A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

№21 Про затвердження плану роботи   служби у справах дітей Білобожницької сільської ради на 2024 рік

БІЛОБОЖНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

  ­­­­ 14  лютого  2024  року                с. Білобожниця                                  № 21

 

 

Про затвердження плану роботи   служби у справах дітей

Білобожницької сільської ради на 2024 рік

 

 

         Відповідно до статей 32, 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 2, 3 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та із метою здійснення захисту законних прав та інтересів дітей, виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити план роботи служби у справах дітей Білобожницької сільської ради на 2024 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на  секретаря  сільської ради  Задорожну Н.В.

 

 

 

Сільський голова                                                                Віктор ШЕПЕТА

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Білобожницької сільської ради

 14 лютого    2024 року № 21

 


                                                            План роботи

                  служби у справах дітей Білобожницької сільської ради

                                                            на 2024 рік

                   

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

І. Організаційні заходи щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей

1.

Організація та участь у роботі комісій з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білобожницької сільської ради.

Щомісячно та за потребою

Начальник ССД

2.

Організація та проведення разом із іншими  структурними підрозділами виконавчого органу сільської ради, уповноваженими представниками Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність.

Протягом року

Начальник ССД

3.

Організація та участь у семінарах, нарадах з питань соціального захисту дітей, в тому чисті дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання  дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед них.

Протягом року

Начальник ССД

4.

Прийом та розгляд звернень громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей.

Протягом року

Начальник ССД

5.

Підготовка та подання звітності в установленому порядку.

Щомісячно, щоквартально, згідно встановлених термінів

Начальник ССД

ІІ. Розвиток сімейних форм виховання дітей

1.

Розміщення інформаційно-просвітницьких заходів на веб-сайті сільської ради щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм  виховання.

Протягом року

Начальник ССД

2.

Підготовка висновків про можливість громадян бути опікунами/піклувальниками про доцільність /недоцільність встановлення опіки/піклування.

Протягом року

Начальник ССД

3.

Здійснення контролю щодо забезпечення захисту особистих та майнових прав підопічних та прийомних дітей-вихованців, які проживають в сім’ях опікунів/піклувальників.  

Протягом року

Начальник ССД

ІІІ. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

1.

Здійснення заходів щодо забезпечення захисту особистих та майнових прав дітей, які проживають на території громади

Протягом року

Начальник ССД

2.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Начальник ССД

3.

Вжиття заходів щодо збереження закріпленого за дітьми житла, приватизації житла на ім’я дітей та збереження за ними права користування житлом батьків, постановки на квартирний облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку та не мають житла на праві власності та праві користування та тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Протягом року

Начальник ССД

4.

Підготовка матеріалів до звіту про стан виховання, утримання та розвитку дітей в сім’ях, опікунів/піклувальників.

Грудень

Начальник ССД

5.

Здійснення контролю за раціональним використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом проведення моніторингу виплат.

Протягом року

Начальник ССД

6.

Формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа.

Протягом року

Начальник ССД

7.

Представлення інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у судових засіданнях при розгляді кримінальних та цивільних справ щодо захисту їх прав.

Протягом року

Начальник ССД

8.

Перевірка умов проживання та виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників.

Протягом року

Начальник ССД

9.

Підготовка інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують оздоровлення, для організації оздоровлення відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білобожницької сільської ради.

Квітень-травень

Начальник ССД

ІV. Здійснення заходів щодо забезпечення інтересів та захисту прав дітей

1.

Організація роботи щодо своєчасного виявлення та обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Протягом року

Начальник ССД

2.

Узгодження відрахування дітей з навчальних закладів та надання допомоги у влаштуванні їх на навчання та працевлаштування (за потребою).

Протягом року

Начальник ССД.

3.

Забезпечення організації та проведення рейдів, з метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та запобігання правопорушень серед дітей.

Протягом року

Начальник ССД

4.

Вжиття заходів для збереження закріпленого за дітьми житла, приватизації житла на ім’я дітей та збереження за дітьми права користування житлом батьків.

Протягом року

Начальник ССД

5.

Порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» посадових осіб у разі невиконання або належного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства.

Протягом року

Начальник ССД

6.

Здійснення діяльності, спрямованої на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання.

Протягом року

Начальник ССД

7.

Здійснення захисту прав та інтересів постраждалої дитини, дитини-кривдника, в тому числі шляхом звернення до суду, представництва прав та інтересів дитини  у суді при розгляді питань, пов’язаних із здійсненням актів домашнього насильства.

Протягом року

Начальник ССД

8.

Порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форм власності) дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

Протягом року

Начальник ССД

9.

Звернення до суду з позовами про позбавлення батьківських прав або відібрання без позбавлення батьківських прав у батьків, які не виконують батьківських обов’язків, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.  

Протягом року

Начальник ССД

10.

Порушувати клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання ними  батьківських обов’язків щодо виховання дітей та вчинення насильства в сім’ї.

Протягом року

Начальник ССД

11.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів у засобах масової інформації серед жителів Білобожницької територіальної громади з питань прав та обов’язків батьків.

Протягом року

Начальник ССД

12.

Здійснювати заходи щодо попередження насильства у сім’ї або реальної загрози його вчинення, надання необхідної допомоги дітям, які постраждали від насильства у сім’ї.   

Протягом року

Начальник ССД

13.

Здійснювати заходи щодо попередження торгівлі дітьми або реальної загрози його вчинення, надання необхідної допомоги дітям, які потерпіли від торгівлі людьми.

Протягом року

Начальник ССД

14.

Прийняття рішень про негайне відібрання дитини, якщо є загроза її життю або здоров’ю, та забезпечення її тимчасового влаштування. 

Протягом року

Начальник ССД

V. Організаційно-методична робота

1.

Надання методичної, консультаційної допомоги громадянам з питань опіки та піклування, розвитку альтернативних форм виховання та захисту законних прав та інтересів дітей

Протягом року

Начальник ССД

2.

Висвітлення на офіційній сторінці громади  в інтернет мережі Facebook основних заходів проведених службою у справах дітей щодо:

- попередження раннього соціального сирітства;

- профілактика правопорушень та дитячої бездоглядності;

- популяризація сімейних форм влаштування дітей;

- створення патронатних сімей.

Протягом року

Начальник ССД

3.

Участь в нарадах, семінарах.

Протягом року

Начальник ССД

VІ. Організація та проведення заходів

1.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей проведення культурно-масових заходів для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули під час війни росії проти України

Червень

Начальник ССД

2.

До дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят проведення культурно-масових заходів для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування дітей, батьки яких загинули під час війни росії проти України

Грудень, січень

Начальник ССД

3.

Відзначення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

Листопад-грудень

Начальник ССД

4.

Проведення обласної

державно-громадської операції

«Діти вулиці. Вокзал.»

Лютий

Начальник ССД

5.

Проведення в населених пунктах громади  комплексної  державно-громадської  операції «Літо – 2024»

Червень

Начальник ССД

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  виконавчого  комітету                                               Наталія  ГРИЦИК

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь