БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма підтримки підрозділів ДСНС

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Білобожницької

сільської ради від

24 грудня 2021р. №409

Зі змінами від 06.07.2023р.№702

 

                                                                                                       

Програма

підтримки підрозділів ДСНС

 

І.Загальна характеристика

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Білобожницька сільська рада

2.

Розробник програми

Білобожницька сільська рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Білобожницька сільська рада, підрозділи ДСНС

5.

Учасники Програми

Білобожницька сільська рада, підрозділи ДСНС

6.

Термін реалізації Програми

2022 - 2025 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні

Бюджет Білобожницької сільської ради

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

520 000 грн.

 

IІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

            Законом України «Про пожежну безпеку» визначено, що забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Часткова відсутність джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах та на об’єктах територіальної громади призводить до того, що значна кількість пожеж ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час, фінансові витрати на їх ліквідацію та збитків від них.

            Основними причинами неналежного стану протипожежної безпеки в населених пунктах громади є:

            - обмежене фінансування заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, низький рівень матеріально-технічного оснащення підрозділів державної та місцевої пожежної охорони;

            - відсутність , в частині населених пунктів громади , джерел протипожежного водопостачання з облаштованими шляхами доїзду та місць забору води.

            Стан пожежної безпеки в населених пунктах територіальної громади є реальною загрозою для їх населення і потребує розроблення та реалізації комплексних довгострокових заходів, які повинні здійснюватися програмним методом.

 

ІII. Мета Програми

            Метою Програми є забезпечення захисту жителів населених пунктів територіальної громади, підвищення рівня протипожежного захисту та створення механізму й умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту на сучасному етапі розвитку. Посилення пожежної безпеки, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків.

 

ІV. Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми,

строки виконання Програми

            Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному та поетапному вирішенні ряду питань у даній сфері протягом 2022 - 2025 років за рахунок дотримання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки на всіх рівнях функціонування об’єктів і населених пунктів, підвищення ефективності управління з боку Білобожницької територіальної громади у частині забезпечення пожежної безпеки, зміцнення ресурсної бази. Це призведе до гарантованого захисту жителів сіл та навколишнього природного середовища від пожеж і їх наслідків.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

            5.1. У рамках Програми передбачається здійснення заходів відповідно до наступних пріоритетних напрямків:

            - проведення щорічного аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах громади, на підприємствах, в установах, організаціях та розробка комплексних планів заходів щодо запобігання пожежам і загибелі на них людей.

            - забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема: дитячих дошкільних і навчальних закладів, лікувальних закладів, культових будівель та споруд, закладів відпочинку, розважальних закладів.

            - організація навчання населення правилам пожежної безпеки.

            - забезпечення протипожежного водопостачання населених пунктів та об’єктів, проведення ремонту несправних пожежних гідрантів та водойм.

            - організація пожежно - профілактичних заходів та гасіння пожеж у лісових масивах та на сільськогосподарських угіддях.

            Результатами виконання передбаченого Програмою комплексу заходів щодо попередження виникнення пожеж та організації протипожежного захисту об’єктів і населених пунктів є:          

            - забезпечення пожежної безпеки населених пунктів громади;

            - зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення;

            - зменшення на об’єктах і в населених пунктах кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат і матеріальних збитків від їх наслідків;

            - своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежного захисту;

            - забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ

Джерелом фінансування Програми є кошти  бюджету Білобожницької сільської ради, кошти підприємств, установ усіх форм власності, благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

 

 

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

2022 рік

Етапи виконання програми

2023 рік

Етапи виконання програми

2024 рік

Етапи виконання програми

2025 рік

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

10 000 грн

170 000 грн

170 000 грн

170 000 грн

державний бюджет

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

 сільський бюджет

10 000 грн

170 000 грн

170 000 грн

170 000 грн

кошти інших джерел

-

-

-

-

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Додаток  до програми підтримки підрозділів  ДСНС

Програма забезпечення пожежної

 і техногенної безпеки на території Білобожницький територіальної громади

на 2022-2025 роки

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:

Очікуваний

результат

 

2021рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

                     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

Заходи з цивільного захисту

Організація пов-ноцінного функціо-нування служби порятунку на воді підрозділів 6-ї Державної пожежно - рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Тернопільській області, що проводять оперативне реагування на події пов’язані із нещасними випадками на воді з метою надання допомоги потерпілим, забезпечення їх оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами

 

2022 -

2025

6 Державна пожежно-рятувальна частина 6-ї Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Сільський бюджет

-

10

10

10

Придбання, ремонт, обслуговування обладнання для проведення рятувальних робіт на воді

2

Заходи з цивільного захисту

Забезпечення контролю за безпечним проведенням масових заходів на водних об’єктах на території Білобожницької територіальної громади

2022 -

2025

АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Сільський бюджет

-

20

20

20

Проведення  обстеження та очищення дна  водних об'єктів на території Білобожницької територіальної громади аварійно-рятувальною службою

3.

Заходи з цивільного захисту

З метою забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів, передбачення можливості їх забезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно-рятувальним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки

2022 -

2025

6 Державна пожежно-рятувальна частина 6-ї Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Сільський бюджет

10

20

20

20

Забезпечення оперативно рятувальних підрозділів спеціальним одягом,  спорядженням та аварійно-рятувальним обладнанням, належне утримання аварійно-рятувальної техніки, придбання запасних частин для службового автотранспорту

4.

Заходи з цивільного захисту

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій різного характеру, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт

2022 -

2025

6 Державна пожежно-рятувальна частина 6-ї Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Сільський бюджет

-

10

10

10

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт

5.

Заходи з цивільного захисту

З метою готовності оперативно-рятувальних підрозділів до ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій і подій  пов’язаних із викидом небезпечних хімічних та радіаційних речовин передбачення можливості їх забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту.

2022 -

2025

6 Державна пожежно-рятувальна частина 6-ї Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Сільський бюджет

-

10

10

10

Забезпечення особового складу засобами радіаційного та хімічного захисту: протигазами, костюмами Л-1, фільтруючими коробками комплексної захисної дії та приладами радіаційної та хімічної розвідки

6.

Заходи з цивільного захисту

З метою готовності оперативно-рятувальних підрозділів до запобігання, чи  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій на території Білобожницької територіальної громади та  підтримання належного режиму праці в службових приміщеннях та відповідних умов несення служби.

2022 -

2025

6 Державна пожежно-рятувальна частина 6-ї Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Сільський бюджет

-

100

100

100

Придбання матеріалів для проведення реконструкції та ремонту об’єктів 6-ї ДПРЧ 6-го ДПРЗ: придбання різноманітних будівельних матеріалів, вікон та дверей, мебелі, предметів інтер’єру, металопрофілю та профільної труби. Придбання інших матеріальних цінностей, електропобутових приладів (холодильник, кондиціонер, телевізор, кавомашина та ін.) та обладнання.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                           Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь