A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

заходи до прогнозу бюджету 2023

                                     

 

 

 

БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

06  вересня  2022                       с. Білобожниця                                    №100

 

 

Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету

Білобожницької сільської ради на 2023 рік

 

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»,  лист Мінфіну №05110-14-6/17891 від 15.08.2022 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» статями 75, 75-1, 76 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Білобожницької сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Білобожницької сільської ради на 2023 рік згідно з додатком 1.

2. Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету Білобожницької сільської ради на 2023 рік згідно з додатком 2.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначеним у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

4. З метою оперативного виконання планів заходів, надати право начальнику фінансового управління Білобожницької сільської ради своїм наказом коригувати терміни виконання заходів.

5. Фінансовому відділу Білобожницької сільської ради (далі - фінансовому відділу) забезпечити здійснення загальної організації роботи із виконання планів заходів та спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечити своєчасне складання прогнозу бюджету Білобожницької сільської ради на 2023 рік та проекту бюджету на 2023 рік.

 

 

 

Сільський голова                                                         Віктор ШЕПЕТА

 Додаток 1

                                               до рішення виконавчого комітету

                                    Білобожницької сільської ради

                                    ___.___.2022р. № ________

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету Білобожницької сільської ради на 2023 рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Здійснення аналізу виконання бюджету громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

 

До 1 липня

Фінансовий відділ

 

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету територіальної громади, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди

 

в одноденний строк після отримання інформації від департаменту фінансів

Фінансовий відділ

 

3.

Надання до фінансового відділу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку сільської територіальної громади і соціального розвитку на 2023 рік та пояснювальну записку до них

 

До 10 червня

 

4.

Надання фінансового відділу інформації щодо чисельності населення

До 10 червня

 

5.

Підготовка та подання фінансового відділу разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету.

До 15 червня

Головне управління державної податкової служби у Тернопільській області (за згодою), головні розпорядники бюджетних коштів,

6.

Прогнозування обсягів доходів бюджету територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету селищної  територіальної громади, повернення кредитів до бюджету сільської ради та орієнтовних граничних показників видатків  бюджету сільської ради та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період  на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

 

До 25 червня 

Фінансовий відділ

 

7.

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету громади на 2023 рік на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6

 

До 01 липня 

Фінансовий відділ

 

8.

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період

 

До 05 липня

Фінансовий відділ

 

9.

Надання фінансового відділу пропозицій до прогнозу  на 2023 рік

 

До 15 липня

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету  і вимогам доведених інструкцій

 

До 25 липня

Фінансовий відділ

 

11.

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету (за необхідністю)

 

До 01 серпня

Фінансовий відділ

 

12.

Доопрацювання прогнозу бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників  бюджетних коштів

 

До 02 серпня

Фінансовий відділ

 

13.

Подання прогнозу бюджету на 2023 рік до виконавчого комітету Білобожницької сільської ради

 

До 05 серпня

Фінансовий відділ

 

14.

Розгляд та схвалення прогнозу бюджету  на 2023 рік

 

До 1 вересня

Виконавчий  комітет

15.

Подання прогнозу бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Білобожницької сільської ради

У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом

Виконавчий  комітет

Фінансовий відділ

 

16.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу  бюджету постійними комісіями Білобожницької сільської ради

За регламентом ради

Фінансовий відділ

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                            Наталія ГРИЦИК

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                               до рішення виконавчого комітету

                                    Білобожницької сільської ради

                                    ___.___.2022р. № ________

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту бюджету Білобожницької сільської ради на 2023 рік

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Доведення до головних розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України та методики їх визначення

 

У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України

Фінансовий відділ

 

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- граничних показників видатків бюджету
та надання кредитів з бюджету;

- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

 

До 1 жовтня

Фінансовий відділ

 

3.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів

Вересень-жовтень

Головні розпорядники бюджетних коштів

4.

Подання бюджетних запитів фінансовому відділу

До 15 жовтня

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

5.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету

До

 1 листопада 

Фінансовий відділ

 

6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

 

У триденний термін з дня отримання

Фінансовий відділ

 

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

У триденний термін з дня отримання

Фінансовий відділ

 

8.

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету територіальної громади

 

жовтень

Фінансовий відділ

 

9.

Підготовка проекту рішення Білобожницької сільської  ради " Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік " з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету

До 15 листопада

  Фінансовий відділ

 

10.

Схвалення проекту рішення Білобожницької сільської  ради " Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік "

 

До 29 листопада

Виконавчий комітет

11.

Оприлюднення проекту рішення Білобожницької сільської  ради «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік», схваленого виконавчим комітетом Білобожницької сільської ради

 

В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради

Виконавчий комітет

12.

Направлення схваленого проекту рішення Білобожницької сільської  ради «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік» постійним комісіям Білобожницької сільської ради для попереднього розгляду

 

За 14 днів до подання рішення на розгляд Заводській селищній ради 

 Фінансовий відділ

 

Виконавчий комітет

13.

Направлення схваленого проекту рішення  «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік»  до Білобожницької сільської ради

 

Не пізніше наступного дня після схвалення

Виконавчий комітет

14.

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб.

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання Білобожницькій сільськії раді проекту рішення «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік»  (орієнтовно до 03.12.2021)

Головні розпорядники  бюджетних коштів

15

Подання інформації що міститься в бюджетних запитих головних розпорядників  бюджетних коштів до програми ІАСУМБ "Logika"

 

листопад

Головні розпорядники  бюджетних коштів

16.

Доопрацювання проекту рішення Білобожницької сільської ради "Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік" з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

 

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України

Фінансовий відділ

 

17.

Супровід розгляду проекту рішення Білобожницької сільської ради «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік» 

 

На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями

Представники виконавчого комітету, Фінансовий відділ, головні розпорядників бюджетних коштів

18.

Затвердження погодженого проекту рішення Білобожницької сільської ради «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік» з додатками та пояснювальною запискою на пленарному засіданні сесії Білобожницької сільської ради

До 25 грудня року, що передує плановому

ЗБілобожницька сільська рада

19.

Подання інформації, що міститься в затвердженому Білобожницької сільської радою рішенні " Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік " до програми ІАСУМБ "Logika"

 

До 31 грудня

Фінансовий відділ

 

20.

Оприлюднення рішення «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік» у засобах масової інформації

Не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття рішення

Секретар Білобожницької сільської ради, Фінансовий відділ

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                            Наталія ГРИЦИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь