БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік

                            П Р О Є К Т

УКРАЇНА

Білобожницька сільська рада 

Чортківського району Тернопільської області 

 Восьме скликання 

_______ сесія

______________________ засідання

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

 ___ __________ 2022 року                                                                                №__ 

 с. Білобожниця

 


«Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території

Білобожницької сільської ради на 2023 рік»

 

З метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, відповідно до статей 140, 143, 144 Конституції України, керуючися статями 10, 12, 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                                                                            

ВИРІШИЛА:
 

1. Встановити на території  Білобожницької сільської ради:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатку 1 до цього рішення;

        - ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатку 2 до цього рішення;

        - пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  за переліком згідно додатку 3 до цього рішення.

2. Питання не врегульовані даним рішенням регулюються Податковим кодексом України.

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року

4. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2023р. Рішення №247 від 09.07.2022р.

5. Копію рішення направити в Чортківське управління ГУ ДФС в Тернопільській області.

6. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну    комісію  з  питань містобудування, земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою.

 

 

Сільський голова                                                                Віктор ШЕПЕТА

 

Надія Задорожна

Світлана Тиміцька

Тарас Білан

Андрій Голодун

Сергій Білас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                                                                                 до рішення ради від _____________ 2022р. №_____

         

Про оподаткування податком на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники податку

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2 Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Білобожницької сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 3.3 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Ставка податку

4.1 Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням  сільської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

4.2 Ставки податку визначено у додатку 2 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

5. Пільги із сплати податку

5.1 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2  Пільги з податку, передбачені цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1 цього пункту;

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.3 Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

6. Порядок обчислення суми податку

6.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

6.2 Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Білобожницької сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

6.3 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.4 За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.5 Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.6 Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

6.7 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.8 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

7.Податковий період

7.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.Строк та порядок сплати податку

 8.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Білобожницької сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.2 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8.3 У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове повідомлення-рішення у строки, встановлені пунктом 266.7.2 Податкового кодексу України, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

8.4 Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховане за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 Податкового кодексу України.

9. Відповідальність

9.1 За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

Секретар ради                                                               Надія ЗАДОРОЖНА

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення ради

від _________ 2022 року №____

 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

19

16

6125580701

с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області (адміністративний центр)

6125580401

с. Базар Чортківського району Тернопільської області

6125587103

с. Білий Потік Чортківського району Тернопільської області

6125582901

с. Джурин Чортківського району Тернопільської області

6125582902

с. Джуринська Слобідка Чортківського району Тернопільської області

6125583601

с. Звиняч Чортківського району Тернопільської області

6125580703

с. Калинівщина Чортківського району Тернопільської області

6125584901

с. Косів Чортківського району Тернопільської області

6125586302

с. Криволука Чортківського району Тернопільської області

6125580706

с. Мазурівка Чортківського району Тернопільської області

6125586301

с. Палашівка Чортківського району Тернопільської області

6125586501

с. ПолівціЧортківського району Тернопільської області

6125587101

с. Ридодуби Чортківського району Тернопільської області

6125586801

с. Ромашівка Чортківського району Тернопільської області

6125580704

с. Семаківці Чортківського району Тернопільської області

6125583602

с. Скомороше Чортківського району Тернопільської області

6125080501

с. Буданів Чортківського району Тернопільської області

6125080502

с. Папірня  Чортківського району Тернопільської області

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1,0

0,3

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1,0

0,3

1110.3

Будинки садибного типу

1,0

0,3

1110.4

Будинки дачні та садові

1,0

0,3

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1,0

0,3

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1,0

0,3

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1,0

0,3

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1,0

0,3

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,0

0,3

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,5

0,5

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,5

0,5

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,5

0,5

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,5

0,5

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,5

0,5

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,5

0,5

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,5

0,5

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,0

1,0

1211.2

Мотелі

1,0

1,0

1211.3

Кемпінги

1,0

1,0

1211.4

Пансіонати

1,0

1,0

1211.5

Ресторани та бари

1,0

1,0

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,5

0,5

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,5

0,5

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,5

0,5

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,5

0,5

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,01

Х

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,5

0,5

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,5

0,5

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,5

0,5

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,5

0,5

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,5

0,5

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,0

1,0

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

1,0

1,0

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,0

1,0

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,0

1,0

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,0

1,0

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,0

1,0

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,0

1,0

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,5

1,5

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,5

1,5

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,5

1,5

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,5

1,5

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1,5

1,5

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,5

1,5

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,5

1,5

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,5

1,5

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,5

1,5

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,5

0,5

1242.2

Гаражі підземні

0,5

0,5

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,5

0,5

1242.4

Навіси для велосипедів

0,5

0,5

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,5

0,5

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,5

0,5

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,5

0,5

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,5

0,5

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,5

0,5

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,5

0,5

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,5

0,5

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,5

0,5

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,5

0,5

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,0

0,5

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,0

0,5

1252.3

Силоси для зерна

1,0

0,5

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,0

0,5

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,0

0,5

1252.6

Холодильники

1,0

0,5

1252.7

Складські майданчики

1,0

0,5

1252.8

Склади універсальні

1,0

0,5

1252.9

Склади та сховища інші5

1,0

0,5

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,5

0,5

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,5

0,5

1261.3

Цирки

0,5

0,5

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,5

0,5

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,5

0,5

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,5

0,5

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

Х

Х

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

Х

Х

1262.3

Технічні центри

0,5

0,5

1262.4

Планетарії5

Х

Х

1262.5

Будівлі архівів5

Х

Х

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

Х

Х

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

Х

Х

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

Х

Х

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

Х

Х

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

Х

Х

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

Х

Х

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

Х

Х

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

Х

Х

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

Х

Х

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

Х

Х

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

Х

Х

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

Х

Х

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

Х

Х

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

Х

Х

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

Х

Х

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

Х

Х

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

Х

Х

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,5

0,5

1265.2

Басейни криті для плавання

0,5

0,5

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,5

0,5

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,5

0,5

1265.5

Тири

0,5

0,5

1265.9

Зали спортивні інші

0,5

0,5

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

1,0

1,0

1271.2

Будівлі для птахівництва5

1,0

1,0

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

1,0

1,0

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

1,0

1,0

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

1,0

1,0

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

1,0

1,0

1271.7

Будівлі рибного господарства5

1,0

1,0

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

1,0

1,0

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

1,0

1,0

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

Х

Х

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

Х

Х

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

Х

Х

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

Х

Х

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

Х

Х

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

Х

Х

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0,5

0,5

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,5

0,5

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,5

0,5

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,5

0,5

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,5

0,5

 

 

 Секретар  ради                                                          Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до рішення ради

від _________ 2022 року №_____

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2023 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

19

16

6125580701

с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області (адміністративний центр)

6125580401

с. Базар Чортківського району Тернопільської області

6125587103

с. Білий Потік Чортківського району Тернопільської області

6125582901

с. Джурин Чортківського району Тернопільської області

6125582902

с. Джуринська Слобідка Чортківського району Тернопільської області

6125583601

с. Звиняч Чортківського району Тернопільської області

6125580703

с. Калинівщина Чортківського району Тернопільської області

6125584901

с. Косів Чортківського району Тернопільської області

6125586302

с. Криволука Чортківського району Тернопільської області

6125580706

с. Мазурівка Чортківського району Тернопільської області

6125586301

с. Палашівка Чортківського району Тернопільської області

6125586501

с. ПолівціЧортківського району Тернопільської області

6125587101

с. Ридодуби Чортківського району Тернопільської області

6125586801

с. Ромашівка Чортківського району Тернопільської області

6125580704

с. Семаківці Чортківського району Тернопільської області

6125583602

с. Скомороше Чортківського району Тернопільської області

6125080501

с. Буданів Чортківського району Тернопільської області

6125080502

с. Папірня  Чортківського району Тернопільської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

100

Об’єкти нерухомості, які перебувають у власності підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку

100

Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в АТО – мешканців  Білобожницької сільської ради;

100

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності комунальних підприємств Білобожницької сільської ради

100

Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать людям з інвалідністю ( І - ІІ група )

100

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості релігійних організацій  Білобожницької сільської ради, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку

100

Об’єкти не житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, які знаходяться в аварійному стані або не використовуються

75

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 ст. 266 Податкового кодексу України, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 ст.266;

 об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 

 

 

Секретар ради                                                           Надія ЗАДОРОЖНА

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Білобожницької сільської ради

«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

            Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету Білобожницької сільської ради, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного Білобожницької сільської ради.

            Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Білобожницька сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2022 рік».

Таким чином, у разі прийняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2022 рік» очікується, що в бюджет Білобожницької  сільської ради надійдуть кошти в сумі 500тис. грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів усіх сторін - суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Тому проектом регуляторного акта збережено, як і в попередні роки, утримання ставок місцевих податків і зборів на прийнятному для усіх сторін рівні. З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідовував би стимулів до активізації підприємницької діяльності.

            Враховуючи важливість проблеми, з метою наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, Білобожницькою сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік» та публікується в засобах масової інформації.

 

        Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Білобожницької сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки у разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік, податки і збори будуть справлятимуться за мінімальними ставками, а плата за землю - із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити своєчасне надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік»

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік» складатимуть 500тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інфраструктурного значення в громаді (благоустрій, утримання комунальних закладів, проведення ремонтних робіт та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території Білобожницької сільської  ради та відповідне наповнення бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 500тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні, дошкільні, навчальні, заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податку, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2023 рік

 За рахунок прийняття максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можливе значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Альтернатива є неприйнятною, тому, що прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку із сплати податків і зборів. Можливе скорочення кількості зареєстрованих СПД та виникнення соціальної напруги, непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

 Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні.

Втрати місцевого бюджету у сумі 500тис. грн., за рахунок сплати податку за мінімальними ставками 

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (прогнозована сума 500тис. грн.).

3. Створить сприятливі фінансові можливості для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 250тис.грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Втратять пільги соціально незахищені жителі громади.

Виконання не  в повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів.

Відсутні.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата податків за встановленими оптимальними ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету Білобожницької сільської ради

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання станом на 01.01.2021 року

                    Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

108

108

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

0 %

100%

 

100 %

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати відсутні.

 

Альтернатива 2

Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про  встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.Сплата податку за запропонованими ставками (500тис. грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 250тис.грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати для малого бізнесу.

     Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,

грн.

Альтернатива 1. Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

-

Альтернатива 2. Сплата податку за обґрунтованими ставками.

для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці  «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

4 629,63

Альтернатива 3 Відсутня

-

    

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки  податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки буде сплачуватися платниками відповідно  до Податкового кодексу України за мінімальними ставками,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати до місцевого бюджету складатимуть 500тис. грн.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території громади та відповідне наповнення бюджету.

 До бюджету надійде орієнтовно 500тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.

Сплата податку за запропонованими ставками 500тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 4 до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на вирішення соціальних проблем територіальної громади

Надмірне податкове навантаження  спричинить занепад малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення сільського бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення їх кількості

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Сумарні витрати на сплату податків за мінімальними ставками

Зменшення надходжень до бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя жителів громади

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

 та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, що є посильними для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Білобожницької сільської ради.

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Білобожницької сільської ради, статистичних та аналітичних показників, інформації фінансового відділу Білобожницької сільської ради станом на 01.01.2021 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на 2023 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Білобожницької сільської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Білобожницької сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

Один рік.  (З 01.01.2023року до 31.12.2023року)

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на наступний рік, такий податок справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту  основними є такі показники:

  • сума надходжень до місцевого бюджету, від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пов'язаних з дією акта, тис.грн.;
  • кількість суб`єктів господарювання – платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на яких поширюватиметься дія акта, осіб;
  • час та розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акта.
  • рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

Прогнозні показники результативності

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 р.

тис. грн.

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

500тис. грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

108

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта.

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

2 год. х 38,92 грн. = 77,84грн.

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Білобожницької сільської ради

 Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Фінансовим відділом Білобожницької сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники фінансового відділу Білобожницької сільської ради;

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської  ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік»

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта*

з/п

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

2

3

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

0

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) гривень

4 629,0

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

310,0

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів, тощо), гривень

0

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

85,0

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

      100,0

-

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

0

-

8

Інше (погодинна оплата праці у 2021 році), гривень*

38,92

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень

5 162,92

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць

0

-

11

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/,  грн.

0

-

*Для розрахунку використано: згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» - мінімальна заробітна плата 6500,00 грн., в погодинному розмірі 35,93 грн. Витрати часу для отримання первинної інформації про вимоги регулювання складають близько 1 години. Інші витрати не передбачаються.

Враховуючи термін дії акту та відсутність ставок на наступні роки, витрати на 5 років визначити неможливо.

 

 

 

Додаток  4

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік»

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01-30 березня 2022 року

 

Порядковий номер

Вид консультації  (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робочі наради та зустрічі

5        

Обговорення проекту регуляторного акта. Отримано інформацію та пропозиції щодо запропонованих ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та ресурсів, необхідних на запровадження регулювання

2

 

Вид консультації:

В телефонному та усному режимі, Інтернет консультації

23

Обговорення ставок  податку. Отримано зворотну інформацію  та  прийнято рішення   залишити розміри ставок податку на рівні запропонованому

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 108 (одиниць).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

-

5

Інші процедури

(сплата податку, визначеного рішенням сільської  ради на 2022 рік), гривень

4629,63

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

4629,63

0

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

108

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

500 000,04

0

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата – 4 723,00 грн.) у погодинному розмірі – 28,31 грн./год. )

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1,5 год*38,92 грн. = 58,38грн.

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год*38,92 грн. = 19,46

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

77,83

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

108

16

Сумарно, гривень

8 406

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

500 000,0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8 406

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

 

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

508 406

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансовим відділом Білобожницької сільської  ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податку є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь