БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Порядок обліку громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та надання таким громадянам в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання в

                                                     Порядок

обліку громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та надання таким громадянам в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб  по  Білобожницькій  сільській  раді

 

            1. Цей Порядок визначає механізм надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання/перебування в межах Білобожницької  сільської  ради , якщо зазначені особи та члени їх сімей перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

          2. Внутрішньо переміщена особа береться на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання (далі — облік):
1) за умови відсутності в неї та будь-кого з членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, придатного для проживання, розташованого в інших регіонах, ніж   в тимчасово окупованих територіях  та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення  бойових  дій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації ;
2) у разі наявності у власності внутрішньо переміщеної особи або членів її сім’ї житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж   в тимчасово окупованих територіях  та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення  бойових  дій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації , яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, що утворена районною держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, за формою згідно з додатком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

         3. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб мають сім’ї внутрішньо переміщених осіб з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку з числа внутрішньо переміщених осіб.

 

         4. Перебування на обліку не є підставою для відмови внутрішньо переміщеній особі в подальшому взятті такої особи на:
1) соціальний квартирний облік;

2) облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

3) облік осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій осіб, визначених законодавством.

          5. У разі перебування внутрішньо переміщеної особи на будь-якому обліку, зазначеному в пункті 4 цього Порядку, подальше взяття особи на облік не є підставою для зняття такої особи з інших видів обліку.

          6. Внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік подається заява з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї відповідальній  особі  за ведення квартирного обліку громадян Білобожницької  сільської  ради .

          7. Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб може здійснюватися за заявою представників, уповноважених внутрішньо переміщеною особою, на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

          8. До заяви додаються:
1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї;

3) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за наявності умов, визначених абзацом другим пункту 2 цього Порядку;

4) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

5) довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;


6) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;


7) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

        9. У разі подання документів, що містять недостовірні відомості, внутрішньо переміщена особа несе відповідальність згідно із законом.

       10. Особі, яка подала заяву про взяття на облік, посадовою особою відділу реєстрації та обліку громадян видається опис документів, в якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

        11. Відповідальною особою за ведення квартирного обліку громадян Білобожницької  сільської  ради  здійснюється реєстрація заяв внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 р. № 98 “Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання”.

         12. На кожну внутрішньо переміщену особу або сім’ю, яка потребує надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, заводиться облікова справа, якій присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація.
Облікова справа зберігається протягом всього строку перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку та протягом трьох років після звільнення внутрішньо переміщеною особою житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Після закінчення зазначеного строку справи в установленому порядку знищуються.

          13. Облік, визначення осіб, яким будуть надані житлові приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснює житлова комісія  сільської  ради.

          14. Рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік або про відмову у взятті на такий облік приймається виконавчим комітетом протягом 30 календарних днів з дня подання висновку комісії щодо такої особи.

          15. Житлова  комісія  не пізніше семи робочих днів з дня прийняття рішення про взяття на облік або про відмову у взятті на облік надсилає внутрішньо переміщеній особі поштовим відправленням повідомлення із зазначенням дати взяття на облік, дати і номера рішення або підстави для відмови у взятті на облік.

          16. Підставами для відмови у взятті внутрішньо переміщених осіб на облік є:
1) неподання необхідного пакета документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку;

2) подання документів, що містять недостовірні відомості.
Підставами для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку є:
1) заява внутрішньо переміщеної особи про зняття з обліку;
2) зміна особою місця проживання;
3) скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
4) неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин ордера на вселення в житлове приміщення або неповідомлення протягом цього ж строку про поважні причини, які не дають їм можливості отримати ордер на вселення в житлове приміщення;
5) подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для взяття внутрішньо переміщеної особи на облік.

 

          17. Рішення про відмову у взятті на облік або про зняття з обліку повинне містити підстави для відмови або зняття з обліку з обов’язковим посиланням на пункт 16 цього Порядку.
Рішення про відмову у взятті на облік або про зняття з обліку може бути оскаржено в судовому порядку.

           18. У разі надходження до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб житлових приміщень, придатних для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей, комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження такого житла зобов’язана провести засідання з питання надання житла внутрішньо переміщеним особам.

           19. Комісія простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії затверджує висновок щодо питання надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

           20. Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб визначається за кількістю балів, що набере внутрішньо переміщена особа/сім’я, за такою системою нарахування балів:

1) пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):
сім’ї з трьома і більше дітьми — 27 балів;

сім’ї з двома дітьми — 26 балів;

сім’ї з однією дитиною — 25 балів;
сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, — 24 бали;

сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, — 23 бали;

сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, — 22 бали;

2) загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):


-  сім’ї з дітьми, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) під час проведення  військових  дій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії  Російської Федерації або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час проведення військових  дій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації , — 3 бали на сім’ю;

 

-сім’ї осіб, визначених абзацами четвертим — восьмим, шістнадцятим — двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, — 2 бали на сім’ю;

-внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та члени їх сімей — 1 бал на особу;

-наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, — 2 бали на кожну дитину;

-сім’ї з дітьми з інвалідністю — 3 бали на кожну дитину;

-багатодітні сім’ї — 2 бали на сім’ю;

-неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, — 2 бали сім’ю;

-сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, — 2 бали на сім’ю;

-наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні захворювання за переліком рідкісних захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 р. № 778, — 2 бали на сім’ю;

-особи з інвалідністю I та II групи з числа внутрішньо переміщених осіб — 2 бали на особу;

-сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 і 2 — 2 бали на сім’ю;

-сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, — 3 бали на сім’ю;

-особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації , — 1 бал за одну нагороду;

-сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні тимчасовим житлом від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, — 2 бали на сім’ю;

-особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, — 3 бали на особу.
Термін “сім’я” вживається у значенні, наведеному в статті 3 Сімейного кодексу України.

 

           21. У разі рівної кількості балів пріоритет на отримання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб має особа, заява якої була зареєстрована раніше за часом.

           22. У разі зміни обставин, що були підставою для взяття на облік та/або отримання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, внутрішньо переміщена особа зобов’язана протягом семи робочих днів повідомити комісії про такі зміни.

           23. На підставі висновку комісії посадова особа відділу реєстрації та обліку громадян готує проект рішення на розгляд виконавчого комітету протягом десяти днів з дня його затвердження комісією.

           24. Рішення виконавчого комітету про надання або відмову у наданні внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб приймається протягом 30 календарних.

           25. На підставі рішення про надання внутрішньо переміщеним особам і членам їх сімей житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб видається ордер на вселення в житлове приміщення.
Ордер вручається внутрішньо переміщеній особі, на ім’я якої він виданий, або уповноваженому нею представнику на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.
У разі коли внутрішньо переміщена особа або уповноважений нею представник не отримали протягом 30 календарних днів без поважних причин ордер або не повідомили протягом цього ж строку про поважні причини, які не дають їм можливості отримати ордер, вони позбавляються права на отримання ордера, а внутрішньо переміщена особа — на вселення в житлове приміщення, що не позбавляє права такої внутрішньо переміщеної особи повторно звернутися для взяття на облік.
Неотримання внутрішньо переміщеною особою або уповноваженим нею представником ордера протягом 30 календарних днів без поважних причин

 

або неповідомлення ними протягом цього ж строку про поважні причини, які не дають їм можливості отримати ордер, є підставою для проведення засідання комісії з питання надання житлового приміщення іншим внутрішньо переміщеним особам.
Поважними визнаються причини, які не залежать від волі внутрішньо переміщеної особи або уповноваженого нею представника.
Після вселення в житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб внутрішньо переміщена особа здає ордер балансоутримувачу будинку (приміщення).

 

          26. Рішення про надання внутрішньо переміщеним особам і членам їх сімей житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб може бути переглянуте до або після видачі ордера в разі виявлення обставин, які не були раніше відомі та могли вплинути на таке рішення.

          27. Житлові приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб безоплатно надаються внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.
Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання та наявності змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, або з підстав дострокового припинення права на користування
житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб внутрішньо переміщені особи зобов’язані звільнити надане житлове приміщення.

 

           28. Користування житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється на підставі договору за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 р. № 98 (далі — договір користування).

           29. Договір користування укладається після видачі ордера на житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб між уповноваженим органом або уповноваженою ним особою та внутрішньо переміщеною особою, якій надається в тимчасове користування житлове приміщення.
           30. Ордер і договір користування є підставою для вселення в житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і користування таким житловим приміщенням на договірних умовах. Строк проживання розраховується з дати підписання договору користування.

           31. Під час вселення/виселення внутрішньо переміщеної особи в/із житлове/житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб складається акт стану житлового приміщення та приймання-передачі житлового приміщення з описом (за наявності майна) житлового приміщення, твердого інвентарю, меблів та м’якого інвентарю, що здається в наймання, та його обладнання.

           32. У договорі користування зазначаються особи, які проживатимуть разом із внутрішньо переміщеною особою. Такі особи набувають рівних із внутрішньо переміщеною особою прав та обов’язків щодо користування житловими приміщеннями.

           33. Внутрішньо переміщені особи, яким надане житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднаймання або вселяти до нього інших осіб, не зазначених у договорі користування.

          34. Внутрішньо переміщена особа та члени її сім’ї зобов’язані дотримуватись умов договору користування, а також правил користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку та прибудинкової території.

          35. Внутрішньо переміщена особа зобов’язана своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги за затвердженими в установленому порядку уповноваженими органами тарифами.
Перелік житлово-комунальних та інших послуг, умови їх оплати визначаються договором, укладеним між внутрішньо переміщеною особою та управління комунального господарства та будівництва.
Обов’язок внесення плати за житлово-комунальні та інші послуги виникає з дня підписання договору користування. Встановлені законодавством пільги та субсидії надаються користувачам житлових приміщень на загальних підставах.

 

         36. Житлова  комісія за 14 робочих днів до закінчення строку проживання, визначеного договором користування, попереджає внутрішньо переміщену особу про необхідність звільнення такого житла.


          37. Внутрішньо перемішена особа в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку договору користування подає заяву про продовження строку надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Продовження строку проживання у житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється відповідно до умов, передбачених цим Порядком.
До заяви про продовження строку надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб додаються документи, передбачені пунктом 8 цього Порядку.

 

            38. Комісія зобов’язана розглянути зазначену заяву не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування та письмово повідомити заявнику про зроблений нею висновок.
Висновок затверджується в порядку, визначеному для обліку внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
На підставі висновку виконавчим комітетом  Білобожницької  сільської  ради, не пізніше закінчення строку дії договору користування житловим приміщенням, приймається рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

 

           39. У разі коли внутрішньо переміщена особа не повідомила про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове приміщення протягом трьох робочих днів після закінчення строку дії договору користування.

            40. Підставами для прийняття рішення комісією про дострокове припинення надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб є:
отримання в користування внутрішньо переміщеною особою або придбання нею іншого житла (житлового приміщення);

скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для надання внутрішньо переміщеній особі житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

систематичне порушення внутрішньо переміщеною особою та/або членами її сім’ї правил користування житловим приміщенням з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
приведення внутрішньо переміщеною особою та/або членами її сім’ї житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у непридатний для його використання стан;

порушення умов договору користування після застосування до внутрішньо переміщеної особи заходу впливу, визначеного цим Порядком;
непроживання внутрішньо переміщеною особою в житловому приміщенні безперервно більше половини строку, на який укладено договір користування, що підтверджується інформацією про повернення внутрішньо переміщеної особи, чи її виїзд за кордон, отриманою від МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Національної поліції, інших органів виконавчої влади;

інші підстави, встановлені законом.

            41. Порушення внутрішньо переміщеною особою умов договору користування тягне за собою:
1) письмове попередження про порушення умов договору користування;

2) розгляд комісією питання про дострокове припинення надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

3) подання позову до суду про виселення без надання іншого житлового приміщення.

          42. Примусове виселення внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї із житлових приміщень фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється лише на підставі рішення суду.

          43. Внутрішньо переміщена особа, яка за договором користування не виконує обов’язки, передбачені законодавством і договором користування, несе відповідальність, передбачену законом.

 

 

 

 

 

Секретар  виконавчого  комітету                                Наталія  ГРИЦИК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь