БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Аналіз регуляторного впливу нерухоме майн

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Білобожницької сільської ради

«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

            Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету Білобожницької сільської ради, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного Білобожницької сільської ради.

            Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Білобожницька сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік».

Таким чином, у разі прийняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік» очікується, що в бюджет Білобожницької  сільської ради надійдуть кошти в сумі 500тис. грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів усіх сторін - суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Тому проектом регуляторного акта збережено, як і в попередні роки, утримання ставок місцевих податків і зборів на прийнятному для усіх сторін рівні. З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідовував би стимулів до активізації підприємницької діяльності.

            Враховуючи важливість проблеми, з метою наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, Білобожницькою сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2023 рік» та публікується в засобах масової інформації.

 

        Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Білобожницької сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки у разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2024 рік, податки і збори будуть справлятимуться за мінімальними ставками, а плата за землю - із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити своєчасне надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік»

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік» складатимуть 500тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інфраструктурного значення в громаді (благоустрій, утримання комунальних закладів, проведення ремонтних робіт та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території Білобожницької сільської  ради та відповідне наповнення бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 500тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні, дошкільні, навчальні, заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податку, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2024 рік

 За рахунок прийняття максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можливе значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Альтернатива є неприйнятною, тому, що прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку із сплати податків і зборів. Можливе скорочення кількості зареєстрованих СПД та виникнення соціальної напруги, непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

 Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні.

Втрати місцевого бюджету у сумі 500тис. грн., за рахунок сплати податку за мінімальними ставками 

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (прогнозована сума 500тис. грн.).

3. Створить сприятливі фінансові можливості для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 250тис.грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Втратять пільги соціально незахищені жителі громади.

Виконання не  в повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів.

Відсутні.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата податків за встановленими оптимальними ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету Білобожницької сільської ради

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання станом на 01.01.2023 року

                    Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

108

108

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

0 %

100%

 

100 %

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати відсутні.

 

Альтернатива 2

Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про  встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.Сплата податку за запропонованими ставками (500тис. грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 250тис.грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати для малого бізнесу.

     Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,

грн.

Альтернатива 1. Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

-

Альтернатива 2. Сплата податку за обґрунтованими ставками.

для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці  «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

4 629,63

Альтернатива 3 Відсутня

-

    

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки  податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки буде сплачуватися платниками відповідно  до Податкового кодексу України за мінімальними ставками,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати до місцевого бюджету складатимуть 500тис. грн.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території громади та відповідне наповнення бюджету.

 До бюджету надійде орієнтовно 500тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.

Сплата податку за запропонованими ставками 500тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 4 до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на вирішення соціальних проблем територіальної громади

Надмірне податкове навантаження  спричинить занепад малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення сільського бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення їх кількості

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Сумарні витрати на сплату податків за мінімальними ставками

Зменшення надходжень до бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя жителів громади

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

 та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, що є посильними для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Білобожницької сільської ради.

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Білобожницької сільської ради, статистичних та аналітичних показників, інформації фінансового відділу Білобожницької сільської ради станом на 01.01.2023 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на 2024 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Білобожницької сільської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Білобожницької сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

Один рік.  (З 01.01.2024року до 31.12.2024року)

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на наступний рік, такий податок справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту  основними є такі показники:

  • сума надходжень до місцевого бюджету, від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пов'язаних з дією акта, тис.грн.;
  • кількість суб`єктів господарювання – платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на яких поширюватиметься дія акта, осіб;
  • час та розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акта.
  • рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

Прогнозні показники результативності

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 р.

тис. грн.

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

500тис. грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

108

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта.

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

2 год. х 38,92 грн. = 77,84грн.

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Білобожницької сільської ради

 Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Фінансовим відділом Білобожницької сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники фінансового відділу Білобожницької сільської ради;

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

 

 

Начальник фінансового відділу

Білобожницької сільської ради                                                 Сергій БІЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської  ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік»

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта*

з/п

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

2

3

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

0

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) гривень

4 629,0

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

310,0

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів, тощо), гривень

0

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

85,0

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

      100,0

-

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

0

-

8

Інше (погодинна оплата праці у 2023 році), гривень*

40,16

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень

5 164,16

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць

0

-

11

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/,  грн.

0

-

*Для розрахунку використано: згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» - мінімальна заробітна плата 6700,00 грн., в погодинному розмірі 40,16 грн. Витрати часу для отримання первинної інформації про вимоги регулювання складають близько 1 години. Інші витрати не передбачаються.

Враховуючи термін дії акту та відсутність ставок на наступні роки, витрати на 5 років визначити неможливо.

 

Начальник фінансового відділу

Білобожницької сільської ради                                                             Сергій БІЛАС

 

Додаток  4

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік»

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01-30 квітня 2023 року

 

Порядковий номер

Вид консультації  (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робочі наради та зустрічі

5        

Обговорення проекту регуляторного акта. Отримано інформацію та пропозиції щодо запропонованих ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та ресурсів, необхідних на запровадження регулювання

2

 

Вид консультації:

В телефонному та усному режимі, Інтернет консультації

23

Обговорення ставок  податку. Отримано зворотну інформацію  та  прийнято рішення   залишити розміри ставок податку на рівні запропонованому

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 108 (одиниць).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

-

5

Інші процедури

(сплата податку, визначеного рішенням сільської  ради на 2022 рік), гривень

4629,63

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

4629,63

0

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

108

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

500 000,00

0

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата – 6 700,00 грн.) у погодинному розмірі – 40,16 грн./год. )

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1,5 год*40,16,92 грн. = 60,24грн.

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год*40,16 грн. = 20,08

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

80,32

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

108

16

Сумарно, гривень

8 674,56

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

500 000,0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8 674,56

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

 

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

508 674,56

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансовим відділом Білобожницької сільської  ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податку є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

Начальник фінансового відділу

Білобожницької сільської ради                                                             Сергій БІЛАС

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь