БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

№553 Про затвердження положення про використання коштів резервного фонду бюджету Білобожницької сільської ради

  Тризуб                                

УКРАЇНА

Білобожницька сільська рада 

Чортківського району Тернопільської області 

 Восьме скликання 

П’ятнадцята  сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

17 листопада 2022 року                        №553                        с. Білобожниця

 

Про затвердження Положення про використання коштів резервного фонду бюджету Білобожницької сільської ради

 

           Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», від 01.03.2022р. №175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білобожницька сільська  рада:

 

   1. Затвердити Положення про використання коштів резервного фонду бюджету Білобожницької сільської ради, що додається.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Голова комісії А.Голодун).  

 

 

 

Сільський голова                                                                   Віктор ШЕПЕТА

 

Додаток 1

рішення сесії

Білобожницької сільської ради від 17.11.2022 року №553

ПОЛОЖЕННЯ

про використання коштів резервного фонду бюджету Білобожницької сільської ради

 1. Загальні положення.
  1. Це Положення визначає порядок утворення резервного фонду бюджету Білобожницької сільської ради (далі – резервний фонд бюджету), напрями використання коштів резервного фонду бюджету, встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду бюджету та звітуванням про їх використання.
  2. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету Білобожницької сільської ради на відповідний бюджетний період.
  3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету Білобожницької сільської ради.
  4. Резервний фонд бюджету встановлюється рішенням Білобожницької сільської ради про бюджет Білобожницької сільської ради на відповідний бюджетний період загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

1.5.Розподіл бюджетного призначення резервного фонду провадиться за рішенням виконавчого комітету Білобожницької сільської ради з подальшим затвердження на сесії сільської ради.

 1. Напрями та умови використання коштів з резервного фонду бюджету
  1. Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:
   • Заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру;
   • Заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;
   • Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету Білобожницької сільської ради, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету Білобожницької сільської ради, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Тернопільської обласної державної адміністрації, Білобожницької сільської ради, виконавчого комітету Білобожницької сільської ради підстав для проведення таких заходів.
  2. До непередбачених заходів, визначених у підпункті 2.1.3. пункту 2.1.

цього Положення, не можуть бути віднесені:

 • обслуговування та погашення боргу бюджету Білобожницької сільської ради;
 • додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті Білобожницької сільської ради, крім заходів з питань зміцнення обороноздатності держави;
 • капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру;
 • придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків, пошкоджених під час надзвичайної ситуації;
 • надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Білобожницької сільської ради.
  1. За рахунок коштів резервного фонду бюджету можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.
  2. У разі використання коштів резервного фонду бюджету в неповному обсязі на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації техногенного і соціального характеру та заходи з питань зміцнення обороноздатності держави у зв’язку із закінченням бюджетного періоду і за умови обґрунтованої необхідності продовження заходів, наявності планових строків виконання робіт кошти резервного фонду бюджету можуть виділятися на здійснення заходів, щодо фінансування яких прийнято рішення у вересні - грудні минулого бюджетного періоду у розмірі, що не перевищує суму, яку повернуто до бюджету у зв’язку із закінченням бюджетного періоду.
  3. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймається тільки в межах призначення на цю мету у бюджеті Білобожницької сільської ради на відповідний бюджетний період, і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.
 1. Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду бюджету
  1. Звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету подаються установами, організаціями (далі - заявники) до виконавчого комітету Білобожницької сільської ради.
  2. У зверненні зазначається:
 •  напрям використання коштів резервного фонду бюджету;
 • головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності);
 • обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету;
 •   підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;
 • інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.
  1. До звернення обов'язково додаються:
 •   розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету;
 • перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, та інших заходів;
 • документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини не проведення страхування);
 • інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 2.1.1. пункту 2.1. цього Положення, до звернення також обов'язково додаються:

 • акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;
 • узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.
  1. Заявники несуть відповідальність за правильність та достовірність поданих матеріалів, розрахунків, обґрунтувань в установленому законом порядку.

3.5. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету на цілі, передбачені у пункті 2.3. цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

3.6.У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету на цілі, передбачені у пункті 2.4. цього Положення, до звернення додаються документи, передбачені пунктом 3.3. цього Положення, та документи, що підтверджують здійснення заходів у минулому бюджетному періоді.

3.7.Виконавчий комітет Білобожницької сільської ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення фінансовому відділу Білобожницької сільської ради для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету. До виконання доручення, в разі необхідності, можуть залучатися інші структурні підрозділи сільської ради. У разі потреби виконавчий комітет Білобожницької сільської ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

ДСНС, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

Відділу житлово-комунального господарства, економічного розвитку, інфраструктури та цивільного захисту - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду бюджету (за згодою);

Відповідному структурному підрозділу Білобожницької сільської ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів.

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому-п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки фінансовому відділу Білобожницької сільської ради.

3.8. Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету та надсилає їх у тижневий термін виконавчому комітету Білобожницької сільської ради.

3.9. Виконавчий комітет Білобожницької сільської ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 3.7. цього Положення, та пропозицій фінансового відділу Білобожницької сільської ради, робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету.

3.10.  У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1.-2.5. цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2., 3.3. цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це виконавчому комітету Білобожницької сільської ради.

 

 1. Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету
  1. Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради є відповідальним за підготовку та подання проєктів рішень виконавчого комітету сільської ради про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду бюджету фінансовий відділ готує відповідний проєкт рішення виконавчого комітету, в якому повинно бути визначено:

   • головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету;
   • напрям використання коштів з резервного фонду бюджету;
   • обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду бюджету/
  • Фінансовий відділ погоджує проєкт рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету з сільським головою і подає його в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету.
  • Виконавчий комітет сільської ради приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету виключно за наявності висновків фінансового відділу та відділу житлово-комунального господарства, економічного розвитку, інфраструктури та цивільного захисту.
  • У разі потреби виконавчий комітет сільської ради може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

 

 

 

 1. Виділення коштів з резервного фонду бюджету, ведення обліку та звітності
  1. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету, вносяться в установленому порядку зміни до розпису бюджету Білобожницької сільської ради.
  2. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
  3. Управління Державної казначейської служби України (далі – УДКСУ), після внесення змін до розпису бюджету Білобожницької сільської ради, здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду бюджету, УДКСУ переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, або інших заходів.
  4. Фінансовий відділ проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету та у разі використання коштів резервного фонду бюджету інформує виконавчий комітет про витрачання коштів резервного фонду бюджету.

        УДКСУ щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію фінансовому відділу щодо залишків коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм з резервного фонду бюджету.

        За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів фінансовий відділ у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду бюджету.

  1. Додатково кошти з резервного фонду бюджету для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду бюджету та подання фінансовому відділу звіту про їх цільове використання, крім випадків додаткового виділення коштів з резервного фонду бюджету для продовження робіт (заходів), пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру державного та регіонального рівнів та їх наслідків.
  2. Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

        У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового використання коштів резервного фонду бюджету та неповернення їх до відповідного бюджету Держаудитслужба порушують перед Казначейством питання про зупинення операцій з коштами резервного фонду бюджету та інформують про це головного розпорядника бюджетних коштів, фінансовий відділ.

        На підставі актів ревізій, складених відповідно до законодавства, фінансовий відділ готує та подає в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу зазначених видатків з резервного фонду бюджету на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.

За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного фонду бюджету фінансовий відділ повідомляє про це Держаудитслужбу, який виявив факт нецільового використання коштів.

 

 

Секретар ради                                                                 Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь