БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білобожницької територіальної громади на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії

Білобожницької сільської ради
від 29.12.2022 року № ____

 

 

ПРОГРАМА
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
БІЛОБОЖНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 202
3 РІК

Характеристика

 1. НАЗВА: Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей Білобожницької  територіальної громадина 2023 рік» (далі – Програма)
 2. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»
 3. ІНІЦІАТОР – ГОЛОВНИЙ ЗАМОВНИК: Білобожницька сільська рада
 4. РОЗРОБНИК: відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради
 5. МЕТА: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Білобожницької громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.
 6. ПОЧАТОК: 2023 рік, ЗАКІНЧЕННЯ:2023 рік.
 7. ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ: 212000 грн., фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету.
 8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: виконання Програми дасть змогу: 60 % забезпечення послугами з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок всіх джерел фінансування; морально-етичних засад молоді, свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровленню молоді.
 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ: контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Білобожницької сільської ради. Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
«Оздоровлення та відпочинку дітей Білобожницької територіальної громади

на 2023 рік»

Загальні положення

Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Білобожницької територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Білобожницької територіальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Основними завданнями Програми є:

у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Напрями виконання Програми

1) Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
2) Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.
3) Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.
5) Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету сільська рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Білобожницької сільської ради. Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Очікувані результати виконання Програми

 1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків.
 2. Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих закладах, осучаснення змісту роботи дитячих закладів відпочинку, впровадження новітніх технологій оновлення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного обслуговування та харчування.

За час виконання Програми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 60 % дітей шкільного віку, стовідсоткове забезпечення зайнятості дітей шкільного віку під час літніх канікул; збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших природних катаклізмів, та інших джерел не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до програми оздоровлення та відпочинку дітей
Білобожницької територіальної громади на 2023 рік

Заходи з реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Білобожницької територіальної громади на 2023 рік

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування ( грн.)

 
 

1

2

3

5

 

8.1. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

 

8.1.1.

Сформувати банк даних дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого бюджету

Відділ освіти, молоді та спорту

Не потребує фінансування

 

8.1.2.

Забезпечити роботу у дитячих закладах психолога з метою надання дітям психологічної допомоги, проведення профілактики негативних явищ

Відділ освіти, молоді та спорту

 Не потребує фінансування

 

8.1.3.

Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок

Відділ освіти, молоді та спорту

Не потребує фінансування

 

8.1.4.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги

Відділ освіти, молоді та спорту

100000 грн

 

8.1.5.

Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти

Відділ освіти, молоді та спорту, заклади загальної середньої освіти

12 000 грн

 

8.1.6

Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам'ятками вітчизняної історії та культури.

Відділ освіти, молоді та спорту, заклади загальної середньої освіти

100000 грн

 

8.1.7.

Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в неблагополучних сім'ях

Відділ освіти, молоді та спорту

Не потребує фінансування

 

8.1.8.

Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)

Відділ освіти, молоді та спорту

Не потребує фінансування

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь