A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програму харчування пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням ___сесії____ скликання

Білобожницької сільської ради
від ______20__ року № ____

 

ПРОГРАМА

ХАРЧУВАННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА 2022 РІК

                                                                  

Паспорт програми

Назва Програми

Програма «Харчування пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку» на 2023 рік

Підстава до розробки

Програми

 

Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,

«Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Замовник Програми

Білобожницька сільська рада

Головний розробник

Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

Головна мета Програми

Створення умов для збереження здоров’я пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку, (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу”, дітей з малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей переселених з тимчасово окупованих територій, територій, на яких проводиться антитерористична операція та дітей, батьки яких є учасниками АТО, (далі дітей пільгових категорій); підвищення рівня організації харчування, забезпечення дітей раціональним та якісним харчуванням.

Строки реалізації

Програми:

2023 рік

Джерела фінансування

Місцевий бюджет.

Очікувані кінцеві

результати реалізації Програми

 • створення єдиної системи харчування;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку;
 • створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку;
 • забезпечення якісним харчуванням пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку, (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу”, дітей з малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей переселених з тимчасово окупованих територій , територій на яких проводиться антитерористична операція та дітей батьки яких є учасниками АТО);
 • поліпшення якості харчування;
 • формування навичок правильного та здорового харчування.
     

 

І. Загальні положення

Програма розроблена на виконання пункту 2 та абзацу 2 пункту 5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», п.6 ст.32 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу”, дітей з малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей переселених з тимчасово окупованих територій , територій, на яких проводиться антитерористична операція та дітей, батьки яких є учасниками АТО), дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування відповідального ставлення дітей різного віку до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя.

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до їдалень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, організацію безоплатного харчування пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку,  відповідно до Закону України «Про охорону дитинства».

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування дітей.

ІІ. Мета Програми

Основною метою Програми є:

- забезпечення пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу”, дітей з малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей переселених з тимчасово окупованих територій, територій, на яких проводиться антитерористична операція та дітей, батьки яких є учасниками АТО) повноцінним збалансованим харчуванням з метою зменшення кількості захворювань, підвищення їх розумової й фізичної діяльності;

- поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог;

- активізація ролі громадськості в вирішенні проблем організації правильного харчування із залученням органів місцевого самоврядування, батьків та спонсорів.

ІІІ. Завдання Програми

1. Створення умов для повноцінного, безпечного харчування дітей дошкільного та шкільного віку;

2. Дотримання натуральних норм харчування, забезпечення гарячим харчування пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу”, дітей з малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей, переселених з тимчасово окупованих територій, територій, на яких проводиться антитерористична операція та дітей, батьки яких є учасниками АТО);

3. Забезпечення якісного й збалансованого харчування, організація дієтичного харчування дітей різного віку;

4. Забезпечення дошкільних навчальних закладів кваліфікованими кухарями.

ІV. Реалізація Програми дасть змогу

 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу”, дітей з малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей, переселених з тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, та дітей, батьки яких є учасниками АТО);
 2. Збільшити кількість учнів та вихованців, які охоплені харчуванням;
 3. Забезпечити якісним харчуванням дітей вищезазначених категорій;
 4. Сформувати навички правильного та здорового харчування;
 5. Надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, урізноманітнити раціон харчування;
 6. Поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;
 7. Забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

V. Доцільність створення даної Програми обумовлена

 1. Турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку;
 2. Необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;
 3. Створенням єдиної системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

VІ. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється з місцевого бюджету на 2023 рік.

VІІ. Очікувані результати виконання програми

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

 1. Створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку та їх гармонійному розвитку;
 2. Забезпечення якісного та збалансованого харчування пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку;
 1. Організація харчування дітей дошкільного віку, в тому числі дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей учнів 1-4 класів; дітей – інвалідів, дітей переселених з тимчасово окупованих територій та територій на яких проводиться антитерористична операція та дітей батьки яких є/були учасниками АТО, мобілізовані. Забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій дітей дошкільного та шкільного віку (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу”, дітей з малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей переселених з тимчасово окупованих територій та територій на яких проводиться антитерористична операція та дітей батьки яких є учасниками АТО, мобілізовані);
 2. Збільшення кількості дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених гарячим харчуванням;
 3. Формування навичок правильного та здорового харчування;
 4. Створення централізованої системи харчування;
 5. Використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

 

VІІІ. Управління програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює Білобожницька сільська  рада.

 

 

ІХ. Основні заходи Програми

 

п/п

Заходи

Джерела

фінансування

Виконавці

Термін

виконання

 

1.Організаційно – методичне забезпечення

 

1.1

Створення єдиної системи організації харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста

Не потребує

Відділ освіти, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста

Постійно

 

1.2

Оформлення інформаційних куточків для учнів, вихованців та батьків щодо харчування дітей

Не потребує

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

2023 рік

 

1.3

Складання та оновлення бази даних дітей пільгових категорій, які потребують безкоштовного харчування

Не потребує

Відділ  освіти, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

Постійно

 

1.5

Організація та проведення нарад для адміністрацій дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та працівників харчоблоків

 

Не потребує

Відділ освіти,

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

Постійно

 

2. Організація харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

 

2.1

 

 

1) Забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій дітей ЗДО:

- дітей сиріт, напівсиріт

- дітей-інвалідів

- дітей, позбавлених батьківського   піклування;

- дітей з малозабезпечених сімей;

- дітей, переселених з тимчасово окупованих територій та територій на яких проводиться антитерористична операція;

- дітей, батьки яких є учасниками АТО, мобілізовані

- дітей з числа інклюзивного навчання

- багатодітних (50%)

 

2) Забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій дітей ЗЗСО:

- дітей сиріт, напівсиріт

- дітей-інвалідів

- дітей, позбавлених батьківського   піклування;

- дітей з малозабезпечених сімей;

- дітей, переселених з тимчасово окупованих територій та територій на яких проводиться антитерористична операція;

- дітей, батьки яких є учасниками АТО, мобілізовані

- дітей з числа інклюзивного навчання

- дітей з багатодітних сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу”

-  багатодітних (50%)

 

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

790 000 грн.

 

 

 

 

 

430 000 грн.

Відділ освіти, молоді та спорту,

Білобожницька сільська рада

2023 рік

 

 

2.2

Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування та оптимального режиму роботи їдалень

Не потребує

Відділ освіти, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

Постійно

 

2.3

Проведення тематичних перевірок щодо організації харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, здійснення контролю за роботою їдалень

Не потребує

Відділ освіти, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

2 рази в рік

 

3.Підвищення якості харчування дітей

 

3.1

Контроль за якістю та безпекою, дотримання термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів

Не потребує

Відділ освіти, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

Постійно

 

3.2

Організація роботи щодо підготовки їдалень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до початку нового навчального року

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

Відділ освіти, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

Щорічно до 10 серпня

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь