БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Про затвердження звіту про виконання Білобожницького сільського бюджету за 9 місяців 2023 року.

Додаток до рішення

№___ від 22.11.2023р.

 

 

Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету  за 9 місяців 2023 року

 

 1. Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2023 року

За 9 місяців 2023 року план дохідної частини загального фонду сільського бюджету в цілому виконаний на 105,47%, що становить 95 672 322грн. при запланованих 90 710 181грн. перевиконання склало 4 962 141грн.

Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 71 387 638грн., що становить 107,41% від запланованих  66 464 125грн,

Перевиконання станом на 01.10.2023року  становить 4 923 513грн. з них:

Податкові надходження склали 70 406 736грн., що становить 107,19% при плані в 65 683 050грн. перевиконання складає  106,56грн.

Податок на доходи фізичних осіб становить 57 044 550грн. при плані в 53 535 000 грн. це становить 106,56%. Перевиконання  3 509 550грн.

Основними платниками ПДФО з заробітної плати працівників є:

 1. Відділ освіти Білобожницької сільської ради         2 888 399грн.
 2. ПАП ДЗВІН                                                               2 854 127грн.
 3. Калина фармінг                                                         996 079грн.
 4. Білобожницька сільська рада                                   602 589грн.
 5. КУТОР Буданівський ПБІ                                         517 168грн.

ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців… становить 39 188 144грн. від запланованих 38 200 000грн. Виконання склало 102,59%, в грошовому вигляді перевиконання становить   988 144грн.

ПДФО на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, кошти поступили в обсязі 7 115 019грн, що становить 128,20% від запланованих 5 550 000грн. Перевиконання  1 565 019грн. Основні платники:

 1. Калина Фармінг                                                    2 349 914грн.
 2. Мрія фармінг Тернопіль                                           1 085 411грн.
 3. ПАП Дзвін                                                                 1 076 724грн.
 4. ТОВ Тернопільелектропостач                                  656 988грн.
 5. Агрополіс                                                                   461 767грн.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами поступило 4 134грн.

Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 30 111грн, виконання – 60,83%, при плані 49 500грн., невиконання становить 19 388грн.

Внутрішні податки на товари та послуги становлять 708 328грн. від запланованих 600 050грн. Виконання – 118,04%. З них:

Акцизний податок склав 708 328грн. при плані в 600 050грн. – 118,04% Перевиконання становить 108 278грн,

Основні платники:

 1. Теко маркет                                                                149 139грн.
 2. Теко трейд                Буданів                                     49 732грн.
 3. Зень О.Я.                   Білобожниця                            22 662грн.
 4. Томашівська О.М.    Білобожниця                            10 770грн.
 5. Галковська Г.Т.        Буданів                                     9 036грн.

Місцеві податки та збори складають 12 623 746грн., що становить 109,78% від планового показника у 11 498 500грн. Перевиконання 1 125 246грн.

Земельний податок з юридичних осіб 599 965грн – при плані в сумі 770 000грн. Невиконання становить  170 035грн.

Податок на нерухоме майно становить 875 198грн. при запланованих 660 950грн. (Перевиконання становить 214 248грн.)

Земельний податок з фізичних осіб 1 261 353грн. при запланованих 799 500грн. виконання  157,77%, Перевиконання становить 461 853грн.

Орендна плата з юридичних осіб становить 5 544 118 – 105,24% при плані в 5 268 000грн. Перевиконання 276 118грн. Основними платниками є:

 1. Оберіг Поділля                                                          2 121 838грн
 2. ПАП ДЗВІН                                                               1 050 029грн.
 3. Калина фармінг                                                         997 625грн.
 4. Агрокомпанія Прикарпаття + Шишацьке                458 350грн.
 5. Довіра                                                                        429 892грн.

Орендна плата з фізичних осіб становить 544 680грн. при плані в 401 000грн. Перевиконання становить 143 680грн.

Основні платники:

 1. Козюк А.М.              Білобожниця                            126 580грн
 2. Василишин С.Р.       Буданів                                     96 233грн.
 3. Рибчак Б.Т.               Дж.Слобідка                            66 000грн.
 4. Дудар Т.В.                Білобожниця                            65 234грн
 5. Курматков А.В.        Базар                                        38 573грн.

Транспортний податок склав  18 750грн.

Єдиний податок становить 3 779 680грн, що складає 105,62% при плані у 3 578 300 грн. Перевиконання становить 201 380грн. З них:

Єдиний податок з юридичних осіб 4 800грн.

Єдиний з с/г виробників становить 2 296 144грн. Це складає 103,97%. Від запланованих 2 208 300грн. Перевиконання склало 87 843грн. Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:

 1. ПАП ДЗВІН                                                                952 310грн.
 2. Калина фармінг                                                          519 456грн.
 3. Агрополіс                                                                   194 211грн.
 4. Захід-Агро                                                                 165 830грн.
 5. Мрія фармінг Тернопіль                                           107 663грн.

Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 021 846грн. Це 109,87% від запланованих 930 000грн. Перевиконання становить 91 845грн. Основними платниками єдиного податку є:

 1. Бобко І.В.                  Білобожниця                            135 628грн.
 2. Назар С.В.                 Білобожниця                            108 644грн.
 3. Юзвішин С.А.          Ридодуби                                  65 040грн.
 4. Борейко С.В.             Білобожниця                            64 117грн.
 5. Шевчук В.М.            Білобожниця                            58 189грн.

Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів становлять 27 284грн.

Адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, надходження становлять 891 670грн., що становить 128,17% від запланованих 695 675грн. Перевиконання становить 195 995грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.

Державне мито становить 984грн. від запланованих 375грн.

Інші надходження склали 61 947грн.

Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:

Базова дотація                                   100%                     1 960 200грн.

Освітня субвенція (зі змінами)        100%                     20 877 900грн.

Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами (зі змінами)                                                   100%                     12 600грн.

Інша субвенція з тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення)         102,91%      1 365 327грн.  від запланованих 1 326 700грн.З них:

1 250 000грн. субвенція на подолання наслідків стихійного лиха;

115 327грн. субвенція згідно Обласної програми «Ветеран».

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету          100%           68 656грн.

Детальніше в розрізі доходів загального фонду наведено в таблиці 1.

 

Код  Назва   Уточ.пл. Факт % вик.
10000000 Податкові надходження 65683050 70406736 107,1916
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 53535000 57044550 106,5556
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53535000 57044550 106,5556
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 9740000 10705674 109,9145
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 38200000 39188144 102,5868
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 5550000 7115019 128,1985
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 45000 31578,96 70,17547
11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами 0 4134,24 0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 49500 30111,29 60,83089
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 43000 27586,09 64,1537
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 34000 17854,16 52,51224
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 9000 9731,93 108,1326
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 1500 0 0
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення 1500 0 0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 4500 2025,2 45,00444
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 4500 2025,2 45,00444
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 500 500 100
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 500 500 100
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 600050 708328,8 118,045
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 7250 14310,35 197,3841
14021900 Пальне 7250 14310,35 197,3841
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 30300 46666,28 154,0141
14031900 Пальне 30300 46666,28 154,0141
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 562500 647352,2 115,0848
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 225000 376190,6 167,1958
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 337500 271161,6 80,34417
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 11498500 12623746 109,786
18010000 Податок на майно 7920200 8844065 111,6647
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 8000 7482,39 93,52988
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 85600 106450,4 124,3579
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 183750 267035,5 145,3254
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 383600 494230 128,8399
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 770000 599965,4 77,91759
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5268000 5544118 105,2414
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 799500 1261353 157,7678
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 401000 544680,3 135,8305
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 20750 18750 90,36145
18050000 Єдиний податок 3578300 3779680 105,6278
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 0 4800 0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1370000 1478737 107,937
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2208300 2296144 103,9779
20000000 Неподаткові надходження 781075 980902,1 125,5836
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 23500 27284 116,1021
21080000 Інші надходження 23500 27284 116,1021
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 13500 17284 128,0296
21081500 Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` 10000 10000 100
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 695675 891670,1 128,1734
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 690900 886205,8 128,2683
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 252100 265310 105,24
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 8800 12210,76 138,7586
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 430000 608685 141,5547
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 4400 4480 101,8182
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 4400 4480 101,8182
22090000 Державне мито 375 984,38 262,5013
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 375 984,38 262,5013
24000000 Інші неподаткові надходження 61900 61947,93 100,0774
24060000 Інші надходження 61900 61947,93 100,0774
24060300 Інші надходження 61900 61947,93 100,0774
40000000 Офіційні трансферти 24296056 24284683 99,95319
41000000 Від органів державного управління 24296056 24284683 99,95319
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 1960200 1960200 100
41020100 Базова дотація 1960200 1960200 100
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 20877900 20877900 100
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 20877900 20877900 100
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1457956 1446583 99,21995
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 12600 12600 100
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1376700 1365327 99,17391
41057700 Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 68656 68656 100
Всього (без урахування трансфертів)   66464125 71387638 107,4078
Всього   90760181 95672322 105,4122

Доходи спеціального фонду наведено в таблиці 2.

Код  Назва   Уточ.пл. Факт % вик.
10000000 Податкові надходження 0 10097,57 0
19000000 Інші податки та збори 0 10097,57 0
19010000 Екологічний податок 0 10097,57 0
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0 9506,89 0
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0 541,83 0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 0 48,85 0
20000000 Неподаткові надходження 1762500 734297,1 41,66225
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1762500 734297,1 41,66225
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1762500 650295,6 36,8962
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 412500 169435 41,07515
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 1350000 471239,6 34,90664
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 0 9621 0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0 84001,5 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0 84001,5 0
Всього (без урахування трансфертів)   1762500 744394,7 42,23516
Всього   1762500 744394,7 42,23516

 

 1. Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету. Касові 98 279 721грн. План – 110 525 127грн. 90,17%

ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.

Касові видатки по управлінні сільської ради склали 7 502 856грн, що склало 84,2% від передбаченого плану у розмірі 8 910 250грн. складовими видаткової частини бюджету стали

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

5 540 000

5 295 155

95,58

 

Нарахування на оплату праці

1 239 000

1 112 586

89,8

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

550 000

549 389

99,89

 

Оплата послуг(крім комунальних)

730 000

178 738

24,48

 

Видатки на відрядження

22 500

504

2,24

 

Оплата електроенергії

640 000

353 453

55,23

 

Оплата природнього газу

98 750

12 982

13,15

 

Інші поточні видатки

90 000

50

0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги план на вказаний період 554 528грн. касові видатки 365 657грн. Використання 66,27%

ТПКВКМБ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я план 1 945 472грн., касові видатки склали 1 918 132грн. Використання 98,6%

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  План – 1 050 000грн., касові видатки склали 647 594грн. це 61,68%

 

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 643 899грн. при плані  у розмірі 804 025грн.  – 80,08%. З них:

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

570 025

465 542

81,67

 

Нарахування на оплату праці

128 000

112 540

87,92

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

84 400

59 784

70,83

 

Оплата послуг(крім комунальних)

15 000

5 000

33,33

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

Оплата електроенергії

6 600

1 033

15,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки  склали 3 927 060грн. при плані в 5 771 750грн. – 88,8%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

2 234 000

1 968 825

88,13

 

Нарахування на оплату праці

486 500

471 699

96,96

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 365 000

1 153 546

48,78

 

Оплата послуг (крім комунальних)

565 000

255 636

45,25

 

Видатки на відрядження

10 000

3 900

39,0

 

Оплата електроенергії

90 750

67 395

79,66

 

Оплата природного газу

20 500

6 061

29,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПКВКМБ 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Касові видатки на утримання Джуринської музичної школи  становлять 1 567 048грн. при плані в 1 894 630грн. –82,71% З них:

 

 

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Заборгованість

Оплата праці

1 460 000

1 219 047

83,50

 

Нарахування на оплату праці

326 200

262 942

80,61

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

20 000

19 192

95,96

 

Оплата послуг(крім комунальних)

5 000

2 100

42,00

 

Видатки на відрядження

10 000

0

0

 

Оплата електроенергії

7 430

2 129

28,65

 

Оплата природного газу

66 000

61 640

93,39

 

 

Видатки по КУ «Центр розвитку» (КПКВКМБ 0114081)

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

524 700

361 754

68,94

Нарахування на оплату праці

115 400

86 940

75,34

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

26 000

25 800

99,23

Оплата послуг(крім комунальних)

25 000

23 610

94,44

Інші поточні видатки

5 000

0

0

Касові видатки становлять 498 104грн. при плані в 696 100 грн. – 71,56% виконання. З них:

 

 

 

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Касові видатки становлять 4 027 820грн. від запланованих 4 710 000грн. Виконання – 85,52%

ТПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Касові видатки становлять 30 556 272грн. від плану зі змінами 31 000 000грн. Виконання – 98,57%.

ТПКВКМБ 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) План становить 260 000грн. Касові видатки 238 000грн. Використання – 91,54%

ТПКВКМБ 0117390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Касові видатки становлять 522 431грн. при плані з врахуванням змін 700 000грн. Виконання 74,63%

 

ТПКВКМБ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Касові видатки становлять 3 050грн. при запланованих 120 000грн. Виконання – 2,54%.

ТПКВКМБ 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Касові видатки становлять 105 777грн. від плану зі змінами 150 000грн. Виконання 70,52%.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Касові видатки склали 406 174грн. від запланованих 450 000грн. Виконання 90,26%

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

Касові видатки по галузі освіти 37 449 412грн. План 42 413 298грн. – 88,71%

ТПКВКМБ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Касові видатки по відділу освіти становлять 703 204грн. від запланованих зі змінами 890 000грн. Виконання 79,01%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

670 000

565 771

84,44

Нарахування на оплату праці

147 400

126 933

86,11

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

20 500

580

2,83

Оплата послуг (крім комунальних)

38 000

9 920

26,11

Видатки на відрядження

4 100

0

0

Інші поточні видатки

10 000

0

0

 

ТПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти

Касові видатки становлять 6 875 858грн. з запланованих 8 933 000грн. Виконання 76,97%

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

 

Оплата праці

4 760 000

4 106 211

86,26

 

Нарахування на оплату праці

1 069 200

1 000 673

93,59

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

485 000

475 636

98,07

 

Медикаменти та перев’язувальні засоби

16 000

0

0

 

Продукти харчування

920 000

516 649

56,16

 

Оплата послуг(крім комунальних)

278 000

168 076

60,46

 

Видатки на відрядження

4 000

0

0

 

Оплата водопостачання

3 000

227

7,56

 

Оплата електроенергії

339 200

211 827

62,45

 

Оплата природнього газу

1 023 600

394 560

38,55

 

Оплата інших енергоносіїв

25 000

0

0

 

Інші поточні видатки

10 000

2 000

20,00

 

 

ТПКВКМБ 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами касові видатки становлять 8 086грн. від запланованих 12 600грн. Виконання 64,17%

ТПКВКМБ 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 191 116грн. від запланованих 200 000грн. Виконання 95,56%

 

По закладах загальної середньої освіти видатки становлять (ТПКВКМБ 1021, 1031):

За рахунок місцевого бюджету 9 021 747грн. План 10 979 300грн. 83,77%

За рахунок освітньої субвенції 20 339 467грн. План 20 877 900грн. 97,42%

 

Назва

План

Касові видатки

Виконання в %

Заборгованість

Оплата праці Субвенція

17 102 400

16 672 560

97,49

 

Нарахування на оплату праці  Субвенція

3 775 500

3 666 907

97,12

 

Оплата праці

4 400 000

3 955 906

89,91

 

Нарахування на оплату праці

980 000

939 519

95,87

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 560 000

1 538 768

98,64

 

Медикаменти та перев’язувальні засоби

28 000

0

0

 

Продукти харчування

700 000

269 903

38,56

 

Оплата послуг(крім комунальних)

901 000

636 591

70,66

 

Видатки на відрядження

20 000

0

0

 

Оплата водопостачання

3 000

0

0

 

Оплата електроенергії

769 700

581 865

75,60

 

Оплата природнього газу

1 567 600

1 093 730

69,77

 

Оплата інших енергоносіїв

40 000

0

0

 

Інші поточні видатки

10 000

5 466

54,66

 

 

ТПКВКМБ 0613230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану становлять 99 973грн. із запланованих 142 342грн. Виконання 70,23%

ТПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки склали 98 980грн. План 180 000грн.  Виконання 54.99%

ТПКВКМБ 0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 21 078грн. від запланованих 79 500грн. Виконання 26.51%

ТПКВКМБ 0615049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» план 68 656грн. Касові видатки 40 870грн. 59,53%

 

Видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали

Загальні видатки по фінансовому відділу Білобожницької сільської ради склали 2 808 623грн. при плані в 3 022 874грн. Виконання 92.91%

 

ТПКВКМБ 3710160 Видатки становлять 439 469грн. від запланованих 623 720грн. Виконання – 70,46%. З них на:

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

468 650

364 893

77,86

Нарахування на оплату праці

103 070

55 887

54,22

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

20 000

5 294

26,47

Оплата послуг (крім комунальних)

24 000

13 395

55,81

Видатки на відрядження

3 000

0

0

Інші поточні видатки

5 000

0

0

 

ТПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету касові видатки становлять 1 904 154грн. від запланованих 1 904 154грн. Виконання – 100,00%

З них:

Інші субвенція з місцевого бюджету Колиндянському сільському бюджету на видатки геріатричного відділення 348 000грн.

          Чортківська районна рада 80 000грн.

          м.Тернопіль 1 000 000грн для забезпечення військової форми

          м.Чортків 76 154грн. співфінансування видатків Чортківського ІРЦ

          Тернопільський обласний бюджет – 400 000грн.

 

ТПКВКМБ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм сорціально0економіічного розвитку регіонів 465 000грн.

Центр пробації – 5 000грн.

Управління поліції – 150 000грн.

Чортківська РВА – 250 000грн.

Чортківське урпавління ДСНС – 60 000грн.

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради.

Касові видатки становлять 5 022 124грн. План 5 937 200грн. Виконання 84,59%

 

 

Апарат управління ВСЗН. Видатки становлять 836 268грн, це  94,33% від заплановано суми 886 500грн.

Назва

План на вказаний період

Касові видатки

%

Оплата праці

680 480

667 634

98,11

Нарахування на оплату праці

136 020

118 066

86,80

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

31 000

23 160

74,71

Оплата послуг (крім комунальних)

36 000

27 408

76,13

Інші поточні видатки

3 000

0

0

 

ТПКВКМБ 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку видатки склали 0грн. План 3 000грн.

 

ТПКВКМБ 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. План 11 100грн. Касові 1 927грн. 17,36%

 

ТПКВКМБ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю видатки становлять 1 643 192, з них:

Оплата праці – 1 349 229грн. План – 1 350 000грн. 99,94%

Нарахування на оплату праці – 293 964грн. План 315 000грн. 93,32%

 

ТПКВКМБ 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки становлять 347 151грн.

 

ТПКВКМБ 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування. Касові видатки становлять 0 грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран». План 1 100грн.

 

ТПКВКМБ 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг видатки становлять 25 886грн. План 33 000грн.

 

ТПКВКМБ 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці видатки становлять 16 800грн. за рахунок субвенції з Тернопільського обласного бюджету по обласній програмі «Ветеран».

ТПКВКМБ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки становлять 2 150 900грн. План 2 869 600грн. 74,95

 

 

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2023 року становлять 5 182 976грн. План 7 460 600грн. 69,47%

 

Білобожницька сільська рада

ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки становлять 81 000грн.

ТПКВКМБ 0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів                          - 142 426грн.

ТПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – 3 219 250грн.

ТПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони  – 1 490 840грн.

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» касові видатки становлять 249 460грн.

 

 

Секретар ради                                                              Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь