БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма захисту Білобожницької територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Білобожницької сільської  ради

від 24 грудня 2021 року №__

 

П р о г р а м а

захисту Білобожницької  територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2022-2024 роки.

 

  1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Білобожницька сільська рада

2.

Дата, номер і назва нормативно-правового акта

Кодекс цивільного захисту України, Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2021 роки”.

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради, відділ житлово-комунального господарства, економічного розвитку, інфраструктури та цивільного захисту.

4.

Співрозробники програми

Білобожницька сільська рада, відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

6.

Учасники програми

Відділ житлово-комунального господарства, економічного розвитку, інфраструктури та цивільного захисту,  Білобожницька сільська рада, відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Сільський бюджет 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 

 

510 000 грн

 

у тому числі коштів сільського бюджету

510 000 грн

 

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

          Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Забезпечення прав і свобод людини  в сфері цивільного захисту досягається організацією її належного захисту від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

На території Білобожницької сільської територіальної громади можливе виникнення широкого спектру надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Техногенна небезпека обумовлена, насамперед, наявністю об’єктів, які віднесено до категорії хімічно небезпечних та потенційно небезпечних об'єктів .

Згідно з Кодексом цивільного захисту України до повноважень органів місцевого самоврядування належать питання розроблення та забезпечення реалізації програм та планів цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Перспективи соціально-економічного розвитку Білобожницької територіальної громади багато в чому залежать від рівня сталої роботи систем життєзабезпечення, об'єктів економічної і соціальної інфраструктури, організації захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Рівень безпеки населення і території є одним з основних показників ефективності роботи органів місцевого самоврядування щодо попередження надзвичайних ситуацій і забезпечення комфортного проживання мешканців Білобожницької територіальної громади. Ефективна протидія надзвичайних ситуацій не може бути забезпечена тільки у рамках основної діяльності органів місцевого самоврядування, вирішення цієї проблеми вимагає наявності довготривалої стратегії і застосування програмних організаційно-фінансових заходів. Тому для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, компенсації втрат жителям Білобожницької територіальної громади, понесених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру створена дана програма.

 

3. Визначення мети програми

          Метою Програми є забезпечення виконання державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій є послідовне зниження ризику виникнення непередбачуваних, техногенних ситуацій, підвищення рівня безпеки населення і захищення території Білобожницької територіальної громади від наслідків таких ситуацій, компенсація збитків жителів Білобожницької територіальної громади, понесених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Досягнення головної мети Програми сприятиме реальній суспільній підтримці діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення сталого розвитку Білобожницької територіальної громади та створення безпечних умов життєдіяльності його населення.

 

 

 

4. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Реалізація заходів Програми забезпечить створення умов для дотримання належного мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Білобожницької територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і виконання завдань з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та гарантованої ліквідації їх наслідків.

Основними шляхами досягнення цілей Програми є наступні:

          - щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами здійснення заходів із запобіганням виникнення критичної ситуації яка може виникнути при лікуванні гострої респіраторної інфекції COVID-19 та проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі з попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19;

          - проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних і забезпечення участі в обласних заходах;

          - створення резерву для утилізації небезпечних хімічних речовин з території Білобожницької територіальної громади;

          - придбання протиепідемічних препаратів та виконання робіт по дезінфекції в тому числі  препаратів з попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19;

          - відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного захисту, які відносяться до власності Білобожницької територіальної громади;

          - проведення невідкладних відновлювальних робіт (поточний, капітальний ремонти) на об’єктах комунальної власності Білобожницької територіальної громади, що потерпіли внаслідок стихійного лиха.

          Напрямки реалізації Програми зазначені у додатку 1.

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

          Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за рахунок коштів сільського бюджету.

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:

- Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами здійснення заходів із запобіганням виникнення критичної ситуації яка може виникнути при лікуванні гострої респіраторної інфекції COVID-19 та проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі з попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19;

          - Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання

молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних і забезпечення участі в обласних заходах;

          - Створення резерву для утилізації небезпечних хімічних речовин з території Білобожницької територіальної громади;

          - Придбання протиепідемічних препаратів та виконання робіт по дезінфекції в тому числі  препаратів з попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19;

          - Відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного захисту, які відносяться до власності Білобожницької територіальної громади;

          - Проведення невідкладних відновлювальних робіт (поточний, капітальний ремонти) на об’єктах комунальної власності Білобожницької територіальної громади, що потерпіли внаслідок стихійного лиха.

                             

6. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету з урахуванням наявного фінансового ресурсу.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в 2022-2024 роках становить 510 тис. грн.

Ресурсне забезпечення програми зазначені у додатку 2.

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавчі органи, зазначені в програмі.

Забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів програми заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тарас Білан.

Виконавці, які зазначені у програмі, щорічно до 15 грудня подають міському голові узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

За результатами здійснення заходів програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

 

 

 

Секретар сільської ради                                            Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додаток 2 до програми

пг

Ресурсне забезпечення програми

Обсяги коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Етапи виконання

Усього витрат на виконання програми

 

І

ІІ

ІІІ

 

2022 рік

 

2023рік

2024 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

170000

170000

170000

510000

сільського бюджету

170000

170000

170000

510000

 

 

 

Секретар сільської ради                                           Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додаток 1 до програми

Напрямки реалізації Програми

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Сума коштів, на проведення заходу 2022 році

Сума коштів, на проведення заходу 2023 році

Сума коштів, на проведення заходу 2024 році

1

2

3

4

 

 

1.

Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами здійснення заходів із запобіганням виникнення критичної ситуації яка може виникнути при лікуванні гострої респіраторної інфекції COVID-19 та проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі з попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.

тис.грн

5

5

5

2.

Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних і забезпечення участі в обласних заходах.

тис.грн

10

10

10

3.

Створення резерву для утилізації небезпечних хімічних речовин з території Білобожницької територіальної громади.

тис.грн

5

5

5

4

Придбання протиепідемічних препаратів та виконання робіт по дезінфекції в тому числі  препаратів з попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.

тис.грн

10

10

10

5

Відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного захисту, які відносяться до власності Білобожницької територіальної громади

тис.грн

70

70

70

6

Проведення невідкладних відновлювальних робіт (поточний, капітальний ремонти) на об’єктах комунальної власності Білобожницької ради, що потерпіли внаслідок стихійного лиха.

тис.грн

70

70

70

Разом

тис.грн

170

170

170

Секретар сільської ради                                            Надія ЗАДОРОЖНА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь