БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Положення 827

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Білобожницької сільської ради

22 листопада2023 р. № 827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО МІСЦЕВУ ПОЖЕЖНУ ОХОРОНУ

НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОБОЖНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛОБОЖНИЦЯ, 2023

1. Це Положення відповідно до чинного законодавства України визначає порядок забезпечення місцевої пожежної охорони на території Білобожницької сільської територіальної громади, права та обов’язки працівників пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони
(далі – пожежно-рятувальний підрозділ), а також механізм утворення та функціонування таких пожежно-рятувальних підрозділів.

2. Місцева пожежна охорона на території Білобожницької сільської територіальної громади (далі – МПО) це вид діяльності, який полягає у запобіганні виникненню пожеж та створений з метою захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах.

3. Основними завданнями пожежної охорони є:

1) забезпечення пожежної безпеки;

2) запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж;

3) гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

4. МПО є сукупністю створених у встановленому порядку органів управління, пожежно-рятувальних та інших підрозділів, установ призначених для організації здійснення профілактики пожеж їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного і природного характеру, інших небезпечних подій (далі – НП), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС та НП.

5. Організацію МПО на території Білобожницької сільської територіальної громади (далі – Білобожницька ТГ) відповідно до своїх повноважень та компетенції здійснюють:

Білобожницька сільська рада (як представницький орган місцевого самоврядування);

Виконавчий комітет (як орган управління цивільного захисту), інші виконавчі органи міської ради у межах компетенції з питань цивільного захисту;

окрема посадова особа або структурний підрозділ сільської ради з питань цивільного захисту;

Комунальне підприємство «Білобожниця», Білобожницької сільської ради ( далі – КП «Білобожниця»), до складу якого входять пожежно-рятувальні підрозділи для забезпнчення місцевої пожежної охорони;

координаційні органи з питань цивільного захисту.

6. Загальне керівництво місцевою пожежною охороною здійснює посадова особа виконавчого органу сільської ради, до компетенції якого належать повноваження з організації та забезпечення цивільного захисту.

7. Пожежно-рятувальні підрозділи у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями Білобожницької сільської ради, її виконавчого комітету, сільського голови та керівника КП «Білобожниця».

З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення МПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

8. Пожежно-рятувальні підрозділи утворюються Білобожницькою сільською радою за погодженням із ДСНС або його територіальними органами з метою захисту життя і здоров’я населення, територій і об’єктів від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах.

9. Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також надання допомоги в ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

10. Пожежно-рятувальні підрозділи можуть утворюватися як юридичні особи або їх відокремлені підрозділи.

Організаційно-правова форма пожежно-рятувальних підрозділів установлюється Білобожницькою сільською радою.

11. Забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу, права та обов’язки його працівників визначаються положенням про пожежно-рятувальний підрозділ, що затверджується Білобожницькою сільською радою за погодженням з відповідним територіальним органом ДСНС.

12. Розрахунок потреби працівників пожежно-рятувальних підрозділів, місце знаходження пожежно-рятувальних підрозділів, кількість та види техніки, необхідної для виконання покладених на них завдань, визначаються Білобожницькою сільською радою за погодженням з відповідним територіальним органом ДСНС на підставі результатів проведеного ними аналізу статичної звітності виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на відповідній території.

13. Безпосередньо пожежну охорону на території Білобожницької ТГ забезпечує  Комунальне підприємство «Білобожниця», до складу якого входять пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони, організаційно-правова форма яких визначається як місцеві пожежні команди зі статусом відокремлених структурних підрозділів (далі – МПК, пожежно-рятувальні підрозділи).

14. Утворені пожежно-рятувальні підрозділи призначені для:

1) здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж шляхом:

розроблення за погодженням з територіальним органом ДСНС річних планів заходів із запобігання виникненню аварій, пожеж та інших небезпечних подій;

організації та проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, навчання населення правилам пожежної безпеки, діям під час виникнення пожежі;

проведення занять з дотримання правил пожежної безпеки у класах безпеки, закладах освіти, охорони здоров’я, спортивних та санаторно-курортних закладах згідно із сезонною потребою;

участі в межах повноважень у роботі комісій, зокрема з розслідування пожеж;

подання письмових пропозицій посадовим особам щодо покращення протипожежного стану об’єктів та підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах;

подання на розгляд органів місцевого самоврядування, відповідних місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропозицій щодо вирішення проблемних питань протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів;

чергування під час проведення пожежонебезпечних робіт, культурно-масових, спортивних, просвітницьких, святкових або інших заходів з масовим перебуванням людей;

популяризації добровільного пожежного руху та пожежно-рятувальної справи серед населення, зокрема дітей (утворення та розвиток осередків юних рятувальників-пожежників);

2) гасіння пожеж, проведення евакуації, рятування людей та матеріальних цінностей, здійснення заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж самостійно та у взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчої та добровільної пожежної охорони, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, розташованими на відповідній території;

3) надання допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням наявних сил і засобів;

4) забезпечення підтримання належного рівня підготовки працівників пожежно-рятувального підрозділу для виконання покладених на них завдань;

5) участі у:

перевірках джерел протипожежного водопостачання, інших заходах з питань запобігання пожежам разом з відповідними територіальними органами ДСНС;

пожежно-тактичних навчаннях на об’єктах, розташованих на відповідній території, що організовуються органами та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

командно-штабних навчаннях і штабних тренуваннях, що організовуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

6) здійснення інших функції, передбачених актами законодавства.

15. Функціонування пожежно-рятувальних підрозділів організовується у цілодобовому режимі та постійній готовності до виконання завдань за призначенням.

Порядок залучення до чергування працівників пожежно-рятувального підрозділу визначається його начальником.

16. Порядок залучення пожежно-рятувальних підрозділів МПО до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – НС), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів цивільного захисту, який затверджується рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за погодженням з територіальним органом ДСНС та іншими суб'єктами господарювання, сили і засоби яких залучаються для ліквідації НС (подій, пожеж) на території району.

17. До роботи у складі пожежно-рятувального підрозділу на підставі відповідних договорів можуть залучатися члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.

18. З метою забезпечення належного функціонування, створення умов для цілодобового чергування працівників пожежно-рятувального підрозділу, розміщення пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної техніки та оснащення органом місцевого самоврядування надається (будується) пожежне депо.

19. Безпосереднє керівництво пожежно-рятувальним підрозділом здійснює начальник, який призначається згідно з положенням про пожежно-рятувальний підрозділ.

Начальник пожежно-рятувального підрозділу може мати заступників, які призначаються в порядку, визначеному положенням про пожежно-рятувальний підрозділ.

20. Начальник пожежно-рятувального підрозділу:

забезпечує виконання покладених на пожежно-рятувальний підрозділ завдань і функцій;

представляє у межах наданих йому повноважень пожежно-рятувальний підрозділ в органах державної влади, діє від імені пожежно-рятувального підрозділу у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає відповідне доручення працівникам пожежно-рятувального підрозділу;

організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів з питань забезпечення місцевої пожежної охорони;

здійснює планування роботи пожежно-рятувального підрозділу;

звітує перед органом місцевого самоврядування про виконання покладених на пожежно-рятувальний підрозділ завдань, планів роботи, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності пожежно-рятувального підрозділу, а також про притягнення до відповідальності підпорядкованих працівників, винних у допущених порушеннях;

бере участь у доборі персоналу і забезпечує організацію роботи з комплектування пожежно-рятувального підрозділу кваліфікованими працівниками, подає пропозиції щодо їх призначення на посади;

організовує роботу та забезпечує взаємодію пожежно-рятувального підрозділу з відповідним територіальним органом ДСНС та закладами освіти ДСНС з питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників пожежно-рятувального підрозділу, а також проведення спільних навчань, тренувань;

подає органу місцевого самоврядування пропозиції щодо створення для працівників пожежно-рятувального підрозділу належних умов для виконання покладених на них обов’язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та порядку в приміщеннях, у яких розташовується пожежно-рятувальний підрозділ, а також пропозиції щодо організаційно-штатної структури пожежно-рятувального підрозділу, з фінансово-господарських та інших питань, покращення матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувального підрозділу, що сприяють підвищенню рівня праці та соціального захисту працівників;

проводить огляд, планові та оперативні перевірки наявності, стану збереження і використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей пожежно-рятувального підрозділу, їх готовності до виконання завдань за призначенням;

дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками пожежно-рятувального підрозділу, контролює їх виконання;

ініціює застосування заохочень та накладення стягнень на працівників пожежно-рятувального підрозділу відповідно до законодавства про працю;

забезпечує взаємодію пожежно-рятувального підрозділу з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, розташованими на відповідній території;

виконує інші функції відповідно до покладених на пожежно-рятувальний підрозділ завдань.

21. Під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій працівники пожежно-рятувального підрозділу підпорядковуються керівнику гасіння пожежі або робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

22. Працівники пожежно-рятувального підрозділу поділяються на основних і допоміжних.

23. Основні працівники пожежно-рятувальних підрозділів здійснюють гасіння пожеж, проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи.

24. Допоміжні працівники пожежно-рятувальних підрозділів забезпечують повсякденну діяльність місцевої пожежної охорони.

Перелік посад допоміжних працівників пожежно-рятувального підрозділу визначається виконавчим комітетом Білобожницької сільської ради за поданням керівника КП «Білобожниця» з урахуванням організаційно-правової форми пожежно-рятувального підрозділу. Допоміжні працівники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до посади.

25. Основними працівниками пожежно-рятувального підрозділу можуть бути особи, які досягли 18-річного віку, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами.

26. Підготовка основних працівників пожежно-рятувального підрозділу здійснюється у закладах освіти ДСНС.

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації основних працівників пожежно-рятувального підрозділу встановлюється МВС.

Основні працівники пожежно-рятувального підрозділу, які не пройшли відповідної підготовки, до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт не допускаються.

27. Порядок проведення та періодичність медичних оглядів основних працівників пожежно-рятувальних підрозділів установлюються МОЗ.

28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджет та інших джерел, не заборонених законодавством.

У разі коли в населеному пункті, розташованому на території однієї територіальної громади та з’єднаному з населеними пунктами іншої територіальної громади під’їзними шляхами загального користування, утворено пожежно-рятувальний підрозділ, який здатний виконувати завдання за призначенням на території населених пунктів іншої територіальної громади, на якій відсутні такі підрозділи, у відповідних місцевих бюджетах можуть передбачатися видатки на матеріально-технічне забезпечення таких підрозділів у рамках співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

29. Приміщення, засоби зв’язку, техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна і гуманітарна допомога, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу, підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.

30. Основні працівники пожежно-рятувального підрозділу в обов’язковому порядку підлягають особистому страхуванню за рахунок коштів відповідних органів місцевого самоврядування, що утворили такий підрозділ.

31. Трудові відносини, особливості праці (тривалість робочого часу та відпочинку) працівників пожежно-рятувального підрозділу регулюються законодавством про працю.

32. Питання щодо соціального захисту працівників пожежно-рятувальних підрозділів, покращення умов їх праці, життя і здоров’я та членів їх сімей вирішуються Білобожницькою сільською радою та її виконавчими органами відповідно до законодавства.

33. Координація та контроль діяльності пожежно-рятувального підрозділу здійснюються Білобожницьким сільським головою, відповідними виконавчими органами міської ради та територіальним органом ДСНС.

34. Припинення діяльності пожежно-рятувального підрозділу здійснюється за рішенням Білобожницької сільської ради, із завчасним (не менше ніж за 60 днів) інформуванням територіального органу ДСНС.

 

 

Сільський голова                                                               Віктор ШЕПЕТА

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

____________________________________________

                             (посадова особа

 

____________________________________________

                               ДСНС України)

 

____________________________________________

     (підпис)                       (ініціали та прізвище)

 

_____ ______________ 20___ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Начальник Головного

управління ДСНС України

у Тернопільській області

 

_______________Віктор МАСЛЕЙ

 

____ _____________ 20___ р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь