БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма регулювання та розвитку земельних відносин на території Білобожницької сільської ради на 2021 – 2023 роки

                                                                                          Затверджено

Рішенням сесії Білобожницької сільської ради

від 19 лютого 2021 року №146

                                         

                                              І.  ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 • Земельний кодекс України;
 • Бюджетний кодекс України;
 • Закон України «Про землеустрій»;
 • Закон України «Про охорону земель»;
 • Закону України «Про оцінку земель»;
 • Закону України «Про державний земельний кадастр»;
 • Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №385 від 06.08.2014 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

 

3.

Розробник програми

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

4.

Співрозробники програми

Керівники землевпорядних  організацій

5.

Відповідальний виконавець програми

Білобожницька сільська рада

6.

Учасники програми

Виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2021-2023

7.1

Етапи виконання програми

 

2021-100,0 тис.грн.

2022-1 526,0 тис.грн.

2023-95,0 тис.грн.

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Сільський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

310,0 тис.грн.

 

 

 

9.1.

коштів місцевого бюджету

310,0 тис.грн.

 

 

Програма регулювання та розвитку земельних відносин на території Білобожницької сільської ради на 2021 – 2023 роки (далі - Програма) розроблена на підставі Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про землеустрій»,  «Про охорону земель», «Про оцінку земель»,  «Про Державний земельний кадастр», відповідно до Указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 та з метою здійснення заходів зі створення ефективного механізму регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

Результатом виконання Програми стане підвищення ефективності використання та охорони земель, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності.

                                            

                                      ІІ.Визначення мети програми

         Мета Програми - розробка організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій, наповнення сільського бюджету за рахунок надходжень від земельного податку та орендної плати за землю.

ІІІ.Визначення проблем, на розвязання яких спрямована Програма

Розв’язання проблем можливе шляхом виконання наступних завдань:

- Проведення інвентаризації земель 

- Встановлення меж населених пунктів

- Виготовлення нормативної грошової оцінки земель

- Встановлення водоохоронних зон

3.1.Проведення інвентаризації земель сіл та створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів землеустрою, зокрема проведення робіт з інвентаризації земель, спрямовуватиметься на виявлення фактичних землекористувачів для того, щоб сформувати земельні ділянки, зареєструвати їх у державному земельному кадастрі як землі комунальної власності, визначити наявність чи відсутність оформлених прав на користування землею та відповідність цільового призначення земельних ділянок фактичному їх використанню. Метою проведення інвентаризації земель сіл є створення інформаційної бази даних для регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

Конституцією України (стаття 13) визначено, що земля, інші природні ресурси держави, які перебувають у межах території України, є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. При цьому земля є матеріальною і фінансовою основою саме місцевого самоврядування.

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" від 6 вересня 2012 року N 5245-VI. Цим Законом внесено суттєві зміни до складу земель державної та комунальної власності, порядку передачі земель державної власності у комунальну власність, а також земель комунальної власності у державну власність, повноважень відповідних органів щодо передачі, розмежування, державної реєстрації права державної та комунальної власності на землю. З дня набрання чинності цим Законом землі державної та комунальної власності в Україні визнано розмежованими.

Законом України від 14 травня 2013 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх розмежуванням» було внесено зміни до законів «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про Державний земельний кадастр», згідно з якими визначено особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності. Державна реєстрація права держави чи територіальної громади на земельні ділянки здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним кодексом України, документації із землеустрою, за якою здійснено таке формування, одночасно із державною реєстрацією похідного речового права на такі земельні ділянки (постійне користування, оренда, користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови - суперфіцій, сервітут).

Оскільки земельні ділянки комунальної власності, що передаються у власність або надаються в користування щороку, складають незначну площу земель у межах населених пунктів, реєстрація права територіальних громад на землю в повному обсязі потребує десятиліть, що є неприйнятним. Цю проблему слід вирішити шляхом внесення до кадастру протягом дії Програми на підставі матеріалів інвентаризації земель даних про належність відповідних земельних ділянок до земель комунальної чи державної власності.

Законом України «Про землеустрій» на сьогодні запроваджено можливість проведення інвентаризації земель шляхом розробки відповідної технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації. Необхідно організувати розробку такої документації у селах, на підставі якої здійснити державну реєстрацію земельних ділянок комунальної власності на території Білобожницької сільської ради. 

3.2. Встановлення меж населених пунктів (розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів.

Відсутність затвердженої та встановленої в натурі межі є однією з ключових проблем реалізації своїх повноважень Білобожницькою сільською радою щодо регулювання землекористування та охорони земель.

Відсутність затвердженої межі призводить до порушення прав територіальної громади з суміжними органами місцевого самоврядування.

3.3. Виготовлення нормативної грошової оцінки земель Білобожницької сільської ради

            Чинним земельним законодавством визначено що нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита,  орендної  плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

            Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років.

             У зв’язку з тим що оцінка була виконана станом на 2013 рік у 2021 році виникне необхідність проведення оцінки.

ІV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  

Завдання, на розв’язання яких спрямована Програма:

 • продовжити роботи по інвентаризації земель сіл та на території Білобожницької громади;
 • визначити землі комунальної власності;
 • визначити межі земельних ділянок, які не надані у власність та користування  і можуть бути виділені учасникам АТО;
 • проведення нормативної грошової оцінки земель громади;
 • забезпечити розвиток земельних відносин на території Білобожницької сільської ради.

Пріоритетними є:

 • реєстрація прав на земельні ділянки за Білобожницькою сільською радою;
 • реєстрація прав на земельні ділянки, передача учасникам АТО;
 • виявлення вільних земельних ділянок, підготовка до продажу (оренди) та процедура проведення торгів;
 • наповнення сільського бюджету;
 • визначення кількісного складу земель та аналіз фактичного використання земельних ресурсів;.
 • приведення до вимог законодавства діючих договорів оренди;
 • встановлення меж населених пунктів;
 • виконання вимог законодавста.

    Напрями діяльності  та заходи Програми зазначені в Додатку № 2.       

          V. Очікувані результати виконання Програми

1. Створення бази даних земель комунальної власності.

2. Створення переліку вільних земельних ділянок, які можуть бути виділені для передачі учасникам АТО, та тих що підлягають продажу з земельних торгів, земельних ділянок для інвестиційних проектів. Проведення земельних торгів, забезпечення надходжень до сільського бюджету.

3. Створення достовірної інформаційної бази для здійснення повного справляння плати за землю, підтвердження прав на землю суб’єктів земельних відносин, вирішення земельних спорів, збільшення надходжень до сільського бюджету.

4. Створення реєстру  користувачів земельних ділянок у яких існує заборгованість по платі за землю, проведення претензійно позовної роботи,  контроль за своєчасним укладанням та реєстрацією договорів оренди, збільшення надходжень до сільського бюджету.

5. Впорядкування меж населених пунктів.

6. Проведення нормативної грошової оцінки земель.

Програма розрахована на 3 роки: 2021 – 2023 роки

  VІ. Фінансово-ресурсне забезпечення Програми

               Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством (Додаток №3 ).

             Загальний обсяг фінансування на реалізацію цієї Програми становить 310, 0 тис.грн.

             Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів сільського бюджету визначається щороку, виходячи із конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

      VII. Організація   контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється відділом архітектури та земельних відносин та виконавчим комітетом Білобожницької сільської ради.

 

 

                                                                                                                          Додаток до програми №2

 

Напрями діяльності та заходи Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території

Білобожницької сільської ради  на 2021-2023 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансування, тис.грн.

Результат

2021

    2022

2023

РАЗОМ

100,0

    115,0

95,0

 

 

І.Виконання робіт із землеустрою, проведення інвентаризації земель

Визначення кількісного складу земель та аналіз фактичного використання земельних ресурсів

Роботи із землеустрою,    інвентаризація земель громади

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

 

2021-2023

 

 

 

 

20,0

 

30,0

 

10,0

-створення достовірної бази даних земель  комунальної власності;

інформаційна база буде створена для здійснення повного справляння плати за землю, підтвердження прав на землю суб’єктів земельних відносин, збільшення надходжень до сільського бюджету.

РАЗОМ

 

 

 

20,0

30,0

10,0

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Встановлення меж населених пунктів, розробка проекту землеустрою щодо встановлення

(зміни) меж Білобожницької сільської ради

 

Встановлення меж сіл

Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

 

 

2020-2022

 

 

 

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

15,0

  впорядкування меж сіл

РАЗОМ

 

 

 

10,0

10,0

15,00

 

                 

 

                                                  ІІІ. Проведення нормативно грошової оцінки земель Білобожницької сільської ради

 Виконання вимог законодавста

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Білобожницької сільської ради

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

 

 

2021-2023

 

 

 

 

 

70,0

 

 

60,0

 

70,0

Виготовлення технічної документації встановлення розмірів плати за землю,  наповнення сільського бюджету.

РАЗОМ

 

 

 

 70,0

60,0

70,0

 

                 

 

IV. Встановлення водоохоронних зон на території Білобожницької сільської ради

Виконання вимог законодавста

Виготовлення документації з встановлення водоохоронних зон

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,0

 

 

 

-

Впорядкування

території  водоохоронних зон

РАЗОМ

 

 

 

 

15,0

-

 

                 

 

 

                                                                                    Додаток №3 до програми

 

 

Ресурсне забезпечення Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території  Білобожницької сільської ради  на 2021 - 2023 роки

 

№ п/п

Назва пунктів програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми, тис.грн.

2021

рік

2022 рік

2023 рік

1

Роботи із землеустрою, інвентаризація земель

20,0

30,0

10,0

60,0

2

Встановлення меж населених пунктів

10,0

10,0

15,0

35,0

3

Виготовлення документації з нормативної грошової оцінки земель

 70,0

60,0

70,0

200,0

4.

Встановлення водоохоронних

 -

15,0

-

15,0

 

 

Всього по програмі:

100,0

115,0

95,0

310,0

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь