БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Про Білобожницький сільський бюджет на 2022 рік

УКРАЇНА

Білобожницька сільська рада 

Чортківського району Тернопільської області 

 Восьме скликання 

__________ сесія

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

__ грудня 2021 року                      №______                      с.Білобожниця

 

Про Білобожницький сільський бюджет на 2022 рік

Код бюджету: 19502000000

 

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», розглянувши рішення виконавчого комітету Білобожницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №___ «Про схвалення проєкту рішення «Про Білобожницький сільський бюджет на 2022 рік»,  Білобожницька сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:
 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 81 275 900 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 79 625 900 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 650 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 81 275 900 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 79 625 900 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 650 000 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 5 807 800 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 103, 1032, 1033, 104, 105  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік»:

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів (стаття 29 Закону «Про Державний бюджет Україна на 2022 рік»);

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери (стаття 26 Закону «Про Державний бюджет Україна на 2022 рік»);

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (стаття 27 Закону «Про Державний бюджет Україна на 2022 рік»);

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (стаття 35 Закону «Про Державний бюджет Україна на 2022 рік»);

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями  691, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік»

  1. у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
  2. у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами  статті 691  і 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити:

у 2022 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0 гривень;

на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0 гривень та граничний обсяг гарантованого Білобожницькою сільською радою боргу у сумі  0 гривень.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

10. Надати право начальнику фінансового відділу Білобожницької сільської ради здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

11. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

12. Головними розпорядниками коштів Білобожницького сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Білобожницькою сільською радою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про Білобожницький сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Надати право сільському голові в процесі виконання Білобожницького сільського бюджету, за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ, здійснювати перерозподіл видатків за кодом програмної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів сільського бюджету по загальному фонду за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва..

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

15. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Оприлюднити  це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                   Віктор ШЕПЕТА

 

Надія Задорожна                                              Галина Юзеньків

Тарас Білан                                                       Іван Братків

Володимир Пеляк                                            Володимир Скорий

Андрій Голодун                                               Наталія Слободян

Сергій Білас                                                      Ігор Грицик

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь