A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Білобожницької сільської ради

Проект

 

УКРАЇНА

БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

__________ СЕСІЯ

______  ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

 

від ____________________ року                                                      № _________

с. Білобожниця

 

Про затвердження «Порядку присвоєння та зміни поштових адрес

(поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера)

об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна

на території Білобожницької сільської ради»

 

З метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, удосконалення порядку відшкодування збитків, на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. №284, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Білобожницької сільської ради згідно додатку.

           2.Копію рішення направити у відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради.

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (Смеречинська Л.І.) та відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради.

Сільський голова                                                                    Віктор ШЕПЕТА

                                                                                                       

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

Від __ лютого 2021 року №___

 

ПОРЯДОК

присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Білобожницької сільської ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Білобожницької сільської ради (далі – Порядок) визначає процедуру присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна на відповідній території.

1.2. У цьому Порядку термін “адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна” означає унікальну структуровану сукупність реквізитів, що використовуються для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування на місцевості.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

1.3. Основними реквізитами адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна є:

1.3.1. Назва держави (Україна);

1.3.2. Назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область; м. Київ та м. Севастополь);

1.3.3. Назва населеного пункту;

1.3.4. Назва гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта (за наявності);

1.3.5. Назва вулиці (площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо (за наявності) (далі - вулиця);

1.3.6. Номер об’єкта (групи будівель і споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), будівлі, споруди);

1.3.7. Номер корпусу - для об’єктів, які складаються з декількох корпусів;

1.3.8. Номер окремої частини об’єкта - для квартири, приміщення тощо.

1.4. Порядок визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна встановлюється Мінрегіоном.

1.5. Адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна не присвоюється тимчасовим спорудам, а також іншим об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, перелік яких визначається Мінрегіоном.

1.6. За присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна плата не стягується.

1.7. Рішення про присвоєння адреси новозбудованим об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна відповідно до цього Порядку приймає відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради (якщо відділ має повноваження погоджувати відповідні документи) (далі - уповноважений орган з присвоєння адреси).

1.8. Уповноважений орган з присвоєння адрес готує проєкт рішення про зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна відповідно до цього Порядку на засідання виконавчого комітету Білобожницької сільської ради (далі ­ виконком сільської ради).

1.9. Уповноваженому органу з присвоєння адреси забороняється вимагати від замовника будівництва не передбачені цим Порядком документи для прийняття рішення про присвоєння та зміну адреси об'єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна.

1.10. Документи та інформацію, не передбачені цим Порядком, які необхідні для прийняття рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна, уповноважений орган з присвоєння адреси отримує відповідно до частини восьмої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

1.11. З дати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта присвоєна відповідно до цього Порядку адреса об'єкта будівництва автоматично вважається адресою об'єкта нерухомого майна та не потребує прийняття додаткових розпорядчих документів відповідними уповноваженими органами з присвоєння адреси.

1.12. Замовник будівництва протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі відповідного сертифіката забезпечує направлення в електронній формі повідомлення про прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна відповідному уповноваженому органу з присвоєння адреси.

2. Порядок присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва

 

2.1. Адреса об’єкту будівництва (крім реквізиту, визначеного підпунктом 1.3.8 цього Порядку) присвоюється за вибором замовника будівництва:

2.1.1. У порядку, визначеному пунктами 2.2-2.4 цього Порядку, під час надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження). У разі коли до заяви про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки законодавством вимагається подання викопіювання з топографо- геодезичного плану, то таке викопіювання подається у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об'єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

   1. У   порядку,    визначеному пунктами 4.2-4.8 цього     Порядку,    після

отримання права на виконання будівельних робіт;

2.1.3. У порядку, визначеному пунктами 4.2-4.8 цього Порядку, після прийняття об'єкта в експлуатацію.

2.2. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п'яти робочих днів з дня отримання від замовника будівніицтва документів, визначених частиною третьою статті 27 або частиною третьою статті 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”:

   1. Видає наказ про присвоєння адреси об'єкту будівництва;

2.2.2. Оприлюднює рішення про зміну адреси об’єкту будівництва на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради;

2.2.3. Забезпечує внесення інформації про присвоєння адреси об’єкту будівництва до реєстру адрес;

2.2.4. Забезпечує розміщення скан-копії рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва в реєстрі містобудівних умов та обмежень.

2.3. Рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва за зверненням замовника будівництва надається у паперовій формі.

2.4. Присвоєна відповідно до цього розділу адреса об’єкта будівництва вказується в містобудівних умовах та обмеженнях (як місце розташування об’єкта) або будівельному паспорті із зазначенням відомостей про дату та номер рішення уповноваженого органу з присвоєння адреси про присвоєння адреси об’єкту будівництва та найменування такого органу.

2.5. Якщо після затвердження проєктної документації змінено місце (місця) розташування запланованих об’єктів будівництва, у тому числі головного входу до будинку (для будинків), та/або змінено кількість запланованих об’єктів будівництва, що може вплинути на визначення адреси об’єкта будівництва, замовник будівництва звертається до уповноваженого органу з присвоєння адреси із заявою про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта, до якої додається викопіювання з топографо-геодезичного плану у маштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків).

2.6. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта:

   1. Приймає рішення про зміну адреси об’єкта будівництва;

2.6.2. Оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради;

2.6.3. Забезпечує внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта та внесення цієї інформації до реєстру містобудівних умов та обмежень;

2.6.4. Забезпечує розміщення скан-копії рішення про зміну адреси об’єкта будівництва в реєстрі містобудівних умов та обмежень.

2.7. Рішення про зміну адреси за зверненням замовника будівництва надається у паперовій формі.

2.8. Підставами для відмови у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта є:

2.8.1. Неподання визначених пунктом 2.5 цього Порядку документів, необхідних для прийняття рішення про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта;

2.8.2. Невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

2.9. Відмова у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта здійснюється шляхом направлення листа з обґрунтуванням підстав такої відмови уповноваженим органом з присвоєння адреси у термін, що не перевищує термін, встановлений для її надання.

3. Порядок зміни адреси об'єкта нерухомого майна

 

3.1. Підставами для зміни адреси об’єкта нерухомого майна є:

   1. Зміни в адміністративно-територіальному устрої;

3.1.2. Зміна назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці або назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта;

3.1.3. Об’єднання та поділ вулиць;

3.1.4. Об’єднання, поділ об’єкта нерухомого майна, виділення частки з об’єкта нерухомого майна;

3.1.5. Упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна.

3.2. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом 30 календарних днів з дня настання обставин, визначених пунктом 3.1. цього Порядку:

3.2.1. Приймає рішення про зміну відповідного реквізиту адреси об’єкта нерухомого майна;

3.2.2. Оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради;

3.2.3. Забезпечує внесення інформації про зміну реквізиту адреси об'єкта нерухомого майна до реєстру адрес.

3.3. Для зміни адреси об’єкта, нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна (крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо), подаються такі документи:

3.3.1. Заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна про зміну адреси із зазначенням раніше присвоєної адреси об’єкта нерухомого майна, відомостей про документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб);

3.3.2. Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, - якщо право власності на об'єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

3.3.3. Документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об'єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), - якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

3.3.4. Технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна.

3.4. Копії документів, які подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються власником (співвласником) (його представником).

3.5. Документи для зміни адреси об'єкта нерухомого майна подаються власником (співвласником) (далі - заявник) об’єкта нерухомого майна (його представником) відповідно до частини першої а абзацу другого частини четвертої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

3.5.1. При поданні документів особисто, заявник пред'являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

3.5.2. При поданні документів особисто представником заявника додатково пред'являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

3.6. Підставами для відмови у зміні адреси об'єкта нерухомого майна за заявою власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна (його представника) про зміну адреси є:

3.6.1. Подання неповного пакету документів, визначених пунктом 3.3 цього Порядку;

3.6.2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;

3.6.3. Подання заяви, особою, яка не є власником (співвласником) об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про зміну адреси, або його представником;

3.6.4. Подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

3.7. Відмова у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з підстав, не передбачених пунктом 3.6, не допускається.

3.8. Повідомлення про відмову у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з обґрунтуванням підстав такої відмови надсилається (надається) заявнику та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради у термін, встановлений для прийняття рішення про зміну адреси.

3.9. Після усунення причин, що були підставою для відмови у зміні адреси об'єкта нерухомого майна, заявник може повторно подати документи для зміни адреси.

3.10. За відсутності підстав для відмови у зміні адреси об'єкта нерухомого майна уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви про зміну адреси об'єкта нерухомого майна:

3.10.1. Приймає рішення про зміну адреси, яке повинно містити відомості про попередню адресу;

3.10.2. Оприлюднює рішення про зміну адреси об'єкта нерухомого майна на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради;

3.10.3. Забезпечує внесення інформації про зміну адреси об’єкта нерухомого майна до реєстру адрес;

3.10.4. Видає рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна в паперовій формі.

4. Особливості присвоєння адреси об’єкту будівництва та об'єкту
нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні
умови та обмеження до набрання чинності Порядку

 

4.1. У разі коли замовнику будівництва надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності Порядку, такий замовник може звернутися до уповноваженого органу з присвоєння адреси із заявою (із зазначенням прізвища, імені, по батькові замовника будівництва - фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду замовника будівництва - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, кадастрового номера земельної ділянки, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна) про присвоєння адреси:

4.1.1. Об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

4.1.2. Об’єкту нерухомого майна (після прийняття об'єкта в експлуатацію).

4.2. Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, які будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та яким не присвоєно адресу об’єкта будівництва під час надання будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень у порядку, визначеному цим Порядком, не потребують прийняття рішення про присвоєння адреси. Адресою такого об'єкта вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний будинок згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Замовник будівництва може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси відповідно до порядку, визначеного цим розділом, із заявою про присвоєння адреси:

4.2.1. Об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

4.2.2. Об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

4.3. До заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва або об’єкту нерухомого майна додаються:

4.3.1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна, - якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

   1. Викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із

зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

4.3.3. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт (у разі присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів);

4.3.4. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (у разі присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів);

4.3.5. Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником).

4.4. Документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна подаються замовником будівництва (його представником) відповідно до частини першої та абзацу другого частини четвертої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

4.4.1. При поданні документів особисто, замовник будівництва пред'являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

4.4.2. При поданні документів особисто представником замовника будівництва додатково пред'являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

4.5. Підставами для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна є:

4.5.1. Подання неповного пакету документів, визначених пунктом 4.3 цього Порядку;

4.5.2. Виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;

4.5.3. Подання заяви особою, яка не є замовником будівництва або уповноваженою ним особою;

4.5.4. Подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

4.5.5. Відмова у присвоєнні адреси об'єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна з підстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

4.6. Повідомлення про відмову у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна з обґрунтуванням причин відмови надсилається (надається) замовнику будівництва (його представнику) та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради в термін, що не перевищує термін, встановлений для її присвоєння.

4.7. Після усунення причин, що були підставою для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, замовник будівництва (його представник) може повторно подати документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна.

4.8. Уповноважений орган з присвоєння адреси за відсутності підстав для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна:

4.8.1. Приймає рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва, яке повинно містити відомості про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, або рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, яке повинно містити відомості про документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

4.8.2. Оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна на своєму офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради;

4.8.3. Забезпечує внесення інформації про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна до реєстру адрес;

4.8.4. Видає замовнику будівництва (його представнику) рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва або рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна у паперовій формі.

5. Особливості присвоєння адреси самочинно збудованому
об'єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за
рішенням суду

 

5.1. Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визначено право власності за рішенням суду, здійснюється згідно пункту 4.3-4.7 цього Порядку після прийняття об’єкта в експлуатацію.

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Білобожницької сільської ради»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Тимчасового Порядку реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367, Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна., яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.06.2019 № 137 визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Чортківської міської ради «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в Чортківській міськійтериторіальній громаді» як регуляторного акту.

 

І. Визначення проблеми

 

Проект рішення сільської ради «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Білобожницької сільської ради» підготовлено, у зв’язку зі змінами у законодавстві, а саме затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 Тимчасового Порядку реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.06.2019 № 137, з метою встановлення чіткого механізму присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості, недопущення повторів та непослідовності в нумерації будинків та споруд, створення умов ефективного володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 1. Дотримання вимог чинного законодавства, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в процедурі реєстрації об’єктів нерухомості, що розташовані на території Білобожницької сільської ради (далі – Територіальна громада), шляхом присвоєння їм поштових адрес.
 2. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Перша альтернатива – залишити все без змін, тоді, як наслідок, можливе виникнення труднощів при перереєстрації, оформленні спадку та інших діях з об’єктами нерухомості та не виконання вимог чинного законодавства.

Друга альтернатива – надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентаризації та іншим присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та інших дій з об’єктами нерухомості вносити зміни до існуючих адрес. В такому випадку відсутність уніфікованої системи надання та зміни адрес призведе до виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією – проблема не розв’язується.

Третя альтернатива – прийняття рішення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Білобожницької сільської ради » – єдиний спосіб досягнення поставлених цілей.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного

способу досягнення цілей

 

Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, надасть можливість затвердити порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Білобожницької сільської ради та встановити чіткі строки опрацювання, погодження та присвоєння уповноваженим органом поштових адрес об’єктам нерухомості на території територіальної громади.

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

 

Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи: підготовка та прийняття рішення з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами.

Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні
та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Очікується, що у разі прийняття даного рішення, воно впливатиме на сферу інтересів держави, суб’єктів господарювання та населення:

 

Сфера впливу

Вид впливу

Інтереси держави

Створення та запровадження чіткого механізму присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес

Інтереси суб’єктів господарювання та жителів територіальної громади

Сприяння охороні майнових інтересів

 

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Держави

Створення та ефективне функціонування містобудівного кадастру

Оплата праці працівників

Суб’єктів господарювання та жителів територіальної громади

Чітко визначений орган виконавчої влади та його повноваження в процедурі опрацювання заяв про присвоєння, зміну або анулювання поштових адрес

Витрати часу

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії цього регуляторного акта не обмежено.

 

 • Визначення показників результативності дії регуляторного акта
 1. Кількість суб’єктів господарювання та громадян, що звернулись із заявами про присвоєння поштових адрес.
 2. Кількість об’єктів, яким присвоєно поштові адреси.
 3. Кількість заяв про присвоєння поштових адрес, у задоволенні котрих відмовлено.
 • Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з відстеження результативності дії регуляторного акту здійснює виконавчий комітет Білобожницької сільської ради у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

 

Начальник відділу

архітектури та земельних відносин                                             Уляна ГЛУЩУК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь