БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

План соціально - економічного розвитку Білобожницької об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                        рішенням № 441 сесії 7 скликання Білобожницької сільської ради

                                                                                                        від 30 листопада 2017 року.

Фото без опису

 

 

План

соціально - економічного

розвитку Білобожницької об’єднаної територіальної громади

на 2018 рік

 

(проект)

Зміст

 

1. Вступ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________ 3

2. Соціально-економічна характеристика Білобожницької ОТГ ________________________ 5

2.1. Загальна характеристика ___________________________________________________ 5

2.2. Демографічна ситуація _____________________________________________________ 6

2.3. Стан розвитку інфраструктури ________________________________________________ 6

            2.3.1. Транспортна інфраструктура _________________________________________ 6

            2.3.2. Енергопостачання та комунальні послуги _______________________________ 6

2.3.3. Житловий фонд _____________________________________________________ 7

            2.3.4. Освіта _____________________________________________________________ 7

            2.3.5. Культура __________________________________________________________ 7

            2.3.6. Споживчий ринок ___________________________________________________ 7

            2.3.7. Економіка __________________________________________________________ 8

            2.3.8. Охорона здоров’я __________________________________________________ 8

            2.3.9. Фінансово-бюджетна складова ________________________________________ 8

 

2.4. SWOT – аналіз _____________________________________________________________ 9

            2.4.1 Порівняльні переваги, виклики і ризики Білобожницької ОТГ _______________ 9

 

2.5. Картографічні, ілюстрацій та інші матеріали ( карти ) ____________________________ 11

 

3. Цілі та пріоритети розвитку Білобожницької ОТГ ________________________________ 14

3.1. Основні цілі розвитку громади _________________________________________ 14

3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2017 рік _______________________ 14

 

5. Основні завдання та механізми реалізації Плану

соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної громади ________________ 14

 

5. Фінансове забезпечення реалізації плану соціально–економічного

розвитку Білобожницької ОТГ ___________________________________________________ 16

 

6. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально–економічного

розвитку Білобожницької ОТГ ___________________________________________________ 16

 

Додатки:

-           Додаток №1 «Перелік   проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань які плануються впровадити Білобожницької ОТГ в 2018 році» ___ 17

 

-          Додаток №2 - Основні показники соціально-економічного розвитку Білобожницької сільської ради _________________________________________________________________ 19

 

 

1.Вступ

 

      План соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади є важливим документом в процесі творення власного соціально-економічного розвитку, з використанням внутрішнього та зовнішнього потенціалів. Використання цих потенціалів повинно відбуватися системно та бути скерованим на відповідні пріоритети (напрями розвитку) та цілі.

      Законодавчою основою для розроблення Плану є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України від 23.03.2000р. № 1602- ІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. №741, Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015р. № 157-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014року № 385, наказ Міністерства регіонального розвитку ,будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року №75 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади”.

    В основі проекту Програми враховані ключові положення, визначені Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 04.01.2016 № 28) та Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 02.08.2017 № 694).

    Головною стратегічною метою соціально-економічного розвитку Білобожницької територіальної громади на 2018 рік – є поліпшення рівня і якості життєдіяльності населення, створення умов для гармонійного розвитку особистості на основі підвищення конкурентоспроможності та рівня інвестиційної привабливості населених пунктів сільської ради.

 

   План соціально – економічного розвитку “Білобожницької територіальної громади” характеризується кількома суттєвими рисами:

- зосереджується на тих напрямах розвитку громади, які становлять для неї найбільший шанс в майбутньому ;

-  характеризується точним, логічним записом, який випливає зі стратегічних напрямів розвитку в системі: стратегічних цілей, операційних цілей, завдань для реалізації;

- окреслює конкурентні переваги громади у відношенні до ближнього і дальнього оточення – творить стратегію динамічного розвитку;

- є результатом праці представників всіх груп сільської  громади, починаючи з місцевої влади,  організації і установ сільської ради та  завершуючи мешканцями. Це дозволяє отримати пропозиції цілей та завдань від усіх зацікавлених сторін, а також сприйняття представниками місцевої спільноти рішень та завдань, які приймаються в рамках стратегії;

-   пов’язаний з іншими документами стратегічного характеру;

           

Головні завдання плану соціально-економічного розвитку Білобожницької територіальної громади:

 

-Відродження історії громади та розвиток туризму.

-Ефективне використання наявних природних ресурсів.

-Розвиток партнерських відносин громади і влади..

-Створення сприятливого клімату для залучення інвестицій та розвитку підприємництва.

-Покращення якості життя населення громади.

-трудового потенціалу громади.

 

  Основне завдання Плану соціально-економічного розвитку – визначити пріоритетні (стратегічні) напрями створення добробуту населення, вирішення його соціальних проблем на основі підвищення ефективності функціонування регіональної економіки через структурну реорганізацію, більш ефективного використання кліматичних, мінерально-сировинних та геоекономічних чинників.

  Особливість Плану полягає у виявленні найгостріших місцевих проблем розвитку, користь від подолання яких має бути зрозумілою місцевій владі, підприємницьким структурам, більшості членів територіальної громади. Вони принципово спрямовуються на розв’язання проблем за рахунок підвищення рівня використання свого різноманітного внутрішнього ресурсного потенціалу. А організовувати їх мають переважно саме члени сільської громади.

  Тільки отримавши уявний образ майбутньої економіки територіальної громади, враховуючи загальнодержавні пріоритети, оцінюючи конкурентні переваги, обмеження загрози і проблем територіальної громади, можна визначити тактичні і оперативні завдання його розвитку.

  Іншими словами, план розвитку громади стає узагальненою громадою основою для розроблення:

 

-середньострокових програм економічного і соціального розвитку, що мають визначити показники видатків державного і місцевих бюджетів, необхідних на наступні періоди для досягнення цілей, здійснення яких триває більше одного бюджетного року;

-щорічних програм економічного і соціального розвитку, що визначають послідовні заходи першочергової реалізації планів -розвитку територіальної громади та необхідні для цього витрати, які включаються до проекту бюджету на наступний рік.

 

   Отож, план соціально - економічного розвитку громади – це передусім договір між місцевою владою (сільською радою, виконкомом сільської ради, Чортківською районною державною адміністрацією та районною радою, діловими колами, громадськими організаціями, в якому вони беруть на себе зобов’язання зі спільного розв’язання найбільш значущих проблем розвитку сіл.

 

 

 

2. Соціально-економічна характеристика Білобожницької об’єднаної територіальної громади.

 

2.1. Загальна характеристика

   Білобожницька сільська громада — об'єднана територіальна громада Тернопільської області з адміністративним центром у селі Білобожниця Чортківського району.

   Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» № 157-VIII від 05.02.2015 року із змінами та доповненнями, Білобожницька об’єднана територіальна громада утворена у вересні 2015 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року.

 

  До Білобожницької об'єднаної територіальної громади увійшли такі населені пункти:

-с. Білобожниця ( населення станом на 1 січня 2017 р. – 1631 осіб )

-с. Мазурівка(населення станом на 1 січня 2017 р. – 167 осіб )

-с. Калинівщина (населення станом на 1 січня 2017 р. – 339 осіб )

-с. Семаківці (населення станом на 1 січня 2017 р. –200 осіб )

-с. Ридодуби (населення станом на 1 січня 2017 р. –583 осіб )

-с. Білий Потік (населення станом на 1 січня 2017 р. –262 осіб )

-с. Ромашівка (населення станом на 1 січня 2017 р. – 556 осіб )

 

   Загальна кількість населення Білобожницької об’єднаної територіальної громади 3738 особи.

   Площа громади 7423,5. Через територію громади пролягають траси міжобласного значення на Тернопіль та на Івано – Франківськ.

  Громада має зручне географічне положення, автошляхи та залізниця дають змогу дістатися до Києва. Відстань від центру громади до обласного центру, м. Тернополя, залізницею 99 км, автомобільними шляхами – 65 км.

Фото без опису

 

     Білобожницька об’єднана територіальна громада межує з містом Чортків, з Косівською сільською радою, Джуринською сільською радою, Бичковецькою сільською радою, Білівською сільською радою, Ст.Ягільницькою сільською радою, Полівецькою сільською радою і Скородинською сільською радою.

2.2. Демографічна ситуація.

     Демографічна ситуація, що склалась в селах сільської ради, характеризується деяким зменшенням населення.

     Як і загалом в Україні, по Білобожницькій сільській раді  смертність перевищує народжуваність, так в 2017 році народилось 21  дітей, померло 50 особи.

            Станом на 01 січня 2018 року в селах Білобожницької об’єднаної територіальної громади зареєстровано 3828 осіб.

     Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

 

2.3. Стан розвитку інфраструктури.

            2.3.1. Транспортна інфраструктура.

   Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та районним центром здійснюється приватними перевізниками. В громаді налагоджені терівньо пасажирські перевезення між населеними пунктами громади та іншими селами, що входять в склад Чортківського району. Також дану функцію виконує комерційне таксі.

   У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення забезпечує доступність до району та обласного центру.

   Територію громади перетинають автомобільні дороги на Тернопіль та на Івано – Франківськ.

   Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття, який як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

2.3.2. Енергопостачання та комунальні послуги

    Систему енергопостачання в Білобожницькій  ОТГ представляє ПАТ «Тернопільобленерго» – компанія, що здійснює передачу та постачання електроенергії електромережами споживачам Білобожницької ОТГ.

    Систему газопостачання в Білобожницькій ОТГ представляє ТОВ «Тернопіль Газ» - компанія, що здійснює передачу та постачання  природного газу Білобожницької  ОТГ.

    На території Білобожницької громади створене комунальне підприємство, що займається благоустроєм територій та вивезенням твердих побутових відходів.

 

2.3.3. Житловий фонд

   Житловий фонд Білобожницької громади налічує 1441будинків.

    Будинки, які знаходяться у приватній власності громадян (приватний сектор та приватизоване житло), становлять 95,3 % житлового фонду громади.

 

2.3.4. Освіта

 

    Одним з пріоритетів Білобожницької  ОТГ є забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчально – виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

    Для цього, 01.02.2016 року,  створений Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради. У підпорядкуванні відділу є Білобожницька ЗОШ I-III те.., Ридодубівська ЗОШ I-II те.., Ромашівський НВК «ЗОШ I-Iiст., - ДНЗ», КДЗН с.Білобожниця, КДНЗ с.Ридодуби.

   З метою поліпшення матеріально – технічної бази закладів освіти та забезпечення виконання заходів щодо покращення розвитку освітньої галузі ОТГ відділом освіти, молоді та спорту впроваджувались енергоощадні технології ( заміна на металопластикові вікна та двері), проводились капітальні ремонти, модернізація технологічного обладнання.

 

2.3.5. Культура.  

 

   Культурно-освітню роботу в Білобожницькій сільській Раді здійснюють 7 клубних установ та 4 бібліотеки.

   Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно – культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята,  конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат .

   Гострою проблемою є опалення закладів культури, що практично робить неможливим їх використання у зимовий період.

   Проблема наповнюваності бібліотечних установ новими зразками художньої, спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і могла відродити у неї культуру читання також потребує вирішення. Оснащення бібліотек комп’ютерною технікою та доступом до мережі  «internet»  дасть можливість створення  електронних бібліотек. Матеріальне оснащення закладів культури громади (музичні інструменти, сценічні костюми та те.) також потребують заміни. Практично всі приміщення закладів культури громади потребують ремонту  та утеплення.

 

   За кошти субвенцій здержавного бюджету місцевим бюджетом на розвиток інфраструктури проведено реконструкцію Будинку культури с.Ридодуби.

   Завдяки співпраці зі спонсорами проведено косметичні ремонти у клубах с.Мазурівка та Семаківці.

 

2.3.6. Споживчий ринок.

 

   Споживчий ринок в громаді характеризується достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозицій. Політика ціноутворення спрямована на забезпечення доступності широкого кола населення до товарів і послуг першої необхідності, недопущення необґрунтованого зростання цін.

 

 

 

2.3.7. Економіка.

 

   Для мобілізації  коштів до сільського бюджету протягом року посилено контроль за повнотою  сплати платежів до сільського бюджету,  термінами укладення договорів оренди на земельні ділянки, та їх реєстрація.

 

   Проводилась робота щодо залучення до  сплати земельного  податку та орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без офіційного оформлення.

 

      Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення бюджету є:

 -   приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та легалізація робочих місць;

-    приховування приватними підприємцями кількості продажу акцизних товарів;

 -   використання земель без оформлення договорів оренди;

 

 Водночас не вирішеним залишається ряд питань. Важливим є проведення  інвентаризації земель сільської ради, не встановлено в натурі межі сільської ради.   Відсутність генеральних планів, нормативно-грошової оцінки земель  населених пунктів громади.

 

2.3.8. Охорона здоров’я

 

    Завданням реалізації плану  є підвищення  ефективності та якості роботи в галузі охорони здоров’я, формування системи  надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

  Мережа медичних установ громади налічує 4 фельдшерсько-акушерських пунктів, одна лікарська амбулаторія в с.Білобожниця.

    Та, нажаль, існує велика проблема  незадовільної матеріально-технічної оснащеності, насамперед ФАПів та забезпеченість їх лікарськими засобами, що зменшує можливість надання повноцінної медичної допомоги.

    Для досягнення цілей пріоритетним є збереження лікувально-профілактичних закладів Білобожницької об’єднаної територіальної громади, сприяння матеріальному забезпеченню цих закладів, вирішення питання кадрового забезпечення, стимулювання залученню коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази місцевої амбулаторії.

 

 

2.3.9. Фінансово – бюджетна ситуація.

 

   Цілями діяльності Білобожницької  сільської об’єднаної територіальної громади у податково-бюджетній  сфері є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів. Фінансово-бюджетна діяльність – це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в громаді, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів. Основними по наповненню бюджету об’єднаної територіальної громади є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, акцизний збір, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

 

Станом на  31.10.2017, тис.грн

 

Станом на  31.10.2017, тис.грн

Доходи місцевого бюджету всього,

 в т.ч.:

4055,4

Податкові надходження

4021,6

Податок на доходи

2109,7

Єдиний податок

901,5

Акцизний податок

82,3

Операції з майном                         

928,1

Орендна плата  за землю

1829,6

Адміністративні збори та платежі

33,7

 

 

2.4. SWOT – аналіз.

   SWOT-аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження соціально- економічного стану населених пунктів, що входять до складу Білобожницької  ОТГ. На основі SWOT-аналізу здійснюється ідентифікація проблем та вибір пріоритетних напрямків розвитку громади.

    Громада має значні перспективи економічного і соціального розвитку, пов’язані вигідним географічним розташуванням, хорошим транспортним сполученням та працелюбністю мешканців громади.

   Як і у більшості регіонів країни, в громаді виходять на поверхню загальні проблеми українського суспільства – безробіття, кризовий стан підприємств, недостатнє надходження коштів у місцеві бюджети, низький рівень фінансування закладів освіти, медицини, культури та спорту, низькі умови комфорту проживання населення. Врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, що загрожують реалізації сильних сторін громади та ще більшому послабленню слабких сторін розвитку громади, допоможе об’єктивно зважити потенціал її соціально-економічного розвитку та оцінити реальність розробленого Плану. Складність та незначна ймовірність швидкого усунення загроз вимагає від громади, органів влади ще більшої практичної діяльності у вирішенні проблем громади.

 

2.4.1 Порівняльні переваги, виклики і ризики Білобожницької ОТГ.

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.Близьке розташування до районного центру м. Чортків

1.Відсутність стратегічного плану розвитку громади.

2.Добре розвинуте транспортне сполучення до районного та обласного центрів

2.Пасивність частини сільської громади до роботи по розвитку села.

3.Можливості розвитку малого та середнього бізнесу.

3.Відтік робочої сили в міста та закордон.

4.Сприятливі природно кліматичні умови.

4.Відсутність обладнаних відпочинкових зон та спортивних майданчиків.

5.Можливість розбудови соціальної інфраструктури сіл.

5.Нестача місць в дитячому садочку.

6.Можливості реалізації інвестиційних проектів.

6.Низький рівень сфери послуг.

7.Бажання позитивних змін та патріотизм територіальної громади.

7.Перевищення смертності над народжуваністю.

8.Мешканці сіл – професійні кадри ( вчителі, лікарі, підприємці, службовці, працівники ).

8.Значний спад сільськогосподарського виробництва, застарілість і високий рівень зносу обладнання.

 

Можливості

Загрози

1.Участь у Європейських проектах розвитку та співробітництво.

1. Погіршення демографічної ситуації.

2.Покращення інфраструктури сіл.

2. Безробіття.

3.Економічний розвиток та залучення інвестицій.

3. Недостатність бюджетного фінансування.

4.Створення нових робочих місць.

4. Несприятливий інвестиційний клімат.

5.Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу.

5. Втрата сільськогосподарського виробництва.

6.Розвиток сфери комунальних послуг.

6. Складність у залученні інвестицій.

7.Відновлення історичних пам’яток.

7. Недосконалість та нестабільність податкового законодавства.

8.Розвиток соціальної політики.

 

 

 

 

 

2.5. Картографічні, ілюстрацій та інші матеріали ( карти )

Білобожниця

Фото без опису

Семаківці

Фото без описуРидодуби

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білий Потік

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромашівка

Фото без опису

 

Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної

територіальної громади

 

   На підставі SWOT – аналізу та з урахуванням головної мети планування розвитку територіальної громади сформовані пріоритетні напрямки розвитку, які можливо здійснити при умові:

-забезпечення комплексу заходів, спрямованих на підвищення освіти, культури, духовності та свідомості мешканців;

-впровадженні соціально спрямованих програм і житлового, комунального, промислового та інженерної інфраструктури;

-створенні сприятливих умов для інвестиційної діяльності в промисловості, сільському господарстві;

-охороні та збереженні природного середовища;

-поліпшення якості доріг та вуличного освітлення;

-створення робочих місць через розвиток малого та середнього бізнесу, обслуговуючих кооперативів.

 

 Головна мета Плану соціально-економічного сталого розвитку Білобожницької об’єднаної територіальної громади – це забезпечення добробуту мешканців на основі розвитку інфраструктури, підвищення соціально-економічних стандартів та забезпечення сприятливого економічного стану території.

 

Ціль1 – підвищення духовного та культурного рівня, збереження національних традицій.

Ціль 2 – розвиток економічного потенціалу, підприємництва та сільськогосподарського виробництва.

Ціль 3 – забезпечення високих соціальних стандартів населення.

Ціль 4 – безпечне та сприятливе для населення життя і здоров’я довкілля.

 

 

 

5. Основні завдання та механізми реалізації

Плану соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

 

Ціль 1 – підвищення духовного та культурного рівня, збереження національних традицій.

Завдання:

-залучення мешканців сіл до проведення державних, національних та релігійних свят;

-догляд за пам’ятниками, символічними могилами, опіка над ветеранами, знедоленими;

-сприяння залученню спонсорських коштів у розвиток культури;

-покращення матеріально-технічної бази та ресурсного забезпечення освітніх закладів;

-улаштування спортивного залу зі штучним покриттям в с.Білобожниця;

-побудувати дитячі майданчики сучасного типу;

-упорядкування парків як місць відпочинку для населення;

-побудувати вуличне освітлення по центральних та основних вулицях сіл;

-залучити молодь до вирішення проблем сіл через створення молодіжної ради при виконавчому комітеті Білобожницької сільської ради.

 

 

Ціль 2 – розвиток економічного потенціалу, підприємництва та сільськогосподарського виробництва.

 

Завдання:

-підтримувати розвиток підприємницької діяльності;

-стимулювати діяльність підприємництва направлену на збільшення кількості робочих місць;

-домогтися реєстрації підприємств, що розташовані на території сільської ради за місцем фізичної адреси;

-клопотати перед Чортківською РДА про передачу в оренду через конкурс (аукціон) земельних ділянок та об’єктів водного фонду, що знаходяться за межами населених пунктів;

-розвиток сталого сільськогосподарського виробництва.

-забезпечити створення механізмів контролю за раціональним використанням земельних ресурсів громади;

-забезпечити створення механізмів контролю за раціональним використанням земельних ресурсів громади;

-передбачити заходи з підтримки раціонального використання землі та розвитку різних видів виробничої і невиробничої кооперації в селах;

-стимулювати діяльність підприємств направленому на збільшення кількості робочих місць;

 

Ціль 3 – забезпечення високих соціальних стандартів населення.

 

-відремонтувати дитячий садок в с. Ридодуби на 30 місць;

-відремонтувати школу – садок в селі Ромашівка на 50 місць;

-реконструкція системи опалення дитячого садка по вул. Шевченка в с.Ридодуби Чортківського району Тернопільської області

-ремонт Білобожницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини

-облаштування дитячих майданчиків в кожному населеному пункті громади

-капітальний та ямковий ремонт доріг та тротуарів

-реабілітація та допомога воїнів АТО, допомога сім’ям та інші

-допомога ліквідаторам ЧАЕС

-капітальний ремонт стадіону с.Білобожниця

 

 

Ціль 4 – безпечне та сприятливе для населення життя і здоров’я довкілля.

 

-забезпечення дотримання законів і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання.

-розробити та виконати проекти очистки ставків, водойм, джерел та річок;

-упорядкувати місця ліквідованих стихійних сміттєзвалищ.

-розбудова системи водопостачання та водовідведення.

-створення рекреаційних зон та озеленення населених пунктів.

 

 

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

  План соціально – економічного розвитку Білобожницької громади на 2017 рік складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку громади.

  Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише передумова реалізації  Плану соціально – економічного розвитку громади. Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому – управління реалізацією Плану соціально – економічного розвитку громади .

  Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються.

  Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути підготовлений як базовий планувальний документ до визначення програм і бюджету на наступний рік.

 - Оновлення Плану .

 План – це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту про оцінку Плану соціально – економічного розвитку громади . Внесення змін до Плану соціально – економічного розвитку громади буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи сільської ради.

  Тому – то терміни виконання  стратегічних напрямків розроблено спираючись на:

  Ресурсні можливості територіальної громади.

  Державні програми розвитку та фінансування.

  Програми розвитку Чортківського району та Тернопільської області.

  Роботу Білобожницької сільської ради, її виконавчого комітету.

 Активність мешканців територіально громади.

 

 

 

Голова ОТГ                                                                                                                 Я.Л.Греськів

 

 

Додаток 1

Перелік   проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань які плануються впровадити Білобожницької ОТГ в 2018 році

№ п/п

Пріоритетне завдання соціально-економічного розвитку

Заходи спрямовані на реалізацію пріоритетного завдання

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Всього

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

1

Підвищення духовного та культурного рівня, збереження національних традицій

Поточний ремонт клубів

с. Калинівщина, Ромашівка, Білий-Потік

350

150

175

25

Поточні ремонти бібліотек

28

-

18

10

Покращення

матеріально –технічної бази бібліотек (придбання  компютерів, принтерів, підключення інтернету)

25

-

15

10

2

Забезпечення високих соціальних стандартів населення

Введення в експлуатацію нового корпусу КДНЗ с.Білобожниця

700

-

600

100

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Білобожниця

 

150

105

45

-

Ремонт доріг та тротуарів

700

200

400

100

Реконструкція системи освітлення

1000

900

100

-

Облаштування дитячих майданчиків в кожному населеному пункті громади

 

200

100

50

50

Переобладнання приміщення старого клубу під спортивну залу

60

-

50

10

Реконструкція стадіону в с.Білобожниця

180

100

50

30

Реконструкція їдальні Білобожницької ЗОШ I-IIIст. З добудовою майстерень та гаражу

450

300

150

-

Придбання шкільного автобуса

1500

1050

450

-

Придбання техніки для комунального підприємства

350

-

300

50

Встановлення паливної с-ми в Ридодубівському КДНЗ

 

500

350

-

150

3

Безпечне та сприятливе для населення життя і здоров’я довкілля

Упорядкування місця ліквідованих стихійних сміттєзвалищ

12,5

-

10

2,5

 

Додаток 2

Основні показники соціально-економічного розвитку Білобожницької сільської ради

 

 

 

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника у попередньому році

Значення показника у звітному році

Звітний рік у відсотках до попереднього року

I

Демографічна ситуація

 

 

 

 

 

1

Чисельність постійного населення

осіб

3828

3790

99

2

Чисельність постійного населення віком 16 – 59 років

осіб

2847

2799

98

3

Кількість дітей віком до 16 років

осіб

481

460

95

4

Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку

%

340

350

102

5

Природний приріст (скорочення) населення

осіб

 

 

 

6

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1000 осіб наявного сільського населення)

проміле

 

 

 

7

Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів об'єднаної територіальної громади

осіб

12

16

130

II

Економічна ефективність

 

 

 

 

8

Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу

грн.

 

 

 

 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету

грн.

 

 

 

 

У тому числі за рахунок коштів обласного бюджету

грн.

-

-

-

 

у тому числі за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади

грн.

 

 

 

9

Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення

одиниць

10

12

120

10

Кількість кооперативів на 1000 осіб наявного населення

одиниць

-

-

-

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

обслуговуючих сільськогосподарських

 

 

 

 

 

виробничих сільськогосподарських

 

 

 

 

 

споживчих

 

 

 

 

11

Протяжність побудованих у звітному році доріг з твердим покриттям місцевого значення

км

2

3

150

12

Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об'єднаної громади у тому числі за рахунок:

одиниць

-

-

-

коштів державного фонду регіонального розвитку

 

-

-

-

коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

 

5

2

 

інших джерел

 

-

-

-

13

Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об'єднаної громади

тис.грн.

-

-

-

за рахунок державного бюджету

тис.грн.

3186

2095

65

за рахунок місцевого бюджету

 

-

286,8

 

за рахунок інших джерел

%

225

-

 

III

Фінансова самодостатність

 

 

 

 

14

Доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.

908,6

1070

117

15

Капітальні видатки бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.

130,5

216,55

165

16

Частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади (без урахування субвенцій)

%

45,15%

40,26%

89

17

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків об'єднаної територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ)

%

14,7%

57%

387

18

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи фізичних осіб на 1 особу

грн.

905

1061

117

19

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від плати за землю на 1 особу

грн.

76,35

97

127

20

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку на 1 особу

грн.

456,16

457,7

104

21

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку на 1 особу

грн.

24,50

21,70

88

22

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу

грн.

3,13

14,5

464

IV

Якість та доступність публічних послуг

 

 

 

 

23

Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

60

80

130

24

Забезпеченість населення лікарями загальної практики – сімейними лікарями на 1000 осіб наявного населення на кінець року

осіб

2

1

50

25

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу об'єднаної територіальної громади

осіб

18

18

100

26

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку

%

47

48

102

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь