БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

958 Про  затвердження  Положення  про  відокремлений підрозділ « Білобожницька місцева пожежна команда»

 

                                                                                                                            

                                                                                                  

                                                           УКРАЇНА                                                                                                                                                                                                                                                           

    БІЛОБОЖНИЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                            

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

04 квітня 2024 року                    с. Білобожниця                                               № 958                              

Про  затвердження  Положення  про  відокремлений

підрозділ « Білобожницька місцева пожежна команда» 

З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Білобожницької сільської ради, керуючись вимогами статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», статті 19, 62 Кодексу цивільного захисту України, Білобожницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відокремлений підрозділ  «Білобожницька місцева пожежна команда» Білобожницької сільської територіальної громади, що додається.

2 . Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на Постійну комісію з питань благоустрою,комунальної власності, житлово - комунального       господарства, енергозбереження та транспорту Білобожницької  сільської ради (Білас І.Л.)

 

 

Сільський голова                                                                         Віктор ШЕПЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПОГОДЖЕНО                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

  Начальник Головного                              Рішення Білобожницької сільської ради

  Управління ДСНС України 

  у Тернопільській області                           Білобожницький сільський голова

  _____________Віктор МАСЛЕЙ              ______________Віктор ШЕПЕТА

  ___ ____________ 202___ р.                      ____ _____________ 202___ р.                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про відокремлений підрозділ

 «Білобожницька місцева пожежна команда»

Білобожницької  сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білобожниця 2024

 

 

 

 1. Загальні положення.

 

  1. Відокремлений підрозділ «Білобожницька місцева пожежна команда» Білобожницької сільської ради (далі - МПРП), що є пожежно-рятувальним підрозділом для забезпечення місцевої пожежної охорони на території Білобожницької сільської територіальної громади (далі -  Білобожницька ТГ) від імені та в інтересах якої діє Білобожницька сільська рада (код ЄДРПОУ 04393657), утворено з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж, їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі -НС) та небезпечних подій (далі – НП), а також забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Білобожницької ТГ.
  2. За організаційно-правовою формою господарювання МПРП є: місцевою пожежною командою зі статусом відокремленого підрозділу у структурі Комунального підприємства «Білобожниця» Білобожницької сільської ради (код ЄДРПОУ 41370216) (далі - КП «Білобожниця») і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства.
  3. МПРП у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Кодексом цивільного захисту України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями сесії сільської ради, органу місцевого самоврядування, що його утворили.

З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення МПРП керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

  1. МПРП у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Білобожницькій сільській раді, її виконавчому комітету та безпосередньо підпорядковується керівнику КП «Білобожниця» і Білобожницькому сільському голові, а під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – керівнику гасіння пожежі або робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  2. Установчим документом МПРП є це Положення, яке затверджується рішенням Білобожницької сільської ради та погоджується з територіальним органом ДСНС.
  3. Соціальний і правовий захист персоналу МПРП здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
  4. МПРП може мати власний гімн, знак та прапор, спеціальний одяг і знаки розрізнення.
  5. Організаційну структуру та штат працівників МПРП, кількість та вид техніки визначає керівник КП «Білобожниця» за погодженням з виконавчим комітетом Білобожницької сільської ради.
  6. Залучення МПРП до ліквідації пожеж, наслідків НС техногенного і природного характеру, інших НП, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС та НП проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням місцевого органу влади (органу місцевого самоврядування) за погодженням з територіальним органом ДСНС, а також планів локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків, реагування на НС та НП, що передбачені для відповідного регіону.
  7. МПРП під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами, та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.
  8. Місцезнаходження МПРП: 48530, Тернопільська область, Чортківський район, село Білобожниця, вул. Шевченка, 11.

 

 1. Мета та завдання МПРП

 

2.1      Метою діяльності МПРП є:

2.1.1. Запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій від НС та НП.

        2.1.2. Невідкладне реагування на НС та НП, проведення аварійно-рятувальних та невідкладних робіт на об’єктах і територіях громади.

        2.1.3. Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій та катастроф.

        2.2.      Завдання МПРП:

        2.2.1. Виконання заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей, виникненню пожеж і мінімізацію їх негативних наслідків.

        2.2.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

        2.2.3.  Забезпечення обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться на відповідних територіях на підставі укладених договорів (у разі отримання статусу аварійно-рятувальної служби).

        2.2.4. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.

        2.2.5. Комплектування персоналом, придатним за станом здоров’я до виконання покладених завдань, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.

        2.2.6.  Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону.

 

        2.3.     МПРП відповідно до покладених на неї завдань:

        2.3.1.  Здійснює заходи із запобігання виникнення пожеж шляхом:

        - розроблення за погодженням з територіальним органом ДСНС річних планів заходів із запобігання виникненню аварій, пожеж та інших небезпечних подій;

        - організації та проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, навчання населення правилам пожежної безпеки, діям під час виникнення пожеж та небезпечних подій;

        -  проведення занять з дотримання правил пожежної безпеки у класах безпеки, закладах освіти, охорони здоров’я, спортивних та санаторно-курортних закладах згідно із сезонною потребою;

        -  участі в межах повноважень у роботі комісій, зокрема з розслідування пожеж;

        -  подання письмових пропозицій посадовим особам щодо покращення протипожежного стану об’єктів, території та підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах;

        -  подання на розгляд органів місцевого самоврядування Білобожницької ТГ, місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропозицій щодо вирішення проблемних питань пожежного захисту об’єктів та населених пунктів на території громади;

        -  чергування під час проведення пожежонебезпечних робіт, культурно-масових, спортивних, просвітницьких, святкових та інших заходів з масовим перебуванням людей;

        -  популяризації добровільного пожежного руху та пожежно-рятувальної справи серед населення, зокрема дітей (утворення та розвиток осередків юних рятувальників-пожежників).    

        2.3.2.  Здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію та рятування (у тому числі в умовах екстремальних температур, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення, тощо) людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчої та добровільної пожежної охорони, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

        2.3.3.  Надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів.

        2.3.4.  Надає домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення НС та НП,

        2.3.5.  Проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності до дій за призначенням.

        2.3.6.  Забезпечує підтримку належного рівня підготовки персоналу для виконання покладених завдань.

        2.3.7.  Здійснює у разі набуття статусу аварійно-рятувальної служби постійне та обов’язкове обслуговування об’єктів і окремих територій, що згідно із законодавством підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами.

        2.3.8.  Інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж та порушення вимог правил пожежної безпеки.

        2.3.9.  Проводить роботу щодо дотримання та виконання громадянами вимог правил пожежної безпеки.

        2.3.10. Вносить Білобожницькому сільському голові, Білобожницькій сільській раді та її виконавчому комітету погоджені з керівником                          КП «Білобожниця» пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки на території громади, забезпечує дотримання вимог безпеки праці персоналом під час участі у гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань і занять, а також під час чергування.

        2.3.11. На підставі наказу керівника КП «Білобожниця» бере участь в комісії розслідування нещасних випадків, у тому числі нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися з персоналом під час чергування, гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС та НП, проведенні тактичних та інших видів навчань та занять.

        Вживає заходів щодо попередження таких випадків, організовує заходи та здійснює контроль щодо забезпечення безпеки персоналу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів МПРП під час виконання покладених завдань.

        2.3.12. Організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання МПРП .

        2.3.13. Організовує експлуатацію, ремонт будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна МПРП.

        2.3.14. Здійснює підбір осіб, які бажають стати працівниками МПРП.

        2.3.15. Бере участь у проведенні:

        -  оглядів- конкурсів протипожежного стану окремих об’єктів і територій;

        -  заходів з утворення та організації роботи дружин юних рятувальників-пожежників разом з підрозділами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями;

        - пожежно-тактичних навчаннях на об’єктах, розташованих на території громади, що організовуються органами та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

        - командно-штабних навчаннях і штабних тренуваннях, що організовуються Білобожницькою сільською радою та органами ДСНС;

        -  інших заходах із запобігання виникненню пожежам.

        2.3.16.  Здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством.

 

        3.  Організація діяльності МПРП

 

        3.1.  Функціонування МПРП організовується у режимі чергування та постійній готовності до виконання завдань за призначенням.

        3.2.  Порядок залучення до чергування працівників МПРП визначається її начальником.

        3.3.  До роботи у складі МПРП на підставі відповідних договорів можуть залучатися члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.

        3.4.  Під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій працівники МПРП підпорядковуються керівнику гасіння пожежі або робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

        3.5.  З метою забезпечення належного функціонування, створення умов для цілодобового чергування працівників МПРП,  розміщення пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної техніки та оснащення органом місцевого самоврядування, який її утворив, надається (будується) приміщення для МПРП.

        3.6.  Координація та контроль діяльності МПРП здійснюється відповідними посадовими особами та органами місцевого самоврядування Білобожницької ТГ згідно їх функцій і повноважень та територіальним органом ДСНС.

 

        4.  Права та обов’язки МПРП

 

        4.1.  МПРП для виконання покладених на нього завдань має право:

        4.1.1.  Залучати до виконання робіт із ліквідації наслідків НС та НП, гасіння пожеж інші пожежно-рятувальні підрозділи, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях.

        4.1.2.  Отримувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС та НП.

        4.1.3.  Безперешкодного доступу персоналу МПРП до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС та НП, гасіння пожежі.

        4.1.4.  Отримувати від органів державної виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі.

        4.1.5.  Вимагати під час гасіння пожежі:

        -  від посадових осіб об’єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу МПРП виконувати поставлені завдання;

        -  від осіб, які перебувають у зоні НС, НП або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

        4.1.6.  Проводити під час ліквідації наслідків НС, НП та гасіння пожеж документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.

        4.1.7.  Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

        4.1.8.  Використовувати в установленому порядку засоби зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж, НС та НП, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території.

        4.1.9. Використовувати телебачення і радіомовлення, соціальні мережі та вебсайти для оприлюднення повідомлень про НС та НП,

        4.1.10. Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством.

        4.2.  До обов’язків МПРП належать:

        4.2.1.  Організація функціонування МПРП у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення.

        4.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

        4.2.3. Участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об’єктів на території громади.

        4.2.4. Здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж шляхом:

        4.2.4.1. Розроблення за погодженням з територіальним органом ДСНС річних планів заходів із запобігання виникненню аварій, пожеж та інших небезпечних подій.

        4.2.4.2. Організації та проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, навчання населення правилам пожежної безпеки, діям під час виникнення пожежі.

        4.2.4.3. Проведення занять з дотримання правил пожежної безпеки у класах безпеки, закладах освіти, охорони здоров’я, спортивних та санаторно-курортних закладах згідно із сезонною потребою.

        4.2.4.4. Участі в межах повноважень у роботі комісій, зокрема з розслідування пожеж.

        4.2.4.5. Подання письмових пропозицій посадовим особам щодо покращення протипожежного стану об’єктів та підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах.

        4.2.4.6. Подання на розгляд органів місцевого самоврядування, відповідних місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропозицій щодо вирішення проблемних питань протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.

        4.2.4.7. Чергування під час проведення пожежонебезпечних робіт, культурно-масових, спортивних, просвітницьких, святкових або інших заходів з масовим перебуванням людей.

        4.2.4.8. Популяризації добровільного пожежного руху та пожежно-рятувальної справи серед населення, зокрема дітей (утворення та розвиток серед юних рятувальників-пожежників).

        4.2.5. Гасіння пожеж, проведення евакуації, рятування людей та матеріальних цінностей, здійснення заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж самостійно та у взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчої та добровільної пожежної охорони, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на відповідній території.

        4.2.6.  Надання допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням наявних сил і засобів.

        4.2.7.  Забезпечення постійного підтримання належного рівня підготовки працівників МПРП для виконання покладених на них завдань.

        4.2.8.  Участь у перевірках джерел протипожежного водопостачання, інших заходах з питань запобігання пожежам разом з відповідними територіальними органами ДСНС.

        4.2.9.  Участь у пожежно-тактичних навчаннях на об’єктах, розташованих на відповідній території, що організовуються органами та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

        4.2.10.  Участь у командно-штабних навчаннях і штабних тренуваннях, що організовуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

        4.2.11. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими оснащується МПРП (у разі наявності таких засобів та проходження відповідної підготовки персоналом).

        4.2.12. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму працівників МПРП для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

        4.2.13. Створення резерву персоналу з метою оперативного комплектування штатних посад МПРП.

        4.2.14. Забезпечення збереження інформації про об’єкти суб’єктів господарювання.

        4.2.15. Здійснення інших функцій, передбачених законодавством.

 

        5.  Майно та фінансування МПРП.

 

        5.1.  Майно МПРП становлять закріплені за нею матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.

        5.2. Майно МПРП використовується лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

        5.3.  Джерелами формування майна МПРП є майно передане в установленому законодавством порядку від місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування Білобожницької ТГ, суб’єктів господарювання, територіального органу ДСНС, придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів; передане підприємствами, що знаходяться на території громади; отримане за рахунок добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, гуманітарних програм (у тому числі міжнародних); з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

        5.4.  Джерелами фінансування МПРП є кошти: місцевого бюджету, дольової участі декількох громад; підприємств, установ і організацій, отримані МПРП у встановленому порядку за аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об’єктів та територій; отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб; державного фонду регіонального розвитку; цільової субвенції на інфраструктурний розвиток об'єднаних громад; з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

        5.5.  Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному чинним бюджетним законодавством.

        5.6.  Приміщення, засоби зв’язку, техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна і гуманітарна допомога, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності МПРП, підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.

        5.7.  Оплата праці персоналу МПРП здійснюється відповідно до чинного законодавства.

        5.8.  МПРП здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.

        5.9.  Збитки, завдані МПРП у результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовується в установленому порядку.

        5.10. Транспортні засоби МПРП із кольорографічними позначеннями, світлою та звуковою сигналізацією належать до категорії оперативних транспортних засобів.

 

        6.  Управління (керівництво) МПРП

 

        6.1.  МПРП очолює начальник підрозділу, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником КП «Білобожниця» за погодженням із Білобожницьким сільським головою.

        6.2.  У разі відсутності начальника МПРП його обов’язки виконує заступник начальника МПРП (за наявності), або інша особа, призначена керівником КП «Білобожниця» за погодженням із Білобожницьким сільським головою.

        6.3.  Посадові обов’язки за кожною посадою визначаються відповідними посадовими інструкціями. Посадові інструкції начальника (заступника начальника) мають відповідати обов’язкам, передбаченим у цьому Положенні.

 

        7.  Начальник МПРП:

 

        7.1.  Здійснює безпосередньо керівництво МПРП, виконання покладених на пожежно-рятувальний підрозділ завдань і функцій, належний рівень готовності до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ефективне використання і збереження закріпленого за МПРП майна, збереження життя та здоров’я персоналу.

        7.2.  Несе персональну відповідальність за виконання покладених на МПРП завдань і функцій, організацію та результати її діяльності.

        7.3.  Представляє МПРП в органах влади, діє від імені МПРП у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення працівникам МПРП.

        7.4.  Організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень посадових осіб та органів місцевого самоврядування Білобожницької ТГ, інших нормативно- правових актів з питань забезпечення МПРП.

        7.5. Здійснює планування роботи МПРП, контролює виконання запланованих заходів.

        7.6.  Звітує перед Білобожницьким сільським головою та відповідними органами місцевого самоврядування Білобожницької ТГ про виконання покладених на МПРП завдань, планів роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності МПРП, а також про притягнення до відповідальності працівників, винних у допущених порушеннях.

        7.7. Здійснює добір персоналу і забезпечує організацію роботи з комплектування МПРП кваліфікованими працівниками, подає пропозиції щодо їх призначення на посади, формує кадровий резерв.

        7.8.   Організовує роботу та забезпечує взаємодію МПРП з територіальним органом ДСНС та закладами освіти ДСНС з питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації основних працівників МПРП, а також проведення спільних навчань, тренувань тощо.

        7.9. Подає сільському голові та органам місцевого самоврядування Білобожницької ТГ пропозиції щодо створення для працівників МПРП належних умов для виконання покладених на них обов’язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та порядку в приміщеннях, у яких розташовується пожежно-рятувальний підрозділ, а також пропозиції щодо організаційно-штатної структури МПРП, з фінансово- господарських та інших питань, покращення матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувального підрозділу, що сприяють підвищенню рівня праці та соціального захисту працівників.

        7.10. Проводить огляд, планові та оперативні перевірки наявності, стану збереження і використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей МПРП, їх готовності до виконання завдань за призначенням.

        7.11. Видає накази та дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками МПРП, контролює їх виконання.

        7.12. Ініціює застосування заохочень та накладення стягнень на працівників МПО відповідно до законодавства про працю.

        7.13. Забезпечує взаємодію МПРП з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

        7.14. Забезпечує виконання працівниками МПРП заходів безпеки праці під час несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

        7.15. Здійснює особистий прийом громадян.

        7.16. Проводить службові розслідування та приймає рішення стосовно працівників МПРП відповідно до трудового законодавства.

        7.17. Подає відповідним органам місцевого самоврядування Білобожницької ТГ пропозиції до кошторису, організовує його виконання, а також контроль за правильним і економним витрачанням бюджетних коштів і  матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання МПРП.

        7.18. Забезпечує дотримання працівниками МПРП законодавства з питань запобігання та протидії корупції.

        7.19. Виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою працівників МПРП з їх ліквідації.

        7.20. Зупиняє гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо виникла підвищена загроза життю працівників МПРП .

        7.21. Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування територіального органу ДСНС про виникнення НС та НП.

        7.22. Подає керівнику КП «Білобожниця» пропозиції щодо укладання та розірвання трудових угод з персоналом МПРП, а також надання всіх видів відпусток працівникам МПРП, передбачених законодавством.

        7.23. Бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування Білобожницької ТГ питань, пов’язаних із діяльністю МПРП.

        7.24. Виконує інші функції відповідно до покладених на підрозділ завдань.

 

        8.  Порядок комплектування, соціальні права та гарантії працівників МПРП.

 

        8.1.  Працівники МПРП поділяються на основних і допоміжних.

        8.2. Основні працівники МПРП здійснюють гасіння пожеж, проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи.

        8.3. Допоміжні працівники МПРП забезпечують повсякденну діяльність місцевої пожежної охорони. Перелік посад допоміжних працівників МПРП визначається виконавчим комітетом Білобожницької сільської ради за поданням начальника МПРП погодженого з керівником КП «Білобожниця». Допоміжні працівники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до посади.

        8.4.  Основними працівниками МПРП можуть бути особи, які досягли 18-річного віку, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами.

        8.5. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації основних працівників здійснюється у закладах освіти ДСНС.

        8.6.  Основні працівники МПРП, які не пройшли відповідної підготовки, до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт не допускаються.

        8.7. Основні працівники МПРП повинні проходити періодичні медичні огляди відповідно до порядку, встановленого МОЗ України.

        8.8. Основні працівники МПРП в обов’язковому порядку підлягають особистому страхуванню за рахунок коштів відповідних органів місцевого самоврядування, що утворили МПРП.

        8.9. Працівники МПРП реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

        8.10. Трудові відносини, особливо праці (тривалість робочого часу та відпочинку) працівників МПРП регулюється законодавством про працю.

        8.11. Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюється в межах видатків, передбачених кошторисом.

        8.12. Питання щодо соціального захисту працівників МПРП, покращення умов праці, життя і здоров’я та членів їх сімей вирішуються відповідними органами місцевого самоврядування Білобожницька ТГ згідно чинного законодавства.

        8.13. Працівникам МПРП, які відповідно до своїх обов’язків залучаються до ліквідації НС та НП, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.

        8.14. За сім’єю загиблого (померлого) працівника МПРП зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи згідно з чинним законодавством.

 

        9.  Ліквідація і реорганізація МПРП

 

        9.1. Припинення діяльності МПРП здійснюється за рішенням Білобожницької сільської ради, із завчасним (не менше ніж за 60 днів) інформуванням територіального органу ДСНС.

        9.2.  У разі припинення діяльності МПРП працівникам, які звільняються, гарантуються їх права згідно з трудовим законодавством України.

 

 

Білобожницький сільський голова                                          Віктор ШЕПЕТА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь