БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Про внесення змін до рішення сесії "Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік" №583 від 29.12.2022р

Фото без опису                              П Р О Є К Т       

 

 

 

БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

_______________ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

___ травня  2023р.                             №____                              с. Білобожниця

 

Про внесення змін до рішення сесії

«Про Білобожницький сільський бюджет

на 2023рік» №583 від 29.12.2022р.

         

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист департаменту Фінансів тернопільської ОВА №1.1-17/721 від 15.05.2023 року, ВІдділу освіти, молоді та спорту, Відділу соціального захисту населення, Білобожницької сільської ради, КУ «Центр розвитку» Білобожницької сільської ради, Філії Державної установи «Центр пробації» в тернопільській області, ЦНАП Білобожницької сільської ради, пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,  Білобожницька сільська рада

 

          В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Направити на видатки загального фонду сільського бюджету                                              2 350 500,00грн. вільних залишків коштів загального фонду сільського бюджету, що утворилися станом на 01.01.2023р.
 2. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2023 рік.
 • За рахунок вільного залишку коштів, що утворилися станом на 01.01.2023 року                                                                        2 280 500,00грн.  

 

  1.  Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради

Збільшити асигнування на:                                                      5 000,00грн.

З них на:

Поточні видатки (КЕКВ 2620)                                                5 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

                                                                                                  5 000,00грн.

 

2.2. Білобожницька сільська рада

Збільшити асигнування на:                                                      1 030 000,00грн.

З них на:

Поточні видатки (КЕКВ 2250)                                                10 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0111080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»                                                                                                 10 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2240)                                                10 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»   10 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2210)                                                1 000 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»           1 000 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2240)                                                5 000,00грн.

Поточні видатки (КЕКВ 2800)                                            5 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»                                                                           10 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2282)                                            200 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0117390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг»    

 

  1.  Відділ освіти, молоді та спорту

Збільшити асигнування на:                                                      1 045 500,00грн.

З них на:

Поточні видатки (КЕКВ 2230)                                                150 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»               150 000,00грн.

 

Оплата праці з нарахуванням (КЕКВ 2110)                           500 000,00грн.

Поточні видатки (КЕКВ 2210)                                                150 000,00грн.

Поточні видатки (КЕКВ 2240)                                                136 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»      786 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2282)                                                50 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»                                                                      50 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2282)                                                59 500,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»                                                 59 500,00грн.

 

 1. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду сільського бюджету на 2023 рік, а саме:

 

3.1. Відділ освіти молоді та спорту Білобожницької сільської ради

Зменшити асигнування на:                                                      98 086,00грн.

З них на:

Поточні видатки (КЕКВ 2282)                                            98 086,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»»       98 086,00грн.

 

Збільшити асигнування на:                                                     98 086,00грн.

З них на:

Заробітна плата з нарахуванням (КЕКВ 2100)                       98 086,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»»       98 086,00грн.

 

 1. Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) сільського бюджету на 2023 рік.

 

 • За рахунок коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                                  70 000,00грн.

 

  1. Білобожницька сільська рада

Збільшити асигнування на:                                                      40 000,00грн.

З них на:

Капітальні видатки (КЕКВ 3110)                                            40 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

                                                                                                   40 000,00грн.

 

  1. Відділ соціального захисту населення

Збільшити асигнування на:                                                      30 000,00грн.

З них на:

Капітальні видатки (КЕКВ 3110)                                            30 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0110160 «'Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»          30 000,00грн.

 

 1. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з  додатком 1 до цього рішення.
 2. Затвердити зміни до розподілу витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році згідно з додатком 2 до цього рішення.
 3. Затвердити зміни до фінансування Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.
 4. Затвердити додаток 3 до рішення сесії №624 від 27.04.2023р. в новій редакції.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Голова комісії А.Голодун).

 

 

Сільський голова                                                            Віктор ШЕПЕТА

 

 

Підготував:

Начальник фінансового відділу

Білобожницької сільської ради                                                     Сергій БІЛАС

 

 

Погоджено:

Секретар ради                                                                                 Надія ЗАДОРОЖНА

 

Секретар виконавчого комітету                                                    Наталія ГРИЦИК

 

Начальник відділу

соціального захисту і

соціального забезпечення                                                              Надія ШТИНИК

 

Начальник відділу ЖКГ,

економічного розвитку,

інфраструктури та цивільного

захисту                                                                                             Іван БРАТКІВ

 

Начальник відділу освіти,

Молоді та спорту                                                                            Наталія СЛОБОДЯН

 

Директор КУ «Центр розвитку»                                                   Василь ГРАДОВИЙ

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення Білобожницької сільської ради

від 29.05.2023р. №_____

 

 

ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА 2023 РІК
19502000000
(код бюджету)

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                                    (грн)

Код Класифікації доходу бюджету/
Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

 

 

0

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

 

0

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

0

X

загальний фонд

0

X

спеціальний фонд

0

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/
Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

I. Трансферти із загального фонду бюджету

3719800 /

99000000000

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів /

Державний бюджет України

5 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

0

X

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

5 000

X

X

загальний фонд

5 000

X

X

спеціальний фонд

0

 

 

Секретар ради                                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

Додаток 2

до рішення Білобожницької сільської ради

від 29.05.2023р. №____


Зміни до розподілу витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

                                                                                                              (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

+255 000

+255 000

0

0

0110000

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

+200 000

+200 000

0

0

011

7390

0490

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Програма забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг «Центр дії» Білобожницької сільської ради на 2023 рік

№___  від 29.05.2023р.

+200 000

+200 000

0

0

0610000

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

 

 

+50 000

+55 000

0

0

061

3242

1090

 

Цільова програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Білобожницькій сільській раді на 2023-2024 роки

№___  від 29.05.2023р.

+50 000

+50 000

0

0

3710000

 

 

Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради

 

 

+ 5 000

+ 5 000

0

0

371

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма  організаційного забезпечення діяльності роботи Чортківського сектору №4 філії Державної установи "Центр пробації" в Тернопільській області на 2023 рік.

№___  від 29.05.2023р.

+ 5 000

+ 5 000

0

0

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

+255 000

+255 000

0

0

 

Секретар ради                                                                                                      Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

      Додаток 3    
      до рішення Білобожницької сільської ради
      від 29.05.2023р. №_____  
           
           
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 2 350 500,00 2 280 500,00 70 000,00 70 000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 350 500,00 2 280 500,00 70 000,00 70 000,00
208200 На кінець періоду -2 280 500,00 -2 280 500,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00
X Загальне фінансування 2 350 500,00 2 280 500,00 70 000,00 70 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 2 350 500,00 2 280 500,00 70 000,00 70 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 350 500,00 2 280 500,00 70 000,00 70 000,00
602200 На кінець періоду -2 280 500,00 -2 280 500,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00
X Загальне фінансування 2 350 500,00 2 280 500,00 70 000,00 70 000,00
           
           
  Секретар  ради     Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

      Додаток 3    
      до рішення Білобожницької сільської ради
      від 27.04.2023р. №653  
      за змінами від 24.05.2023р. №___
           
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік
1950200000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 6 196 342,00 5 396 342,00 800 000,00 800 000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 6 196 342,00 5 396 342,00 800 000,00 800 000,00
208200 На кінець періоду -6 196 342,00 -6 196 342,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -800 000,00 800 000,00 800 000,00
X Загальне фінансування 6 196 342,00 5 396 342,00 800 000,00 800 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 6 196 342,00 5 396 342,00 800 000,00 800 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 6 196 342,00 5 396 342,00 800 000,00 800 000,00
602200 На кінець періоду -6 196 342,00 -6 196 342,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -800 000,00 800 000,00 800 000,00
X Загальне фінансування 6 196 342,00 5 396 342,00 800 000,00 800 000,00
           
           
  Секретар сільської ради     Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь