БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

( Додаток - Програма розвитку та фінансової підтримки  закладів охорони здоров’я первинного рівня Білобожницької сільської ради на 2021 рік )

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Рішенням сесії

                                                                   сільської ради № ____„___” __________ 2021року

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

розвитку та фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я первинного рівня

Білобожницької сільської ради на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Білобожниця 2021 рік

 

 

 

 

 

1. Загальна частина

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області засноване на території Білобожницької ОТГ до якої входить 18 населених пунктів, а саме: с.Білобожниця, с.Базар, с.Білий Потік, с.Буданів, с. Джурин, с.Джуринська Слобідка, с.Звиняч, с.Калинівщина, с.Косів, с.Криволука, с.Мазурівка, с.Палашівка, с.Папірня, с.Полівці, с.Ридодуби, с.Ромашівка, с.Семаківці, с.Скомороше.За статистичними даними, чисельність наявного населення Білобожницької  ОТГ на 1 січня 2021 року, за оцінкою, складала 11 211 особи, в тому числі 231 - дітей дошкільного віку, 961 – шкільного віку.

Програма розвитку та фінансової підтримки центру первинної медико-санітарної допомоги Білобожницької  сільської  ради Чортківського району Тернопільської  області на 2021 рік  (далі – Програма)  передбачає забезпечення якісної роботи закладів охорони здоров’я територіальної громади та їх кадрове забезпечення.

Первинна медико-санітарна допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.

На території Білобожницької територіальної громади функціонує 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 12фельдшерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області.

3. Основні завдання Програми

 

 Медична допомога жителям Білобожницької територіальної громади є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування:

 1. удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження   правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на   охорону здоров’я;
 2. залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та     громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
 3. поліпшення надання первинної медичної допомоги жителям громади;
 4. забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 5. поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
 6. підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
 7. створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 8. удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
 9. підключення до мережі Інтернет та впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.
 10. Проведення ремонтів приміщень;
 11. Закупівля обладнання, апаратури, інвентаря та основних засобів;

Капітальний ремонт амбулаторій (Білобожницька амбулаторія, Джуринська амбулаторія);

           12-   Сприяння відкриттю аптечних пунктів в амбулаторії с.Білобожниця, с.Джурин та с.Буданів.

4. Фінансування Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів   НСЗУ, місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

          Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі коригування  бюджету на відповідний рік. Додаток 1до Програми., Додаток 2 до Програми.

5. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

 1. Отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги жителями громади;
 2. Сучасна система інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 3. Підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я;
 4. Покращення матеріально-технічної бази;
 5. Дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних нормативів;
 6. Одержання хворими ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 7. Система персоніфікованого електронного реєстру громадян для  діяльності первинної медико-санітарної допомоги;
 8. сприяти формуванню позитивного ставлення населення до змін у галузі охорони здоров’я.

  Додаток 1 до Програми

Заходи виконання Програми, на які спрямовуються кошти:

 

Перелік заходів

Медичний заклад, якому здійснюється фінансування

Придбання мікроскопу

АЗПСМ с.Білобожниця

Придбання та виготовлення таблиць, вивісок з назвами амбулаторних установ

АЗПСМ: с.Білобожниця, Косів, Звиняч, Джурин, Буданів

Придбання та виготовлення лікарських печаток та штампів

АЗПСМ: с.Білобожниця, Косів, Звиняч, Джурин, Буданів

Проходження медогляду

АЗПСМ: с.Білобожниця, Косів, Звиняч, Джурин, Буданів

Перереєстрація транспортних засобів

АЗПСМ: с.Білобожниця, Косів, Звиняч, Джурин, Буданів

Оплата за ліцензію

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

Забезпечення керівника оргтехнікою

АЗПСМ с.Білобожниця

Забезпечення керівника та сімейних лікарів програмою МІС - Helsi

АЗПСМ: с.Білобожниця, Косів, Звиняч, Джурин, Буданів

Придбання сумки-контейнера для перевезення медикаментів

АЗПСМ: с.Білобожниця, Косів, Звиняч, Джурин, Буданів

Придбання холодильників

АЗПСМ: с.Білобожниця, Косів, Звиняч, Джурин, Буданів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

Обсяги фінансування Програми

№ з/п

Найменування

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

 на 2021 р.

(тис.грн.)

Очікувані результати

1

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, витратними матеріалами для надання медичної допомоги населенню (у тому числі для надання невідкладної допомоги)

 

КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

2021рік

Місцевий бюджет

Кошти НСЗУ

5

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної невідкладної медичної допомоги

2

Заробітна плата медичним працівникам  первинної ланки та адмін працівникам

(заробітна плата медичного персоналу фельдшерських пунктів)

 

КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

2021рік

Місцевий бюджет

Кошти НСЗУ

430

Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги

3

Придбання предметів, матеріалів, господарського інструменту, інвентарю  що не відноситься до основних засобів (канцелярські товари)

 

КНП

«Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

2021рік

Місцевий бюджет

 

20

Покращення умов роботи медичним працівникам АЗПСМ  та ФП, забезпечення вимог НСЗУ

4

Оплата послуг ( крім комунальних), а саме:

1. Заправка катриджів

2. Повірка медичного обладнання

3. Дератизація;

4. Бак обстеження;

5. Підготовка до опалювального сезону;

КНП

«Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

2021рік

Місцевий бюджет

 

20

Створення умов роботи медичним працівникам АЗПСМ  та ФП, забезпечення вимог НСЗУ.

5

Придбання та виготовлення, а саме:

 • Мікроскопу;
 • Придбання та виготовлення таблиць, вивісок з назвами амбулаторних установ;
 • Придбання та виготовлення лікарських печаток та штампів;
 • Забезпечення керівника оргтехнікою;
 • Придбання сумки-контейнера для перевезення медикаментів;
 • Придбання холодильників.

КНП

«Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

2021 рік

Місцевий бюджет

Кошти НСЗУ

85,5

Створення умов роботи медичним працівникам АЗПСМ  та ФП, забезпечення вимог НСЗУ.

 

 

Інші заходи:

 • проходження медогляду;
 • перереєстрація транспортних засобів;
 • оплата за ліцензію;
 • Забезпечення керівника та сімейних лікарів програмою МІС – Helsi.

КНП

«Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

2021 рік

Місцевий бюджет

Кошти НСЗУ

65,0

Покращення умов роботи медичним працівникам АЗПСМ  та ФП, забезпечення вимог НСЗУ

 

Всього

 

 

 

625,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ розвитку та фінансової підтримки

закладів охорони здоров’я первинного рівня Білобожницької сільської ради на 2021 рік

 

1. Ініціатор розроблення програми: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

2. Дата, номер і назва документа про затвердження програми:

 Рішення № _____ від ___  ________ 2021 року 

3. Розробник програми: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради

4. Співрозробники програми: Білобожницька сільська рада

5. Відповідальний виконавець програми: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради, Білобожницька сільська рада

6. Термін реалізації програми: 2021рік.

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм): Місцевий бюджет, кошти НСЗУ та  інші бюджети.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 625 500,00 грн

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених в бюджеті Біложницької сільської ради на 2021рік: 625 500,00 грн

 

 

 

 

 

 

В.о. директора КНП«Центру первинної

Медичної (медико-санітарної) допомоги»

Білобожницької сільської ради                                                                Ярослав Пліщук

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь