Казарми Збройних Сил5    0,000            0,000        
1274.2     Будівлі поліцейських та пожежних служб5    0,000            0,000        
1274.3     Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5    0,000            0,000        
1274.4     Будівлі лазень та пралень     0,01            0,01        
1274.5     Будівлі з облаштування населених пунктів     0,01            0,01        
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”. 
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу Укра

                                                                                                     Додаток
до рішення Білобожницької сільської ради №    /2018 від 20.06.2019р. 
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення  Білобожницької сільської ради:

Код області    Код району    Код 
згідно з КОАТУУ    Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6120000000    6125500000    6125580701    с. Білобожниця  Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125580706    с. Мазурівка Чортківського району Тернопільської області 
6120000000    6125500000    6125580703    с. Калинівщина Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125580704    с. Семаківці Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125586801    с.Ромашівка Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125587101    с.Ридодуби Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    61255587103    с.Білий Потік Чортківського району Тернопільської області


Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд    Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;     100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;     50
Пенсіонери (за віком);      100
Ветерани праці     50
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;     100
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.     100
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;     100
Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;     100
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;     100
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;     100
Комунальні підприємства територіальної громади Білобожницької сільської ради;     100
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;     100
Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;     100
Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;     100
Допоміжні (нежитлові приміщення): сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторі підстанції    100

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок четверта  сесія
сьомого  скликання

                                                               ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 
від   20 червня 2019 року                                        №                   с. Білобожниця
 « Про встановлення  податку на  землю на                                                            території Білобожницької об’єднаної територіальної                                         громади на 2020 рік».
Відповідно до п. 24, 35 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, п. 10.2 ст. 10, п. 12.3 – 12.5 ст. 12, ст.ст. 269 – 287 Податкового Кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України  від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, рекомендацій постійної комісії Білобожницької сільської ради  з питань планування, фінансів, бюджету,  соціально-економічного розвитку та підприємництва щодо регуляторного акта,  сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.    Встановити на території  Білобожницької сільської ради:
1)    ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2)    пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2.    Оприлюднити рішення на офіційному сайті Білобожницької сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення;
3.    Рішення Білобожницької сільської ради № 698 від 20.11.2018року                  „ Про встановлення  податку на  землю на                                                            території Білобожницької об’єднаної територіальної                                         громади на 2019 рік ” з подальшими змінами та доповненнями до нього визнати таким, що втратило чинність.
4.    Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
6.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Білобожницької сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету,  соціально-економічного розвитку та підприємництва.
Сільський голова                            Я.Л.Греськів

 Додаток
до рішення Білобожницької сільської ради №  /2019 від 20.06.2019р.     
СТАВКИ 
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Білобожницької сільської ради:

Код області    Код району    Код 
згідно з КОАТУУ    Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6120000000    6125500000    6125580701    с. Білобожниця  Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125580706    с. Мазурівка Чортківського району Тернопільської області 
6120000000    6125500000    6125580703    с. Калинівщина Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125580704    с. Семаківці Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125586801    с.Ромашівка Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125587101    с.Ридодуби Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    61255587103    с.Білий Потік Чортківського району Тернопільської області

Вид цільового призначення земель2    Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)
    за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)    за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2    найменування2    для юридичних осіб    для фізичних осіб    для юридичних осіб    для фізичних осіб
01    Землі сільськогосподарського призначення 
01.01    Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4    1,00    1,00    1,00    3,00
01.02    Для ведення фермерського господарства4    1,00    1,00    1,00    3,00
01.03    Для ведення особистого селянського господарства4    3,00    0,2    1,00    0,1
01.04    Для ведення підсобного сільського господарства4    1,00    0,1    1,00    0,1
01.05    Для індивідуального садівництва4    1,00    1,00    1,00    1,00
01.06    Для колективного садівництва4    1,00    1,00    1,00    1,00
01.07    Для городництва4    1,00    1,00    1,00    1,00
01.08    Для сінокосіння і випасання худоби4    1,00    0,7    1,00    0,7
01.09    Для дослідних і навчальних цілей     1,00    1,00    1,00    1,00
01.10    Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства     1,00    1,00    1,00    1,00
01.11    Для надання послуг у сільському господарстві     1,00    1,00    1,00    1,00
01.12    Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції     1,00    1,00    1,00    1,00
01.13    Для іншого сільськогосподарського призначення    1,00    1,00    1,00    1,00
01.14    Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     1,00    1,00    1,00    1,00
02    Землі житлової забудови
02.01    Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4    0,2    0,1    0,2    0,1
02.02    Для колективного житлового будівництва4    0,2    0,1    0,2    0,1
02.03    Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку    0,2    0,1    0,2    0,1
02.04    Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання     0,2    0,1    0,2    0,1
02.05    Для будівництва індивідуальних гаражів     1,00    1,00    1,00    1,00
02.06    Для колективного гаражного будівництва     1,5    1,00    1,5    1,00
02.07    Для іншої житлової забудови      0,2    0,1    0,2    0,1
02.08    Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     0,2    0,1    0,2    0,1
03    Землі громадської забудови 
03.01    Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4    0,00    0,00    0,00    0,00
03.02    Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4    0,00    0,00    0,00    0,00
03.03    Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4    0,00    0,00    0,00    0,00
03.04    Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4    0,00    0,00    0,00    0,00
03.05    Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4    0,00    0,00    0,00    0,00
03.06    Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4    3,00    3,00    3,00    3,00
03.07    Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі     4,00    3,00    4,00    3,00
03.08    Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування     4,00    3,00    4,00    3,00
03.09    Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ     3,00    3,00    3,00    3,00
03.10    Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури     3,00    3,00    3,00    3,00
03.11    Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки     3,00    3,00    3,00    3,00
03.12    Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування     3,00    3,00    3,00    3,00
03.13    Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування      3,00    3,00    3,00    3,00
03.14    Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4    3,00    3,00    3,00    3,00
03.15    Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови      4,00    3,00    4,00    3,00
03.16    Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду    3,00    3,00    3,00    3,00
04    Землі природно-заповідного фонду 
04.01    Для збереження та використання біосферних заповідників     3    3    3    3
04.02    Для збереження та використання природних заповідників4    3    3    3    3
04.03    Для збереження та використання національних природних парків4    3    3    3    3
04.04    Для збереження та використання ботанічних садів4    3    3    3    3
04.05    Для збереження та використання зоологічних парків     3    3    3    3
04.06    Для збереження та використання дендрологічних парків     3    3    3    3
04.07    Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва     3    3    3    3
04.08    Для збереження та використання заказників     3    3    3    3
04.09    Для збереження та використання заповідних урочищ     3    3    3    3
04.10    Для збереження та використання пам’яток природи     3    3    3    3
04.11    Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків     3    3    3    3
05    Землі іншого природоохоронного призначення                                     3,00               3,00     
06    Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01    Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4    3    3    3    3
06.02    Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів     3    3    3    3
06.03    Для інших оздоровчих цілей     3    3    3    3
06.04    Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     3    3    3    3
07    Землі рекреаційного призначення
07.01    Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4    3    3    3    3
07.02    Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4    3    3    3    3
07.03    Для індивідуального дачного будівництва     3    3    3    3
07.04    Для колективного дачного будівництва      3    3    3    3
07.05    Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     3    3    3    3
08    Землі історико-культурного призначення 
08.01    Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини                  
08.02    Для розміщення та обслуговування музейних закладів                 
08.03    Для іншого історико-культурного призначення                 
08.04    Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду                 
09    Землі лісогосподарського призначення
09.01    Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг      1    1    1    1
09.02    Для іншого лісогосподарського призначення     1    1    1    1
09.03    Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     1    1    1    1
10    Землі водного фонду
10.01    Для експлуатації та догляду за водними об’єктами     3    3    3    3
10.02    Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами     3    3    3    3
10.03    Для експлуатації та догляду за смугами відведення     3    3    3    3
10.04    Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами     3    3    3    3
10.05    Для догляду за береговими смугами водних шляхів     3    3    3    3
10.06    Для сінокосіння     3    3    3    3
10.07    Для рибогосподарських потреб     3    3    3    3
10.08    Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей     3    3    3    3
10.09    Для проведення науково-дослідних робіт     3    3    3    3
10.10    Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд     3    3    3    3
10.11    Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів     3    3    3    3
10.12    Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     3    3    3    3
11    Землі промисловості
11.01    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами      4    3    4    4
11.02    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості     4    3    5    5
11.03    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств     4    3    5    5
11.04    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)     4    3    5    5
11.05    Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     4    3    5    5
12    Землі транспорту
12.01    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту    3    3    3    3
12.02    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту      3    3    5    5
12.03    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту      3    3    5    5
12.04    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4    3    3    5    5
12.05    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту     3    3    5    5
12.06    Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту     3    3    5    5
12.07    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту     3    3    5    5
12.08    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій     3    31    5    5
12.09    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту     3    3    5    5
12.10    Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     3    3    5    5
13    Землі зв’язку
13.01    Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій     3    3    5    5
13.02    Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку     3    3    5    5
13.03    Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку     3    3    5    5
13.04    Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду    3    3    5    5
14    Землі енергетики
14.01    Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій      3    3    5    5
14.02    Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії     3    3    5    5
14.03    Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     3    3    5    5
15    Землі оборони
15.01    Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4    3    3    3    3
15.02    Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4    3    3    3    3
15.03    Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4    3    3    3    3
15.04    Для розміщення та постійної діяльності СБУ4    3    3    3    3
15.05    Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4    3    3    3    3
15.06    Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4    3    3    3    3
15.07    Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4    3    3    3    3
15.08    Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду                
16    Землі запасу                 
17    Землі резервного фонду                 
18    Землі загального користування4    1    1    1    1
19    Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду                 
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу Ук

                                                                                Додаток 1 
до рішення Білобожницької сільської ради №    /2019 від «20» червня2019 року 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області    Код району    Код 
згідно з КОАТУУ    Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6120000000    6125500000    6125580701    с. Білобожниця  Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125580706    с. Мазурівка Чортківського району Тернопільської області 
6120000000    6125500000    6125580703    с. Калинівщина Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125580704    с. Семаківці Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125586801    с.Ромашівка Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    6125587101    с.Ридодуби Чортківського району Тернопільської області
6120000000    6125500000    61255587103    с.Білий Потік Чортківського району Тернопільської області


Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок    Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;      100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;     50
Пенсіонери (за віком)     100
Ветерани праці     50
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»     100
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.     100
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;     100
Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;     100
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;     100
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;     100
Комунальні підприємства територіальної громади Прилуцької сільської ради;     100
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;     100
Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;     100
Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;     
__________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 
БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                               Сорок четверта сесія
сьомого  скликання
РІШЕННЯ
від   20 червня  2019 року                                        №               с. Білобожниця
«Про встановлення єдиного податку
на території Білобожницької сільської ради на 2020 рік».

        Згідно ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до п.п.12.3.4. п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України № 2755-УІ  від 02.12.2010 року та на виконання п.293.1 ст.293 Закону України „Про внесення   змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” № 4014-УІ  від 04.11.2011 року, Білобожницька сільська рада
  ВИРІШИЛА :
1.Затвердити з 1 січня 2020 року ставки єдиного податку для суб’єктів господарської  діяльності – фізичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати з   розрахунку на календарний місяць, по групах в розрізі КВЕД:
 - для першої групи платників єдиного податку, згідно додатку 1(додаток на 1 арк.);
 - для другої групи платників єдиного податку, згідно додатку 2 (додаток на 11 арк.).
2. Взяти до уваги, що в разі коли фізична особа – суб’єкт господарської діяльності  здійснює кілька видів господарської діяльності, для яких встановлено різні ставки  єдиного податку, нею сплачується єдиний податок у розмірі найбільшої   встановленої ставки.
3. Визнати такими що втрачають чинність з 1 січня 2020року рішення   сесії    Білобожницької сільської ради № 642 від 22  червня 2018 року „ Про затвердження ставок    єдиного податку для суб’єктів господарської діяльності – фізичних осіб ”. 
4. Копію даного рішення направити в ДПІ у Чортківському районі.
Сільський голова                                   Я.Л.Греськів
                                           

Додаток № 1
Таблиця ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців                               ( I категорії)    
КВЕД     Види економічної діяльності     Запропонована ставка єдиного податку (відсоток до розміру мінімальної заробітної плати)
        
      Роздрібна торгівля      
47.81    Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями     6%
47.82    Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям     6%
47.89    Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами     6%
     Побутові послуги     
01.61    Допоміжна діяльність у рослинництві    10%
01.62    Допоміжна діяльність у тваринництві    10%
02.40    Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві    10%
13.20    Ткацьке виробництво    10%
15.20    Виробництво  взуття     10%
14.13    Виробництво іншого верхнього одягу    10%
14.11    Виробництво одягу зі шкіри    10%
14.14    Виробництво спіднього одягу    10%
14.19    Виробництво іншого одягу й аксесуарів    10%
14.20    Виготовлення виробів з хутра    10%
13.92    Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу     10%
14.39    Виробництво інщого трикотажного  та в’язаного одягу    5%
13.93    Виробництво  килимів і килимових виробів     10%
13.95    Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів із них, крім одягу    10%
13.99    Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.    10%
15.12    Виробництво  дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів     10%
95.23    Ремонт взуття та шкіряних виробів    5%
95.24    Ремонт меблів і домашнього начиння    10%
31.09    Виробництво інших меблів    10%
32.99    Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.    10%
16.22    Виробництво щитового паркету    10%
16.23    Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів    10%
25.71    Виробництво столових приборів    10%
25.72    Виробництво замків і дверних петель    10%
25.99    Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.    10%
95.25    Ремонт годинників і ювелірних виробів    5%
95.29    Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку    5%
96.02    Надання послуг перукарнями та салонами краси    10%
33.11    Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів    10%
33.19    Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування    10%
33.20    Установлення та монтаж машин і устаткування    10%
43.29    Інші будівельно-монтажні роботи    10%
43.32    Установлення столярних виробів    10%
43.91    Покрівельні роботи    10%
45.20    Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів    15%
74.10    Спеціалізована діяльність із дизайну    10%
74.20    Діяльність у сфері фотографії    10%
77.21    Прокат товарів для спорту та відпочинку    10%
77.22    Прокат відеозаписів і дисків    10%
77.29    Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку    10%
74.30    Надання послуг перекладу    5%
81.21    Загальне прибирання будинків    5%
81.29    Інші види діяльності з прибирання    10%
81.30    Надання ландшафтних послуг    10%
82.19    Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність    10%
87.10    Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання    5%
87.30    Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів    5%
88.91    Денний догляд за дітьми    5%
95.11    Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування    10%
95.12    Ремонт обладнання зв’язку    5%
95.21    Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення    10%
95.22    Ремонт побутових приладів, домашнього й садового обладнання    10%
96.01    Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів    10%
96.02    Надання послуг перукарнями та салонами краси    10%
96.03    Організування поховань і надання суміжних послуг    10%
96.09    Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.    10%
90.03.0    Послуги, пов'язаня з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням    10%


Сільський голова                                                   Я.Л.Греськів


Додаток № 2                                                                                  
Таблиця ставок єдиного податку для фізичних осіб – 
підприємців ( ІІ групи) по Білобожницькій сільській раді

Код     Види економічної діяльності     Ставка єдиного податку     ( відсоток до розміру мінімальної заробітної плати) 
A     СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО       
01     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг       
01.1     Вирощування однорічних і дворічних культур       
01.11     Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур     10
01.13     Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів     10 
01.15     Вирощування тютюну     10 
01.19     Вирощування інших однорічних і дворічних культур     10 
01.2     Вирощування багаторічних культур       
01.24     Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів     10 
01.25     Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів    10 
01.26     Вирощування олійних плодів     10 
01.27     Вирощування культур для виробництва напоїв     10 
01.28     Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур     10 
01.29     Вирощування інших багаторічних культур     10 
01.3     Відтворення рослин       
01.30     Відтворення рослин     10 
01.4     Тваринництво       
01.41     Розведення великої рогатої худоби молочних порід     10 
01.42     Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів     10 
01.43     Розведення коней та інших тварин родини конячих     10 
01.45     Розведення овець і кіз     10 
01.46     Розведення свиней     15 
01.47     Розведення свійської птиці     10 
01.49     Розведення інших тварин     10 
01.5     Змішане сільське господарство       
01.50     Змішане сільське господарство     10 
01.6     Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність       
01.61     Допоміжна діяльність у рослинництві     10 
01.62     Допоміжна діяльність у тваринництві     10
01.63     Після урожайна діяльність     10 
01.64     Оброблення насіння для відтворення     10 
01.7     Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг       
01.70     Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг     10 
02     Лісове господарство та лісозаготівлі       
02.1     Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві       
02.10     Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві     20 
02.2     Лісозаготівлі       
02.20     Лісозаготівлі     20 
03     Рибне господарство       
03.1     Рибальство       
03.12     Прісноводне рибальство     10 
C     ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ       
10     Виробництво харчових продуктів       
10.1     Виробництво м'яса та м'ясних продуктів       
10.11     Виробництво м'яса     20 
10.12     Виробництво м'яса свійської птиці     15 
10.13     Виробництво м'ясних продуктів     20
10.2     Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків       
10.20     Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків     20 
10.3     Перероблення та консервування фруктів і овочів       
10.32     Виробництво фруктових і овочевих соків     15 
10.39     Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів     15 
10.4     Виробництво олії та тваринних жирів       
10.41     Виробництво олії та тваринних жирів     15 
10.5     Виробництво молочних продуктів       
10.51     Перероблення молока, виробництво масла та сиру     15 
10.52     Виробництво морозива     20
10.6     Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів       
10.61     Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості      10 
10.62     Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів     15 
10.7     Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів       
10.71     Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання     20 
10.72     Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання     20 
10.73     Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів     10 
10.8     Виробництво інших харчових продуктів       
10.82     Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів     10 
10.84     Виробництво прянощів і приправ     10 
10.85     Виробництво готової їжі та страв     10 
13.3     Оздоблення текстильних виробів       
13.30     Оздоблення текстильних виробів     10 
13.9     Виробництво інших текстильних виробів       
13.92     Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу     10 
13.93     Виробництво килимів і килимових виробів     10 
13.94     Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток     10 
13.95     Виробництво  нетканих текстильних матеріалів  та виробів із них, крім одягу     10 
13.99     Виробництво інших текстильних виробів н. в. і. у      10 
14     Виробництво одягу       
14.1     Виробництво одягу, крім хутряного       
14.11     Виробництво одягу зі шкіри     15
14.12     Виробництво робочого одягу     10 
14.13     Виробництво іншого верхнього одягу     10 
14.14     Виробництво спіднього одягу     10 
14.19     Виробництво іншого одягу й аксесуарів     10 
14.2     Виготовлення виробів із хутра       
14.20     Виготовлення виробів із хутра     10 
14.3     Виробництво трикотажного та в'язаного одягу       
14.31     Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів     10 
14.39     Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу     5
15     Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів       
15.2     Виробництво взуття       
15.20     Виробництво взуття     10
16     Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння       
16.1     Лісопильне та стругальне виробництво       
16.10     Лісопильне та стругальне виробництво     15 
16.2     Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння       
16.21     Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону     15 
16.22     Виробництво  щитового паркету     10
16.23     Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів     10
18     Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації       
18.1     Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг       
18.11     Друкування газет     10 
18.12     Друкування іншої продукції     10 
18.13     Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг     10 
18.14     Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг     10 
18.2     Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення       
18.20     Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення     10 
22     Виробництво гумових і пластмасових виробів       
22.2     Виробництво пластмасових виробів       
22.23     Виробництво будівельних виробів із пластмас     10 
22.29     Виробництво інших виробів із пластмас     10 
23     Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції       
23.1     Виробництво скла та виробів зі скла       
23.19     Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних     10 
23.2     Виробництво вогнетривких виробів       
23.20     Виробництво вогнетривких виробів     10 
23.3     Виробництво будівельних матеріалів із глини       
23.31     Виробництво керамічних плиток і плит     10 
23.32     Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини     20 
23.4     Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки       
23.41     Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів     10 
23.49     Виробництво інших керамічних виробів     10 
23.5     Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей       
23.52     Виробництво вапна та гіпсових сумішей     20 
23.6     Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу       
23.61     Виготовлення виробів із бетону для будівництва     20 
23.62     Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва     20 
23.63     Виробництво бетонних розчинів, готових для використання     20 
23.7     Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю       
23.70     Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю     20 
23.9     Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.       
23.99     Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.     20 
25     Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання       
25.1     Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів       
25.11     Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій     20 
25.12     Виробництво металевих дверей і вікон     20 
25.5     Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія       
25.50     Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія     15 
25.6     Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів       
25.61     Оброблення металів та нанесення покриття на метали     15 
25.9     Виробництво інших готових металевих виробів       
25.93     Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин     20
25.99     Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.     10 
31     Виробництво меблів       
31.0     Виробництво меблів       
31.01     Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі     20 
31.02     Виробництво кухонних меблів     20 
31.03     Виробництво матраців     20 
31.09     Виробництво інших меблів     10 
32     Виробництво іншої продукції       
32.4     Виробництво ігор та іграшок       
32.40     Виробництво ігор та іграшок     10 
32.9     Виробництво продукції, н. в. і. у.       
32.91     Виробництво мітел і щіток     10 
32.99     Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.     10 
33     Ремонт і монтаж машин і устатковання       
33.1     Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання       
33.11     Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів     10 
33.19     Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання     10 
33.2     Установлення та монтаж машин і устатковання       
33.20     Установлення та монтаж машин і устатковання     10 
E     ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ       
36     Забір, очищення та постачання води       
36.0     Забір, очищення та постачання води       
36.00     Забір, очищення та постачання води     5 
38     Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів      
38.1     Збирання відходів       
38.11     Збирання безпечних відходів     10 
38.2     Оброблення та видалення відходів       
38.21     Оброблення та видалення безпечних відходів     10
38.3     Відновлення матеріалів       
38.31     Демонтаж (розбирання) машин і устатковання     20 
F     БУДІВНИЦТВО       
41     Будівництво будівель       
41.1     Організація будівництва будівель       
41.10     Організація будівництва будівель     20
41.2     Будівництво житлових і нежитлових будівель       
41.20     Будівництво житлових і нежитлових будівель     20 
42.2     Будівництво комунікацій       
42.21     Будівництво трубопроводів     20 
42.22     Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій     20 
42.9     Будівництво інших споруд       
42.91     Будівництво водних споруд     20 
43     Спеціалізовані будівельні роботи       
43.1     Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику       
43.11     Знесення     20 
43.12     Підготовчі роботи на будівельному майданчику     20 
43.13     Розвідувальне буріння     20 
43.2     Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи       
43.21     Електромонтажні роботи     20 
43.22     Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування     20 
43.29     Інші будівельно-монтажні роботи     10 
43.3     Роботи із завершення будівництва       
43.31     Штукатурні роботи     20 
43.32     Установлення столярних виробів     10 
43.33     Покриття підлоги й облицювання стін     20 
43.34     Малярні роботи та скління     20
43.39     Інші роботи із завершення будівництва     20 
43.9     Інші спеціалізовані будівельні роботи       
43.91     Покрівельні роботи     10 
43.99     Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.     20 
G     ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ       
45     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт       
45.1     Торгівля автотранспортними засобами       
45.11     Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами     20 
45.19     Торгівля іншими автотранспортними засобами     10 
45.2     Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів       
45.20     Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів     10
45.3     Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів       
45.31     Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів     20 
45.32     Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів     10 
45.4     Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів       
45.40     Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів     20 
46     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами       
46.2     Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами       
46.21     Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин     20
46.22     Оптова торгівля квітами та рослинами     20 
46.23     Оптова торгівля живими тваринами     20 
46.24     Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою     20 
46.3     Оптова торгівля продуктами харчування, напоями.      
46.31     Оптова торгівля фруктами й овочами     20 
46.32     Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами     20 
46.33     Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами     20 
46.36     Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами     20 
46.37     Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами     20 
46.38     Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками     20 
46.4     Оптова торгівля товарами господарського призначення       
46.41     Оптова торгівля текстильними товарами     20 
46.42     Оптова торгівля одягом і взуттям     20 
46.43     Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення     20 
46.44     Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення     20 
46.45     Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами     20 
46.46     Оптова торгівля фармацевтичними товарами     20 
46.47     Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям     20 
46.49     Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення     20
46.5     Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням       
46.51     Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням     20 
46.52     Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього     20 
46.6     Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням       
46.61     Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням     10 
46.62     Оптова торгівля верстатами     20 
46.63     Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва     20 
46.64     Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва     20 
46.65     Оптова торгівля офісними меблями     20 
46.66     Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням     20 
46.69     Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням     20 
46.7     Інші види спеціалізованої оптової торгівлі       
46.73     Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням     20 
46.74     Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього     20 
46.9     Неспеціалізована оптова торгівля       
46.90     Неспеціалізована оптова торгівля     20 
47     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами       
47.1     Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах       
47.11    Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування та напоями                   20
47.19     Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах     10 
47.2     Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями в спеціалізованих магазинах       
47.21     Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах     15 
47.22     Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах     20
47.23     Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах      10 
47.24     Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах     20
47.29     Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах     20
47.4     Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах       
47.41     Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах     20 
47.42     Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах     20 
47.43     Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення     20 
47.5     Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах       
47.51     Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах     20 
47.52     Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах     20 
47.53     Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах     20 
47.54     Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах     20 
47.59     Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах     20 
47.6     Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах       
47.61     Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах     10 
47.62     Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах     10 
47.63     Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах     10 
47.64     Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах     15 
47.65     Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах     15 
47.7     Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах       
47.71     Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах     15 
47.72     Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах     15 
47.73     Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах     20 
47.74     Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах     20 
47.75     Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах     15 
47.76     Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах     15 
47.78     Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах     12
47.79     Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах     15 
47.8     Роздрібна торгівля з лотків і на ринках       
47.81     Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими продуктами , напоями та тютюновими виробами      6
47.82     Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям     6
47.89     Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами     6 
47.99    Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами    10
H     ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ       
49     Наземний і трубопровідний транспорт       
49.3     Інший пасажирський наземний транспорт       
49.31     Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення     20 
49.32     Надання послуг таксі      10 
49.39     Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.     18 
49.4     Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей       
49.41     Вантажний автомобільний транспорт     20 
52.29     Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту     20 
I     ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ       
55     Тимчасове розміщування       
55.1     Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування       
55.10     Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування     20 
55.9     Діяльність інших засобів тимчасового розміщування       
55.90     Діяльність інших засобів тимчасового розміщування     15 
56     Діяльність із забезпечення стравами та напоями       
56.1     Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування       
56.10     Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування     20 
56.2     Постачання готових страв       
56.21     Постачання готових страв для подій     10 
56.3     Обслуговування напоями       
56.30     Обслуговування напоями     20 
J     ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ       
58     Видавнича діяльність       
58.1     Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність       
58.11     Видання книг     10 
58.13     Видання газет     10 
58.14     Видання журналів і періодичних видань     10 
58.19     Інші види видавничої діяльності     10 
58.2     Видання програмного забезпечення       
58.21     Видання комп'ютерних ігор     10 
58.29     Видання іншого програмного забезпечення     10 
59     Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів       
59.1     Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм       
59.11     Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм     10 
59.13     Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм     10 
59.14     Демонстрація кінофільмів     10 
59.2     Видання звукозаписів       
59.20     Видання звукозаписів     20
60     Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення       
60.1     Діяльність у сфері радіомовлення       
60.10     Діяльність у сфері радіомовлення     20 
60.2     Діяльність у сфері телевізійного мовлення       
60.20     Діяльність у сфері телевізійного мовлення     20 
62     Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність       
62.0     Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність       
62.01     Комп'ютерне програмування     20 
62.02     Консультування з питань інформатизації     20 
62.03     Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням     20 
62.09     Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем     20 
63     Надання інформаційних послуг       
63.1     Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали       
63.11     Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність     20 
63.9     Надання інших інформаційних послуг       
63.91     Діяльність інформаційних агентств     20 
63.99     Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.     20 
L     ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ       
68     Операції з нерухомим майном       
68.1     Купівля та продаж власного нерухомого майна       
68.10     Купівля та продаж власного нерухомого майна     20 
68.2     Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна       
68.20     Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  до 50 м    5 
    Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  до 100 м    10
    Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  до 200 м    15
    Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  до 300 м    20
M     ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ       
69     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку       
69.1     Діяльність у сфері права       
69.10     Діяльність у сфері права      
71     Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження       
71.1     Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування       
71.11     Діяльність у сфері архітектури     20 
71.12     Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах     20 
73     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку       
73.1     Рекламна діяльність       
73.11     Рекламні агентства     10 
74.2     Діяльність у сфері фотографії       
74.20     Діяльність у сфері фотографії     10 
74.3     Надання послуг перекладу       
74.30     Надання послуг перекладу     5
75     Ветеринарна діяльність       
75.0     Ветеринарна діяльність       
75.00     Ветеринарна діяльність     10 
N     ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ       
77     Оренда, прокат і лізинг       
77.1     Надання в оренду автотранспортних засобів       
77.11     Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів     15 
77.12     Надання в оренду вантажних автомобілів     15 
77.2     Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку       
77.21     Прокат товарів для спорту та відпочинку     10 
77.22     Прокат відеозаписів і дисків     10
77.29     Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку     10
77.3     Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів       
77.31     Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання     10 
77.32     Надання в оренду будівельних машин і устатковання     20 
77.33     Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів     15 
77.39     Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.     15
79     Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність       
79.1     Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів       
79.11     Діяльність туристичних агентств     20 
79.12     Діяльність туристичних операторів     20 
81     Обслуговування будинків і територій       
81.2     Діяльність із прибирання       
81.21     Загальне прибирання будинків     5 
81.29     Інші види діяльності із прибирання     10 
81.3     Надання ландшафтних послуг       
81.30     Надання ландшафтних послуг     10 
82     Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги       
82.92     Пакування     10 
P     ОСВІТА       
85     Освіта       
85.5     Інші види освіти       
85.51     Освіта у сфері спорту та відпочинку     10 
85.52     Освіта у сфері культури     10 
85.59     Інші види освіти, н. в. і. у.     10 
Q     ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ       
86     Охорона здоров'я       
86.2     Медична та стоматологічна практика       
86.21     Загальна медична практика     20 
86.22     Спеціалізована медична практика     20 
86.23     Стоматологічна практика     20 
86.9     Інша діяльність у сфері охорони здоров'я       
86.90     Інша діяльність у сфері охорони здоров'я     20 
87.10    Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання    5
87.30    Надання послуг догляду  із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів    5
88.91    Денний догляд за дітьми    5
R     МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК       
90     Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг       
90.0     Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг       
90.01     Театральна та концертна діяльність     10 
93     Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг       
93.1     Діяльність у сфері спорту       
93.12     Діяльність спортивних клубів     10 
93.13     Діяльність фітнес-центрів     10 
93.19     Інша діяльність у сфері спорту     10 
93.2     Організування відпочинку та розваг       
93.21     Функціювання атракціонів і тематичних парків     20 
93.29     Організування інших видів відпочинку та розваг     10 
S     НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ       
95     Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку       
95.1     Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку       
95.11     Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання     10
95.12     Ремонт обладнання зв'язку     5
95.2     Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку       
95.21     Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення     10 
95.22     Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання     10 
95.23     Ремонт взуття та шкіряних виробів     5 
95.24     Ремонт меблів і домашнього начиння     10 
95.25     Ремонт годинників і ювелірних виробів     5 
95.29     Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку     5 
96     Надання інших індивідуальних послуг       
96.0     Надання інших індивідуальних послуг       
96.01     Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів     10 
96.02     Надання послуг перукарнями та салонами краси     8
96.03     Організування поховань і надання суміжних послуг     10 
96.04     Діяльність із забезпечення фізичного комфорту     10 
96.09     Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.     10 
T     ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ       
97     Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги       
97.0     Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги       
97.00     Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги     5 
33.17    Ремонт і технічне обслуговування  інших транспортних засобів    10
47.89     Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами     10
47.99     Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами     10

Сільський голова                                       Я.Л.Греськів

БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок четверта  сесія
сьомого  скликання

                                                               ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 
від   20 червня 2019 року                                        №                   с. Білобожниця
Про оренду майна комунальної власності 
Білобожницької  територіальної громади .

Відповідно до ст. 30, 60, п. 19 ч. 1 ст. 43, п. 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади с.Білобожниця, сесія  сільської ради, 

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про оренду майна комунальної власності Білобожницькоїтериторіальної громади  згідно з додатком 1.
2. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого майна комунальної власності Білобожницької територіальної громади згідно з додатком 2.
3.  Контроль та  виконанням даного рішення покласти на фінансовий відділ    ( Білас С.Б.) та відділ  економічного, земельного та комунального розвитку                   ( Братків І.М.)..

Сільський голова                Я.Л.Греськів

Додаток №1
до рішення Білобожницької сільської ради
№ ___ від _____ 2019 року                      
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Білобожницької сільської ради

1.      Загальні положення.
1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у власності територіальної громади Білобожницької сільської ради  (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативних актів і регулює: організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у власності територіальної громади Білобожницької сільської ради; правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди комунального майна, передачі його в суборенду.
1.2. Положення розроблене з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади  Білобожницької сільської ради, а також того що знаходиться на балансі підприємств, закладів, установ, організацій.
1.4. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.
1.5. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:
1.5.1 оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;
1.5.2 комунальне підприємство – юридична особа комунальної форми власності, на балансі якої знаходиться комунальне майно;
1.5.3. орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування комунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;
1.5.4. суборенда – цивільно-правові відносини, засновані на договорі, за яким одна сторона зобов’язується передати частину комунального майна, орендарем якого вона є, у користування, на строк третій особі;
1.5.5. цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;
1.5.6. рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі (включаючи гроші, цінні папери,);
1.5.7. нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
1.5.8. індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших особливими ознаками.
2. Об’єкти оренди.
2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:
2.1.1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;
2.1.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо), що є вільним;
2.1.3. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів) в т.ч. інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи.
2.2.Перелік об’єктів права власності територіальної громади Білобожницької сільської ради, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Білобожницької сільської ради. А також не може бути об’єктом оренди майно, здача в оренду якого заборонена законодавством.
2.3. Майно, яке передається в оренду повинно бути приведене Орендодавцем в належний стан, тобто придатне для використання та відповідати встановленим законодавством нормам.
3. Орендодавці.
3.1. Орендодавцями комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Білобожницької сільської ради є:
3.1.1. виконавчий комітет Білобожницької сільської ради - щодо комунального майна, яке перебуває у  комунальній власності територіальної громади, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв.м.; у разі передачі комунального майна без проведення конкурсу, якщо майно перебуває на балансі Білобожницької сільської ради, в порядку визначеному даним Положенням;
3.1.2. комунальні підприємства,заклади, установи, організації на балансі яких перебуває майно  - щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м., у разі передачі комунального майна без проведення конкурсу, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м.
3.2. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, покладається на орендодавців цього майна відповідно до Положення.
3.2.1.Керівники підприємств, закладів, установ, організацій несуть персональну відповідальність за відсутність або неналежну якість контролю за ефективним, раціональним і цільовим використанням та відчуженням майна комунальної власності територіальної громади  Білобожницької сільської ради.
3.2.2.Дозвіл на оренду майна комунальної власності територіальної громади Білобожницької сільської ради надається за дорученням сільської ради - виконавчим комітетом сільської ради. 
4. Орендарі.
4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші).
4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.
4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.
5. Підстави для розгляду питання передачі об’єктів в оренду.
5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від Білобожницької сільської ради, комунальних підприємств, закладів, установ, організацій Білобожницької сільської ради, осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 3 цього Положення.
5.2. Білобожницька сільська рада або комунальні підприємства,заклади, установи, організації надають інформацію у засобах масової інформації та в мережі Інтернет про об’єкти, що пропонуються в оренду.
5.3. Для розгляду питання передачі об’єктів в оренду фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я орендодавця та документи згідно з переліком, визначеним в у п.5.11. цього Положення.
5.3.1.Заява реєструється Орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених пунктом 5.11. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.
5.4. Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Білобожницької сільської ради  подає матеріали на погодження виконкому сільської ради.
5.5. Виконком розглядає подані матеріали і приймає своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).
5.6.Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади  Білобожницької сільської ради  протягом п'яти днів (але не пізніше 15 днів з дати реєстрації заяви) після погодження умов оренди виконкомом, розміщує в  офіційних  друкованих  засобах  масової інформації  та  на  власному веб-сайті     оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору  оренди і повідомляє про це заявника.
 5.7. Протягом 10 робочих   днів   після   розміщення  оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
5.8. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди вносить пропозиції на чергове засідання виконкому. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди, умови якого погоджує виконком, укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв, виконком оголошує конкурс на право оренди.
5.9.У разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк 
(не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи,  музею,  підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національної  творчої  спілки  або її члена під творчі майстерні), релігійної  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних обрядів   та  церемоній, громадської  організації  ветеранів  абоінвалідів,    реабілітаційних    установ    для    інвалідів    та дітей-інвалідів,    державних   та   комунальних   спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального  обслуговування,  що надають  соціальні  послуги відповідно до  Закону  України  "Про соціальні послуги",Пенсійного фонду України  та  його органів,  державних  видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних  видавництв  та  підприємств  книгорозповсюдження,  що забезпечують підготовку, випуск та (чи)розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою  (за  винятком видань  рекламного та еротичного характеру),  оголошення про намір передати майно  в  оренду  не  розміщується  і   договір оренди, за погодження виконкому, укладається  з  таким  заявником без проведення конкурсу.
5.10. Договір оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна набирає чинності виключно після затвердження сільським головою.
Балансоутримувач об'єкта оренди зобов'язаний у день затвердження договору оренди передати нерухоме майно Орендарю за актом приймання-передачі.
5.11. Перелік документів, які подаються заявником:
5.11.1. Заява на ім’я орендодавця про намір узяти в оренду майно, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника.
5.11.2. Копія статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства із заявою про оренду); копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності для фізичної особи - суб’єкта малого підприємництва; копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи.
5.11.3.Копія довідки органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ,ідентифікаційний код для ФОП.
5.11.4. Копія довідки про взяття на облік платника податку.
5.11.5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма № 2-р)(за наявності такого).
5.11.6. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такої).
5.11.7.  Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати.
6. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна.
6.1. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Білобожницької сільської ради.
7.      Договір оренди комунального майна
7.1.  Укладений  сторонами  договір  оренди  в частині істотних умов  повинен  відповідати  типовому  договору оренди майна, затвердженому рішенням Білобожницької сільської ради. 
7.2. Оцінка об’єктів оренди передує укладенню Договору оренди.
7.3. Істотними умовами договору оренди є:
7.3.1. об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
7.3.2. термін, на який укладається договір оренди;
7.3.3. орендна плата з урахуванням її індексації (визначена на конкурентних засадах для суб’єктів господарювання, або згідно з Методикою розрахунку та
порядку використання плати за оренду комунального майна Білобожницької сільської ради);
7.3.4. порядок використання амортизаційних відрахувань;
7.3.5. порядок відновлення орендованого майна та умови його повернення;
7.3.6. виконання зобов'язань;
7.3.7. забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
7.3.8. відповідальність сторін;
7.3.9. обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-епідемічної безпеки орендованого майна;
7.3.10. порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;
7.3.11. страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
7.3.12. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.
7.2. Порядок укладання договорів оренди:
7.2.1. Заявники (яким надається майно в оренду поза конкурсом) та переможці конкурсу зобов’язані отримати від орендодавця погоджений проект договору оренди - не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття рішення Комісією або виконкомом.
7.2.2. Переможці конкурсу /заявники/, у разі згоди з умовами, визначеними в проекті договору, підписують договір та отримують свій екземпляр договору.
7.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.
8. Продовження терміну дії договору оренди.
8.1. Продовження терміну дії договорів оренди відбувається у спосіб передбачений чинним законодавством.
8.2. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
8.3. За 45 днів до закінчення терміну договору оренди орендодавець подає на розгляд Комісії:
- довідку про виконання умов договору оренди орендарем за минулий період;
- акт обстеження орендованого майна;
- інші документи, в залежності від об’єкту оренди (при необхідності).
8.4. Комісія розглядає матеріали подані Орендодавцем про закінчення термінів договорів оренди та стан виконання основних умов сторонами та надає свій висновок щодо переукладення договору оренди.
8.5. Заявнику може бути відмовлено в оренді на новий термін у випадку:
8.5.1. якщо орендар не виконував або порушував умови договору оренди;
8.5.2. прийняття Білобожницькою сільською радою рішення про реконструкцію об’єкта;
8.5.3. прийняття Білобожницькою сільською радою рішення про відчуження об’єкта;
8.5.4. включення майна до переліку об’єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій;
8.5.5. якщо запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на території його розташування;
8.5.6. прийняття Білобожницькою сільською радою рішення про включення об'єкта до переліку об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди;
8.5.7. та в інших випадках.
9. Порядок передачі в суборенду.
9.1. Питання передачі частини орендованого приміщення в суборендне користування вирішується рішенням Виконавчого комітету за поданням Комісії, без конкурсу.
9.2. У разі прийняття рішення про передачу майна в суборенду, укладається договір суборенди.
9.3. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.
9.4. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів.
9.5. Для розгляду питання секретарю комісії подаються:
- заява орендаря, з яким укладено договір оренди майна;
- копія поверхового плану об'єкта оренди завірена орендарем по основному договору оренди із зазначенням орендованих приміщень та приміщень, які плануються передати в суборенду.
9.6. Заява має містити такі дані:
- повна назва юридичної або фізичної особи;
- поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження;
- контактні телефони заявника;
- вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності;
- дані про об’єкт оренди:
балансоутримувач,
адреса,
поверх, підвал/напівпідвал, (характеристика)
площа, яка, в разі надання дозволу, буде надана третій особі в суборендне користування,
мета використання майна третьою особою;
- дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності).
9.6.1. для третьої сторони, яка є юридичною особою:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (доручення);
- копія паспорта (стор. 1, 2, 11) представника юридичної особи;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія статуту або положення для юридичної особи;
- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;
- довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій.
- копія довідки органу статистики про внесення особи на облік;
- копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законодавством (при необхідності);
9.6.2. для третьої сторони, яка є фізичною особою:
- копію паспорта (стор. 1, 2, 11) заявника або належним чином оформлене доручення, видане представнику фізичної особи;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;
- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб'єкта підприємницької діяльності;
- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;
- копія документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи;
- довідку про вид діяльності;
9.7. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди основного орендаря.
9.8. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати орендаря.
10. Внесення змін до договорів оренди, встановлення пільгових орендних ставок.
10.1. Зміни та доповнення до договору оренди, вносяться на підставі рішень  виконавчого комітету Білобожницької сільської  ради за поданням Комісії, шляхом укладення додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди.
10.2. Питання щодо встановлення пільгової орендної плати, її терміну або відмови у її встановленні вирішуються на засіданні виконавчого  Білобожницької сільської ради при попередньому розгляді Комісією.
10.3. Договори оренди, які укладаються на термін три і більше років, підлягають нотаріальному посвідченню.
10.4. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.
10.5. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
10.6. Договір оренди складається в двох примірниках: по одному примірнику для орендодавця, орендаря об'єкта оренди.
10.7. Орендодавець веде реєстр договорів оренди.
11.Орендна плата, Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду комунального майна
11. 1.Орендна плата.
11.2. Орендна плата є платежем, який вносить орендар на зазначений орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності.
11.3. Орендна плата використовується в порядку, визначеному бюджетним законодавством та Методикою.
11.4. Орендна плата встановлюється в грошовій формі.
11.5. Орендна плата розраховується згідно Методики, або за розміром орендної плати, запропонованому на конкурсі.
11.6. Основою для розрахунку орендної плати повинна служити проведена, та відповідно затверджена, оцінка ринкової вартості об’єкту оренди.
11.7. Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.
11.8. Термін внесення орендної плати визначається договором.
11.9. За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує пеню у відповідності до умов договору за кожний день порушення строку.
11.10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетним організаціям становить 1 грн.
11.11. Розрахунок орендної плати, пропорції розподілу та порядок використання орендної плати  проводиться відповідно до Методики, затвердженої рішенням Білобожницької сільської ради.
12.Звітність про використання майна, переданого в оренду.
     12.1.Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, подають Білобожницькій сільській раді звітність по орендних платежах щокварталу не пізніше  10 числа після закінчення   звітного кварталу, а також аналітичну довідку про стан передачі майна в оренду, в тому числі щодо виконання орендарями умов договорів оренди.
13. Прикінцеві положення.
13.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна в межах своїх повноважень здійснює орендодавець. При наявності порушень умов договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним законодавством та цим Положенням.
13.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.
 
Сільський голова                                  Я.Л.Греськів
 

Додаток №2
до рішення Білобожницької сільської ради
  № ____ від _______ 2019 року                         
Порядок проведення конкурсу
на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Білобожницької сільської ради.
1. Цей Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Білобожницької сільської ради(далі - Порядок) розроблений відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Білобожницької сільської ради (далі - майно).
2.Приймає рішення про оголошення конкурсу та виконує функції конкурсної комісії стосовно рухомого та нерухомого майна виконавчий комітет Білобожницької  сільської ради.
3.Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених пунктом 5.8. та 5.9. Положення Про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади Білобожницької сільської ради.
4. Конкурс на право оренди (надалі - конкурс) проводиться щодо майна, яке не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб.
5.Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.
6.Конкурс, згідно з цим Положенням, полягає у визначенні переможця, який запропонував найвищу орендну плату та найкращі умови щодо експлуатації об’єкта оренди і співпраці з територіальною громадою Білобожницької сільської ради.
7.Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орендодавця.
8.Зміна цільового використання об’єкта оренди, наданого в оренду за конкурсом, до закінчення терміну договору оренди допускається лише за погодженням з  виконавчим комітетом Білобожницької сільської ради, з відповідним коригуванням розміру орендної плати.
9.Умови конкурсу.
9.1.Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Білобожницької сільської ради, затвердженої рішенням Білобожницької сільської ради(далі – Методика), остаточний розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу;
9.2.Визначення ринкової вартості майна проводиться незалежним експертом.
9.3.Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, юридичними особами (експертами) на замовлення Орендодавця або одним заявником за наявності дозволу Орендодавця.
9.4.Витрати на проведення експертизи (у разі оплати експертної оцінки Орендодавцем)  відшкодовуються орендарем протягом місяця від часу укладення Договору оренди.
9.5.Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.
9.10.Конкурс передбачає наступні обов’язкові умови:
- зобов’язання усіх учасників конкурсу щодо дотримання умов збереження, відновлення та використання об’єкта;
- збереження спеціалізації об’єкта оренди;
- щодо оренди цілісно-майнового комплексу - спеціальні умови, що випливають із соціально-економічного розвитку сіл  Білобожницької сільської ради.
9.11.Комісія може визначити інші додаткові умови конкурсу.
10.Умови участі в конкурсі. Конкурсні пропозиції.
10.1.До участі у конкурсі допускаються особи, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 Положення Про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади Білобожницької сільської ради і своєчасно подали наступні документи передбачені п. 5.10. Положення Про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади Білобожницької сільської ради, а також:
10.1.1. заяву, на ім’я голови Комісії, про участь у конкурсі;
10.1.2. належно оформлене доручення (для представників фізичних та юридичних осіб);
10.1.3 відомості про банківський рахунок (при його наявності);
10.1.4. письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 кв.м. за місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта, його модернізацію, тощо.
10.2. Конкурсні пропозиції надаються в конвертах з написом "На конкурс", запечатаних та скріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або підписом заявника.
10.3. Секретарем Комісії заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, в якій зазначається:
- дата подачі заяви, порядковий номер учасника;
- прізвище ім’я та по батькові або назва суб’єкта підприємницької діяльності, їх представника.
- відповідність поданих пропозицій вимогам цього Положення.
10.4. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.
10.5. Заяви від нових претендентів приймаються протягом 14-ти календарних днів з дня опублікування повідомлення про конкурс.
11. Оголошення.
11.1. Секретар комісії оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на право оренди об’єктів права власності територіальної громади Білобожницької сільської ради в місцевих друкованих засобах масової інформації та в мережі Інтернет.
11.2. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:
11.2.1. інформація про об'єкт:
- назва об’єкта оренди,
- місцезнаходження,
- балансоутримувач;
- для нерухомого майна – технічна характеристика;
11.2.2. термін оренди;
11.2.3. початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Білобожницької сільської ради, цільове використання.
11.3. Цільове використання об'єкта оренди:
11.3.1. орендар має забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно та прилеглу територію в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки;
11.3.2. орендар повинен дотримувати вимог експлуатації об'єкта;
11.3.3. орендар має здійснювати певні види ремонтних робіт;
11.3.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
11.3.5. щоквартально до 15-гочисла, останнього місяця кварталу, проводити з орендодавцем звірку взаєморозрахунків орендних платежів і оформляти відповідні акти звірки;
11.4. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається додатково інформація щодо:
11.4.1. виду виробничої діяльності;
11.4.2. обсягу виробничої діяльності;
11.4.3. кількості і складу робочих місць.
12. Конкурсна комісія.
12.1. Функції Конкурсної комісії виконує виконавчий комітет Білобожницької сільської ради, у разі якщо він є орендодавцем відповідно до пункту 3.1.1. даного Положення.
12.1.1. Функції конкурсної  комісії, у разі коли Орендодавцем виступають комунальні підприємства, заклади, установи, організації на балансі яких перебуває майно виконує Комісія створена Орендодавцем відповідно до розпорядження керівника.
12.2. Склад  комісії (з обов’язковим обранням  голови, заступника та секретаря, кількісний  склад комісії)  затверджується відповідно розпорядженням сільського голови або наказом по комунальному підприємству.
12.3. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться в мірі необхідності. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення представників орендодавця, ініціаторів оренди комунального майна чи їх представників, учасників конкурсу, інших осіб. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів Комісії та оформлюються протокольно.
12.4. На засіданні Комісії мають бути присутні члени Комісії особисто.
12.5. Основними завданнями та функціями Комісії є:
12.5.1. визначення умов та терміну проведення конкурсу;
12.5.2. розгляд пропозицій учасників конкурсу;
12.5.3. визначення переможця конкурсу;
12.6. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.
12.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:
- скликає засідання Комісії;
- головує на засіданнях Комісії;
- дає доручення членам Комісії;
- організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії.
12.8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії. Голова Комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу чи з інших питань голоси членів Комісії розділилися порівну.
12.9. Секретар Комісії:
- готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу;
- готує пропозиції, щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
- приймає подані претендентами документи, які відповідають вимогам Положення;
- повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у разі неналежного оформлення документів;
- приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції;
- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
- оформляє протокол засідання комісії;
12.10. При виявленні неналежного оформлення заявником документів, секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.
12.11. Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар передає заяви для розгляду голові Комісії.
12.12. Заяви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються Комісією в день конкурсу.
12.13. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної Комісії.
12.14. Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати додаткові документи в учасників конкурсу за їх згодою.
12.15. У разі відсутності голови Комісії його функції покладаються на заступника голови Комісії.
13. Проведення конкурсу.
13.1. Подані претендентами документи розглядаються  на засіданнях комісії  до  проведення  конкурсу  з  метою  формування списку  його  учасників. Зазначений список затверджується наказом/розпорядженням орендодавця. Орендодавець  протягом  одного  робочого  дня  після затвердження  списку повідомляє учасникам  конкурсу  з використанням тих засобів  зв'язку,  які  вони  обрали, про  їх  допущення  або недопущення   (із   зазначенням  підстав)  до  подання  конкурсних пропозицій щодо орендної плати.
 13.2. У разі коли пропозиція тільки одного  претендента  відповідає умовам  конкурсу, конкурс  на  право  оренди не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.
 13.3. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ/розпорядження, у разі:
    –  неподання заяв про участь у конкурсі;
    –  відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;
    –  знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичного стану.
13.4. У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може  бути  повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.
 13.5. У  разі  надходження  двох  або  більше  пропозицій,  які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм    найбільшої    запропонованої    орендної   плати   за перший/базовий місяць оренди.
 13.6. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного  майна в оренду  без  проведення  конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
     14. Протягом    п’яти    робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб).  На  засіданні  можуть  бути   присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші зацікавлені особи.  Секретар комісії реєструє в  протоколі  засідання  комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати,  часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи.
     Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
     15. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з  їх  реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо  орендної  плати.  Розмір орендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
     16. Голова  комісії  (у  разі  його  відсутності  - заступник голови комісії) в присутності членів  комісії  та  зацікавлених осіб  розпечатує  конверти  і  оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких зазначений  розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не  беруться,  а  особи,  які  їх  подали,  до подальшої  участі  в  конкурсі  не  допускаються.  Такі  конкурсні пропозиції вносяться  до  протоколу  з  відміткою  "не  відповідає умовам конкурсу". 
    17. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, цей учасник визначається  переможцем конкурсу. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавець видає відповідний наказ/розпорядження.
     18. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати, розмір якої претенденти подають в запечатаному конверті підчас проведення конкурсу.
    19. Якщо два чи більше учасники конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим.
     20. Конкурсна комісія в протоколі фіксує визначених учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу щодо запропонованого розміру орендної плати, визначає переможця конкурсу і протягом трьох робочих днів надає протокол засідання на затвердження орендодавцеві, після чого протягом трьох робочих днів орендодавець затверджує протокол конкурсної комісії та приймає рішення про затвердження переможцем конкурсу учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати та взяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.
      21. Розпорядження сільського голови про затвердження результатів конкурсу є підставою для укладення договору оренди.
      22.  Протокол конкурсної комісії підписують усі присутні на засіданні члени конкурсної комісії.
       23. Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.
24. Порядок укладання договорів оренди
24.1. Підставою для укладення орендодавцем договору оренди комунального майна що перебуває у власності є  розпорядження виконавчого комітету (сільського голови) про затвердження результатів конкурсу.
24.2. Договір оренди, який укладається за результатами конкурсу підлягає перевірці та погодженню виконкому,   на відповідність його істотним умовам  відповідному типовому договору оренди  комунального майна, затвердженому сільською радою. При цьому термін зазначеної перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів.
У разі невідповідності істотних умов договору типовому договору оренди майна, він повертається орендодавцю із викладенням відповідних зауважень.
     24.3. Орендодавець протягом трьох робочих днів після перевірки договору оренди та усунення відповідних зауважень (у разі їх наявності) вручає під розписку  особисто  переможцю  конкурсу  (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.  Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом трьох робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект  договору  оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та  комунального майна",  та  включати  орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.
     24.4. У разі відмови переможця конкурсу від укладення  договору оренди  або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 15.3. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у  визначений  в  оголошенні  про  конкурс  строк  пропозицій,  що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку,  з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового  засідання комісії.
   25.5.Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:
        прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;
об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;
орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;
орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;
є інші підстави, передбачені законом.
26. Інші умови
    26.1. На підставі рішень, прийнятих  комісією відповідно до пункту 15.4 цього  Порядку,  орендодавецьскасовує свій наказ/розпорядження про визначення переможця.
     26.2. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого  засідання конкурсу, що відбувся. На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші зацікавлені особи.  Новим  переможцем  конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу,  розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших  учасників  конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії,  які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу.  Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом/розпорядженням орендодавця.
     26.3. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:
    –  уповноважений орган управління  об'єктом  оренди  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;
    – об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;
    –  укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.
      26.4   Повторний конкурс проводиться в порядку та на умовах, визначених цим Порядком.
     26.5. У разі, якщо за окремим об’єктом на конкурс не було подано жодної заявки, стартова орендна плата на повторний конкурс може бути зменшена за рішенням конкурсної комісії, але не більше, ніж на 30% від розрахункової за Методикою розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої  рішенням  Білобожницької сільської ради.
 
 
Сільський голова                                              Я.Л.Греськів


 
Додаток 3
до рішення Білобожницької сільської ради
№ _____від _______ 2019 року 
Договір оренди №
індивідуально визначеного (нерухомого, рухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Білобожницької сільської ради
с. Білобожниця «_____»_____________20__року
 Ми, що нижче підписалися,__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __,
(повна назва Орендодавця), місцезнаходження якого: __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ (далі – Орендодавець) в особі
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що мешкає __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ та діє на підставі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ з одного боку, та__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _,
(повна назва особи Орендаря)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ __ __ __ __ __ __ __ _, місцезнаходження якого: __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,
(адреса)
(далі – Орендар), в особі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , що мешкає __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) (адреса) та діє на підставі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене
(статут, довіреність тощо)
нижче:
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської  ради(далі – Майно), площею__ __ __ _м2, розміщене за адресою:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, на __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ поверсі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _(будинку, приміщення, будівлі) __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, що перебуває на балансі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _(далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку на «_»__ __ __ __ __ _20_ року і становить за незалежною оцінкою __ __ __ __ __ __ _грн. (без ПДВ).
1.2. Майно передається в оренду з метою __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _.
1.3. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передавання, в якому зазначається стан майна, що орендується, та інші відомості за узгодженням сторін.
2. Умови передачі орендованого майна Орендарю
2.1. Право укладання Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Білобожницької сільської  ради надане рішенням виконавчого комітету від «__ _»__ __ __ __ __ _20_ року № __ __ __ __ __ __ __ __ __ або рішенням конкурсної  комісії від «__ _»__ __ __ __ __ _20_ року .
2.2. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати нотаріального посвідчення Договору) та акта приймання-передавання Майна.
2.3. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада Білобожницької сільської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.
3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Білобожницької сільської ради, затвердженої рішенням сільської  ради «__ _»__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 20_ року № __ __ __ __ __ __ або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Білобожницької сільської ради і становить без ПДВ за перший базовий місяць оренди __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _20__ р. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _грн. (відповідно до розрахунку орендної плати, що додається до Договору).
3.2. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.
3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. Орендна плата перераховується на поточний рахунок Орендодавця  у розмірі 100 відсотків щомісяця, не пізніше 5 числа, наступного за звітним.
3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на користь Орендодавця з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення, уключаючи день оплати.
3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла до Орендодавця, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.
3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи штрафні санкції.
4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна
4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади Білобожницької сільської ради.
5. Обов’язки Орендаря
Орендар зобов’язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.
5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
5.6. За погодженням з Орендодавцем здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшення орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження з Орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати висновок та проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.
5.7. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.
5.8.На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
5.9. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної чи часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
5.10. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір на відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.
5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Орендодавця у тижневий строк.
6. Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду.
6.3. Виключно за письмовою згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
6.4. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
6.5. Якщо Орендар за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти.
6.6. Вартість поліпшення орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.
6.7. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.
7. Обов’язки Орендодавця.
Орендодавець зобов’язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після нотаріального посвідчення Договору.
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися Майном на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
7.4. Інформувати Орендаря щодо рішень власника, які стосуються Майна, що є об’єктом Договору.
7.5. Орендодавець не несе відповідальності за понесені Орендарем збитки внаслідок аварії інженерних комунікацій, що знаходяться в орендованих приміщеннях.
8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
8.4. Вимагати повного відшкодування збитків, завданих Майну Орендарем.
8.5. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.
9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном.
9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.
10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1. Цей Договір укладено строком на __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , що діє з «__ _»__ __ __ __ __ __ __ _20_ року до «__ _» __ __ __ __ __ __ _ 20__ _року включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.
10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.
10.4. За тридцять календарних днів до закінчення терміну дії договору оренди Орендар зобов’язаний письмово повідомити Орендодавця про продовження користування об’єктом оренди, в іншому випадку договір не буде переукладено. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною Договору оренди.
10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку відчуження, приватизації орендованого Майна Орендарем.
10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- відчуження, приватизації орендованого майна Орендарем;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково, за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- ліквідації Орендаря – юридичної особи;
- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).
10.7. У разі припинення або розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю Орендодавця.
10.8. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, після припинення дії Договору, не підлягає компенсації.
10.9. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендодавцю.
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
10.10. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендаря.
10.11. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за користування Майном за час прострочення.
10.12. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
10.13. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу - по одному в Орендодавця і Орендаря.
11. Додаткові умови
11.1. Сторони не відповідають за неналежне виконання цього договору внаслідок дії обставин, що виникли не з їх вини, та роблять неможливим його виконання. Якщо будь-яка з обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у термін, встановлений Договором, то цей термін відкладається на час дії цих обставин.
11.2. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
11.3. При внесенні змін до законодавства України щодо оренди державного, комунального майна, у Договір можуть бути внесені відповідні зміни.
12. Додатки
Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
- розрахунок орендної плати;
- звіт про оцінку майна, що передається в оренду;
- акт приймання-передавання орендованого Майна;
- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки) .
13. Платіжні та поштові реквізити сторін: 
Орендодавець                                                                Орендар
_ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ М.П.                                                                                       М.П.
Додаток 4
до рішення Білобожницької сільської ради
№ _____від _______ 2019 року 

Методика
розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Білобожницької сільської ради
1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Білобожницької сільської ради за договорами оренди, які укладаються виконавчим комітетом Білобожницької сільської ради в особі сільського голови  та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з виконавчим комітетом Білобожницької сільської ради.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.
  3.До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство,  заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.
4.Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:
- визначається розмір річної орендної плати;
- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати –
останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;
- з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.
5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Опл = (Вп х Сор) / 100;
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;
Вп- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.
Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: Вп = Вб : Пб х Пп,де
Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Пп- площа орендованого приміщення, кв.м;
Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.
7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, Пенсійним фондом України та його територіальними органами, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.
 Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру;
- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:
Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім, де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;
Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;
Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.
12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
14. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до сільського бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до сільського бюджету здійснюється орендодавцем. У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.
15. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.
16. У разі коли орендодавцем майна є виконавчий комітет Білобожницької сільської ради орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до сільського  бюджету.
У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Білобожницької сільської  ради:
а) орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;
б) за нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації, 30 відсотків до сільського бюджету. При цьому орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю, з яких 30 відсотків орендодавець перераховує до сільського бюджету.
Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.
Сільський голова                                               Я.Л.Греськів
 
Додаток до методики
розрахунку орендної плати
Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Білобожницької сільської ради
№зп    Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням    Орендна ставка, відсотків
1    Розміщення    100
     пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти     
     фінансових установ, ломбардів, брокерських, інших контор (агентств нерухомості), банкоматів, терміналів систем миттєвих платежів     
2    Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет    50
3    Розміщення:    40
     ресторанів, кафе, барів з нічним режимом роботи     
4    Розміщення:    30
     виробників реклами    30
     салонів краси, перукарень, соляріїв, кабінетів масажу та тренажерних залів у складі цих комплексів    30
     суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики    20
     приватних закладів охорони здоров’я    20
5    Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності    25
6    Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів    22
7    Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості    21
8    Розміщення:    20
     майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів     
     аптечних кіосків, пунктів у закладах охорони здоров’я     
     торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець, оптичних приладів     
     торговельних об’єктів з продажу алкогольних та тютюнових виробів     
     торговельних об’єктів з продажу промислових товарів, що були у використанні     
     суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування     
     суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей     
     редакцій засобів масової інформації:     
     шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів     
9    Розміщення    18
     транспортних підприємств з перевезення вантажів     
     турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків     
     торговельних об’єктів з продажу:     
     - непродовольчих та продовольчих товарів     
     - авто товарів     
     - відео – та аудіо продукції     
     офісних приміщень     
     антен     
10    Розміщення:    15
     бірж, що мають статус неприбуткових організацій     
     кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи     
     ветеринарних лікарень, лабораторій ветеринарної медицини     
     складів     
     суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування грибів, овочів, квітів та інших культур     
     торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари     
     кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи     
11    Розміщення:    13
     закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях     
12    Розміщення:    12
     суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)     
     стоянок для автомобілів     
13    Розміщення:    10
     комп’ютерних клубів та Інтернет-кафе     
     ветеринарних аптек     
     приватних навчальних закладів     
     приватних дошкільних закладів     
     державних та комунальних закладів освіти, що здійснюють діяльність на госпрозрахунковій основі     
     торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами     
     торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео – та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів     
     закладів фізичної культури і спорту, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту     
     суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи     
     редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 7 Методики та пункті 8 цього додатка     
     ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів     
     фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи     
14    Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі    10
15    Розміщення:    8
     кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи     
     аптек, що реалізують готові ліки     
     перукарень     
16    Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні    7
17    Розміщення:    6
     їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи     
     об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку     
     суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень     
     майстерень з ремонту електропобутових товарів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури     
18    Розміщення:    5
     державних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів     
     фізкультурно-оздоровчих закладів для дітей та молоді, дитячих клубів     
     лазень, пралень загального користування     
     торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою     
     відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги     
     науково-дослідних установ, крім бюджетних     
     майстерень з ремонту та пошиття одягу і трикотажних виробів     
     місць загального користування     
19    Розміщення:    4
     їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах     
     громадських вбиралень     
     видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою     
20    Розміщення:    3
     суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги     
21    Розміщення:    2
     аптек, які обслуговують пільгові категорії населення     
     організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами     
     бібліотек, архівів, музеїв     
     торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян в межах площ, що використовуються з цією метою     
22    Розміщення:    1
     державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів, крім тих, що здійснюють діяльність на госпрозрахунковій основі     
23    Використання незавершених будівництвом об’єктів (під інвестиційні зобов’язання орендаря) для їх добудови чи реконструкції    1
24    Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:     
     не більше  як 50 кв. метрів    3
     понад 50 кв. метрів    7
25    Розміщення:    1 грн.об′єкт
     закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок державного та інших, крім Білобожницького сільського,  бюджетів, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді     
     комунальних закладів – засобів масової інформації     
     закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів     
     комунальних закладів – установ соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян     
     організацій інвалідів та ветеранів війни і праці на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності     
26    Інше використання нерухомого майна    15
 
 
Сільський голова                                                               Я.Л.Греськів


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь