БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма фінансової підтримки Інклюзивно-ресурсного центру Чортківської міської ради на 2023 рік

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  сесії

Білобожницької  сільської ради

від  ­­­30.03.2023р.   №615

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки

інклюзивно-ресурснного центру Чортківської міської ради

на 2023 рік

  • аспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Білобожницька сільська рада

2.

Підстава до розробки

Програми

Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту»

«Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

4.

Співрозробники програми

Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

6.

Учасники програми

Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради, інклюзивно-ресурсний центр Чортківської міської ради

7.

Термін реалізації програми

2023 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Білобожницький сільський бюджет 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

 

76 154 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення 

 

           Провідна роль у впровадженні різних форм навчання дітей з особливими освітніми потребами належить державі, при цьому політика держави відносно осіб з інвалідністю будується на рівноправності та гарантіях рівних прав для забезпечення їх повноцінної життєдіяльності. Оновлене законодавство України в галузі освіти забезпечує правові засади подальшого розвитку системи освіти в частині створення умов для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство дітей з особливими потребами. Поруч з цим, державна політика у сфері освіти формується таким чином, щоб задовольнити всі освітні потреби дітей з особливими потребами, сприяти розвитку освітніх систем і разом з тим стати складовою нової соціальної та економічної політики. А це, у свою чергу, вимагає становлення нової філософії державної політики щодо осіб з інвалідністю, проведення кардинальних реформ в існуючій системі освіти, які б гарантували рівність можливостей для всіх дітей та молодих людей на доступ до дошкільної, шкільної, професійної та вищої освіти.

          На сьогодні, домінуючим напрямком в стратегії розвитку освіти для дітей з особливими потребами є упровадження інклюзивної навчання в закладах загальної середньої та дошкільної освіти.  Філософія інклюзивної освіти тісно переплітається з концепцією прав людини та можливості рівного доступу й участі в усіх сферах життя.

          Важливим кроком на шляху розвитку інклюзивного навчання стало створення сучасної мережі інноваційних установ – інклюзивно-ресурсних центрів, закладів, метою діяльності яких є визначення особливих освітніх потреб дітей на основі сучасних діагностичних методик і з урахуванням міжнародної класифікації функцій дітей з особливими потребами. Поруч з цим, центри є територіально доступними. Інклюзивно-ресурсні центри:

- проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

- надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги;

- забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами.

          Наразі заклади освіти, в яких відкриваються інклюзивні класи або інклюзивні групи, стикаються з викликами повсякчас: низький рівень терпимості в суспільстві, стигматизація та дискримінація різних груп населення дуже явна. На фоні нетолерантного ставлення до людей з певними відмінностями, зокрема до дітей з певними розладами або особливими потребами, навчальні заклади, що відкривають інклюзивні класи, стикаються з безліччю психологічних проблем під час адаптації дітей в своїх навчальних закладах. Проблеми виникають в колективі педагогів, у вигляді відмов виконувати рекомендації щодо тих чи інших дітей, батьки інших дітей часто скаржаться, що діти з інклюзією заважають отримувати знання їхнім дітям, адміністрації часто втрачають контроль над ситуацією або просто “замовчують” такі конфлікти.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів тісної співпраці із фахівцями інкюзивно – ресурсних центрів та працівниками закладів освіти задля реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя.

Мета Програми

 

             Метою Програми є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів: розробка алгоритму співпраці громади з ІРЦ, зі спеціалістами інклюзивно-ресурсного центру.

 

  1. Основні завдання Програми

 

Здійснення співфінансування видатків Інклюзивно-ресурсного центру Чортківської міської ради, що надає освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами, які мешкають на території Білобожницької територіальної громади, з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки їх розвитку та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу через діяльність Інклюзивно-ресурсного центру Чортківської  міської ради.

 

  1. Інформаційно-просвітницьке забезпечення Програми

 

1. Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку особи (далі - комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2. Проводення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб.

3. Надання рекомендації закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи.

4. Консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку.

 5. Забезпечення участі фахівчців інклюзивно- ресурсного центру: у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами; у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо.

6. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами: дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти; дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу.

8. Визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі).

9. Визначення рівня підтримки осіб з особливими освітніми потребами в закладі освіти.

10. Надання консультативної, психологічної допомогу батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання.

 11. Інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо.

12. Ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру.

13. Надання звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

 

  1. Очікувані результати програми

 

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2023 року.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Білобожницького сільського бюджету.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є  Білобожницька сільська рада.

 

6. Контроль за виконання Програми

 

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи програми   

фінансової підтримки

інклюзивно-ресурснного центру Чортківської міської ради

на 2023 рік

з/п

Назва заходу

Виконавець

Обсяги фінансування грн

2023 р.

1

 Проводення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб.

 Інклюзивно- ресурсний центр

62 020 грн

2

 Надання рекомендації закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи

 Інклюзивно- ресурсний центр

1 000 грн

3

 Визначення рівня підтримки осіб з особливими освітніми потребами в закладі освіти.

 Відділ освіти, молоді та спорту, інклюзивно- ресурсний центр

 

1 500 грн

4

 Забезпечення участі фахівчців інклюзивно- ресурсного центру: у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами; у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо.

 Відділ освіти, молоді та спорту, інклюзивно- ресурсний центр

1 000 грн

5.

Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послугт дітям з особливими освітніми потребами: дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти; дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу.

 

 Інклюзивно- ресурсний центр

3 500 грн.

6.

Закупівля засобів на підтримку осіб з особливими освітніми потребами та відповідного обладнання.

 Інклюзивно- ресурсний центр

7 134 грн

 

Секретар ради                                                                                     Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь