БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма «Довіра» Білобожницької територіальної громади на 2022 рік

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення виконавчого комітету

                                                                           Білобожницької сільської ради

                                                                   від  19.05.2022 року №  47

 

                                 Програма «Довіра»

             Білобожницької територіальної громади

                                      на 2022 рік

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Конституцією  України  гарантовано  соціальний  захист  та  гідний  рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення  життя людей, що опинилися в скрутному матеріальному становищі.

Враховуючи  фінансово-економічну  ситуацію  в  країні  виникає необхідність  посилення  соціальної  підтримки  окремих  категорій  громадян. Тому  одним  з  першочергових  завдань  органів  державної  влади  і  місцевого самоврядування  є  розвиток  системи  соціального  захисту  та  соціального обслуговування громадян, які гостро потребують надання допомоги.

Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової допомоги найменш соціально-захищеним громадянам громади.

Умови надання одноразової допомоги не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують за рахунок бюджетних коштів інші види соціальної допомоги.  

 1. Мета ПРОГРАМИ

            Метою Програми є посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій громадян та вирішення їх найбільш болючих проблем. 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основні завдання:

 • надання одноразової допомоги учасникам АТО;
 • надання одноразової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • надання одноразової допомоги жителям з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування;
 • надання допомоги по орфанних захворюваннях (бульозний епідермоліз) та хронічної ниркової недостатності (стан після трансплантації нирки);
 • надання одноразової допомоги на поховання осіб,які на день смерті не працюють та не є пенсійного віку;
 • одноразова допомога громадянам які постраждали внаслідок втрати 100 % майна, при надзвичайних випадках,
 • Надання подарунків-наборів «Великодній кошик» та «Святий Миколай» для пільгових категорій ;
 • Надання матеріальної допомоги людям, яким виповнилося 100 і більше років.
 • Надання матеріальної допомоги сім»ям загиблих воїнів ЗСУ.

 

 1. КАТЕГОРІЇ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

      Право на отримання допомоги, визначеною основними завданнями Програми,  мають наступні категорії населення, які зареєстровані та проживають на території Білобожницької ОТГ: учасники АТО, жителі з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування, громадяни, які постраждали внаслідок пожару, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни, яким потрібна допомога на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи,  сім»ям загиблих воїнів ЗСУ.

 1. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

            Загальна сума фінансування програми 465 000грн., зокрема:

 • Депутатський  фонд – 66000,00 грн.;
 • Фонд сільського голови – 114000,00 грн.
 • Орфанні захворювання (бульозний епідермоліз), хронічна ниркова недостатність (стан після трансплантації нирки) – 120 000,00 грн.
 • надання подарункових наборів «Великодній кошик» для пільгових категорій – 35000,00 грн.
 1. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

    Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист окремим категоріям громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

      Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ.

 

 1. УМОВИ  НАДАННЯ  ОДНОРАЗОВОЇ  ГРОШОВОЇ  ДОПОМОГИ

Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категорія громадян (далі – допомога), особа письмово звертається до сільської ради з відповідною заявою, до якої додає:

 • копію паспорту (1, 2, 11 сторінки);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);
 • довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);
 • довідку про пожежу (за потреби);
 • згоду на обробку та використання персональних даних;
 • копію свідоцтва про смерть особи, загиблої від транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, інших надзвичайних  ситуацій;
 • копію свідоцтва про смерть загиблої (померлої) особи для виплати одноразової грошової допомоги батькам  (незайнятої, не пенсійного віку) загиблого (померлого);
 • копію свідоцтва про народження дитини загиблої (померлої) особи для виплати одноразової грошової допомоги дитині загиблого (померлого);
 • копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • довідка про надання одноразової допомоги (сільська рада).

Допомога у зв’язку з загибеллю (смертю) особи, виплачується одному з членів сім’ї.

Для отримання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та членам їх сімей, а також громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період та членам їх сімей, до  заяви додаються такі документи:

 • довідка військової частини (органу, підрозділу) про участь особи у антитерористичній операції в районах її проведення;
 • довідка органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї особи, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення;
 • копія паспорта військовослужбовця (члена його сім’ї), що звертається за допомогою (1, 2, 11 сторінки);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);
 • копія свідоцтва про народження дитини особи, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення;
 • копія свідоцтва про народження особи, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення - для виплати одноразової грошової допомоги одному з батьків;
 • копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • згода на обробку та використання персональних даних.
 • Копія посвідчення учасника бойових дій.

Допомога виплачується військовослужбовцю або одному з членів сім’ї, з яким проживала особа, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення.

Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, до  заяви додаються такі документи:

 • копію паспорту (1, 2, 11 сторінки);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);
 • довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);

          посвідчення  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

 • згоду на обробку та використання персональних даних.
 • Копія посвідчення ліквідатора ЧАЕС.

 Для отримання матеріальної допомоги сім»ям загиблих воїнів ЗСУ, до  заяви додаються такі документи:

 • копія повідомлення  з військової частини (органу, підрозділу) про смерть військовослужбовця;
 • довідка органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї загиблого воїна ЗСУ;
 • постанова відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв»язку смерті (контузії,т равми або каліцтва), захворювання.
 • копія паспорта члена сім’ї загиблого військовослужбовця, що звертається за допомогою (1, 2, 11 сторінки);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);
 • копія свідоцтва про народження дитини особи загиблого військовослужбовця - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
 • копія свідоцтва про народження загиблого військовослужбовця - для виплати одноразової грошової допомоги одному з батьків;
 • копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • згода на обробку та використання персональних даних.

Допомога виплачується одному з членів сім’ї загиблого військовослужбовця ЗСУ, з яким він проживав.

 

 1. ПОРЯДОК  НАДАННЯ  ГРОШОВОЇ  ДОПОМОГИ

Виділення коштів проводиться на підставі рішення комісії (згідно розпорядження сільського голови) та затвердженого рішенням Виконавчого комітету.

Рішення про надання грошової допомоги (або відмови у наданні) приймається рішенням сесії та розпорядженням сільського голови.

Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених в місцевому бюджеті на реалізацію заходів Програми.

Виплата грошової допомоги здійснюється після прийняття рішення сесії та розпорядження сільського голови на підставі рішення сесії сільської ради.

 1. Виплата допомоги
 1. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахуванням коштів на рахунки банківських установ.
 2. Секретар сільської ради забезпечує повідомлення одержувачів про порядок виплати допомоги.
 3. У випадку смерті заявника призначена допомога членам сім’ї та рідним заявника виплачується згідно з чинним законодавством.
 4. Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т

ПРОГРАМИ

«ДОВІРА» НА 2022 РІК

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

2

Підстава для прийняття програми

Пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанова КМУ від 31.01.07. № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або осіб, які зобов’язалися поховати померлого», з метою подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення Білобожницької ОТГ.

3

Розробники Програми

Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності.

4

Співрозробники  Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Сільська рада

6

Учасники Програми

Учасники АТО, члени сімей загиблих воїнів, жителі з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування, громадяни, які постраждали внаслідок пожару, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни, яким потрібна допомога на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи. для виплати одноразової грошової допомоги

7

Термін реалізації

2022 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Білобожницький сільський бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

465000,00грн.

10

Коштів бюджету ТГ

465000,00грн.

11

Коштів інших джерел

-

 

 

  Секретар виконавчого комітету                          Наталія Грицик

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь