БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Меморандум про співпрацю Білобожницької громади та гміною Терешполь

 

                                                                            

 

MEMORANDUM

O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

 

RADA WSI BIAŁOBOŻNICA (UKRAINA)

A

GMINA TERESZPOL

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

 

Rada wsi Białobożnicу (Ukraina)

oraz

Gmina Tereszpol (Rzeczpospolita Polska)

 

zwane dalej Stronami,

 

 • kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 roku,
 • kierując się postanowieniami Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej, sporządzonego w Kijowie dnia 24 maja 1993 roku,
 • wyrażając przekonanie, że partnerska współpraca na szczeblu regionalnym prowadzona w duchu integracji europejskiej wspierać będzie wspólne projekty i interesy Rady wsi Białobożnicy i Gminy Tereszpol,
 • mając na uwadze dobro mieszkańców Rady wsi Białobożnicy i Gminy Tereszpol oraz wolę przyczynienia się do budowy relacji partnerskich i zapewnienia rozwoju obu regionów,
 • dążąc do nawiązania i rozwinięcia efektywnej współpracy między organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami z obszaru Rady wsi Białobożnicy i Gminy Tereszpol,

 

uzgodniły, co następuje:

 

 

 

Artykuł 1

Strony będą wzajemnie wspierać współpracę i wymianę doświadczeń w następujących dziedzinach:

 1. – integracja europejska;
 2. – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
 3. – transport i infrastruktura transportowa;
 4. – współpraca gospodarcza, innowacje i promocja przedsiębiorczości;
 5. – ochrona zdrowia;
 6. – edukacja, sport i turystyka;
 7. – ochrona środowiska.

 

 

 

Artykuł 2

W celu realizacji zadań w dziedzinach wymienionych w art. 1, strony będą współpracować w oparciu o wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Rady wsi Białobożnicy i Gminy Tereszpol.

 

Artykuł 3

Strony będą wspierać wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi Rady wsi Białobożnicy i Gminy Tereszpol.

 

 

Artykuł 4

Strony będą wymieniać wizyty delegacji w celu wzajemnego zrozumienia i rozszerzenia stosunków w dziedzinach wymienionych w art. 1 niniejszego Memorandum.

 

Artykuł 5

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania osób fizycznych i prawnych, jakie wynikną z umów zawartych na podstawie niniejszego Memorandum.

 

Artykuł 6

Współpraca w ramach niniejszego Memorandum prowadzona będzie zgodnie z porządkiem prawnym i przepisami wewnętrznymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

 

 

Artykuł 7

Strony będą wzajemnie informować się o zmianach w przepisach wewnętrznych państw obu Stron, mogących mieć wpływ na realizację postanowień niniejszego Memorandum.

 

Artykuł 8

Zmiany i uzupełnienia do niniejszego Memorandum mogą być wprowadzone w drodze wzajemnych uzgodnień. Wymagają zachowania formy pisemnej i stanowić będą aneksy do niniejszego Memorandum.

 

Artykuł 9

Kwestie sporne, związane z interpretacją i stosowaniem postanowień niniejszego Memorandum, będą rozstrzygane w drodze wzajemnych konsultacji obu Stron.

 

Artykuł 10

Memorandum wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

 

Artykuł 11

Strony mogą wypowiedzieć Memorandum i jego wygaśnięcie następuje po upływie trzech miesięcy od daty doręczenia przez jedną ze Stron pisemnego zawiadomienia o zamiarze odstąpienia od Memorandum. Wygaśnięcie niniejszego Memorandum nie spowoduje przerwania realizacji projektów i programów, rozpoczętych w oparciu o postanowienia niniejszego Memorandum, o ile Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

 

 

Artykuł 12

Memorandum został podpisany

«____» września 2023 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i ukraińskim, przy czym wszystkie wersje są jednakowo autentyczne.

 

W imieniu

Rady wsi Białobożnicy

 

 

 

Głowa wsi

Wiktor Shepeta

 

W imieniu

Gminy Tereszpol

 

 

 

Wójt Gminy:

Jacek Pawluk

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

МІЖ

 

БІЛОБОЖНИЦЬКОЮ       СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ (УКРАЇНА)

ТА

ГМІНОЮ ТЕРЕШПОЛЬ

(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Білобожницька сільська рада (Україна)

та

Гміна Терешполь (Республіка Польща)

 

далі – Сторони,

 

 • керуючись положеннями Договору між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, укладеного у Варшаві 18 травня 1992 року;
 • керуючись цілями та принципами Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво, укладеної у Києві 24 травня 1993 року;
 • висловлюючи переконання, що партнерська співпраця на регіональному рівні, яка реалізовується в дусі європейської інтеграції, сприятиме взаємним інтересам та реалізації спільних проектів Білобожницької сільської ради та гміни Терешполь;
 • враховуючи добробут мешканців Білобожницької сільської ради та гміни Терешполь, а також прагнення розбудовувати партнерські стосунки і забезпечувати розвиток двох регіонів;
 • прагнучи до налагодження та розвитку ефективної співпраці між громадськими організаціями та підприємствами Білобожницької сільської ради та гміни Терешполь,

      домовились про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть співробітництво та обмін досвідом в таких галузях:

-європейська інтеграція;

-культура та охорона культурної спадщини;

-транспорт та транспортна інфраструктура;

-економічна співпраця та промоція підприємництва;

- охорона здоров’я;

- освіта, спорт та туризм;

- охорона навколишнього середовища.

 

Стаття 2

З метою виконання завдань, зазначених у Статті 1, Сторони обмінюватимуться інформацією та досвідом між представниками Білобожницької  сільської ради та гміни Терешполь.

 

Стаття 3

Сторони обмінюватимуться інформацією та досвідом між інституціями та суб’єктами господарювання Білобожницької сільської ради та гміни Терешполь.

 

Стаття 4

Сторони здійснюватимуть візити делегацій з метою взаємного розуміння і розширення стосунків у зазначених у Статті 1 сферах.

 

Стаття 5

Сторони не нестимуть відповідальність за зобов’язання фізичних та юридичних осіб, що виникатимуть з умов, що містяться у цьому Меморандумі.

 

Стаття 6

Співпраця в рамках цього Меморандуму буде відбуватись відповідно до національного законодавства України та Республіки Польща.

 

Стаття 7

Сторони обмінюватимуться інформацією щодо змін національного законодавства країн, що можуть мати вплив на реалізацію положень цього Меморандуму.

Стаття 8

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є її невід’ємною частиною.

 

Стаття 9

Спірні питання, пов’язані з тлумаченням та застосуванням положень цього Меморандуму, будуть вирішуватись в ході взаємних консультацій Сторін.

 

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений строк та набуває чинності з дати її підписання.

 

Стаття 11

Сторони можуть розірвати Меморандум і його дія припиняється через три місяці після отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про намір припинити дію цього Меморандуму. Завершення дії Меморандуму не впливатиме на реалізацію проектів і програм, розпочатих на основі цього Меморандуму, або якщо Сторони не узгодять інше в письмовій формі.

Стаття 12

Меморандум підписано 

«___» вересня 2023 року у двох примірниках, кожний польською та українською мовами, при чому всі тексти мають однакову силу.

 

За Білобожницьку  сільську раду

 

 

 

Сільський голова

Віктор Шепета

За Гміну Терешполь

 

 

 

 

Війт Гміни

Яцек Павлюк

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь