БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Проект рішення Про Білобожницький сільський бюджети на 2023 рік

                        П Р О Є К Т

УКРАЇНА

Білобожницька сільська рада 

Чортківського району Тернопільської області 

 Восьме скликання 

_________  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

___ грудня 2022 року                       №_____                          с.Білобожниця

 

Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік

Код бюджету: 19502000000

 

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», розглянувши рішення виконавчого комітету Білобожницької сільської ради від 27 грудня 2022 року №162 «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білобожницька сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:
 

1. Визначити на 2023 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 109 419 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 107 069 000 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 2 350 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 109 419 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 107 069 000 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2 350 000 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0.0005 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 1 070 000 гривень, що становить 1.0 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 33 805 800 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 103, 1032, 1033, 104, 105  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями  691, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»

  1. у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
  2. у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами  статті 691  і 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити:

у 2023 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0 гривень;

на 31 грудня 2023 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0 гривень та граничний обсяг гарантованого Білобожницькою сільською радою боргу у сумі  0 гривень.

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

10. Надати право начальнику фінансового відділу Білобожницької сільської ради здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

11. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

12. Головними розпорядниками коштів Білобожницького сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Білобожницькою сільською радою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про Білобожницький сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Надати право сільському голові в процесі виконання Білобожницького сільського бюджету, за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ, здійснювати перерозподіл видатків за кодом програмної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Оприлюднити  це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                                               Віктор ШЕПЕТА

 

Підготував:

Начальник фінансового відділу                                                         Сергій БІЛАС

 

Погоджено:

Секретар ради                                                                                      Надія ЗАДОРОЖНА

 

Начальник відділу соціального

захисту населення                                                                               Надія ШТИНИК

 

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту                                                                                  Наталія СЛОБОДЯН

 

Начальник відділу ЖКГ,

економічного розвитку,

інфраструктури та цивільного захисту                                             Іван БРАТКІВ

 

Начальник відділу архітектури

та земельних відносин                                                                       Уляна ГЛУЩУК

 

 

      Додаток 1                        
      до рішення Білобожницької сільської ради                    
      "Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік"                    
      від 29.12.2022р. №                      
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2023 рік
                   
1950200000                              
(код бюджету)         (грн)                    
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд                    
усього у тому числі бюджет розвитку                    
1 2 3 4 5 6                    
10000000 Податкові надходження   76 859 000,00 76 859 000,00 0,00 0,00                    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   62 550 000,00 62 550 000,00 0,00 0,00                    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 62 550 000,00 62 550 000,00 0,00 0,00                    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 13 700 000,00 13 700 000,00 0,00 0,00                    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00                    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 8 800 000,00 8 800 000,00 0,00 0,00                    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00                    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  60 000,00 60 000,00 0,00 0,00                    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  52 000,00 52 000,00 0,00 0,00                    
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  40 000,00 40 000,00 0,00 0,00                    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  12 000,00 12 000,00 0,00 0,00                    
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води  2 000,00 2 000,00 0,00 0,00                    
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення  2 000,00 2 000,00 0,00 0,00                    
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00                    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00                    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   761 000,00 761 000,00 0,00 0,00                    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  1 000,00 1 000,00 0,00 0,00                    
14021900 Пальне 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00                    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  10 000,00 10 000,00 0,00 0,00                    
14031900 Пальне 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00                    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  750 000,00 750 000,00 0,00 0,00                    
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00                    
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00                    
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 13 488 000,00 13 488 000,00 0,00 0,00                    
18010000 Податок на майно  7 938 000,00 7 938 000,00 0,00 0,00                    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  8 000,00 8 000,00 0,00 0,00                    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  30 000,00 30 000,00 0,00 0,00                    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00                    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  330 000,00 330 000,00 0,00 0,00                    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  770 000,00 770 000,00 0,00 0,00                    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  5 300 000,00 5 300 000,00 0,00 0,00                    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00                    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  400 000,00 400 000,00 0,00 0,00                    
18050000 Єдиний податок   5 600 000,00 5 600 000,00 0,00 0,00                    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00                    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00                    
20000000 Неподаткові надходження   2 612 500,00 262 500,00 2 350 000,00 0,00                    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  262 500,00 262 500,00 0,00 0,00                    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 262 000,00 262 000,00 0,00 0,00                    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00                    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00                    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  250 000,00 250 000,00 0,00 0,00                    
22090000 Державне мито   500,00 500,00 0,00 0,00                    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   500,00 500,00 0,00 0,00                    
25000000 Власні надходження бюджетних установ   2 350 000,00 0,00 2 350 000,00 0,00                    
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2 350 000,00 0,00 2 350 000,00 0,00                    
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  550 000,00 0,00 550 000,00 0,00                    
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00                    
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 79 521 500,00 77 171 500,00 2 350 000,00 0,00                    
40000000 Офіційні трансферти   29 897 500,00 29 897 500,00 0,00 0,00                    
41000000 Від органів державного управління   29 897 500,00 29 897 500,00 0,00 0,00                    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2 613 900,00 2 613 900,00 0,00 0,00                    
41020100 Базова дотація  2 613 900,00 2 613 900,00 0,00 0,00                    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 27 199 300,00 27 199 300,00 0,00 0,00                    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  27 199 300,00 27 199 300,00 0,00 0,00                    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 84 300,00 84 300,00 0,00 0,00                    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 84 300,00 84 300,00 0,00 0,00                    
X Разом доходів 109 419 000,00 107 069 000,00 2 350 000,00 0,00                    
                               
                               
  Секретар ради     Надія ЗАДОРОЖНА                    
                               
                        Додаток 3      
                        до рішення Білобожницької сільської ради  
                        "Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік"
                        від 29.12.2022р. №    
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2023 рік
1950200000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Білобожницька сільська рада 51 084 800,00 25 164 000,00 12 360 000,00 1 320 000,00 25 920 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 084 800,00
0110000     Білобожницька сільська рада 51 084 800,00 25 164 000,00 12 360 000,00 1 320 000,00 25 920 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 084 800,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10 520 000,00 10 520 000,00 6 500 000,00 1 090 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 520 000,00
0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 2 347 000,00 2 347 000,00 1 850 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 347 000,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 017 000,00 1 017 000,00 760 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017 000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 870 000,00 3 870 000,00 2 550 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870 000,00
0114081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 900 000,00 900 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 24 920 800,00 0,00 0,00 0,00 24 920 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 920 800,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00
0117390 7390 0490 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
0600000     Відділ освіти і науки, молоді та спорту 49 549 000,00 49 599 000,00 34 525 400,00 4 173 900,00 0,00 2 350 000,00 0,00 2 350 000,00 0,00 0,00 0,00 51 899 000,00
0610000     Відділ освіти і науки, молоді та спорту 49 599 000,00 49 549 000,00 34 525 400,00 4 173 900,00 0,00 2 350 000,00 0,00 2 350 000,00 0,00 0,00 0,00 51 899 000,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 024 400,00 1 024 400,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 024 400,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10 600 300,00 10 600 300,00 6 360 400,00 1 538 900,00 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 11 150 300,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 10 375 000,00 10 375 000,00 5 100 000,00 2 635 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 12 175 000,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 27 199 300,00 27 199 300,00 22 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 199 300,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00
0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
0800000     Орган з питань праці та соціального захисту населення 4 173 100,00 4 173 100,00 2 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 173 100,00
0810000     Орган з питань праці та соціального захисту населення 4 173 100,00 4 173 100,00 2 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 173 100,00
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 013 000,00 1 013 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013 000,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 23 400,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 122 800,00 2 122 800,00 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 122 800,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 449 100,00 449 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 100,00
3700000     Фінансовий орган 2 212 100,00 1 142 100,00 495 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 212 100,00
3710000     Фінансовий орган 2 212 100,00 1 142 100,00 495 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 212 100,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 662 100,00 662 100,00 495 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 100,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
X X X УСЬОГО 107 069 000,00 80 078 200,00 49 900 600,00 5 493 900,00 25 920 800,00 2 350 000,00 0,00 2 350 000,00 0,00 0,00 0,00 109 369 000,00
                               
                               
  Секретар сільської ради           Н.В.Задорожна            
                               

 

 

Додаток 4
до рішення Білобожницької сільської ради

«Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік»

(Пункт 3)
 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2023 РІК
19502000000
(код бюджету)

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                                    (грн)

Код Класифікації доходу бюджету/
Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 /

99000000000

Базова дотація /

Державний бюджет України

2 613 900

41033900 /

99000000000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет України

27 199 300

41053900 /

19100000000

Інші субвенції з місцевого бюджету /

Тернопільський обласний бюджет

84 300

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

 

0

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

29 897 500

X

загальний фонд

29 897 500

X

спеціальний фонд

0

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/
Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

I. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770 /

19511000000

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету /

Бюджет Колиндянської сільської ТГ

450 000

3719770 /

19554000000

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету /

Бюджет Чортківської міської ТГ

30 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

0

X

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

480 000

X

X

загальний фонд

480 000

X

X

спеціальний фонд

0

 

 

Секретар ради                                                                           Надія ЗАДОРОЖНА

 

Додаток 5

до рішення Білобожницької сільської ради

"Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік"

(Пункт 4)

 

Розподіл витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

                                                                                                              (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

33 805 800

33 805 800

-

-

0110000

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

31 920 800

31 920 800

-

-

011

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я первинного рівня Білобожницької сільської ради на 2022-2023 роки

№__  від __.12.2022р.

2 400 000

2 400 000

 

 

011

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я первинного рівня Білобожницької сільської ради на 2022-2023 роки

№__  від __.12.2022р.

200 000

200 000

-

-

011

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма «Довіра» Білобожницької територіальної громади на 2023 рік

№__  від __.12.2022р.

1 000 000

1 000 000

 

 

011

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку житлово-комунального господарства Білобожницької сільської ради на 2021-2025 роки

№__  від __.12.2022р.

24 920 800

24 920 800

 

 

011

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку житлово-комунального господарства Білобожницької сільської ради на 2021-2025 роки

№__  від __.12.2022р.

1 000 000

1 000 000

 

 

011

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма забезпечення формування резервного фонду на випадок надзвичайних ситуацій

№__  від __.12.2022р.

250 000

250 000

 

 

011

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Білобожницької ОТГ на 2021-2025 роки

№__  від __.12.2022р.

50 000

50 000

 

 

011

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма забезпечення проведення призову та прийняння громадян на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України на території Білобожницької сільської ради  на 2023

№__  від __.12.2022р.

100 000

100 000

 

 

011

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України

№__  від __.12.2022р.

2 000 000

2 000 000

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

 

 

400 000

400 000

 

 

061

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білобожницької територіальної громади на 2023 рік

№__  від __.12.2022р..

200 000

200 000

-

-

061

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Комплексна програма розвитку фізкультури і спорту в Білобожницькій територіальній громаді на 2023 рік

№__  від __.12.2022р.

180 000

180 000

 

 

061

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Білобожницької територіальної громади на 2022-2025 роки

№__  від __.12.2022р.

20 000

20 000

 -

0810000

 

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

 

 

1 005 000

1 005 000

 

 

081

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2021-2023 роки

№__  від __.12.2022р.

3 000

3 000

 

 

081

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2021-2023 роки

№__  від __.12.2022р.

500 000

500 000

 

 

081

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2021-2023 роки

№__  від __.12.2022р.

50 000

50 000

 

 

081

3242

1090

Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2021-2023 роки

№__  від __.12.2022р.

250 000

250 000

 

 

081

3242

1090

Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма підтримки народжуваності на території Білобожницької сільської ради

№__  від __.12.2022р.

202 000

202 000

 

 

3710000

 

 

Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради

 

 

480 000

480 000

 

 

371

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма забезпечення проведення призову та прийняння громадян на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України на території Білобожницької сільської ради  на 2023

№__  від __.12.2022р.

30 000

30 000

 

 

371

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма фінансової підтримки Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Колиндянської сільської ради Чортківського району

401  від 24.12.2021р.

450 000

450 000

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

     33 805 800      

33 805 800

 -

 -

 

 

Секретар ради                                                                                        Надія Задорожна

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь