A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) За 11 місяців 2017 р.

Дата: 01.12.2017 14:42
Кількість переглядів: 685

                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування(пункт 1 розділу ІІ

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

За 11 місяців 2017 р.

Коди

Установа___Відділ освіти,молоді та спорту Білобожницької сільської ради                                                                                                           за ЄДРПОУ

40236772

Територія ____с.Білобожниця Чортківського району Тернопільської області                                                                                                   за КОАТУУ

6125580700

Організаційно-правова форма господарювання ______Орган місцевого самоврядування                                                             ____ за КОПФГ

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питань освіти,молоді та спорту

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 «Дошкільна освіта»  КДНЗ с.Білобожниця   

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

1142360,00

-

-

-

1058848,36

-

У тому числі:

Поточні видатки

 

2000

 

020

1142360,00

-

-

-

1058848,36

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

884190,00

-

-

-

870878,54

-

Оплата праці

2110

040

725690,00

-

-

-

715675,70

-

 Заробітна плата

2111

050

725690,00

-

-

-

715675,70

-

 Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

158500,00

-

-

-

155202,84

-

Використання товарів і послуг

2200

080

 

-

-

-

187969,82

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

28400,00

-

-

-

16261,75

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

1500,00

-

-

-

1497,24

-

Продукти харчування

2230

110

97500,00

-

-

-

79754,09

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

6300,00

-

-

-

4174,71

-

Видатки на відрядження

2250

130

2530,00

-

-

-

2263,61

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

122040,00

-

-

-

84018,42

-

 Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

 Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

12640,00

-

-

-

8960,71

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Оплата природного газу

2274

190

109400,00

-

-

-

75057,71

-

 Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

 Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

 (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

 до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

 Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

 

 

-

-

-

 Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

 

 

 

 Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

 Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

 

4111

590

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

 Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

 Інші видатки

5000

640

Х

-

Х

Х

Х

Х

 Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                               ___________________                                             Г.Я.Грицик

                                                                                              (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                 ___________________                                                         С.С.Чомко

                                                                                              (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

 

"30"листопада2017року

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування(пункт 1 розділу ІІ

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

За 11 місяців 2017 р.

Коди

Установа___Відділ освіти,молоді та спорту Білобожницької сільської ради                                                                                                           за ЄДРПОУ

40236772

Територія ____с.Білобожниця Чортківського району Тернопільської області                                                                                                   за КОАТУУ

6125580700

Організаційно-правова форма господарювання ______Орган місцевого самоврядування                                                             ____ за КОПФГ

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питань освіти,молоді та спорту

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 «Дошкільна освіта»  КДНЗ с.Ридодуби   

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

182170,00

-

-

-

181840,24

-

У тому числі:

Поточні видатки

 

2000

 

020

182170,00

-

-

-

181840,24

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

155700,00

-

-

-

155526,04

-

Оплата праці

2110

040

127000,00

-

-

-

126798,97

-

 Заробітна плата

2111

050

127000,00

-

-

-

126798,97

-

 Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

28700,00

-

-

-

28727,07

-

Використання товарів і послуг

2200

080

 

-

-

-

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

4300,00

-

-

-

4300,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

10600,00

-

-

-

10512,55

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

1600,00

-

-

-

1567,00

-

Видатки на відрядження

2250

130

170,00

-

-

-

164,34

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

9800,00

-

-

-

9761,31

-

 Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

 Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

9800,00

-

-

-

9761,31

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

 Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

 Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

 (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

 до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

 Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

 

 

-

-

-

 Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

 

 

 

 Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

 Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

 

4111

590

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

 Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

 Інші видатки

5000

640

Х

-

Х

Х

Х

Х

 Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                               ___________________                                             Г.Я.Грицик

                                                                                              (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                 ___________________                                                         С.С.Чомко

                                                                                              (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

 

"30"листопада2017року

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано