БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма „Турбота” _на 2021-2023 роки

                                                              

                

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Рішенням Білобожницької

                                                                                 сільської ради

                                                                                 24 грудня 2021 №400

                                                                            Зі змінами від:

                                                                            20.04.2022р. №32;

                                                                            29.12.2022р. №575

 

                                                                                                       

 

П Р О Г Р А М А

 

соціальної  підтримки малозахищених верств  населення Білобожницької сільської ради

 „Турбота” _на 2021-2023 роки

(назва програми)

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ  соціального захисту  населення Білобожницької сільської ради

2.

Дата, номер і назва нормативно-правового акта  про розроблення Програми

Закони України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальні послуги», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства».

 

3.

Розробник Програми

Відділ  соціального захисту  населення Білобожницької сільської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ  соціального захисту  населення Білобожницької сільської ради

6.

Учасники Програми

 

 

 Відділ  соціального захисту  населення Білобожницької сільської ради

7.

Термін реалізації Програми

                         2021-2023 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

 

                         2021-2023 роки,

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

сільський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

1569,0 тис. грн.

9.1.

коштів сільського бюджету

1569,0 тис. грн.

9.2.

коштів інших джерел

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

 

Основними завданнями даної Програми є посилення соціального, медичного захисту окремих категорій громадян населених пунктів, що належать до Білобожницької сільської ради, на яких поширюється дія Законів України  „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  «Про соціальні послуги», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», а також інвалідів всіх категорій, людей похилого віку, осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, колишніх політичних в’язнів, репресованих, вояків ОУН-УПА і учасників-добровольців бойових дій АТО та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України .

Станом на 1 квітня 2021 року в Білобожницькій сільській раді проживали  29 осіб, яким надаються соціальні послуги, 17 осіб, яким надано статус реабілітованих та 1 чол. воїнів ОУН-УПА,  2 сімї загиблого військовослужбовця АТО/ООС. Життєзабезпечення інвалідів та вищеназваних категорій осіб підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо названих осіб  на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я  та населених пунктів, що належать до Білобожницької сільської ради, на обслуговуванні в яких перебувають інваліди, потребує покращення. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби інвалідів та інших малозахищених верств населення щодо забезпечення безоплатним зубопротезуванням, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Проте незначні обсяги фінансування заходів Програми у попередні роки, недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та гарантій окремим категоріям громадян, інвалідам, людям похилого віку, особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, колишнім політичним в’язням, репресованим і воякам УПА, учасникам-добровольцям антитерористичної операції і надалі залишають проблемні питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов.

Прийняття  Програми „Турбота” та залучення на її виконання  коштів з місцевого бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблемних питань.

3.  Мета Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав окремих пільгових категорій громадян, інвалідів  всіх категорій, людей похилого віку, осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, колишніх політичних в’язнів, репресованих, вояків УПА і осіб з числа учасників-добровольців бойових дій АТО та малозахищених верств населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.

 

 

4. Основні завдання  та заходи щодо реалізації Програми

 

Основними завданнями Програми є:

          - покращення та координація роботи з питань соціального захисту пільгових категорій громадян, інвалідів, людей похилого віку, осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, колишніх політичних в’язнів, репресованих , вояків УПА, осіб з числа учасників-добровольців бойових дій АТО та малозахищених верств населення;

           - забезпечення-надання  пільг на житлово-комунальні послуги  репресованим , воякам УПА, особам з числа учасників бойових дій АТО(добровольці) (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

          -  забезпечення відшкодування пільг на оплату   послуг зв’язку усім пільговим категоріям ( крім репресованих та осіб з числа учасників бойових дій АТО (добровольців)  відповідно до законодавчих актів;

         -   забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

- забезпечення поховань військовослужбовців та вимушених переселенців на території Білобожницької сільської ради.

 

                                 5. Фінансове забезпечення  Програми

       Для забезпечення реалізації Програми виникає необхідність у виділенні фінансування для здійснення даних виплат. Фінансування програми здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету. Головним розпорядником коштів за програмою є  відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

 

                              6. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання  Програми надасть змогу:

- покращити соціально-медичне обслуговування, зменшити видатки на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу колишнім політичним в’язням, репресованим в розмірі 50% -ої знижки в межах норм споживання,  воякам УПА – 75%-ої та особам з числа учасників-добровольців бойових дій АТО-75%-ої  знижки в межах норм споживання, покращити умови проживання  людям похилого віку, особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги шляхом виплати грошової компенсації.  

З метою вирішення основних завдань Програми  відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради:

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання програми;

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення окремих пільгових категорій, інвалідів, людей похилого віку, осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, колишніх політичних в’язнів, репресованих, вояків УПА і учасників-добровольців бойових дій АТО шляхом надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку, виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги ;

Реалізацію комплексної Програми „Турбота” на 2021-2023 роки планується здійснити за рахунок коштів сільського бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

соціальної  підтримки малозахищених верств громадян

Білобожницької сільської ради

 „Турбота”_ на 2021-2023 роки

 (назва програми)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Усього витрат на виконання Програми

 

   2021 рік

2022 рік

2023 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

  307,0

507,00

 755,00

 

1569,00

місцевий бюджет

307,0

507,00

 755,00

 

 1569,00

 

 

 

-

 

 

 

бюджети сіл, селищ, міст

-

-

 

 

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 соціальної  підтримки малозахищених верств громадян Білобожницької сільської ради

 „Турбота”_  на 2021-2023 роки  

(назва програми)

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2021

2022

2023

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

 

Проводити щомісячну виплату грошової компенсації членам сім”ї загиблих воїнів  АТО

 

 

2021-2023 роки

відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

 

Сільський  бюджет

 

 

Обласний бюджет

 

  

24

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

24

 

Покращення умов проживання членів сімї загиблих в АТО

 

 

 

- проводити відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання та послуг зв’язку реабілітованим (50% знижки),  особам з числа учасників-добровольців бойових дій АТО (75%знижки та особам на яких поширюється статус ОУН-УПА (75 %знижки) в межах норм споживання;  проводити щомісячну доплату до пенсії воїнам ОУН-УПА, одноразові грошові виплати;

 

-проводити відшкодування пільг на оплату   послуг  зв’язку  пільговим категоріям осіб населених пунктів, що належать до Білобожницької сільської ради на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства».

2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023

роки

 Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

сільський бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільський бюджет

28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -

Зменшення видатків на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, послуг зв’язку колишнім політичним в’язням, репресованим,   воякам УПА та  особам з числа учасників-добровольців

бойових дій АТО

Зменшення видатків на оплату послуг

 зв’язку окремих пільгових категорій ( крім репресованих , осіб з числа учасників-доброволь-

ців  бойових дій АТО)  відповідно до  законодавчих актів.

 

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Проводити виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в населених пунктах, що належать до Чортківської міської територіальної громади;

2021-2023 роки

 Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

сільський бюджет

250

325,0

350,0

 

Покращення умов проживання    особам, які не здатні до самообслуговуван-

ня і потребують сторонньої допомоги

 

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Проводити виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду  без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

 

2022-2023

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

сільський бюджет

0

113

150,0

 

 

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Забезпечення здійснення поховань військових, вимушених переселенців та цивільного населення Білобожницької сільської ради, які загинули внаслідок бойових дій (закупівля ритуальної атрибутики, трун, хрестів, табличок, покривал на поховання, вінків, забезпечення паливом автобуса для доставки військового оркестру

2022-2023

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

Сільський бюджет

0

100

178

 

 

 

Секретар ради                                                                     Надія ЗАДОРОЖНА                                          

                              

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь