БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією  Російської Федерації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням ___сесії____ скликання

Білобожницької сільської ради
від ______20__ року № ____

 

 

ПРОГРАМА
облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією

Російської Федерації

Характеристика

 1. НАЗВА: Програма «Облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації на 2024 рік» (далі – Програма)
 2. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ: Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Наказ МОЗ України №458 від 10.03.2022 р. «Про затвердження мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації
 3.  ІНІЦІАТОР – ГОЛОВНИЙ ЗАМОВНИК: Білобожницька сільська рада
 4. РОЗРОБНИК: відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради
 5. МЕТА: облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, відповідно до мінімальних вимог щодо забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, (далі - місця тимчасового перебування), із урахуванням рекомендацій Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
 6. ПОЧАТОК: 2022 рік, ЗАКІНЧЕННЯ: 2024 рік.
 7. ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ: 370 000 грн., фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету.
 8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: виконання Програми дасть змогу особам, які вимушені знаходитись у місцях тимчасового перебування, проживати у безпечному та здоровому середовищі життєдіяльності. Умови в місцях тимчасового перебування мають бути покращені за першої ж можливості
 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ: контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Білобожницької сільської ради. Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
«Облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією

Російської Федерації»

Загальні положення

Програма облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказу МОЗ України №458 від 10.03.2022 р. «Про затвердження мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації», рекомендації щодо облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб надані КУТОР «Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного розвитку» (лист №71 від 13.04.2022 р.)

 

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя осіб, які перебувають в місцях тимчасового перебування

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації (далі - місця тимчасового перебування), із урахуванням рекомендацій Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Напрями виконання Програми

1) Облаштування місць тимчасового перебування.
2) Організація харчування та водопостачання.
3) Забезпечення медичної допомоги та санітарних вимог.
5) Поводження із твердими побутовими відходами.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

В Україні затвердили мінімальні вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, наказ МОЗ України від 10.03.2022 № 458

Наказом встановлюються такі вимоги до місць тимчасового перебування:

 • Місця тимчасового перебування облаштовуються на достатній відстані від зон конфлікту та інших потенційно небезпечних районів (наприклад ведення бойових дій, обстріли тощо).
 • Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя осіб, які перебувають в місцях тимчасового перебування, досягається шляхом дотримання вимог щодо розміщення, харчування, водопостачання, здійснення лабораторного контролю харчових продуктів та питної води, проведенням комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів щодо попередження занесення, виникнення та поширення інфекційних захворювань серед осіб в місцях тимчасового перебування, а також наданням медичної допомоги.
 • При визначенні місця тимчасового перебування слід зважати на наявну транспортну, медичну, торгівельну та спортивно-оздоровчу інфраструктуру.
 • Житлова зона місця тимчасового перебування має бути забезпечена належним освітленням, місцями для сну та відпочинку.
 • Параметри мікроклімату приміщень повинні бути максимально наближені до рекомендованих: 18° C при відносній вологості 30-70 %.
 • При розміщенні спальних місць необхідно формувати мінімальну відстань між ними в 1 м та 0,8 м від зовнішніх стін.
 • На території місць тимчасового перебування має бути організоване місце для приготування їжі та зберігання продуктів та/або забезпечене централізоване харчування з дотримання законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
 • Вода питна в місцях тимчасового перебування повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 № 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 р. за № 452/17747.
 • За можливості, місця тимчасового перебування мають бути забезпечені бездротовим доступом до мережі Internet.
 • Особи, які перебувають у місцях тимчасового перебування, повинні бути забезпечені доступом до електричної мережі з можливістю підзарядки портативних електронних пристроїв та засобів зв'язку.
 • Під час організації та облаштування місця тимчасового перебування слід забезпечити взаємодію із закладами охорони здоров'я, які надають медичну допомогу на відповідній території.
 • Слід забезпечити механізми доступу до медичної допомоги та лікарських засобів осіб, які знаходяться у місці тимчасового перебування. За потреби, організувати чергування медичного працівника. При перебуванні одночасно понад 100 осіб наявність медичного працівника обов'язкова.

Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету сільська рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Білобожницької сільської ради. Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання даної Програми  дозволить особам, які вимушені знаходитись у місцях тимчасового перебування, проживати у безпечному та здоровому середовищі життєдіяльності.

Додаток 1
до програми облаштування місць для

перебування тимчасово переміщених осіб,

які вимушені покинути місця постійного

проживання у зв’язку з військовою агресією

Російської Федерації на 2024 рік

 

Заходи з реалізації Програми облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації

 на 2024 рік

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування ( грн.)

 
 

1

2

3

4

 

Заходи щодо  облаштування місць для перебування тимчасово переміщених осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку

з військовою агресією Російської Федерації

 

 

Сформувати перелік закладів освіти, у яких зможуть розміститися ТПО

Відділ освіти, молоді та спорту

Не потребує фінансування

 

 

Закупівля предметів, матеріалів, обладнання, в тому числі довгострокового користування, оплата послуг необхідних для облаштування приміщень та комфортного проживання ВПО та/або евакуйованих осіб

Відділ освіти, молоді та спорту

200 000

 

 

Виконання робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонту будівель (приміщень) (в тому числі розробка проектно - кошторисної документації, її експертизи та інших супутніх робіт та послуг).

Відділ освіти, молоді та спорту

135 000

 

 

Забезпечити медичну допомогу та дотримання санітарних вимог:

 • взаємодія із закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу
 • механізм доступу осіб до медичної допомоги та лікарських засобів
 • первинний медичний огляд при прибутті в місце тимчасового перебування

Відділ освіти, молоді та спорту, заклади охорони здоров’я

15000

 

 

Забезпечити належні умови зберігання побутових відходів та їх утилізацію

Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти

20000

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь