БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

27Програма  розвитку фізичної культури і спорту в Білобожницькій територіальній громаді на  2024 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  ___ сесії ___ скликання

Білобожницької  сільської ради

від  ­­­____.____.2022 р.   № ____

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в

Білобожницькій територіальній громаді на  2024 рік

 

 1. Загальні положення 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров’я населення,  яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту, затверджена постановою  Кабінету Міністрів України. В нашій громаді ситуація у сфері фізичної культури та спорту знаходиться на недостатньому рівні. До занять фізичної культури і спортом залучена невелика кількість населення. Лише п’ять відсотків населення громади залучено до занять фізичною культурою і спортом (загальнодержавний показник 13 відсотків). Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена такими факторами: неефективного залучення позабюджетних коштів, практично нульовий обсяг інвестицій, незадовільний стан матеріально-технічної бази, недостатнє пропагування з боку місцевої влади здорового способу життя та оздоровлення населення.

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

 

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

 1. Мета Програми

             Метою Програми є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян , забезпечення розвитку заняттям  спортом  серед дитячо-юнацького населення громади, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

 

 1. Основні завдання Програми

              Основними завданнями Програми є:

запровадження в навчальних закладах громади  усіх типів та форм власності рухової активності школярів;

забезпечення навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем;

інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів;

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

удосконалення системи підготовки футбольних, волейбольних команд громади, підвищення якості функціонування гуртків з настільного тенісу, підтримки ветеранів спорту.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

          Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться у сільському  бюджеті на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі.

        Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів,  громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. Напрями реалізації Програми:

              1) створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, установах громади;

2) здійснення  заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних споруд у громаді  за рахунок сільського бюджету, позабюджетних коштів, коштів комерційних структур, які працюють на території громади;

3) виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед  широких верств населення;   

4) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);

5) забезпечення участі футбольних команд громади  в чемпіонаті району;

6) щорічне проведення спартакіади допризовної молоді та участь у обласній;

7) залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі;

8) забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем;

9) забезпечення участі в обласних змаганнях з тенісу, в дитячо-юнацькій лізі  з футболу,   на приз обласного клубу «Шкіряний м’яч»;

10) введення інструкторів з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової  роботи на громадських засадах в селах громади;

11) облаштування існуючих капітальних спортивних споруд, будівництво   майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням;

12) покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

 1. Медичне забезпечення Програми

         Планується   залучати працівників медичних закладів під час проведення спортивних змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

 

 1. Інформаційно-пропагандистське забезпечення Програми

        Шляхом висвітлення діяльності виконавчого комітету ради в питаннях розвитку фізкультури та спорту, забезпечуватиметься інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як важливого чинника здорового способу життя. З метою залучення жителів громади до регулярних фізкультурно-оздоровчих заходів інформуватиметься   населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів.                   

 

 1. Очікувані  результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити  загальну  чисельність населення, залученого  до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити  результати  виступу  футбольних команд громади в  чемпіонаті району;

сформувати систему підготовки резерву для футбольних команд громади, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;

зменшити  кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

зменшити  середню кількість днів тимчасової непрацез­датності через хворобу.

 

 

 1. Порядок використання коштів місцевого бюджету  та механізм реалізації

              Кошти бюджету Білобожницької сільської ради  спрямовуються на:

участь спортсменів і команд у спортивних змаганнях з видів спорту, які передбачені календарним планом спортивно-масових заходів  та положень про проведення змагань;

проведення змагань з видів спорту, фізкультурно-масових заходів відповідно до календарного плану змагань на відповідний рік;

ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та будівництво нових спортивних споруд, облаштування спортивного майданчика;

придбання спортивного інвентарю  та обладнання для забезпечення проведення навчально-спортивної роботи.

 

 1.  Механізм реалізації та  контроль за виконанням Програми

Виплата коштів на виконання заходів Програми проводиться з дотримання  наступного механізму. Для одержання коштів до виконавчого комітету ради надаються  наступні  документи:

договір про матеріальну відповідальність з  представником  команди, тренером  з виду спорту;

заява;

копія паспорту представника команди, тренера з виду спорту;

копія ідентифікаційного  коду представника команди, тренера з виду спорту;

кошторис витрат на проведення змагань;

авансовий звіт з відомістю та підписами учасників змагань згідно кошторису витрат.

Виплата матеріального забезпечення учасникам змагань, медичного та   суддівського обслуговування  проводити через відповідальну особу представника команди, тренера з виду спорту.

При придбанні матеріальних цінностей, спортивного інвентарю надаються наступні документи:

договір з постачальником;

накладна про одержання  товарів;

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

договір про матеріальну відповідальність.

 

 1.  Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

 Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту у 2023 році у територіальний громаді Білобожницької сільської ради  покладається на орган  місцевого   самоврядування – Білобожницьку   сільську  раду

 

________________

 

 

Заходи програми 

розвитку фізичної культури і спорту 

у Білобожницькій територіальній громаді

на 2024 рік

№ пп

Назва заходу

Виконавець

Обсяги фінансування тис. грн    

2024 р.

1

Проведення змагань в громаді з видів спорту та участь в районних та обласних змаганнях та галузевих спартакіадах

Виконком сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту

100 000 грн

2

Забезпечення медичного та суддівського обслуговування,

стартові внески.

Виконком сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту

В межах фінансових можливостей

3

Придбання грамот, призів, спортивного інвентаря.

Виконком сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту

200 000 грн

 

4

Проведення поточного ремонту спортивних майданчиків громади

(придбання краски, будівельних матеріалів і.т.д.)

Виконком сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту

200 000 грн

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь