БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Аналіз регуляторного впливу Єдиний податок

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік»

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України міські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Білобожницької сільської ради ставок єдиного податку на 2024 рік.

Проблему, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення є визначення на законних підставах розміру ставок із сплати єдиного податку.

Основною причиною виникнення проблеми є безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.

Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2024 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок єдиного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

У разі неприйняття рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Кодексу податок буде справлятися із застосуванням  мінімальних ставок (оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до сільського бюджету від справляння цього податку будуть 0 грн.), негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, тощо.

Аналіз втрат до сільського бюджету        

Таблиця 1

№п/п

Платники податку

Надходження сільського бюджету

Втрати сільського бюджету тис.грн.

у разі прийняття рішення на 2024 рік (тис.грн)

у разі не прийняття рішення на 2024рік

1.

І група

80,52

0

80,52

2.

ІІ група

1 669,48

0

1 669,48

 

Разом

1 750,00

0

1 750,00

Розрахунок  прогнозних надходжень до сільського бюджету І та ІІ групи платників єдиного податку на 2024 рік

                                                                                                   Таблиця 2

Кількість осіб

Прожитковий мінім/мін.зп

Ставка податку

Кількість місяців

прогноз надходжень на 2024 рік

І група

25

2684,00

10

12

80 520,00

Всього :

 

 

 

64 416,00

ІІ група

104

6700,00

20

12

1 669 480

Всього:

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

1 750 000,00

Для розрахунку прогнозних показників доходів враховано показники  державного бюджету на 2023-2024 роки Пріоритетні напрями бюджетної політики на 2022-2023 роки ґрунтуються на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України – прожитковий мінімум 2 684,0 грн., мінімальна заробітна плата 6700,0 грн.

Так у разі неприйняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік»  сільською радою, втрата бюджету громади складе 1 750,0тис.грн., що негативно вплине на виконання програми соціально-економічного розвитку і, як наслідок - громада не в змозі буде реалізувати такі програми, як «Програма підтримки народжуваності», програма «Довіра», програма «Турбота», Програма розвитку житлово-комунального господарства Білобожницької сільської ради на 2021-2025 роки, «Програма підтримки підрозділів Територіальної оборони та Збройних сил України», та інші.

За даними звітів фінансового відділу Білобожницької сільської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються  рішенням сільської ради, сплачують до бюджету близько 1,75 млн. грн. щорічно.

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб’єкти господарювання,

Х

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва:

- фізичні особи-підприємці першої й другої груп податку;

- фізичні особи-підприємці та юридичні особи третьої групи

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х 

Члени територіальної громади у тому числі суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками І й ІІ груп (128 осіб за фактом 2023 року) отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків чим забезпечується сприятливий клімат для самозайнятості населення (шляхом започаткування власної справи); зберігаються наявні та створюються додаткові робочі місця, забезпечується наповнення бюджету (прогнозовано у 2024 році – 1 750,0тис.грн.

Розв’язання проблеми встановлення єдиного податку  на території Білобожницької сільської ради за допомогою ринкового механізму неможливе оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 Кодексу можуть здійснювати тільки  органи місцевого самоврядування.

Тобто, врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами прийнятими міською радою.

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території Білобожницької сільської ради, і пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік».

II. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік» спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, в цілому.

Основними цілями його прийняття є встановлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Кодексу для суб’єктів господарювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду господарської діяльності, отримання до бюджету податкових надходжень від сплати єдиного податку у сумі 1 750,0тис.грн.

 Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролю фіскальної служби в частині наповненості бюджету громади та своєчасності сплати податку.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки прийняття даного регуляторного акта розглядається розробником акта як перша альтернатива (далі – Альтернатива 1), другою альтернативною є неприйняття нового регуляторного акта (далі – Альтернатива 2).

 Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органами державної влади й місцевого самоврядування в питаннях сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої й другої груп платників єдиного податку. Установлення ставок єдиного податку забезпечить надходження до бюджету та нестиме більш прийнятне соціально справедливе податкове навантаження для суб’єктів господарювання, що підпадають під  оподаткування  за  спрощеною системою.

Прогнозні показники надходжень до бюджету на 2024 рік складуть 1 750,0тис. грн.,

 І група платників податку – 80,5 тис. грн.,

 ІІ група – 1 669,5тис. грн. (Таблиця 2) Суб’єкти господарювання сплачуватимуть єдиний податок:

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність громади в різних сферах, та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування

Альтернатива 2

 Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів громади, що спрямовуються на фінансування її інфраструктури (за 2022 рік від сплати єдиного податку платниками І та ІІ груп отримано 1 746 тис.грн., прогнозні показники надходжень до бюджету на 2023 рік   податку складуть 1 750,0  тис.грн., у тому числі І група – 80,5тис.грн., ІІ група – 1 669,5 тис. грн. У разі не встановлення відповідних ставок, сільський бюджет  втратить надходження єдиного податку у сумі 1 750,00 тис.грн. у зв’язку з відсутністю мінімальної ставки.

Неприйняття нового регуляторного акту в дію не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно

 

 

Примітка: Максимальна ставка податку для платників І групи 10% – 227,0 грн. на 2021 рік та 248,1 грн. на 2022 рік (від розміру прожиткового мінімуму  для працездатних осіб, установленого законом на 01.01.2021 –  2270,00 грн., прогнозовано на 2022 рік – 2481,00 грн.),  ІІ групи 20% –  1300,00 грн. на 2023 та 1340 грн. на 2021 (від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01.01.2022 – 6500,00 грн., прогнозна на 2023 – 6700,00 грн.).

При описі альтернатив використовувалися розрахункові прогнозні показники надходжень до бюджету від сплати єдиного податку платниками І та ІІ груп.

 

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання – платників І групи єдиного податку у 2022 – 2024 роках

Таблиця 3

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн.

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

2022

2023

2024

2022

2023

2024

5

124,05

134,2

134,2

1488,6

1610,40

1610,40

8

198,48

214,72

214,72

2381,76

2576,64

2576,64

9

223,29

241,56

241,56

2679,48

2679,48

2679,48

10

248,1

268,4

268,4

2977,20

3220,80

3220,80

Примітка: При розрахунках ураховано розмір прожиткового мінімуму у 2022 – 2481 грн.,2023-2648,0грн.у 2024 – 2684,0грн.

 

Прогнозні витрати  суб’єкта господарювання І групи єдиного податку у , у 2022 році складуть 2381,76 грн. у 2023 році – 2 521,83, Тобто у зв’язку зі змінами законодавства витрати підприємця залишаться на рівні 2023 року.

 

Розрахунок витрат на одного  суб’єкта господарювання – платників ІІ групи єдиного податку у 2022– 2024 роках

Таблиця 4

Розмір ставки, %

Оплата  за  місяць, грн.

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

5

325,00

335,00

335,00

3900,00

4020,00

4020,00

10

650,00

670,00

670,00

7800,00

8040,00

8040,00

15

975,00

1005,00

1005,00

11700,00

12060,00

12060,00

20

1300,00

1340,00

1340,00

15600,00

16080,00

16080,00

 

При розрахунках ураховано розмір мінімальної заробітної плати у 2022 – 6500,0 ти. грн.,2023 - 6 700,0.грн., у 2024р – 6700грн.

Прогнозні витраті  суб’єкта господарювання ІІ групи єдиного податку у 2023 році складуть 16 080,00грн, а у 2024 році складуть 16080,00грн. Тобто витрати не збільшаться.

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання  та вигод органів місцевого самоврядування при прийнятті регуляторного акту 
(альтернатива 1) 
                                                                                                                   Таблиця 5
Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку І групи
% від прожитко-вого мінімуму, установле-ного на 01.01.2022
Сума оплати за місяць, грн.
Сума оплати за рік, грн. на одного платника
Прогнозна кількість платників податку на 2022 рік
Річний розмір надходжень до бюджету, грн.

10

268,40

3 220,80

25

80 520,00

 

Таблиця 6

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку ІІ групи
% від мінімальної заробітної плати, установленої на 01.01.2023
Сума оплати за місяць, грн.
Сума оплати за рік, грн.
Прогнозна
кількість платників податку на 2022 рік
Річний розмір надходжень до бюджету, грн.

20

1340,00

16080,00

104

1 669 480,00

 

Із розрахунків видно, що досягнення цілей з найменшими витратами суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування  можливе при встановленні  розміру ставок єдиного податку  для платників І та ІІ груп відповідно до пропонованого регуляторного акта (таблиці 5, 6).

При визначенні оптимальних ставок податку задля досягнення цілей проаналізовано можливість їх досягнення з різними витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави й вибрано такі ставки, за яких досягнення встановлених цілей можливе з найменшими витратами для  суб'єктів господарювання, громадян та держави, зокрема забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування. 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Дає можливість врегулювати питання:

- приведення нормативного акта органу місцевого самоврядування у відповідність до норм Кодексу

 - надходження єдиного податку до сільського бюджету і можливість  фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень;

- формування позитивного іміджу Білобожницької сільської ради

Прогнозоване надходження до бюджету   1 750 000,00грн.

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акта:

- на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів до сільського бюджету

Альтернатива 2

Відсутні.

Неузгодження  з вимогами бюджетного та Податкового Кодексів, зокрема щорічного прийняття рішення

Втрати бюджету на прогнозованому рівні близько 1 750,00тис.грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Непрямі вигоди. Стабільність надходжень  (1750,0тис.грн.) дозволить забезпечити безперебійну життєдіяльність громади в різних сферах, та отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування

Непрямі витрати полягають у спрямуванні коштів місцевих податків на вирішення питань з соціально економічного розвитку громади

Альтернатива 2

Відсутні

Непрямі витрати полягають у зменшенні бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток громади, вирішення проблем громадян

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Фізичні особи 1 групи

Фізичні особи 2 групи

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

25

104

 

100

129

 

 

25

104

 

Х

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Справляння місцевих податків до вимог Податкового та Бюджетного кодексів України Зменшення податкового навантаження на платників за рахунок диференціації ставок, легалізація окремих видів господарської      діяльності. порівнянні

Сплата  місцевих податків  до сільського  бюджету у сумі 1750,0тис.грн. (таблиця 2)

Альтернатива 2

Сплата податку за мінімальними ставками (відсутність мінімальних ставок) Зменшення податкового навантаження орієнтовно на 1750,00тис.грн.(таблиця 1)

Відсутні.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

Відсутня

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (таблиця «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Відсутня

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

 

Категорія впливу

Відповідь

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади;

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг;

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств;

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар;

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

Ні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

Альтернатива 1 дає змогу майже повною мірою досягнути поставлених цілей державного регулювання (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території громади та відповідно наповнення сільського бюджету. До бюджету Білобожницької сільської ради надійде 1750,00тис.грн, що дозволить профінансувати деякі соціальні програми громади. Таким чином прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

Альтернатива 2

1

Альтернатива 2 не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим що відповідно до підпункту 12.3.5 статті 12 Кодексу місцеві податки і збори сплачуються платниками  у порядку установленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозованому рівні 1750,0тис.грн. Негативний вплив буде задано територіальній громаді оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих програм передбачених програмою соціально економічного розвитку сіл, які входять до складу громади.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Органи місцевого самоврядування:

надходження єдиного податку до бюджету громади (1750,0тис.грн.) і можливість  фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень;

Громадяни: Непрямі вигоди. Стабільність надходжень дозволить отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування

Суб’єкти господарювання: Зменшення податкового навантаження на платників за рахунок диференціації ставок

Органи місцевого самоврядування: витрати пов’язані із виконанням рішення на  його  розповсюдження,

організацію та контролю за надходженням коштів до бюджету громади;

Громадяни: Непрямі витрати полягають у спрямуванні коштів місцевих податків на вирішення питань з соціально економічного розвитку громади

Суб’єкти господарювання:

Сплата  місцевих податків  до  громади бюджету .

 Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу максимально досягнути поставлених цілей державного регулювання

Альтернатива 2

Органи місцевого самоврядування Відсутні.

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання Зменшення податкового навантаження (відсутність мінімальних ставок)

Органи місцевого самоврядування Втрати бюджету

Громадяни: Непрямі витрати полягають у зменшенні бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток громади.

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

На відміну від альтернативи 1 не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податків.

Прийняття проекту дозволить зменшити податкове навантаження окремим платникам податків проти альтернативи 2, забезпечить стабільні надходження податків до бюджету у сумі 1750,0тис.грн. що  дозволить отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері

Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  Податкового кодексу України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами процесу та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів, тощо).

Альтернатива 2

Альтернатива 2 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1

 У разі не прийняття регуляторного акту податок справлятиметься по мінімальним ставкам що спричинять втрати доходної частини бюджету у сумі 1750,0тис.грн. та відповідно не виконання бюджетних програм

 Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм розв’язання вказаної вище проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Білобожницької сільської ради  «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2022 рік», яким визначаються ставки для 1, 2 груп платників єдиного податку залежно від виду господарської діяльності та у відсотках від «прожиткового  мінімуму» для 1 групи та «мінімальної заробітної плати» для 2 групи.

Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

Відповідно до статей 291, 293 Кодексу органами місцевого самоврядування розміри ставок єдиного податку встановлюються для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Належать до таких груп платників єдиного податку:

- перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1118900 грн.;

- друга група – фізичні  особи-підприємці,  які  здійснюють  господарську

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 5587800 грн.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

 Інші елементи податків (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податків визначено на рівні Податкового кодексу України.

Інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради в мережі Інтернет за адресою biloboznucya05@ukr.net.

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання дане  рішення передбачається  оприлюднити  на інформаційній дошці оголошень та на офіційному сайті Білобожницької сільської ради. 

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

Тобто, прийняття рішення Білобожницької сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні державної податкової інспекції. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта») не проводилися. Питома вага суб’єктів І та ІІ груп малого підприємництва (мікро) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100 відсотків.

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додаток).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Передбачається, що платники єдиного податку І та ІІ груп будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі.

Несплата (неперерахування) фізичною особою-платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та в строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до Кодексу.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом, під час проведення перевірок, порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, установлених Кодексом, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Виходячи із норм пункту 5 статті 2 частини першої статті 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Кодексу для єдиного податку.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою  до нього будуть вноситись відповідні коригування.

VIII. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності  регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Білобожницької сільської ради.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

 Повторне відстеження результативності буде проведено не пізніше 31 грудня 2023 року.

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Білобожницької сільської ради                                            Сергій БІЛАС

 

 

Додаток 4 

до аналізу впливу 

регуляторного акта

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “01” квітня 2023 р. по “30” квітня 2023р.

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), Інтернет - консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі наради  та зустрічі.

 

 

 

 

 

4

 

 Доведення до відома обґрунтувань що доцільності ухвалення рішення про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва з урахуванням запропонованої диференціації. Підтвердження розміру непрямих витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

2.

Вид консультації:

В телефонному  та усному режимі, Інтернет консультації

39

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 108 одиниці (мікропідприємництва);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5.

Податки та збори:

Інші процедури:

касове обслуговування банку

 

сплата єдиного податку(ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб- підприємців незалежно від ви- ду господарської діяльності)

I група

II група

 

 

 7 грн.*12 міс.=84 грн.

 

 

 

 

 

 

 

268,4*12=3 220

1340 *12= 16080

0,0

0,0

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3 220*25=80 500,00

– І група

16080*104=1 672 320,00

–ІІ група

 

Х

0,0

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

108

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

1 752 820,00

Х

0,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 124 осіб (дані наведені в таблиці 10 до аналізу регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік»)

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,1 годин Х 28,31 грн. (мінімальна заробітна плата

Х 1форм.= 2,83)

2,83 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання декларації)

Формула:

 витрати часу з підготовки та подання декларації  =                     0,2 год. Х 28,31 грн. = 5,66 грн.

5,66 грн.

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

8,49

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

108

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

916,92

Х

0,0

           

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання наведено в таблиці Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання до аналізу регуляторного впливу проекту рішення сільської територіальної громади «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік».

Витрати часу враховуються відповідно до пунктів 1, 3, 6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні Чортківської  об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Тернопільської області, тобто витрати органи місцевого самоврядування не здійснюють.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,2

28,31

1

0

0,0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,2

28,31

1

108

3 057,48

камеральні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

виїзні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання ( оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників фізичних осіб)

0,5

28,31

1

5

70,78

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання( оскільки не може бути 100% порушень,беремо 5% платників фізичних осіб)

0,2

28,31

1

5

28,31

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення, беремо 50% загальної кількості 5% платників, які можуть мати порушення, рядок 3 )

0,5

28,31

1

3

42,47

6. Підготовка звітності за результатами регулювання:

0,1

28,31

Х

108

305,75

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

3 504,79

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0,0

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання наведено в таблиці Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання до аналізу регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території  Білобожницької сільської територіальної громади  у 2023 році».

Витрати часу враховуються відповідно до пунктів 1, 3, 6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»

.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1 672 320,00грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

0,0 грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

916,92грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

0,0грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

1 753 736,92 грн (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

0,0 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

3 504,79грн.

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка)

0,0грн.

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1 757 241,71грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

0,0грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Цей податок не є новим, крім того Кодексом визначено, що органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставки єдиного податку тільки для платників І та ІІ груп, які всі є суб’єктами мікро- (малого) підприємництва. При його запровадженні для суб’єктів малого підприємництва застосовано коригуючи (пом’якшувальні) заходи, передбачені Кодексом.

З метою пом’якшення дії державного регулювання, недопущення податкового навантаження для платників єдиного податку І та ІІ групи, що зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території Білобожницької сільської ради, відповідно до видів господарської діяльності встановлено розміри ставок єдиного податку І групи –10% від прожиткового мінімуму, ІІ групи – від 10%- до 20% від мінімальної заробітної плати, при законодавчому рівні – 10%, 20% відповідно.

Щодо спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати місцевих  податків (визначається виключно нормами Податкового кодексу України).

Таким чином, Білобожницька сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Білобожницької сільської ради                                            Сергій БІЛАС

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь