БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Білобожницькій територіальній громаді  на 2024-2025 роки

Додаток

до рішення сесії сільської ради

від «10» липня 2024 № _______

 

 

Програма

щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування

на період до 2027 року у Білобожницькій територіальній громаді

на 2024-2025 роки

 

Загальні положення

Програма щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Білобожницькій територіальній громаді на 2024-2025 роки (далі – Програма) визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо організації харчування, конкретизує перелік основних напрямів  і заходів з реалізації стратегічних цілей, очікуваних результатів.

Підставою для розроблення Програми є розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках».

Розроблення зумовлено необхідністю:

 • планування наступних етапів реформи шкільного харчування;
 • забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах освіти;
 • забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти громади на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії, відповідно до вікових особливостей  та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування;
 • постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини;
 • покращення роботи їдалень закладів освіти;
 • вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;
 • забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах освіти, де здійснюється харчування дітей;
 • здійснення модернізації матеріально-технічного стану шкільних харчоблоків та їдалень;
 • запровадження сучасних форм організації шкільного харчування.

 

Мета і основні завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, калорійного, якісного  та безпечного харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти Білобожницької  територіальної громади на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до вікових особливостей та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини.

Основними завданнями Програми є:

 • покращення роботи їдалень закладів освіти;
 • забезпечення дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до вікових особливостей;
 • дотримання норм харчування та калорійності страв;
 • вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;
 • забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах освіти, де здійснюється харчування дітей;
 • забезпечення контролю безпечності та якості сировини та харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей;
 • організація якісного та безпечного харчування;
 • модернізація харчоблоків;
 • дотримання вимог систем и аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі – система НАССР);
 • розвиток кадрового потенціалу;
 • впровадження нових норм харчування;
 • формування культури здорового харчування.

 

План заходів із виконання Програми

План заходів із виконання Програми, спрямований на розв’язання  проблем та досягнення мети Програми, наведено у додатку.

Координацію співпраці щодо завдань Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької  сільської ради.

 

Нормативно-правове забезпечення

Програма розроблена відповідно до:

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року        № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках»;

- розпорядження голови Тернопільської  обласної військової адміністрації від 25.01.2024 року №28/01.02-01 «Про затвердження комплексної програми реалізації в Тернопільській області Стратегії реформування системи шкільного харчування на 2024-2027 роки»  

 

Фінансове забезпечення Програми

Програма потребує фінансування, яке забезпечується  коштами  місцевого бюджету Білобожницької сільської ради відповідно до кошторису в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

Ефективність реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу в межах реформування системи шкільного харчування забезпечити:

 • різноманітне, збалансоване та якісне харчування у закладах освіти, що зокрема  сприятиме  соціальному захисту вразливих груп населення;
 • формування навичок, що сприятимуть усвідомленому вибору здорового харчування, зокрема як прояву піклування про власне здоров’я та психологічний стан у критичних умовах;
 • зниження відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років;
 • рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти;
 • зміну харчових уподобань дітей шкільного віку;
 • збільшення кількості здобувачів які харчуються у закладах освіти;
 • збільшення кількості модернізованих харчоблоків.

 

 

Начальник відділу освіти,

Молоді та  спорту                                                                      Наталія ШУШКО

 

 

 

 

 

Додаток до Програми

План заходів із виконання Програми

щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування

на період до 2027 року у Білобожницькій територіальній громаді

на 2024-2025 роки

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування

2024

(грн.)

2025

(грн.)

1. Комунікація з  органами місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади щодо особливостей і вимог забезпечення харчування у закладах освіти

Здійснювати моніторинг стану впровадження реформи харчування в закладах освіти Білобожницької  сільської ради

Постійно

Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Наявність актуальних даних про стан організації харчування у закладах освіти  Білобожницької сільської ради

 

 

2.Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти

Проводити моніторинг діяльності малокомплектних закладів загальної середньої освіти   Білобожницької сільської ради

Постійно

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Зменшення кількості закладів з малою наповнюваністю класів 

 

 

 3.Визначення потреби закладів освіти щодо модернізації харчоблоків

Здійснити опитування закладів освіти щодо проблемних питань та потреб в організації харчування

Серпень

2024 року

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Отримання даних для формування потреб закладів освіти та визначення пріоритетності реалізації проектів

 

 

 

Визначити перелік закладів освіти, що першочергово потребують модернізації харчоблоків, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання  норм  системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі – система НАССР) та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті

  Вересень

2024 року

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Пріоритизація  потреб закладів освіти для прийняття управлінських рішень

 

 

4.Впровадження проектів з будівництва/ модернізації  харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує  дотримання норм системи НАССР та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті

Врахувати рекомендації для  комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків при розроблення проектної документації

Постійно

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Створено умови для дотримання норм системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування у закладах освіти

 

 

 

Виготовити проектну документацію на проведення капітального ремонту харчоблоку Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області

2024 рік

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Забезпечено дотримання   вимог ДБН.В 2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»

 60000

 

 

 Виготовити проектну документацію на проведення капітального ремонту харчоблоку Косівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області

2025 рік

Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

 

 60000

 

Провести капітальний ремонт харчоблоку  Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області

2024 рік

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Дотримано Гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.12.2020 № 2532

Згідно ПКД

 

Провести капітальний ремонт харчоблоку  Косівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області

2025 рік

 

Згідно ПКД

5.Покращення матеріально-технічної бази харчоблоків та їдалень закладів загальної середньої освіти

Забезпечити оновлення та заміну фізично зношених та технічно застарілих технічних засобів, обладнання харчоблоків та меблів  їдалень закладів освіти

Постійно

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Підвищено якість роботи працівників харчоблоків та їдалень закладів освіти зі зберігання та   приготування, покращено організацію харчування в закладах освіти

 

 

6.Забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань

Забезпечити участь представників закладів загальної середньої освіти в навчаннях, вебінарах щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР

 

Постійно

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Підвищено поінформованість відповідальних за організацію харчування у закладах освіти осіб, щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР

 

 

 

 

Рекомендувати кухарям закладів освіти підвищувати кваліфікацію на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Упродовж 2024

 року

Керівники закладів освіти

Підвищено професійних компетентностей працівників їдалень закладів освіти

 

 

7.Затвердження  чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти

Забезпечення своєчасного затвердження  чотиритижневого сезонного меню

Щокварталу

Керівники закладів освіти

Забезпечено дотримання Порядку організації харчування у закладах освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305

 

 

8.Розширення переліку страв і технологічних карток (рецептури) для харчування в закладах освіти

Сприяння розширенню асортименту страв шляхом використання затверджених Міністерством охорони здоров/я України технологічних карток (рецептури)

 

Постійно

Керівники закладів освіти

Урізноманітнено харчування в закладах освіти, що відповідає нормам

 

 

9.Забезпечення організації харчування у закладах освіти

Забезпечити організацію харчування відповідно до вимог законодавства

Постійно

Керівники закладів освіти

Забезпечено комфортне та безпечне освітнє середовище, зокрема забезпечено державні гарантії щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством

 

 

 

Забезпечення проведення обстежень харчоблоків та їдалень закладів загальної середньої освіти з дотримання  нормативно-правових актів щодо організації харчування в закладах освіти

Впродовж  2024 – 2025 років

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Організація  харчування в закладах освіти органами місцевого самоврядування, як засновниками закладів, покращення якості харчування в закладах освіти

 

 

11.Поширення інформації про веб-портал “ЗНАЇМО” серед керівників та працівників закладів освіти,  до компетенції яких відносяться питання організації харчування у закладах

Доведення інформації про веб-портал “ЗНАЇМО”  до керівників та працівників закладів освіти,  до компетенції яких відносяться питання організації харчування у закладах

2024 рік

 Відділ освіти,   молоді та спорту та виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

Набуття керівниками та працівниками закладів освіти компетентностей, необхідних для якісної організації харчування в закладах освіти

 

 

 

12.Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо)

Впровадження інтерактивних заходів щодо формування  здорових харчових звичок для дітей шкільного віку

Постійно

Керівники закладів освіти

Сформовано компетентності, необхідні для здорового життя у нових формах передачі знань

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                                                                                                                      Наталія ШУШКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь