БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма мобілізації зусиль Білобожницької сільської ради, Чортківської ДПІ Головного управління ДПС у Тернопільській області по забезпечченню надходжень до місцевого бюджету на 2023-2025 роки.

                                                                               Додаток 1

                                                                               до рішення сесії

Білобожницької сільської ради

від 08 серпня 2023р. №752

                                                                              

 

 

ПРОГРАМА

МОБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЬ БІЛОБОЖНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ,  ЧОРТКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2023-2025 РОКИ

 

ПАСПОРТ

1.

Ініціатор розроблення програми

Чортківська державна податкова інспекція Головного управління Державної податкової служби у  Тернопільській області (далі ГУ ДПС у Тернопільській області)

2.

Розробник програми

ГУ ДПС у Тернопільській області

3.

Співрозробники програми

Білобожницька сільська рада 

4.

Відповідальний виконавець програми

 ГУ ДПС у Тернопільській області

5.

Учасники програми

ГУ ДПС у Тернопільській області

Білобожницька сільська рада 

 

6.

Термін реалізації програми

2023-2025

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 150 тис.грн.

7.1.

коштівмісцевогобюджету (в межах затвердженого кошторису)

 150 тис.грн.

 

І.Обґрунтування необхідності Програми

 

       Програма мобілізації зусиль Білобожницької сільської ради,  Чортківської ДПІ Головного управління ДПС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету (в подальшому Програма) розроблена на основі Податкового кодексу України, Закону України “Про державну службу”, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

        Програма  являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення  соціальних потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва, збільшенню випуску якісних конкурентноздатних товарів, насиченню товарних ринків; зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку  тіньового бізнесу; максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності  - платників податків з інтересами податкової служби, надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів на основі добровільного виконання платниками своїх податкових зобов’язань.

Чортківською ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області в результаті вжиття заходів, спрямованих на реалізацію завдань з виконання планових показників надходжень до місцевого бюджету Білобожницької громади по суб'єктах  господарювання протягом 2022 року мобілізовано   79,9 млн. грн.  Розпис доходів виконано на 109,6%. Перевиконання становить 6,9 млн.грн.

За 5 місяців 2023 року до  місцевого бюджету  громади  поступило 43,3 млн.грн. при плані 42,1 млн.грн.  Перевиконання становить 1,2 млн.грн.

Чортківською ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області на постій основі вживаються заходи до підприємств, які мають заборгованість перед працівниками по заробітній платі, податку на доходи фізичних осіб та виплатах із соціального страхування.

            В 2022 році  за рахунок вжитих до посадових осіб заходів впливу спільно з органами місцевого самоврядування правоохоронними органами, ліквідовувалась заборгованість по виплаті заробітної плати найманим працівникам по суб’єктах господарювання-юридичних особах  та відповідно  зменшилась заборгованість з виплати заробітної плати.

         Чортківською ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області надано  органам місцевого самоврядування перелік  СГД юридичних та фізичних осіб Чортківського району для вжиття заходів до посадових осіб та підприємців на засіданнях комісій   щодо забезпечення підвищення рівня заробітної плати, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та оформлення трудових відносин з працівниками.

             Приймалась участь фахівцями Чортківської  ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області в  засіданнях комісії при органах місцевого самоврядування з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, сплати податків та внесення обов’язкових платежів, підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, на яких заслуховувались  СГД-юридичні та фізичні осіби. Крім того, районною комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю  проведено комісійні обстеження стану дотримання чинного законодавства щодо оформлення трудових відносин та оплати праці   об»єктів, на яких здійснюють діяльність  СГД- юридичних та фізичних осіб, за результатами яких легалізовано  наймані працівники, в тому числі шляхом укладення   трудових договорів,  договорів професійного навчання шляхом проведення стажування та договорів цивільно-правового характеру.

            За результатами проведеної кампанії декларування доходів громадян за 2022 рік громадянами Чортківського району подано  податкові декларації  про майновий стан і доходи, в т.ч. на повернення податкової знижки.

  Зростанню довіри платників податків до органів Державної податкової   служби  та податкової свідомості громадян щодо добровільної і своєчасної сплати податків сприяє кваліфіковане обслуговування платників податків в Центрі обслуговування платників Чортківської  ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області.

 За 2022рік послугами Центру обслуговування скористались  більш як 5,2 тисяч відвідувачів з питань подання звітності, надання адмінпослуг та консультацій.

 Фахівцями Чортківської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області постійно платникам податків надаються  адмінпослуги.

На покриття прямих витрат на здійснення функцій з адміністрування податків (вручення повідомлень-рішень на сплату податку, усунення порушень при нарахуванні та сплаті, застосуванні штрафних санкцій), які сплачуються до місцевого бюджету (податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та орендна плата з юридичних та фізичних осіб, єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних та фізичних осіб, транспортний податок, податок на нерухоме майно, акцизний податок та інші), оформлення матеріалів для звернення з позовними заявами відповідно до вимог ст. 95 ПК України стосовно стягнення податкової заборгованості та для передачі заяв про визнання боржників банкрутами, вжиття заходів по погашенню податкового боргу та заборгованості по єдиному внеску лише на 2023 рік потрібно щонайменше  30 тис. грн.

 

ІІ. Мета і основні завдання програми

  

          Програма мобілізації зусиль Білобожницької сільської ради, Головного управління ДПС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік враховує створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп’ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів,  ефективної боротьби з ухиленнями від сплати і скорочення розмірів тіньової економіки.

          В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів, забезпеченню надходжень до місцевого бюджету, яка враховує нову філософію партнерських відносин з платниками податків включає в себе:

-удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету;

-         удосконалення системи стягнення податків;

-         впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;

-         удосконалення роботи з платниками податків;

-         покращення матеріально-технічної бази податкової служби.

 

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

  

 Створення інформаційно-розвиненої державної податкової служби є запорукою успішного виконання завдань, визначених законодавством, що дозволить уникнути значної кількості наявних проблем.

          Реалізація програми забезпечить виконання  Чортківської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.

 

IV. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

 

Джерелом фінансування заходів  програми є кошти місцевого бюджету.

                                                                                        тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023-2025 роки

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

150,0

150,0

місцевий бюджет

150,0

150,0

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

За результатами реалізації програми передбачається досягнути розширення  бази оподаткування за рахунок:

- виявлення додаткових джерел наповнення місцевого бюджету, в тому числі від підприємств , що входять до груп "ризику" та щорічне збільшення  очікуваних поступлень  до місцевого бюджету :

-         єдиного податку з  юридичних та фізичних осіб – підприємців;

-         податку на доходи фізичних осіб;

-         акцизного податку  з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ;

-         податку на нерухоме майно;

-         транспортного податку ;

-         плати за землю .

-         забезпечення  системності та стабільності процесу оподаткування  за рахунок модернізації роботи та зміцнення матеріально – технічної бази  Чортківської  ДПІ Головного управління ДПС у Тернопільській області;

-         створення  комфортних умов для платників податків в Центрі обслуговування платників  та підвищення  оперативності  та якості  надання адміністративних послуг;

-         скорочення  та ліквідація податкового боргу шляхом налагодження тісної співпраці з органами державної  виконавчої служби, оперативного та своєчасного направлення податкових вимог СГД, які допустили податковий борг;

-         створення  умов для партнерських взаємовідносин фіскальної служби та платників податків;

-         формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС;

-         впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення.

В результаті виконання програми буде забезпечено повноцінне функціонування системи якісного надання податкових послуг, реалізацію  державної  політики в сфері оподаткування.

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми  

Назва

Перелік

Строк

Вико­

Джерела

Орієнтовні

Очікувани

напряму

заходів

вико­

навці

фінансу­

обсяги

й

діяльнос

програми

нання

 

вання

фінансування

результат

ті

 

заходу

 

 

( вартість ) тис. грн. у тому числі:

 

 

Матеріально-

Технічне

Забезпечення Чортківської ДПІ

ГУ ДПС у Тернопільській області

 

Придбання

комп’ютерної та

копіювальної

техніки, серверів. Забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем та іншими матеріалами, канцтоварами та послугами для здійснення покладених повноважень.

Поточний ремонт приміщення.

 

   2023-2025рр

 

ГУ ДПС у Тернопільській області

 

Місцевий

2023- 30,0

2024-50.0

2025-70,0

 

Підвищення

ефективності якісного виконання функціональних обов»язків, підвищення ефективності адміністрування податків та зборів, надання якісних послуг громадянам та бізнесу, як результат забезпечення наповнення дохідної частини бюджету а також приведення у  відповідність належних умов для ефективної роботи працівників Чортківської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області та для зручності клієнтів.

 

 

 

 

VIІ. Контроль за виконанням програми

 

     Виконання програми забезпечується Головним управлінням ДПС у Тернопільській області, виконавчими органами Білобожницької сільської ради. Координація дій щодо виконання заходів Програми покладена на Головне управління ДПС у Тернопільській області.

    Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

    В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесення змін і доповнень до  програми.

Розробник програми: Головне управління Державної податкової служби у  Тернопільській області

 

 

Секретар ради                                                               Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь