A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

851 Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік

                       

УКРАЇНА

Білобожницька сільська рада 

Чортківського району Тернопільської області 

 Восьме скликання 

Двадцять сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

19 грудня 2023 року                         №851                              с.Білобожниця

 

Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік

Код бюджету: 19502000000

 

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», розглянувши рішення виконавчого комітету Білобожницької сільської ради від 15 грудня 2023 року №153  «Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білобожницька сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:
 

1. Визначити на 2024 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі  90 438 354,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету –  88 938 354,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету –  1 500 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  90 438 354,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету –  88 938 354,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету –  1 500 000,00 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0.0006 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0.000,6 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11 654 754,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 1032 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2024 рік»

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями  691, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2024 рік»

  1. у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
  2. у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами  статті 691  і 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити:

у 2024 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0 гривень;

на 31 грудня 2024 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0 гривень та граничний обсяг гарантованого Білобожницькою сільською радою боргу у сумі  0 гривень.

9. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

10. Надати право начальнику фінансового відділу Білобожницької сільської ради здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

11. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

12. Головними розпорядниками коштів Білобожницького сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Білобожницькою сільською радою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про Білобожницький сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Надати право сільському голові в процесі виконання Білобожницького сільського бюджету, за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ, здійснювати перерозподіл видатків за кодом програмної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Оприлюднити  це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                             Віктор ШЕПЕТА

 

      Додаток 1    
      до рішення Білобожницької сільської ради
      "Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік"
      від 19.12.2023 року №851  
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2024 рік
1950200000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 48 650 954,00 48 650 954,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 29 800 000,00 29 800 000,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 29 800 000,00 29 800 000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 18 100 000,00 18 100 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11 500 000,00 11 500 000,00 0,00 0,00
11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 85 954,00 85 954,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 954,00 954,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 954,00 954,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 920 000,00 920 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 825 000,00 825 000,00 0,00 0,00
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 17 845 000,00 17 845 000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 10 915 000,00 10 915 000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 525 000,00 525 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 770 000,00 770 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 6 930 000,00 6 930 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 430 000,00 2 430 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 3 221 000,00 1 721 000,00 1 500 000,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1 721 000,00 1 721 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 720 000,00 1 720 000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1 440 000,00 0,00 1 440 000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 51 871 954,00 50 371 954,00 1 500 000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 38 566 400,00 38 566 400,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 38 566 400,00 38 566 400,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 6 895 700,00 6 895 700,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 6 895 700,00 6 895 700,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 31 591 000,00 31 591 000,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 31 591 000,00 31 591 000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 79 700,00 79 700,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 79 700,00 79 700,00 0,00 0,00
X Разом доходів 90 438 354,00 88 938 354,00 1 500 000,00 0,00
           
           
  Секретар сільської ради     Надія ЗАДОРОЖНА

 

    Додаток 2      
    до рішення Білобожницької сільської ради
    "Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік"
    Від 19.12.2023 року №851  
ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2024 рік
1950200000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
203410 Одержано 596 950,00 596 950,00 0,00 0,00
203420 Повернено -596 950,00 -596 950,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 0,00 0,00 0,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
           
           
  Секретар сільської ради     Надія ЗАДОРОЖНА

 

                        Додаток 3      
                        до рішення Білобожницької сільської ради  
                        "Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік"
                        Від 19.12.2023 року №851    
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2024 рік
1950200000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Білобожницька сільська рада 28 612 000,00 23 967 000,00 13 702 500,00 933 000,00 4 645 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 612 000,00
0110000     Білобожницька сільська рада 28 612 000,00 23 967 000,00 13 702 500,00 933 000,00 4 645 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 612 000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10 900 000,00 10 900 000,00 7 650 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900 000,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 2 408 000,00 2 408 000,00 1 900 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408 000,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 688 500,00 688 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688 500,00
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2 210 000,00 2 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 972 000,00 972 000,00 733 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 625 000,00 3 625 000,00 2 778 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 625 000,00
0114081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 933 500,00 933 500,00 641 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933 500,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0117390 7390 0490 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 645 000,00 0,00 0,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 000,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
0600000     Відділ освіти і науки, молоді та спорту 53 944 600,00 53 944 600,00 38 170 000,00 3 699 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 55 444 600,00
0610000     Відділ освіти і науки, молоді та спорту 53 944 600,00 53 944 600,00 38 170 000,00 3 699 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 55 444 600,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 154 800,00 1 154 800,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 154 800,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10 251 000,00 10 251 000,00 5 960 000,00 1 540 000,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 10 701 000,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 10 472 000,00 10 472 000,00 5 500 000,00 2 159 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 11 522 000,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 31 591 000,00 31 591 000,00 25 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 591 000,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00
0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 800,00
0800000     Орган з питань праці та соціального захисту населення 5 085 000,00 5 085 000,00 3 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 085 000,00
0810000     Орган з питань праці та соціального захисту населення 5 085 000,00 5 085 000,00 3 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 085 000,00
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 381 000,00 1 381 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 381 000,00
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 19 900,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 900,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 694 300,00 2 694 300,00 2 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694 300,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 328 800,00 328 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 800,00
3700000     Фінансовий орган 1 296 754,00 1 246 754,00 592 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296 754,00
3710000     Фінансовий орган 1 296 754,00 1 246 754,00 592 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296 754,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 801 000,00 801 000,00 592 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 000,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 445 754,00 445 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 754,00
X X X УСЬОГО 88 938 354,00 84 243 354,00 55 723 200,00 4 632 000,00 4 645 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 90 438 354,00
                               
                               
  Секретар сільської ради         Надія ЗАДОРОЖНА            

 

 

Додаток 4
до рішення Білобожницької сільської ради

«Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік» від 19.12.2023р. №851

(Пункт 3)
 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2023 РІК
19502000000
(код бюджету)

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                                     (грн)

Код Класифікації доходу бюджету/
Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 /

99000000000

Базова дотація /

Державний бюджет України

6 895 700

41033900 /

99000000000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет України

31 591 000

41053900 /

19100000000

Інші субвенції з місцевого бюджету /

Тернопільський обласний бюджет

79 700

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

 

0

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

38 566 400

X

загальний фонд

38 566 400

X

спеціальний фонд

0

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/
Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

I. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770 /

19511000000

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету /

Бюджет Колиндянської сільської ТГ

399 600

3719770 /

19554000000

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету /

Бюджет Чортківської міської ТГ

46 154

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

0

X

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

445 754

X

X

загальний фонд

445 754

X

X

спеціальний фонд

0

 

 

Секретар сільської ради                                                       Надія ЗАДОРОЖНА

 

Додаток 5

до рішення Білобожницької сільської ради

"Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік"

від 19.12.2023р. №851

 (Пункт 4)

 

Розподіл витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році

                                                                                                              (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

11 654 754

11 654 754

-

-

0110000

 

 

Білобожницька сільська рада

 

 

9 723 500

9 723 500

-

-

011

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Білобожницької сільської ради на 2024 рік

№843 від 19.12.2023р.

50 000

50 000

 

 

011

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я первинного рівня Білобожницької сільської ради на 2024 рік

№841 від 19.12.2023р..

688 500

688 500

 

 

011

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я первинного рівня Білобожницької сільської ради на 2024 рік

№841 від 19.12.2023р..

2 210 000

2 210 000

-

-

011

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма «Довіра» Білобожницької територіальної громади на 2024 рік

№836 від 19.12.2023р..

600 000

600 000

 

 

011

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма забезпечення проведення масових культурних та інших представницьких заходів, організації відзначення визначних дат та ювілеїв на 2024-2028 роки

№845 від 19.12.2023р.

15 000

15 000

 

 

011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Білобожницької територіальної громади на 2023-2024 роки

№708 від 13.07.2023р.

15 000

15 000

 

 

011

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку житлово-комунального господарства Білобожницької сільської ради на 2021-2025 роки

№837 від 19.12.2023р.

4 000 000

4 000 000

 

 

011

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма забезпечення розроблення (оновлення)    містобудівної  документації на території Білобожницької сільської ради на             2024-2026 роки

№848 від 19.12.2023р.

100 000

100 000

 

 

011

7390

0490

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Програма  забезпечення діяльності Центру надання адміністративних  послуг «Центр ДІЇ» Білобожницької сільської ради на 2024 рік

№844 від 19.12.2023р.

200 000

200 000

 

 

011

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку житлово-комунального господарства Білобожницької сільської ради на 2021-2025 роки

№837 від 19.12.2023р.

645 000

645 000

 

 

011

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма захисту Білобожницької територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки

№747 від 08.08.2023р.

150 000

150 000

 

 

011

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Білобожницької ОТГ на 2021-2025 роки

№551 від 17.11.2022р.

50 000

50 000

 

 

011

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України

№838 від 19.12.2023р.

1 000 000

1 000 000

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

 

 

475 800

475 800

 

 

061

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білобожницької територіальної громади на 2024 рік

№832 від 19.12.2023р.

200 000

200 000

-

-

061

3242

1090

Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Цільова програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Білобожницькій сільській раді на 2023-2024 роки

№673 від 29.05.2023р.

50 000

50 000

 

 

061

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Комплексна програма розвитку фізкультури і спорту в Білобожницькій територіальній громаді на 2024 рік

№833 від 19.12.2023р.

180 000

180 000

 -

061

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Комплексна програма розвитку фізкультури і спорту в Білобожницькій територіальній громаді на 2024 рік

№833 від 19.12.2023р.

45 800

45 800

 

 

0810000

 

 

Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради

 

 

1 009 700

1 009 700

 

 

081

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2024-2026 роки

№846 від 19.12.2023р.

19 900

19 900

 

 

081

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2024-2026 роки

№846 від 19.12.2023р.

600 000

600 000

 

 

081

3171

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2024-2026 роки

№846 від 19.12.2023р.

2 200

2 200

 

 

081

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2024-2026 роки

№846 від 19.12.2023р.

30 000

30 000

 

 

081

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2024-2026 роки

№846 від 19.12.2023р.

28 800

28 800

 

 

081

3242

1090

Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради «Турбота» на 2024-2026 роки

№846 від 19.12.2023р.

278 800

278 800

 

 

081

3242

1090

Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма підтримки народжуваності на території Білобожницької сільської ради

№576  від 29.12.2022р.

50 000

50 000

 

 

3710000

 

 

Фінансовий відділ Білобожницької сільської ради

 

 

445 754

445 754

 

 

371

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма фінансової підтримки Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Колиндянської сільської ради Чортківського району на 2024-2026 роки

№839 від 19.12.2023р.

399 600

399 600

 

 

371

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма фінансової підтримки «Інклюзивно-ресурсного центру» Чортківської міської ради на 2024 рік

№835 від 19.12.2023р.

46 154

46 154

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

11 654 754

11 654 754

 -

 -

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь