БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма фінансової підтримки КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат на 2023 рік

                                                                                                               Додаток 1

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Рішенням сесії Білобожницької

                                                                               сільської ради

                                                                               від 30.03.2023  №626

 

 

 

 

 

Програми фінансової підтримки КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення

 програми

Білобожницька сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000

Постанова КМУ №157 від 31.03.2015 «Перелік послуг, що надаються інвалідам з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю». Рішення Білобожницької сільської ради від 30.03.2023р. №626

3.

Розробник програми

Білобожницька сільська рада

4.

Співрозробники програми

КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат

5.

Відповідальний виконавець програми

КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат

6.

Учасники програми

КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат, Тернопільська обласна рада, Білобожницька сільська рада

7.

Терміни реалізації програми

2023 рік

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

2023 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Білобожницький сільський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

100 000грн

 

9.1

В тому числі бюджетних коштів

- з них коштів обласного бюджету

 

10.

Основні джерела фінансування програми

Білобожницький сільський бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту Програми

 

Виконання Програми  дасть можливість забезпечити дійсну систему соціально-психологічну реабілітацію та лікування пацієнтів (інвалідів) з хронічними психічними розладами КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат, знизити інвалідизацію та підвищити рівень соціалізації, адаптації даного контингенту пацієнтів.

Проведення організованої інформаційної кампанії з активним залученням громадськості заходів масової інформації, спрямованої на інформування пацієнтів та їх сімей повинно підвищити рівень поінформованості про можливість отримання лікувальних та соціально-психологічних реабілітаційних послуг та забезпечення реабілітаційними послугами пацієнтів  з хронічними психічними розладами.

Очікується, що протягом дії Програми понад 250 пацієнтів пройдуть лікування та соціально-психологічну реабілітацію в умовах КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат.

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

На початок 2022 року кількість громадян яким встановлено діагноз за міжнародною класифікацією з розділу «Психіатрія» в Тернопільській області складає  - 28501 чоловік, з них  - 7049  діти. У  60 %  не дивлячись на лікування, реабілітацію, умови проживання, соціальну підтримку хвороба прийме хронічний перебіг так, як невідома причина «шизофренії» найбільш руйнівного захворювання з усіх розладів психіки, хоча тривалі роки ведуться дослідження вчених з цієї проблеми у всьому світі.

          За останні 3 роки в закладі пройшли лікування та соціальну реабілітацію 1622 особи, з них 1529 залучалося до занять-тренінгів з практичним психологом, 1232 пацієнти займалися на тренінгах з медичною сестрою по соціальній допомозі, які розпочинаються з тренінгу по визначенню складності ситуації в кожному випадку, тренінгу основних навиків ведення розмови                         (з залученням рідних та індивідуально), тренінги по особистій гігієні, тренінги по правильному способу харчування, бюджетний тренінг, технічний тренінг з прикладами елементарних речей таких як заміна акумуляторних батарей в телефоні, годиннику, навики догляду за одягом, взуттям, навики пошуку інформації про роботу, працевлаштування.

          Даний вид допомоги є необхідним для соціалізації найбільш незахищеної верстви населення, та зменшення відсотку такого прояву як госпіталізм серед пацієнтів з хронічними психічними розладами. Протягом 3 років 1159 пацієнтів отримали стоматологічну безкоштовну допомогу в нашому закладі.

          Заканодавчо дана програма регулюється Законом України «Про психіатричну допомогу»  від 22.02.2000 року;  наказом МОЗ України                                     від 08.10.2007 №632 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання» Постановою КМУ від 31.03.2015 №157 «Про перелік послуг, що надаються інвалідам з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю».

          Даними нормативними актами передбачено обстеження, лікування та здійснення медичної, соціально-психологічної реабілітації пацієнтів (інвалідів) з розладами психіки.   

 1. Визначення мети Програми

Метою програми є створення та повноцінне функціонування цілісної системи медичної, соціально-психологічної реабілітації, лікування пацієнтів (інвалідів) з хронічними психічними розладами, забезпечення застосування чіткого прозорого механізму адміністрування їх потреб для здійснення повноцінної реабілітації пацієнтів  до цивільного життя, а також створення умов для активного залучення до цього процесу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань.

Визначення оптимального варіанта та шляхи розв’язання проблеми.

Запропонована дана програма полягає в адаптації діючої системи роботи КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат та потреб закладу на  2023 рік.

 

4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розв’язання проблеми здійснюється шляхом виконання комплексу завдань і заходів за такими напрямками:

 • Забезпечення прав та інтересів підопічних;
 • Створення належних умов для проживання;
 • Соціальнопобутове обслуговування;
 • Денна зайнятість підопічних;
 • Надання медичної допомоги;
 • Надання соціальних послуг підопічним (стаціонарний догляд, соціальна реабілітація, представництво інтересів.

Оптимізацію управління за напрямами дії Програми з одночасним підвищенням якості реабілітаційних послуг і послуг саме з соціальної реадаптації пропонується забезпечити, шляхом залучення, відповідно додаткового фінансування КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат.

Кожен з напрямків потребуватиме реалізації системо утворюючих, загально організаційних та адміністративних заходів спрямованих на соціальну реабілітацію та лікування пацієнтів (інвалідів) з хронічними психічними розладами.

Програма розроблятиметься та виконуватиметься за рахунок коштів обласного, місцевих  бюджетів, бюджети територіальних громад області в межах бюджетних призначень, передбачених на заходи з соціальної реабілітації та лікування пацієнтів (інвалідів) з хронічними психічними розладами в КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат.

Перелік заходів для покращення роботи закладу КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат, які передбачені програмою  на 2023 рік: 

 • Заміна частини труб теплотраси;
 • Ремонт фасаду будівель;
 • Заміна вікон та дверей;
 • Капітальний ремонт санітарних вузлів;
 • Ремонт харчоблоку;
 • Заміна котлів для приготування їжі;
 • Благоустрій території закладу;
 • Перезарядка вогнегасників;
 • Встановлення лічильників для обліку комунальних послуг та енергоносіїв;

В організації та фінансування лікувально-реабілітаційних заходів повинен максимально використовуватись механізм соціального замовлення.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у сільському бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством у вигляді передачі з Білобожницького сільського бюджету Тернопільському обласному бюджету іншої субвенції з місцевого бюджету. Необхідний обсяг фінансування Програми  визначається  виходячи з конкретних завдань та наявності коштів в межах наявності фінансового ресурсу.

Дана програма розрахована на 2023 рік.

Етапність виконання: на весь термін дії Програми.

продовження роботи над удосконаленням індивідуальної програми соціально-психологічної реабілітації кожного пацієнта (інваліда) з хронічними психічними розладами  на 2023рік;

- фінансування потреб пацієнта (інваліда) з хронічними психічними розладами, зокрема у сфері надання медичних послуг, соціально-психологічної реабілітації та лікування в КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

У результаті виконання Програми - це дасть можливість забезпечити дійсну систему соціально-психологічної реабілітації та лікування пацієнтів (інвалідів) з хронічними психічними розладами в КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат.

Проведення організованої інформаційної кампанії з активним залученням громадськості заходів масової інформації, спрямованої на інформування пацієнтів (інвалідів) з хронічними психічними розладами та їх рідних повинно підвищити рівень поінформованості про можливість отримання лікувальних та соціально - реабілітаційних послуг та забезпечення реабілітаційними послугами.

Очікується, що протягом дії Програми понад 150 осіб соціальні послуги та соціально – психологічну реабілітацію в умовах КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат.

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити

100 000грн.

 

Залучено коштів, у тому числі:

 

 

Обласний бюджет

 

Районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

Білобожницький сільський бюджет                 

100 000грн.

 

 

 

 

 

 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

          Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації здійснює координацію та контроль. КУ ТОР Буданівський психоневрологічний будинок-інтернат здійснює діяльність по організації та наданню високоспеціалізованої медичної та соціальної допомоги жителям області, та контроль за ефективним фінансовим використанням коштів.

 

 

Секретар ради                                                                 Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь