БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

38 Про запровадження трудової повинності та організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Білобожницької сільської ради.

 

                   

 

 

БІЛОБОЖНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

06  квітня   2023  року                с. Білобожниця                                  № 38 

Про запровадження трудової повинності та  організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на території

Білобожницької   сільської  ради

 

            Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження начальника   Тернопільської обласної військової адміністрації від 03 березня 2023 р. № 109/01.02-01«Про  організацію  в області   суспільно корисних робіт в умовах  воєнного  стану»,  начальника Чортківської  районної військової адміністрації від  22.03.2023 року № 37/01-03 «Про  організацію в Чортківському  районі  суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану»,  Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753 (із змінами) (далі - Порядок), з метою залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що виконуються під час запровадження трудової повинності, задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та сил цивільного захисту населення, забезпечення життєдіяльності населення, у тому числі соціально незахищених верств населення, на території   Білобожницької  сільської  ради, виконавчий  комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

           1.Запровадити трудову повинність та організувати суспільно  корисні роботи в умовах воєнного стану   на території  Білобожницької  сільської  ради (далі – суспільно корисні роботи).

           2.Залучити до  суспільно корисних робіт  працездатних осіб, у тому  числі осіб, що не підлягають  призову на військову службу, які за віком і станом  здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану  (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів національного спротиву), а саме:

- зареєстрованих безробітних та інших незайнятих осіб, зокрема внутрішньо переміщених;

- працівників функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, - у порядку переведення;

- осіб, зайнятих в особистому селянському господарстві;

- студентів вищих, учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів;

- осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

          3.Затвердити перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану, до виконання яких залучаються працездатні особи на території  Білобожницької  сільської  ради ( додаток 1)

          4.Затвердити  перелік  замовників (підприємств, установ, організацій) суспільно корисних робіт,  де працюватимуть працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану  та розташовані на території  Білобожницької  сільської  ради ( Додаток 2)

          5.Затвердити  перелік  роботодавців, посад  та  місць  проведення суспільно корисних  робіт  на  території  Білобожницької  сільської ради.

          6.Визначити Скорого  Володимира  Михайловича, відповідальним за інформування, оповіщення, збір і комплектування  груп працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт відповідно до Порядку.

         7.Чортківській  філії  Тернопільського  обласного центру зайнятості зайнятості  сприяти залученню зареєстрованих безробітних осіб до виконання суспільно корисних робіт відповідно до Порядку.

        8.Фінансування суспільно корисних робіт здійснити за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у разі залучення до суспільно корисних робіт зареєстрованих безробітних.

       9. Фінансування  суспільно корисних робіт здійснити за рахунок бюджету  Білобожницької  сільської  ради у разі залучення інших працездатних осіб, крім зареєстрованих безробітних.

       10.Фінансування  суспільно корисних робіт здійснити  шляхом спрямування коштів на оплату праці у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на дату її нарахування, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з урахуванням положень            Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»; сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема у період тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору; оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору; оплату проїзду в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку  осіб, які беруть участь у суспільно корисних роботах (у разі потреби), відповідно до Порядку.

       11.У разі залучення до суспільно корисних робіт зареєстрованих безробітних замовнику (підприємству, установі, організації) укласти договір про організацію та фінансування суспільно корисних робіт з  Чортківською філією Тернопільського  обласного центру зайнятості.

       12.Довести дане рішення до відома населення через засоби масової інформації шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті  Білобожницької сільської  ради відповідно до вимог Закону України   «Про доступ до публічної інформації».

        13. Контроль  за виконання рішення доручити секретарю  сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                              Віктор  ШЕПЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                                            

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                Рішення виконавчого комітету                                                                                     

                                                                 06  квітня  2023  року  № 38          

 

 

Перелік

видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану, до виконання яких залучаються працездатні особи на території

Білобожницької  сільської  ради

 

1.       Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності.

2.       Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг.

3.       Будівництво захисних споруд цивільного захисту, швидко споруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення найпростіших укриттів, протизсувних, протиповеневих, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

4.       Ремонт і будівництво житлових приміщень.

5.       Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття.

6.       Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях.

7.       Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання врожаю, сінокосіння).

8.       Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру.

9.       Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій.

10.     Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної безпеки на випадок надзвичайних ситуацій.

11.     Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.

12.     Упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.

13.     Заготівля дров для опалювального сезону.

14.     Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів.

15.     Виготовлення маскувальних сіток.

16.     Пошиття та ремонт військового одягу та іншого спорядження.

17.     Надання послуг громадянам у пунктах незламності.

18.      Фасування, завантаження, розвантаження, роздача гуманітарної допомоги.

19.    Надання допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій, сім’ям учасників бойових дій, які отримали інвалідність та учасникам бойових дій, які отримали інвалідність.

20. Надання допомоги по догляду учасникам бойових дій, які отримали інвалідність, у лікарнях.

21. Виконання підсобних, ремонтних робіт у приміщеннях, які використовуються для ЗСУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  виконавчого  комітету                               Наталія  ГРИЦИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                        

                                                              Рішення виконавчого комітету                                                                                     

                                                             06  квітня  2023  року      №  38

 

 

 

 

                                                Перелік 

                       замовників  суспільно-корисних  робіт 

                          по  Білобожницькій  сільській  раді

 

  1.  КП «Білобожниця»  Білобожницької  сільської  ради

 

 

 

 

 

 

Секретар  виконавчого  комітету                          Наталія  ГРИЦИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3  

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                        

                                                              Рішення виконавчого комітету                                                                                     

                                                             06  квітня  2023  року      №  38

ПЕРЕЛІК

роботодавців, посад  та  місць  проведення  суспільно-корисних  робіт  на  території  Білобожницької  ради

 

№ п/п

Види  суспільно корисних робіт, до виконання  яких залучатимуться працездатні  особи

Назва  замовника (підприємства, установи, організації) суспільно-корисних  робіт

Об’єкти, на  яких  виконуватимуться  суспільно-корисні  роботи

Посада  і  вимоги  до  освіти

Межі  території, транспортні  маршрути

Орієнтована  чисельність

Місце  та  час  збору  працездатних  осіб,що  залучатимуться  до  виконання  суспільно корисних  робіт

Посадові  особи, які  відповідатимуть  за  інформування, оповіщення  та  збір  працездатних  осіб

1.

Відповідно  до  переліку  видів  суспільно корисних  робіт (додаток 1)

КП «Білобожниця»   Білобожницької  сільської  ради

Об’єкти  благоустрою

немає

В  межах території  Білобожницької  сільської  ради

20

Адмінбудівля  Білобожницької  сільської  ради  с.Білобожниця   9.00 год.

Директор  КП «Білобожниця»  Скорий  Володимир  Михайлович

 

 

Секретар  виконавчого  комітету                                           Наталія  ГРИЦИК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь