A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма "Поліцейський офіцер громади" Білобожницької сільської ради на 2023-2027 роки

                                 Додаток 1

                                                                                   До рішення Білобожницької 

                                                                                   сільської ради від 30.03.23р.  №616

         

                                                                                                                                           

  ПРОГРАМА

«Поліцейський офіцер громади»

Білобожницької сільської ради на 2023 – 2027 роки

 

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

        Розв’язання проблеми злочинності неможливе засобами територіального чи галузевого управління і потребує програмної підтримки та комплексного підходу до координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів.

        Комплексний програмний підхід до розв’язання проблем забезпечення законності і правопорядку, охорони конституційних прав і свобод людини визначає шляхи вдосконалення системи запобігання злочинним проявам і злочинності, організаційні засади ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері.

         Державна політика у сфері забезпечення профілактики злочинності, у тому числі захисту конституційних прав і свобод людини, є пріоритетним напрямом діяльності всіх органів влади, вона здійснюється в інтересах суспільства, його економічного, соціального, історичного, культурного розвитку та позитивного світового досвіду.

         Наявність великої кількості невирішених проблем у сфері профілактики злочинності пов’язані значною мірою з відсутністю необхідних коштів, що не завжди дозволяє правоохоронцям вийти на належний рівень ефективного протистояння злочинності та її попередження. Забезпечення належного рівня профілактики злочинності на території громади потребує певних матеріальних затрат.

           

ІІ. Мета Програми

           Головною метою програми є усунення передумов злочинності і забезпечення міжгалузевих зв’язків щодо протидії злочинності на території громади та призупинення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль правоохоронних органів, органів виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування і громадськості, вдосконалення організації, засобів, методів запобігання і розкриття злочинів, забезпечення конституційних прав і свобод людини.

 

ІІІ.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

         Шляхами реалізації програми є:

    • організація ефективної протидії морально-психологічній деградації молоді;
    • недопущення залучення до злочинної діяльності неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
    • ослаблення дій криміногенних факторів і створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
    • створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
    • удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням профілактики злочинності на території громади;
    • надання правоохоронним органам всебічної допомоги в матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні заходів з профілактики і боротьби зі злочинністю;
    • залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби із злочинністю, зокрема, громадських помічників поліцейського офіцера громади з числа членів громадських формувань з охорони громадського порядку;
    • інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань профілактики злочинності;
    • зміцнення кадрового потенціалу підрозділів правоохоронних органів.

 

ІV. Строки та етапи виконання Програми

    Програма реалізується в пять етапів, початок дії програми – квітень 2023 року, закінчення – грудень 2027 року.

 

V. Завдання та заходи Програми

            Забезпечення безпеки громади, поліпшення оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів, завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події поліцейських офіцерів громади. Забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення на території громади масових (святкових) заходів. Придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для оперативного реагування на повідомлення.

            Вжиття заходів щодо посилення контролю за додержанням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, притягнення винних до відповідальності та позбавлення ліцензії суб’єктів підприємницької діяльності за їх порушення, особливо за продаж спиртних напоїв неповнолітнім.

            Проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів поліцейськими офіцерами громади Білобожницької громади, спрямованих на дотримання вимог законодавства з питань протидії правопорушенням, негативним соціальним явищам.

 

VI. Фінансування  Програми

         Забезпечення реалізації напрямів Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та джерел, не заборонених чинним законодавством.

         

                                    VII. Очікувані результати виконання Програми

          Виконання Програми дасть змогу:

          - посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території Білобожницької громади;

          - активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності;

          - забезпечити належну матеріально-технічну в фінансову підтримку діяльності поліцейських офіцерів громади, які здійснюють діяльність на території громади;

          -  підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ;

          - поліпшити стан правопорядку в населених пунктах громади, створити додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень;

          - мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

 

 

Секретар ради                                                               Надія ЗАДОРОЖНА

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

програми «Поліцейський офіцер громади»

Білобожницької сільської ради на 2023 – 2027 роки

 

1. Назва: Програма «Поліцейський офіцер громади» Білобожницької сільської ради  на 2023 – 2027 роки.

2. Підстава для розроблення: закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію», меморандум «Про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Білобожницькою сільською радою».

3. Замовник програми: виконавчий комітет Білобожницької сільської ради.

4. Відповідальні за виконання: Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради.

5. Мета: усунення передумов злочинності і забезпечення міжгалузевих зв’язків щодо протидії злочинності на території громади та призупинення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль правоохоронних органів, органів виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування і громадськості, вдосконалення організації, засобів, методів запобігання і розкриття злочинів, забезпечення конституційних прав і свобод людини.

6. Початок – квітень 2023 року, закінчення – грудень 2027 року.

7. Етапи виконання: програма виконується в пять етапів.

8. Загальні обсяги фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування усього

За роками виконання тис. грн

2023

-

-

-

-

-

-

80,0

55,0

355,0

-

-

300,0

80,0

55,0

655,0

2024

2025

 

2026

 

2027

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

Сільський бюджет

660,0

100,0

140,0

140,0

140,0

140,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

Усього

660,0

100,0

140,0

140,0

140,0

140,0

         9. Очікувані кінцеві результати виконання заходів Програми.

Основними результатами Програми має стати своєчасне і ефективне реагування на всі повідомлення та заяви про здійснення правопорушень і злочинів, проведення результативних заходів з профілактики, запобігання, розкриття та розслідування злочинів, здійснених на території громади, що відповідно підвищить імідж правоохоронних органів.

10. Координацію роботи за виконанням заходів програми здійснює головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету сільської ради, контроль – постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики, розвитку місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації.            

 

Секретар ради                                                                          Надія ЗАДОРОЖНА

 

                                                                                                                                                                                                                                      Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів програми «Поліцейський офіцер громади» на 2023 – 2027 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання

Зміст заходів програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Стро-ки вико-нання

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, (тис. грн)

Очікува-ний результат від виконання заходу

 

2023

2024

2025

2026

2027

Усього

 

1.Організація та забезпечення правопорядку в населених пунктах

Білобожницької

громади

 

1.1.Покращення умов роботи поліцейського офіцера громади під час оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події; охорона публічного порядку під час проведення на території громади масових (святкових) заходів (придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин)

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області, поліцейський офіцер громади, виконавчий комітет сільської ради

2023-2027 роки

Загальний обсяг, у т.ч.

80,0

120,0

120,0

120,0

120,0

560,0

Профілактика правопорушень, зниження рівня злочинно-

сті

 

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

 

Сільський бюджет

80,0

120,0

120,0

120,0

120,0

560,0

 

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

 

1.2.Здійснення патрулювання населених пунктів з метою: профілактики правопорушень; протидії негативним соціальним явищам; дотримання вимог ПДР мешканцями громади  (технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів)

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області, поліцейський офіцер громади, виконавчий комітет сільської ради

2023-2027 роки

Загальний обсяг, у т.ч.

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

 

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

 

Сільський бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

 

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

 

Усього за програмою, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг, у т.ч.

100,0

140,0

140,0

140,0

140,0

660,0

 

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

Сільський бюджет

100,0

140,0

140,0

140,0

140,0

660,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

 

                           

 

 

 

Секретар ради                                                    Надія ЗАДОРОЖНА                                                                  

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь