БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Білобожницької сільської територіальної громади 2023-2024 роки

                                    

 

 

       

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту на території Білобожницької сільської територіальної громади

на 2023-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          с. Білобожниця

2023 рік

Паспорт

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Білобожницької сільської територіальної громадина 2023-2024 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Білобожницька сільська рада

2.

Розробник Програми

КУ «Центр розвитку» Білобожницької сільської ради

 

3.

Відповідальний виконавець Програми

 КУ «Центр розвитку» Білобожницької сільської ради

4.

Термін реалізації Програми

2023-2024роки

5.

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий  бюджет та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством

6.

Нормативно-правова база програми

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Державна програма розвитку фізичної культури і спорту

7

Мета Програми

Удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення розвитку заняттям спортом серед дитячо-юнацького населення громади.

8

Учасники Програми

Виконавчий комітет Білобожницької  сільської ради,

КУ "Центр розвитку"

9

Термін реалізації

2023-2024 роки

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

45 000 тис. грн.

 

 

Програма

розвитку фізичної культурита спорту на території Білобожницької сільської територіальної громади на 2023-2024 роки

 

  1. Загальні положення 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров’я населення,  яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту, затверджена постановою  Кабінету Міністрів України. В нашій громаді ситуація у сфері фізичної культури та спорту знаходиться на недостатньому рівні. До занять фізичної культури і спортом залучена невелика кількість населення.

В громаді існує потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді,  іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

  1. Мета Програми

Метою Програми є розв'язання існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення розвитку заняттям спортом серед дитячо-юнацького населення громади, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

 

  1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів;

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

удосконалення системи підготовки спортивних команд громади, підвищення якості функціонування гуртків, підтримки ветеранів спорту.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться у сільському бюджеті на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі.

 

 

  1. Напрями реалізації Програми:

Напрямами реалізації Програми є:

1) створення умов для фізичного виховання і спорту в  установах громади;

2) заробітна плата для тренерів з футболу та настільного тенісу;

3) виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед  широких верств населення;   

4) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у районних та обласних змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);

5) забезпечення участі дитячих футбольних команд та команд настільного тенісу громади  в чемпіонаті району та області;

    Забезпечення діяльності тренера з футболу і тренера з настільного тенісу

6) щорічна участь у спартакіаді допризовної молоді та участь у обласній спартакіаді;

7) покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

 

  1. Очікувані  результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

-        збільшити загальну  чисельність населення, залученого  до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

-        поліпшити  результати  виступу дитячих футбольних команд та команд настільного тенісу громади в чемпіонаті району та області;

-        сформувати систему підготовки резерву для футбольних  команд громади;

 

  1. Порядок використання коштів сільського бюджету  та механізм реалізації

Кошти бюджету Білобожницької сільської ради  спрямовуються на:

-        участь спортсменів і команд у спортивних змаганнях з видів спорту, які передбачені календарним планом спортивно-масових заходів  та положень про проведення змагань;

-        проведення змагань з футболу та настільного тенісу, фізкультурно-масових заходів згідно календарного плану змагань на відповідний рік

 

 

 

 

 

  1. Механізм реалізації та  контроль за виконанням Програми

 

Виплата коштів на виконання заходів Програми проводиться з дотримання  наступного механізму. Для одержання коштів до виконавчого комітету ради надаються  наступні  документи:

-        договір про матеріальну відповідальність з  представником  команди, тренером  з виду спорту;

-        заява;

-        копія паспорту представника команди, тренера з виду спорту;

-        копія ідентифікаційного  коду представника команди, тренера з виду спорту;

-        кошторис витрат на проведення змагань;

-        авансовий звіт з відомістю та підписами учасників змагань згідно кошторису витрат.

Виплата матеріального забезпечення учасникам змагань, медичного та   суддівського обслуговування  проводити через відповідальну особу представника команди, тренера з виду спорту.

При придбанні матеріальних цінностей, спортивного інвентарю надаються наступні документи:

-        договір з постачальником;

-        накладна про одержання  товарів;

-        копія паспорта;

-        копія ідентифікаційного коду;

-        договір про матеріальну відповідальність.

 

 

 

 

 

 

  1. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2023 рік у Білобожницькій сільській об’єднаній територіальний громаді покладається на постійну комісію з гуманітарних питань,  з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики та регламенту (голова комісії – М. Ткачук), а також постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – А. Голодун).

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

Заходи  програми 

розвитку фізичної культури і спорту  у Білобожницькій сільській територіальній громаді на 2023-2024 роки

 

№ пп

Назва заходу

Виконавець

Джерело фінансування

Щорічний розмір фінансування

тис.грн

1

Проведення змагань в громаді з видів спорту.

Виконком сільської ради, КУ «Центр розвитку»

Сільський бюджет

 

В межах фінансових можливостей

2

Матеріальне забезпечення медичного та суддівського обслуговування під час проведення змагань на територій Білобожницької територіальної громади.

Виконком сільської ради, КУ «Центр розвитку»

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

3

Придбання грамот,призів, спортивного інвентаря.

Виконком сільської ради, КУ «Центр розвитку»

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

4

Проведення поточного ремонту спортивних майданчиків громади

 (придбання фарби, будівельних матеріалів і т.д.).

Виконком сільської ради, КУ «Центр розвитку»

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

5

Фінансування внесків участі в районних та обласних змаганнях з футболу.

Виконком сільської ради, КУ «Центр розвитку»

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

6

Закупівля ігрової форми та інвентаря для  футбольних команд Білобожницької територіальної громади.

Виконком сільської ради, КУ «Центр розвитку»

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

 

Ресурсне забезпечення Програми (тис.грн.)

п/п

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Терміни виконання Програми

(рік)

Всього витрат на виконання Програми

2023

2024

1

Обсяг ресурсів

15 000

30 000

45 000

2

Бюджет сільської територіальної громади

15 000

30 000

45 000

3

Інші джерела фінансування

-

-

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь