БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Про внесення змін до рішення сесії «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік» №583 від 29.12.2022р

Фото без опису                               П Р О Є К Т        

 

 

 

БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

_______________ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

___ серпня  2023р.                             №____                              с. Білобожниця

 

Про внесення змін до рішення сесії

«Про Білобожницький сільський бюджет

на 2023рік» №583 від 29.12.2022р.

         

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Розпорядження начальника Тернопільської ОВА №423/01.02-01 від 03.08.2023р. Про затвердження змін до обласного бюджету на 2023 рік, висновок фінансового відділу №2 про перевиконання дохідної частини сільського бюджету, лист КП «Білобожниця», КУ «Центр розвитку», Відділу освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради, лист Чортківської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білобожницька сільська рада  

 

          В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2023 рік. А саме:

Код доходу

Назва

Сума

14021900

Пальне

2 000

14031900

Пальне

8 800

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

46 600

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

88 750

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

53 600

18010600

Орендне плата з юридичних осіб

730 000

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

52 500

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

22 000

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

8 250

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

133 300

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 500

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

6 600

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

2 200

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

200 000

24060300

Інші надходження

42 900

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету 

1 250 000

 

ВСЬОГО

2 650 000

 

 

 1. Направити на видатки загального фонду сільського бюджету 395 000,00грн. вільних залишків загального фонду сільського бюджету, що утворилися станом на 01.01.2023р.

 

 1. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2023 рік. А саме:

 

 • За рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2023р.                                                                             395 000,00грн.

 

  1. Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради

Збільшити асигнування на:                                                      280 000,00грн.

З них на:

Поточні видатки (КЕКВ 2620)                                                280 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

                                                                                                  280 000,00грн.

(250 000,00грн для Чортківської РВА та структурних підрозділів;

30 000,00грн. для Чортківської ЛПІ ГУ ДПС в Тернопільській області)

 

  1. Білобожницька сільська рада

Збільшити асигнування на:

Поточні видатки (КЕКВ 2210)                                            65 000,00грн.

Поточні видатки (КЕКВ 2240)                                            50 000,00грн.

 

 • За рахунок перевиконання дохідної частини сільського бюджету

                                                                               1 350 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2240)                                            250 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»           345 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2610)                                            870 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0116030 (Організація благоустрою населених пунктів»

                                                                                               870 000,00грн.

 

  1.  Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

 

Збільшити асигнування на:

Поточні видатки (КЕКВ 2210)                                            50 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»           50 000,00грн.

 

Поточні видатки (КЕКВ 2210)                                            200 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»      200 000,00грн.

 

 

 • За рахунок іншої  субвенції з Тернопільського обласного бюджету

1 250 000,00грн.

  1. Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

Збільшити асигнування на:                                                      1 250 000,00грн.

З них на:

Поточні видатки (КЕКВ 2730)                                                1 250 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»                                                                       1 250 000,00грн.

 

 

 1. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету на 2023 рік.

 

 • За рахунок коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок перевиконання дохідної частини.
  1. Збільшити асигнування на:                                      50 000,00грн.

З них на:

Капітальні видатки (КЕКВ 3000)                                        50 000,00грн.

В тому числі:

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»           50 000,00грн.

 

 1. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з  додатком 1 до цього рішення.
 2. Затвердити зміни до розподілу витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році згідно з додатком 2 до цього рішення.
 3. Затвердити зміни до фінансування Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.
 4. Внести зміни в текстову частину рішення Білобожницької сільської ради від 01.08.2023р. № 746, а саме: доповнити рішення пунктом 3 такого змісту: «Затвердити зміни до розподілу витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році згідно з додатком 1 до цього рішення», відповідно, пункт 3 рішення вважати пунктом 4.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Голова комісії А.Голодун).

 

 

Сільський голова                                                            Віктор ШЕПЕТА

 

Підготував:

Начальник фінансового відділу

Білобожницької сільської ради                                                     Сергій БІЛАС

 

Погоджено:

Секретар ради                                                                                 Надія ЗАДОРОЖНА

 

Секретар виконавчого комітету                                                    Наталія ГРИЦИК

 

Начальник відділу соціального захисту і

соціального забезпечення                                                              Надія ШТИНИК

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                               Наталія СЛОБОДЯН

 

Директор КП «Білобожниця»                                                       Володимир СКОРИЙ

 

Директор КУ «Центр розвитку»                                                   Василь ГРАДОВИЙ

 

 

 

Додаток 1
до рішення сесії

Білобожницької сільської ради

від 08.08.2023р. №_____

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА 2023 РІК
19502000000
(код бюджету)

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                                    (грн)

Код Класифікації доходу бюджету/
Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

41053900 /

19100000000

Інші субвенції з місцевого бюджету /

Тернопільський обласний бюджет

1 250 000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

-

-

0

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

1 250 000

X

загальний фонд

1 250 000

X

спеціальний фонд

0

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/
Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

I. Трансферти із загального фонду бюджету

3719800 /

99000000000

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів /

Державний бюджет України

280 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

-

-

-

0

X

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

280 000

X

X

загальний фонд

280 000

X

X

спеціальний фонд

0

 

 

 

Секретар ради                                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

Додаток 2

до рішення сесії

Білобожницької сільської ради

від 08.08.2023р. №______


Зміни до розподілу витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

                                                                                                              (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

 

 

 

 

0110000

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

+870 000

+870 000

 

 

011

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку житлово-комунального господарства Білобожницької сільської ради на 2021-2025 роки

№___  від 08.08.2023р.

+870 000

+870 000

 

 

0810000

 

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

 

 

+1 250 000

+1 250 000

 

 

081

3242

1090

Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2021-2023 роки

№___  від 08.08.2023р.

+ 1 250 000

+1 250 000

 

 

3710000

 

 

Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради

 

 

+280 000

+280 000

 

 

371

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма  фінансової підтримки органів державної влади Чортківського району на 2023 рік

№___  від 08.08.2023р.

+250 000

+250 000

 

 

371

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програми мобілізації зусиль Білобожницької сільської ради, Чортківської ДПІ  Головного управління ДПС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету на 2023-2025 роки.

№ ___ від 08.08.2023р.

+30 000

+30 000

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

+2 400 000

+2 400 000

 

 

Секретар ради                                                                                                      Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Білобожницької сільської ради

від 01.08.2023р. №746


Зміни до розподілу витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

                                                                                                              (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

 

 

 

 

0810000

 

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

 

 

+1 200 000

+1 200 000

 

 

081

3242

1090

Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2021-2023 роки

№744  від 01.08.2023р.

+ 1 200 000

+1 200 000

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

+1 200 000

+1 200 000

 

 

 

Секретар ради                                                                                                      Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь